Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2014, vol. 23, nr 6, November-December, p. 1001–1009

Publication type: review

Language: English

The Use of Central Venous Lines in the Treatment of Chronically Ill Children

Ewa Barczykowska1,A,C,D, Marzena Szwed-Kolińska2,B,C, Agnieszka Wróbel-Bania1,B,C, Robert Ślusarz3,E,F

1 Department of Pediatric Nursing, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

2 Clinical Training Specialist, Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

3 Department of Neurological and Neurosurgical Nursing, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Abstract

Treatment of chronic diseases in children is a special medical problem. Maintaining constant access to the central vascular system is necessary for long-term hemato-oncological and nephrological therapies as well as parenteral nutrition. Providing such access enables chemotherapic treatment, complete parenteral nutrition, long-term antibiotic therapy, hemodialysis, treatment of intensive care unit patients, monitoring blood pressure in the pulmonary artery and stimulation of heart rate in emergency situations as well as treatment of patients suffering from complications, especially when chances of access into peripheral veins are exhausted. Continuous access to the central vascular system is desirable in the treatment of chronically ill children. Insertion of a central venous catheter line eliminates the unnecessary pain and stress to a child patient accompanying injection into peripheral vessels. In order to gain long-term and secure access to the central venous system, respecting the guidelines of the Center for Disease Control and Prevention contained in the updated ‘Guidelines for the Prevention of Intravascular CatheterRelated Infections’ is necessary.

Key words

central venous lines, chronic disease, children.

References (48)

