Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 6, November-December, p. 909–914

Publication type: review article

Language: English

Professor Ludwik Hirszfeld in His Relations with Students and Junior Researchers

Profesor Ludwik Hirszfeld a studenci i młodzi naukowcy

Andrzej Kierzek1,A,B,C,D,E,F, Jadwiga Kuciel-Lewandowska1,B,D,E,F, Małgorzata Paprocka-Borowicz1,C,D,E,F, Andrzej Pozowski1,B,C,E,F

1 Department of Physiotherapy, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

This paper presents a profile of Ludwik Hirszfeld (1874–1954) as an educator of medical personnel. Hirszfeld was an eminent immunologist, bacteriologist and seroanthropologist; the originator of the Polish school of immunology; a professor at Warsaw University, Maria Sklodowska-Curie University in Lublin and the University and Technical University in Wroclaw; and the founder of the Institute of Immunology and Experimental Therapy in Wroclaw. An account of his relations with university students and junior research personnel – relations based on respect, on multi-faceted assistance in everyday life, but above all on a love for science – is presented, depicting Hirszfeld as a teacher of scientific thinking

Streszczenie

Przedstawiono Ludwika Hirszfelda (1874–1954), wybitnego lekarza immunologa, bakteriologa, seroantropologa, twórcę polskiej szkoły immunologii, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii SkłodowskiejCurie w Lublinie, Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, Akademii Medycznej we Wrocławiu, twórcę Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, jako wychowawcę lekarskich kadr. Zrelacjonowano jego stosunki z młodzieżą akademicką oraz młodymi naukowcami, stosunki oparte na szacunku, wielopłaszczyznowej pomocy w sprawach życia codziennego, a przede wszystkim na umiłowaniu nauki. Przedstawiono go jako nauczyciela naukowego sposobu myślenia

Key words

Ludwik Hirszfeld, professor-student relations, relations with junior research personnel.

Słowa kluczowe

Ludwik Hirszfeld, stosunki profesor–student–młoda kadra naukowa.

References (27)

 1. Hirszfeld L: Historia jednego życia. Warszawa 1989, 348–350.
 2. Przesmycki F: Wspomnienia. rkps Zakł Narod im Ossol, sygn. 15643 II.
 3. Domosławski Z: Profesor Ludwik Hirszfeld (1884–1954) w pamięci i strzępach notatek powojennego studenta. Gaz Uczel 1999, v, 5, 11–13.
 4. Hirszfeld L: Maszynopis, b.d. Ze zbiorów E. Bogdanowicz.
 5. Pniewski T: List do L. Hirszfelda, b. d. Arch IITD, sygn.1/14, 145–148.
 6. Hirszfeld L: List do T. Pniewskiego z 30 stycznia 1947. Arch IITD, sygn. 1/14, 149.
 7. Marczewski E: Wspomnienie o Ludwiku Hirszfeldzie. Życie Uniwer 1954, II, 6, 1.
 8. Kozuschek W: Ludwik Hirszfeld (1884–1954). rys życia i działalność naukowa. Wrocław 2005, 103, 202–203.
 9. Trusiewicz E: Trzeba samemu płonąć. Słowo Pol 1984, 182.
 10. Fedorowski G: Ludwik Hirszfeld. Warszawa 1985, 138.
 11. Strojnowski J: Encyklopedia Katolicka. Lublin 1993, v, 936–937.
 12. Przondo-Mordarska A: Ludwik Hirszfeld – pierwsze wykłady Profesora w powojennym Wrocławiu. Gaz Uczel 2009, 19.
 13. Jasienica P: Opowieści o żywej materii. Warszawa 1953, 37.
 14. Jaworski M: Ludwik Hirszfeld. Warszawa 1977, 6–7, 102.
 15. Albert Z: Po zgonie Ludwika Hirszfelda. Arch Immun Ter Dośw 1955, III, 1, 10.
 16. Wartenberg J: relacja ustna.
 17. Dybalska W: Ogrodnik ludzkich dusz. Gaz. Wyb. 2004, 55, 10.
 18. List z Poznania do L. Hirszfelda. Arch. PAN Warszawa. Aneks III-157-3.J.91.
 19. Kos J B: „Kto chce rozpalać innych, musi sam płonąć”. Medium 2004, 10, 14.
 20. Hirszfeld L: List do J.G. Arch IITD, sygn. 1/14, 253.
 21. Hirszfeld L: Pismo do dyrektora Centrali Handlowej Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu z 12 lipca 1951. Arch. PAN Warszawa, sygn. III-157-104.
 22. Hirszfeld L: List do S. Siengalewicza z 14 maja 1947. Arch IITD, sygn.1/14, 239.
 23. Daszkiewicz J: List do H. Hirszfeldowej z 7 marca 1957 r. Ze zbiorów Ewy Bohdanowicz.
 24. Sagan Z: Wybrane sentencje Prof. Dra Ludwika Hirszfelda. Arch Hist Filoz Med 1986, XLIX, 3, 322.
 25. Hirszfeldowa H, Kelus A, Milgrom A F: Ludwik Hirszfeld. Wrocław 1956, 98–99.
 26. Górski A: Nec soli cedit (article dedicated to Professor Ludwik Hirszfeld). Postepy Hig Med Dosw 2005, 59, 570–572.
 27. Krzykowski M: Po zgonie Ludwika Hirszfelda. Arch Immun Ter Dosw 1955, III, 1, 12.