Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2014, vol. 23, nr 4, July-August, p. 611–619

Publication type: original article

Language: English

Life Satisfaction and Social Support Received by Women in the Perinatal Period

Grażyna Gebuza1,A,B,C,D,E,F,G, Marzena Kaźmierczak1,B,C,E,F,G, Estera Mieczkowska1,B,C,E,F,G, Małgorzata Gierszewska1,B,C,E,F, Roman Kotzbach2,E,F

1 Department of Obstetric Care Basics, Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland

2 NCU, Head of the Department of Nursing and Midwifery, Nicolaus Copernicus University in Torun, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland

Abstract

Background. . Birth of a baby has a big impact on women’s lives. The presence and help of loved ones favours wellbeing, health, coping with difficult situations. The aim of this study was to determine whether women’s satisfaction with life changes during pregnancy and after delivery, and to identify correlates of life satisfaction.
Material and Methods. Life satisfaction was measured using The Satisfaction with Life Scale – SWLS and received social support was assessed using the Berlin Social Support Scales – BSSS. The study was conducted in the third trimester of pregnancy and during the postpartum period, before discharge from the hospital. The research sample included a total of 199 women in the third trimester of pregnancy and 188 of initially participating women, who had physiological births or caesarean sections.
Results. The results clearly show a significant increase in life satisfaction in the postpartum period (p < 0.0001). An important correlate of life satisfaction in the third trimester of pregnancy is social support received (p < 0.0001). During pregnancy such a correlate is emotional support received, and in the postnatal periodinstrumental support received. An increase in instrumental support received (p = 0.031) and informational (p = 0.013) has been observed in the postpartum period.
Conclusion. The assessment of life satisfaction and received social support seem to be needed to gain a full picture of women’s situation during birth, which will allow for planning and implementing maternity care appropriate to the needs of women.

Key words

life satisfaction, social support, pregnancy, postpartum period.

References (36)