 1. Maciarz A: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 2. Ziółkowski: Ból jatrogenny u dzieci – zapobieganie i zwalczanie. Klin Pediatr 2003, 11, 55–60.
 3. Europejska Karta Dziecka w Szpitalu. http://www.medicover.pl/szpital/FileOpenCache/1029-karta_praw_dziecka. pdf (3.03.2013).
 4. Pilecki O, Wysocki M, Świątkiewicz V, Kołtan A, Kołtan S, Kurylak A, Kurylak D: Gorączka u dzieci chorych na nowotwory z wszczepionymi cewnikami Broviaca-Hickmana. Pediatr Pol 1995, 70, 213–218.
 5. Pai M, Crowther MA: Leki przeciwkrzepliwe w zapobieganiu zakrzepicy związanej z cewnikiem w żyłach centralnych. Komentarz oparty na danych naukowych.
 6. http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=36231&_tc=92BA5063EB55D7DE01C05C25DB80AA5B (3.03.2013).
 7. Mączyńska B, Przondo-Mordarska A: Zakażenia krwi związane z zastosowaniem dostępu naczyniowego. http:// www.zakazenia.org.pl/index.php?okno=7&id=943&art_type=24 (3.03.2013).
 8. Świetliński J, Bober K, Musialik-Świetlińska E, Szreter T, Kornacka MK, Lauterbach R, Zielińska M, Książyk J, Migdał M: Czas utrzymania centralnych cewników dożylnych u noworodków. Post Neonatol 2007, 2, 18–22.
 9. Wytyczne dotyczące zapobiegania odcewnikowym zakażeniom wewnątrznaczyniowym. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Katowice 2011. Zeszyt VIII.
 10. Rolka H, Sierżantowicz R: Obsługa systemów do stałego wlewu donaczyniowego. Mag Pielęg Położ 2002, 4, 29–30.
 11. Dudrick SJ, Wilmore DW, Vars HM, Rhoads JE: Long-term total parenteral nutrition with growth, development, and positive nitrogen balance. Surgery 1968, 64, 134–142.
 12. Dudrik SJ: Historia dostępu naczyniowego, Postępy Żywienia Klinicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006, Numer Zjazdowy, 6–16.
 13. Książyk J: Europejskie rekomendacje żywienia pozajelitowego dzieci. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2006, 8, 195–200.
 14. Ciszewska-Jędrasik M: Żywienie pozajelitowe. Część I. Planowanie żywienia pozajelitowego. Farm Pol 2008, 64, 1063–1069.
 15. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, Florencja 2008, Wybór komentarzy Fresenius Kabi Polska.
 16. Jakubczyk M, Chrzanowska M, Apanasiewicz M, Chrupek M, Kaźmirczuk R, Reszczyńska M, Prokurat AI, Szkulmowski Z, Kusza K: Iatrogenic pleuropneumonia complicating central venous cannulation in a very low birth weight infant. Anestezjol Intens Ter 2010, 42, 147–150.
 17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21413420 (3.03.2013).
 18. Pietrzyk JA, Zachwieja K: Hemodializa u dzieci. http://www.dialped.pl/archiwum/teksty/hemodializa/ Hemodializa.htm (3.03.2013).
 19. Klukowska A, Łaguna P, Rawicz M: Zasady postępowania w zakładaniu cewników centralnych u chorych na wrodzone osoczowe skazy krwotoczne – doświadczenia własne. Med Wieku Rozw 2008, 12, 1126–1229.
 20. Rudzińska I, Juszczyk A, Kornacka MK: Dostępy centralne u noworodków z małą i bardzo małą masą ciała – zalecenia w zakresie technik kaniulacyjnych. Med Wieku Rozw 2008, 12, 869–874.
 21. http://medycynawiekurozwojowego.pl/pl/articles/item/18565/dostepy_centralne_unoworodkow_zmala_ibardzo_ mala_masa_ciala_zalecenia_wzakresie_technik_kaniulacyjnych (3.03.2013).
 22. Ainsworth S, Clerihew L, McGuire W: Percutaneous central venous catheters versus peripheral cannulae for delivery of parenteral nutrition in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, 3, CD004219.
 23. Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi 31.01.2012 Na podstawie: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. N.P. O’Grady, M. Alexander, L.A. Burns, E.P. Dellinger, J. Garland, S.O. Heard, P.A. Lipsett, H. Masur, L.A. Mermel, M.L. Pearson, I.I. Raad, A.G. Randolph, M.E. Rupp, S. Saint, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) Clinical Infectious Diseases, 2011, 52. DOI: 10.1093/cid/cir257 http://nagle
 24. Pawłowicz M, Dworzański K: Wszczepialne porty naczyniowe w chorobie nowotworowej. Medipress Medical Update 2004, Suppl 5, 3–10.
 25. Panas A, Krawczuk-Rybak M, Muszyńska-Rosłan K: Powikłania nieinfekcyjne centralnych dostępów żylnych u dzieci z chorobą nowotworową – doświadczenia własne. Piel Chir Angiol 2010, 1, 13–19.
 26. Bahyrycz J, Pityński K, Ludwin A, Ludwin I, Gawlik M: Aktualne zalecenia dotyczące profilaktyki i postępowania w przypadku wynaczynienia cytostatyków. Prz Lek 2012, 69, 1283–1286.
 27. Kaczmarek-Borowska B, Matczuk M: Postępowanie przy wynaczynieniu leków stosowanych w leczeniu nowotworów. Współcz Onkol 2004, 1, 29–32.
 28. Polnik D, Piotr P, Kornacka MK: Zalecenia dotyczące stosowania i obsługi cewników tunelizowanych z mankietem (typu Broviac, Hickman i Groshong) u noworodków i niemowląt – propozycje. Med Wieku Rozw 2008, 12, 875–877.
 29. Valentini RP, Geary DF, Chand DH: Central venous lines for chronic hemodialysis: survey of the Midwest Pediatric Nephrology Consortium. Pediatr Nephrol 2008, 23, 91–295.
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18008090 (2.06.2014).
 31. Ljung RCR: Aspects of haemophilia prophylaxis in Sweden. Haemophilia 2002, 8, 34–37.
 32. Mitkowska Z, Kwinta P: Kaniulacja żył obwodowych i centralnych u noworodków. Med Prakt Pediat 2000, 3, 166–174.
 33. http://www.mp.pl/artykuly/?aid=12184 (3.03.2013).
 34. Nowicka M, Kurczabińska D, Stołtny L, Luboń D, Daab M, Karpeli E: Niewydolność oddechowa i zapalenie otrzewnej jako odległe powikłanie kaniulacji żyły udowej u dzieci. Opis przypadku. Anest Intens Ter 2004, 36, 282–285.
 35. CDC. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. MMWR 2002, 51(No. RR-10). http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5110a1.htm (3.03.2013).
 36. Infusion Nursing Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing, Supplement to january/February/2011, Volume 34, Numer 1S, 59–60.
 37. O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2002, 23, 759–769.
 38. http://www.shea-online.org/assets/files/position_papers/hicpac_catheter.pdf (3.03.2013).
 39. Pawińska A: Wytyczne do zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami naczyniowymi – konspekt. Zakażenia 2011, 12, 119–126.
 40. Rosenthal VD: Prospective study of the impact of open and closed infusion systems on rates of central venous catheter-associated bacteremia. Am J Infect Control 2004, 32, 135–141.
 41. Walas W, Szczapa J, Wróblewska-Seniuk K: Hydropericardium as a complication of central vein catherization in neonates – description of four cases. Arch Perinat Med 2004, 10, 46–47.
 42. Bishop L, Dougherty L, Bodenham A, Mansi J, Crowe P, Kibbler C, Shannon M, Treleaven J: Guidelines on the insertion and management of central venous access devices in adults. Int J Lab Hematol 2007, 29, 261–278.
 43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17617077 (3.03.2013).
 44. Zajączkowska-Sadlok A, Mikołajczak A, Korbal P: Tamponada serca – opis trzech przypadków wcześniaków, z uwzględnieniem metod rozpoznania, diagnostyki różnicowej oraz leczenia. Post Neonatol 2005, 2, 176–179.
 45. Alberti C, Brun-Buisson C, Burchardi H, Martin C, Goodman S, Artigas A, Sicignano A, Palazzo M, Moreno R, Boulmé R, Lepage E, Le Gall R: Epidemiology of sepsis and infection in ICU patients from an international multicentre cohort study, Intensive Care Med 2002, 28, 108–121.
 46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11907653 (3.03.2013).
 47. Pronovost PJ, Berenholtz SM, Goeschel C, Thom I, Watson SR, Holzmueller CG, Lyon JS, Lubomski LH, Thompson DA, Needham D, Hyzy R, Welsh R, Roth G, Bander J, Morlock L, Sexton JB: Needham DM, Sexton JB, Thompson DA, Lubomski LH, Marsteller JA, Makary MA, Hunt E: Improving patient safety in intensive care units in Michigan. J Crit Care 2008, 23, 207–221.
 48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538214 (3.03.2013).