Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2014, vol. 23, nr 1, January-February, p. 111–116

Publication type: original article

Language: English

Preferred and Undesirable Products in the Dietary Habits of Women

Katarzyna Gruszka1,A,B,C,D,E,F, Katarzyna Kubicka1,B,C,D,E, Wiesława Jonak1,B,C,D,E, Krzysztof A. Sobiech1,A,C,D,E,F, Andrzej Steciwko 2,C,D,E

1 Department of Human Biology, Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Wroclaw, Poland

2 Department of Family Medicine, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Proper nutrition, especially for elderly women as well as for women after mastectomy, is one of the basic conditions of maintaining physical health and mental well-being.
Objectives. The comparison of dietary habits of women of various ages and various levels of physical activity.
Material and Methods. The investigated group consisted of 90 women: 20 students of the Faculty of Physiotherapy at the Academy of Physical Education in Wrocław, 25 students of University of the Third Age at the Academy of Physical Education in Wrocław, 25 visitors of the sanatorium in Jedlina Zdrój, and 20 women after mastectomy. The authors’ questionnaire was applied to assess the adherence of the dietary habits of the women in the researched groups to the rules of proper nutrition on the basis of the consumed products.
Results. The highest average dietary preferences expressed in questionnaire points were revealed among the students of the University of the Third Age (4.13) and the women after mastectomy (4.10). Lower numbers of questionnaire points were noted among the visitors of the sanatorium (3.78) and the students of the Academy of Physical Education (3.60).
Conclusion. A significant correlation of BMI and the average number of questionnaire points was revealed in the group of women after mastectomy and the students of the University of the Third Age and a clear correlation in the group of students. A significant correlation between the average of questionnaire points and the age of the women was observed in the first two groups. Applying the authors’ questionnaire makes it possible to assess conscious application and adherence to the rules of proper nutrition on the basis of preferred and undesirable products consumed.

Key words

: dietary preferences, women, age, BMI.

References (17)

 1. Lalonde MA: New Perspective on the Heath of Canadians; A working Document; Information Canada, Ottawa 1974.
 2. Golec M: O problemie zdrowej starości. Pol społ 2008, 1, 5–7.
 3. Jachimowicz V, Kostka T: Samoocena zdrowia przez starsze kobiety – słuchaczki UTW. Ginek Prakt 2009, 1, 26–30.
 4. Szczepanowska E, Sokołowski M: Aktywność fizyczna i odżywianie się, jako uwarunkowania promocji zdrowia. Monografie WWSTIZ Poznań 2008.
 5. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej: Narodowy Program Zdrowia 1996 – 2005 MZiOS, Warszawa 1996.
 6. Badura B: What is and What Determines Health Policy, In Scientific Foundations for Public Health Policy in Europe. Eds: Laser U, de Leeuw E, Stock Ch, Juventa Verlag, Munchen 1995.
 7. Kołłajtis-Dołowy A, Pietruszka B, Olszanecka-Glinianowicz M, Mossakowska M: Zwyczaje żywieniowe osób w wieku podeszłym. [W:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Red: Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P, TerMedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, 359–378.
 8. Słowińska MA, Wądołowska L, Walus A: Zwyczaje żywieniowe a stan odżywienia osób starszych z woj. warmińsko-mazurskiego. Żyw Człow Met 2001, 28, 84–89.
 9. Ilow R, Biernat J, Kowalisko A, Regulska-Ilow B: Ocena zwyczajów żywieniowych 40-letnich mieszkańców Wrocławia – badanie WROCARD. Adv Clin Exp Med 2004, 13, 27–35.
 10. Ilow R: Ocena zwyczajów żywieniowych studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu, Adv Clin Exp Med. 2005, 14, 929–938.
 11. Ilow R, Regulska-Ilow B, Biernat J, Kowalisko A: Ocena zwyczajów żywieniowych 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Bromat Chem Toksykol 2007, 2, 121–129.
 12. Jarosz P, Bułhak-Jachymczyk B (ed.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008.
 13. Pelclova J, Gaba A, Tlucakova L, Pośpiech D: Association between physical activity (PA) guidelines and body composition variables in middle-aged and older women. Arch Gerontol Geriatr 2012, 55, 14–20.
 14. Ness AR, Powlec JW: Fruit and vegetables and cardiovascular disease: review. Int Epidemiol 1997, 26, 1–13.
 15. Wierzbicka E, Brzozowska A, Roszkowski W: Energy and nutrients intake of elderly people living in the Warsaw region, Poland. J Nutr Health & Aging 2001, 5, 248–252.
 16. Kaleta D, Ruszkowska-Majzel J, Kwaśniewska M, Drygas W: Nadwaga i otyłość jako czynnik ryzyka wybranych chorób przewlekłych – charakterystyka zjawiska oraz elementy zaleceń profilaktycznych. Kardiodiabetologia 2007, 2, 19–23.
 17. Turconi G, Rossi M, Roggi C, Maccarini L: Nutritional status, dietary habits, nutritional knowledge and self-care assessment in a group of older adults attending community centres in Pavia, Northern Italy. J Hum Nutr Diet. 2012, doi: 10.1111/j.1365-277X.2012.01289.x