Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2014, vol. 23, nr 6, November-December, p. 953–957

Publication type: original article

Language: English

Effect of Attending Childbirth Education Classes on Psychological Distress in Pregnant Women Measured by Means of the General Health Questionnaire

Dorota Jakubiec1,B,C,D,F, Katarzyna Jagielska2,A,B,C, Mikołaj Karmowski3,B,E, Katarzyna Kubicka1,C,D, Andrzej Karmowski3,A,F, Krzysztof A. Sobiech1,A,E,F

1 Department of Human Biology, University School of Physical Education, Wrocław, Poland

2 Department of Physiotherapy, Wroclaw Medical University, Poland

3 1st Department of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Pregnancy brings about many changes in a woman’s life in somatic, psychological and social spheres. Therefore, many women decide to participate in childbirth education classes. The aim of study was to determine the differences in emotional distress between women who participated in childbirth education classes and these who did not.
Material and Methods. Seventy first-time mothers after labor were examined. Based on a survey carried out, the women were divided into two equal groups. Group I consisted of women who had participated in childbirth education classes and Group II of women who had not. The data was gathered by means of the General Health Questionnaire (GHQ-12) adapted to Polish conditions.
Results. There were no differences either in age or in BMI rates among the examined women. The level of education and knowledge about labor was significantly higher among the participants of childbirth classes. The results of the GHQ-12 revealed that women from Group I had a better mental status than women from Group II. Significant differences were observed in terms of sleep deprivation, overcoming difficulties and in the ability to enjoy daily activities.
Conclusion. Participation in childbirth classes has a significant influence on psychological well-being in pregnant women as measured by the GHQ-12.

Key words

psychological distress, pregnant women, childbirth classes, GHQ-12.

References (25)

 1. Kitamura T, Toda MA, Shima S, Sugawara M: Validity of the repeated GHO among pregnant women: a study in a Japanese general hospital. Int J Psychiatry Med 1994, 24, 149–156.
 2. Rondo PHC, Ferreira RF, Nogueira F, Ribeiro MCN, Lobert H, Arles R: Maternal psychological stress and distress as predictors of low birth weight, prematurity and intrauterine growth retardation. Eur J Clin Nutr 2003, 57, 266–272.
 3. Swallow BL, Lindow SW, Masson EA, Hay DM: Psychological health in early pregnancy: relationship with nausea and vomiting. J Obstet Gynaecol 2004, 4, 28–32.
 4. van Bussel JCH, Spitz B, Demyttenaere K: Women’s mental health before, during, and after pregnancy: a population-based controlled cohort study. Birth 2004, 33, 297–302.
 5. Yim Ip W, Martin CR: Psychometric properties of the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12) in Chinese women during pregnancy and in the postnatal period. Psychol Health Med 2006, 11, 60–69.
 6. Chaaya M, Osman H, Naassan G, Mahfoud Z: Validation of the Arabic version of the Cohen perceived stress scale (PSS-10) among pregnant and postpartum women. BMC Psychiatry 2010, 10, 111–116.
 7. Kolanko A, Kolanko J: Przygotowanie do porodu naturalnego w szkole rodzenia. Fizjoterapia 1999, 7, 53–55.
 8. Stangret A, Cedrowska A, Szukiewicz D: Kurs szkoły rodzenia jako sposób na obniżenie poziomu lęku przed porodem. Fam Med Prim Care Rev 2009, 11, 53–59.
 9. Makowska Z, Merecz D: Polska adaptacja Kwestionariuszy Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga. [Polish adaptation of David Goldberg’s General Health Questionnaires] In: Dudek B (ed) Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszem Dawida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2010, 191–264.
 10. Studziński Z: Ciąża i poród u kobiet po 40 roku życia. Wiad Lek 2004, 57, 140–144.
 11. Witek A, Bojdys-Szyndlar M: Ciąża po 40 roku życia – nowa norma w położnictwie. Przegl Menop 2006, 5, 306–310.
 12. Kołomyjec P, Suchocki S, Kędra-Rakoczy M: Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka. Klin Perin Gin 2007, 43, 57–60.
 13. Piziak W: Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2009, 3, 282–292.
 14. Naseem K, Khurshid S, Khan SF, Moeen A, Farooq MU, Sheikh S: Health related quality of life in pregnant women: a comparison between urban and rural populations. J Pak Med Assoc 2011, 6, 308–312.
 15. Setse R, Grogan R, Pham L, Cooper LA, Strobino D, Powe NR: Longitudinal study of depressive symptoms and health-related quality if life during pregnancy and after delivery: The health status in pregnancy (HIP) study. Matern Child Health J 2009, 13, 577–587.
 16. Jakubek A, Susik P: Znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu należnej masy ciała i wysokiej jakości życia. Lider 2006, 10, 3–6.
 17. Karmowski A, Sobiech KA, Kotarska E, Majda J, Karmowski M, Łątkowski K: Wpływ ćwiczeń ruchowych w szkole rodzenia na izoenzymatyczny wskaźnik dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi rodzących. Adv Clin Exp Med 2005, 14, 947–952.
 18. Fijałkowski W: Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia. Warszawa PZWL 1981.
 19. Araujo D: Ćwiczenia fizyczne a ciąża. Med Dypl 1998, 7, 168–172.
 20. Poręba R, Pędzikiewicz J, Stokłosa H: Wpływ ćwiczeń według programu Szkoły Rodzenia na wybrane parametry układu oddechowego i biochemiczne we krwi kobiet ciężarnych. Rocz Nauk AWF Katowice 1994, 22, 113–121.
 21. Moyer ChA, Yang H, Kwawukume Y, Gupta A, Zhu Y, Koranteng I: Optimism/pessimism and health-related quality of life during pregnancy cross three continents: a matched cohort study in China, Ghana and the United States. BMC Pregnancy Childbirth 2009, 9, 39–48.
 22. Amador-Licona N, Guízar-Mendoza JM: Daytime sleepiness and quality of life: are they associated in obese pregnant women? Arch Gynecol Obstet 2012, 285, 105–109.
 23. Serrano-Aguilar P, Ramallo-Fariña Y, Trujillo-Martín Mdel M, Muñoz-Navarro SR, Perestelo-Perez L, de las Cuevas-Castresana C: The relationship among mental health status (GHQ-12) health related quality of life (EQ5D) and health-state utilities in a general population. Epidemiol Psichiatr Soc 2009, 18, 229–239.
 24. Rakhshani A, Maharana S, Raghuram N, Nagendra HR, Venkatram P: Effects of integrated yoga on quality of life and interpersonal relationship of pregnant women. Qual Life Res 2010, 19, 1447–1455.
 25. Tendais I, Figueiredo B, Mota J, Conde A: Physical activity, health-related quality of life and depression during pregnancy. Cad Saude Publica 2011, 27, 219–228.