Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2014, vol. 23, nr 2, March-April, p. 295–298

Publication type: review article

Language: English

Demodex – An Old Pathogen or a New One?

Jolanta Rusiecka-Ziółkowska1,A,B,D,E,F, Marta Nokiel2,B,C, Małgorzata Fleischer1,B

1 Department of Microbiology, Wroclaw Medical University, Poland

2 aLab Laboratories, Wroclaw, Poland

Abstract

Demodex was first identified over 150 years ago, but only recently has it attracted wider interest as a contributor to chronic diseases such as acne rosacea or marginal blepharitis. Demodex is commonly found in the human population, in skin sebaceous glands or follicles. The frequency of Demodex infection increases with age, as it is mainly diagnosed after the age of seventy; however, it can sometimes be found in children and teenagers. Demodex is supposed to contribute to the development of marginal blepharitis or acne rosacea, but the pathogenic mechanisms have not yet been explained in detail. These diseases are chronic and the long-term treatment effects are not satisfactory. This paper presents the characteristics of Demodex as well as its prevalence in the pathogenesis of eye and skin diseases, and describes the diagnostics and treatment of these disorders.

Key words

Demodex, pathogenicity, diagnostics, treatment.

References (24)

 1. Schaller M, Sander Ch, Plewig G: demodex abscesses: clinica and therapeutic challenges. J am acad of dermatol 2003, 49, 272–274.
 2. Gerkowicz M, Baltaziak L, Puacz E: Przewlekłe zapalenie brzegów powiek. Klin Oczna 2005, 107, 376–378.
 3. Borowska K, Antiszko M, Zabielski S: Etiopatogeneza tradzika różowatego ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy z rodzaju Demodex. Lek Woj 2003, 79, 235–238.
 4. Bohdanowicz D, Raszeja-Kotelba B: Demodex w etiopatogenezie niektórych chorób skóry. Post dermatol alergol 2001, 8, 51–58.
 5. Czepita D, Kuźnia-Grygiel W, Kosik-Bogacka D: badania nad występowaniem oraz rolą Demodex folliculorum i Demodex brevis w patogenezie przewlekłego zapalenia powiek Klin Oczna 2005, 107, 80–82.
 6. Raszeja-Kotelba B, Jenerowicz D, Izdebska JN, Bowszyc-Dmochowska M, Tomczak M, Dembińska M: Niektóre aspekty zakażenia skóry nużeńcem ludzkim. Wiad Parazytol 2004, 50, 41–54.
 7. Wesołowska M, Baran W, Szepietowski J, Hirschberg L, Jankowski S: demodekoza u ludzi jako aktualny problem w dermatologii. Wiad Parazytol 2005, 51, 253–256.
 8. Nath AK, Timshina DK, Thappa DM, Sinclair R: demodex in an aerobic environment on the eyelashes. australas J dermatol 2012, 53, 159–160.
 9. Larios G, Alevizos A, perimeni D, Rigopoulos D, Katsambas A: Rosacea-like demodicidosis. Lancet Infect dis 2008, 8, 804.
 10. Kuźna-Grygiel W, Kosik-Bogacka D, Czepita D, Sambor I: Objawowe i bezobjawowe inwazje Demodex spp. Powiek u osób w różnych grupach wiekowych. Wiad Parazytol 2004, 50, 55–61.
 11. Damian D, Rogers M: demodex infestation in a child with lekaemia: treatment with ivermectin and permethrin. Int J dermatol 2003, 42, 724–726.
 12. Kim JT, Lee SH, Chun YS, Kim JCh: Tear cytokines and chemokines in patients with demodex blepharitis. cytokine 2011, 53, 94–99.
 13. Raszeja-Kotelba B, Pecold K, Pecold-Stępniewska H: Oczny trądzik różowaty – aktualne dane etiopatogenetyczne, kliniczne i terapeutyczne oraz opis trzech przypadków. Post derm i alergol 2004, 21, 144–150.
 14. Czepita D: demodekoza powiek. Lekarz 2008, 1–2, 23–27.
 15. Sarro R, Hong JJ, Elgart ML: an unusual demodicidosis manifestation in a patient with aIdS. J am acad dermatol 1998, 38, 1, 120–121.
 16. Askin U, Seckin D: comparision of the two techniques for measurement of the density of Demodex folliculorum: standardized skin surface biopsy and direct microscopic examination. br J dermatol 2010, 162, 1124–1126.
 17. Basta-Juzbašić A, Škrlin-Šubić J, Ljubojević S: Demodex folliculorum in development of dermatitis rosaceiformis steroidica and rosacea-related diseases. clin dermatol 2002, 20, 135–140.
 18. Burroughs R, Maggio K: Electronmicroscopic investigation into the possible etiology of rosacea and the implication for treatment. J am acad dermatol 2007, 56, 2, 44.
 19. Jarmuda S, O’Reilly N, Zaba R, Jakubowicz O, Szaradkiewicz A, Kavanagh K: Potential role of demodex mites and bacteria in the induction of rosacea. J Med Microbiol 2012, 61, 1504–1510.
 20. Dhingra KK, Saroha V, Gupta P, Khurana N: Demodex-associated dermatologic conditions – a coincidence or anetiologicalcorrelate. Review with a report of a rare case of sebaceous adenoma. Pathol Res Pract 2009, 205, 423–426.
 21. Junk AK, Lukacs A, Kampik A: Topical administration of metronidazole gel as an effective therapy alternative in chronic Demodex blepharitis – case report. Klin Monatsbl augenheilkd 1998, 213, 48–50.
 22. Rodriguez AE, Ferrer C, AliŏJ L: chronic blepharitis and Demodex. arch Soc Esp Oftalmol 2005, 80, 635–642.
 23. Inceboz T, Yaman A, Over L, Ozturk AK, Akisu C: diagnosis and treatment of demodectic blepharitis. Turkiye Parazitol derg 2009, 33, 32–36.
 24. Stożkowska W, Raczyńska K: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu cepan. Obserwacja nowego wskazania. Przegl Lek 2008, 65, 5, 241–243.