 1. Sęk H, Cieślak R: Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, In: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Eds.: Sęk H, Cieślak R. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 11–28.
 2. Juczyński Z: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2001, 134–139.
 3. Łuszczyńska A, Kowalska M, Mazurkiewicz M, Schwarzer R: Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): Wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi. Stud Psychol 2006, 44, 3, 17–27.
 4. Gebuza G, Kaźmierczak M, Gierszewska M, Michalska E: Problemy kobiet w połogu i ich przyczyny. Perinatol Neonatol Ginekol 2010, 3, 290–295.
 5. Bartosz B: Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 10–50.
 6. Diener E, Lucas RE, Oshi S: Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. In: Psychologia pozytywna. Ed.: Czapiński J., PWN, Warszawa 2004, 35–51.
 7. Czapiński J, Panek T: Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, 160–264.
 8. Wysokiński M, Fidecki W, Walas L, Ślusarz R: Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek. Probl Pielęg 2009, 17, 167–172.
 9. Piotrowski A: Radzenie sobie ze stresem a poczucie własnej skuteczności i satysfakcja z życia u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. In: Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka. Eds.: Kurhalyuk N, Kamiński P. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Słupsk 2010, 77–83.
 10. Argyle M: Przyczyny i korelaty szczęścia, In: Psychologia pozytywna. Ed.: Czapiński J., PWN, Warszawa 2004, 165– 204.
 11. Kotowska IE, Matysiak A, Styrc M, Pailhé A, Solaz A, Vignoli D: Drugie europejskie badanie jakości życia: Życie rodzinne i praca. Eurofound. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2010. Available from: http://www. eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/02/pl/1/EF1002PL.
 12. Angeles L: Children and life satisfaction. J Happiness Stud 2007, 11, 523–538.
 13. Preis J, Bieleninik Ł, Bidzan M: Jakość związku małżeńskiego matek z ciążą wielopłodową i jednopłodową. Perinatol Neonatol Ginekol 2010, 3, 140–144.
 14. Elek SM, Hudson DB, Buffard C: Marital and parenting satisfaction and infant care self-efficacy during the transition to parenthood: the effect of infant sex. Issues Compr Pediatr Nurs 2003, 26, 45–57.
 15. Twenge JM, Campbell WK, Foster CA: Parenthood and Marital Satisfaction: A Meta – Analytic Review. J Marriage Fam 2003, 65, 574–583.
 16. Meijer AM, van den Wittenboer GL: Contribution of infants’ sleep and crying to marital relationship of first-time parent couples in the 1st year after childbirth. J Fam Psychol 2007, 21, 49–57.
 17. Lawrence E, Nylen K, Cobb RJ: Prenatal expectations and marital satisfaction over the transition to parenthood. J Fam Psychol 2007, 21, 155–164.
 18. Lawrence E, Cobb EJ, Rothman AD, Rothman MT, Bradbury T: Marital Satisfaction Across the Transition to Parenthood. J Fam Psychol 2008, 22, 41–50.
 19. Doss BD, Roades GK, Stanley SM, Markman HJ: The effect of transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. J Pers Soc Psychol 2009, 96, 601–619.
 20. Dyrdal GM, Roysamb E, Bang Nes R, Vitterso J: Can a Happy Relationship Predict a Happy Life? A Population – Based study of Maternal Well-Being During the Life Transition of Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. J Happiness Stud 2010, 12, 947–962.
 21. Young KW: Social Support and Life Satisfaction: Int J Psychosoc Rehabil 2006, 10, 155–164.
 22. Xie R, On G, Koszycki D, Walker M, Wen S: Prenatal Social Support, Postnatal Social Support, and Postpartum Depression. Ann Epidemiol 2009, 19, 637–643.
 23. Hung CH, Chung HH: The effects of postpartum stress and social support on postpartum women’s health status. J Adv Nurs 2001, 36, 676–684.
 24. Hung CH: Women’s postpartum stress, social support, and health status. West J Nurs Res 2005, 27, 148–165.
 25. Chen CM, Kuo SF, Chou YH, Chen HC: Postpartum Taiwanese women: their postpartum depression, social support and health-promoting lifestyle profiles. J Clin Nurs 2007, 16, 1550–1560.
 26. Leahy-Warren P, McCarthy G, Corcoran P: Postnatal Depression in First-Time Mothers: Prevalence and Relationships Between Functional and Structural Social Support at 6 and 12 Weeks Postpartum. Arch Psychiatr Nurs 2011, 25, 174–184.
 27. Tanner-Stapleton LR, Dunkel-Schetter Ch, Westling E, Rini Ch, Glynn LM, Hobel CJ, Sandman CA: Perceived Partner Support in Pregnancy Predicts Lower Maternal and Infant Distress. J Fam Psychol 2012, 26, 453–463.
 28. Negron R, Martin A, Almong M, Balbierz A, Hoell EA: Social Support During the Postpartum Period: Mothers’ Views on Needs, Expectations, and Mobilization of Support. Matern Child Health J 2012, Springer Science + Business Media, LLC.
 29. Senturk V, Abas M, Berksum O, Stewart R: Social support and antenatal depression in extended and nuclear family environments in Turkey: a cross-sectional survey, BMC Psychiatry, 2011, http://www.biomedcentral. com/1471–244X/11/48.
 30. Sygulla K, Smędowski A, Szatan A, Michalak A: Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? Prob Med Rodz 2009, VOL. XI: 4.
 31. Milgrom J, Gemmill AW, Bilszta JL, Hayes B, Barnett B, Books J, Ericksen J, Ellwood D, Buist A: Antenatal risk factors for postnatal depression: a large prospective study. J Affect Disord 2008, 108, 147–157.
 32. Sheng X, Le H, Perry D: Perceived satisfaction with social support and depressive symptoms in perinatal Latinas. J Transcul Nurs 2010, 21, 35–44.
 33. Gjerdingen DK, Center BA: The relationship of postpartum partner satisfaction to parents’ work, health, and social characteristics. Women Health 2004, 40, 25–39.
 34. Hildingsson I, Tinqvall M, Rubertsson C: Partner support in the childbearing perioda follow up study. Women Birth 2008, 21, 141–148.
 35. Waldenström U, Hildingsson I, Robertsson C, Rådestad I: A negative birth experience: prevalence and risk factors in a national sample. Birth 2004, 31, 17–27.
 36. Rivieres – Pigeon C, Seguin L, Goilet L, Descarries F: Unravelling the complexities of the relationship between employment status and postpartum depressive symptomatology. Women Health 2001, 34, 61–79.