Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.0
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2016, vol. 25, nr 3, May-June, p. 551–560

doi: 10.17219/acem/40962

Publication type: original article

Language: English

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

A Comparative Analysis of Selected Demographic Parameters for Evaluating Parity of Women in Poland, Spain, England and Wales for the Period 1996–2011

Agnieszka Strama1,A,B,C,D, Jerzy Heimrath1,E,F, Krzysztof Dudek2,B,C

1 Department of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

2 Faculty of Natural Sciences and Technology, Karkonosze College in Jelenia Góra, Poland

Abstract

Background. The Central Statistical Offices in Europe indicate an increase of women’s parity age and extramarital births.
Objectives. The aim of this study was to analyze the chosen demographics of parity in European countries of Poland, Spain, England and Wales in 1996–2011.
Material and Methods. Statistical packet: women’s average age at the time of their first and subsequent births, newborns’ average body weight in relation to the age of mother; live marital and extramarital births. The age of mothers giving birth to their first and subsequent children in 1998–2011 in all of the researched countries is presented, and next compared in 1999, 2005 and 2011. An analysis of the births of children in marital and extramarital relationships as well as the body weight of live newborns is presented in detail in 1996–2006, and next in 6 year periods: 1999, 2005 and 2011.
Results. The average age of the mother giving birth to her first baby in 1996–2011 oscillates around: 26–27 years in England and Wales, 28–30 years in Spain and 23–26 years in Poland. In Poland, the highest average children’s body weight, 3394 g, was achieved by children born by mothers at the age of 25–29. In Spain, however, at the mothers’ age of 20–24, it was 3317 g. In England and Wales, at 30–34 years, it was 3262 g. The number of extramarital births in comparison to marital births is increasing. England and Wales has the lowest percentage of marital births, whereas Poland, the highest. In Spain, England and Wales we can observe an increase of extramarital births, while in Poland this number is stable at around 21.3%.
Conclusion. The age of women having their first baby, the parity of later children, and extramarital births are increasing. In Poland, infant body weight is significantly bigger than in Spain, England and Wales.

Key words

fertility, parity, birth intervals

References (28)

 1. Danilewicz W: Rodzina w meandrach przestrzeni czasu. Eds.: Piekarski J, Pilch T, Theiss W, Urbaniak-Zając D: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, 1st ed., 358–371.
 2. Dominguez-Folgueras M, Castro-Martin T: Women’s changing socioeconomic position and union formation in Spain and Portugal. Demographic Research 2008, 19, 1513–1550.
 3. Kluz K: Wczesne macierzyństwo we współczesnej Polsce. Życie i płodność 2010, 2, 41–50.
 4. Kopacz M, Woźniak B: Małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo we współczesnym społeczeństwie polskim– między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnością. Życie i Płodność 2010, 1, 29–41.
 5. Neyer G, Andersson G: Contemporary Research on European Fertility: Introduction. Demographic Res 2004, 1, 1–11.
 6. Poręba R, Sioma-Markowska U, Poręba A: Poród w ujęciu interdyscyplinarnym. PNiG 2008, 1, 149–151.
 7. Więcławska A: Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, 1st ed., 34–37.
 8. Zdrojewski E, Cychowska A: Procesy demograficzne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Eds.: Slana K, Małek A, Szczepaniak-Wiecha I: Systemy wartości a procesy demograficzne. NOMOS, 1st ed., Kraków 2003, 15, 69–84.
 9. Surkyn J, Lesthaeghe R: Value Orientations and the Second Demographic Transition (SDT) in Northern, Western and Southern Europe: An Update. Demographic Res 2004, special collection 3, 45–81.
 10. Central Statistical Office of Poland. http://www.stat.gov.pl (accessed on 7.01.2012).
 11. The Spanish Central Statistical Office. http://www.ine.es (accessed on 7.01.2012).
 12. The British Statistical Office. http://www.statistics.gov.uk (accessed on 7.01.2012).
 13. Slana K, Szczepaniak-Wiecha I: Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie? Eds.: Slana K, Małek A, Szczepaniak-Wiecha I: Systemy wartości a procesy demograficzne. NOMOS, 1st ed., Kraków 2003, 15, 155–169.
 14. Szukalski P: Rodzina – sprawa prywatna czy sprawa publiczna? Eds.: Ozorowski E, Horodelski R: Dziecko, etyka, ekonomia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, 1st ed., 101–118.
 15. Marczak M: Przemiany postaw i zachowań seksualnych młodzieży. Eds.: Ciniewicz G, Mijas M: Seksualność człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, 1st ed., 89–97.
 16. Nowosielski K, Drosdzol A, Skrzypulec V, Klimanek M, Piela B, Zdun D: Seksualność młodych dorosłych województwa śląskiego. Gin Prakt 2005, 2, 32–39.
 17. Szamotulska K, Chazan B: Plany prokreacyjne kobiet w wieku rozrodczym w świetle badania przekrojowego z początku 2002 roku. Eds.: Slana K, Małek A, Szczepaniak-Wiecha I: Systemy wartości a procesy demograficzne. NOMOS, 1st ed., Kraków 2003, 15, 190–202.
 18. Coppola L, Di Cesare M: How fertility and union stability interact in shaping new family patterns in Italy and Spain. Demographic Res 2008, 18, 117–144.
 19. Billari FC: Becoming an Adult in Europe: A Macro(/Micro)-Demographic Perspective. Demographic Res 2004 special collection, 3, 13–36.
 20. Paraskevi P, Kostaki A: Modeling fertility in modern populations. Demographic Res 2007, 16, 141–194.
 21. Frejka T, Sardon J: First birth trends in developed countries: Persisting parenthood postponement. Demographic Res 2006, 15, 147–180.
 22. Ardalić D, Stefanović A, Kotur-Stevuljević J, Vujović A, Spasić S, Spasojević-Kaliomanvska V, Jelić-Ivanović Z, Mandić-Marković V, Miković Z, Cerović N: The influence of maternal smoking habits before pregnancy and antioxidative supplementation during pregnancy on oxidative stress status in a non-complicated pregnancy. Adv Clin Exp Med 2014, 23, 575–583.
 23. Witek A, Bojdys-Szyndlar M: Ciąża po 40. roku życia – nowa norma w położnictwie. Przegląd Menopauzalny 2006, 5, 306–310.
 24. Scott KD, Phyllis HK, Marshall HK: Położnicze i poporodowe korzyści stałej opieki niemedycznej podczas porodu. Medycyna Praktyczna-Ginekologia i Położnictwo 2001, 1, 92–99.
 25. Scully JH: Psychiatria. Urban & Partner, Wrocław 2003,1st ed., 275–276.
 26. Szejniuk W, Szymankiewicz M: Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą. PNiG 2008, 1, 253–259.
 27. Elmen H, Hoglund D, Karlberg P, Niklasson A, Nilsson W: Birth weight for gestational age as a health indicator. EUPHA 1996, 2, 137–141.
 28. Gebuza G, Kaźmierczak M, Mieczkowska E, Gierszewska M, Kotzbach R: Life satisfaction and social support received by women in the perinatal period. Adv Clin Exp Med 2014, 23, 611–619.