Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 6, November-December, p. 831–837

Publication type: original article

Language: English

Using Spectralis and Stratus Optical Coherence Tomography Devices to Analyze the Retinal Nerve Fiber Layer in Patients with Open-Angle Glaucoma – Preliminary Report

Analiza grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki u pacjentów z jaskrą otwartego kąta za pomocą Spektralnego OCT i OCT Stratus – doniesienie wstępne

Małgorzata Mulak1,A,D,E, Anna Cicha2,B,C,D, Kamil Kaczorowski1,D,E,G, Bartłomiej Markuszewski1,D,G,, Marta Misiuk-Hojło1,F

1 Department and Clinic Ophthalmology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Basic Technical Problems, Wroclaw University of Technology, Poland

Abstract

Background. During the study at the Ophthalmology Clinic of Wroclaw Medical University retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness was examined in 35 patients with open-angle glaucoma.
Objectives. The aim of the study was to analyse RNFL thickness measurements by 2 different optical coherence tomography (OCT) devices.
Material and Methods. The study group consisted of 35 patients with open-angle glaucoma (aged 48–76 years, including 20 women and 15 men – 70 eyes) with intraocular pressure below 19 mm Hg, treated pharmacologically. The subjects were examined using a Stratus Time Domain OCT (TD-OCT), produced by Zeiss, and a Spectralis Spectral Domain OCT (SD-OCT), manufactured by Heidelberg Engineering. The OCT examination was carried out with both devices on the same day in random order.
Results. The study shows that the results obtained using the 2 devices are correlated, although the average measurements of RNFL thickness were lower for the Spectralis OCT in comparison with those taken by the Stratus OCT. The strongest correlation was found for the temporal and nasal quadrants.
Conclusion. The study results using the Spectralis OCT and Stratus OCT are similar, but not identical, so followup tests should be performed on the same apparatus as in the initial testing. Considering the new generation of apparatus and the more precise measurement algorithm, the results obtained using the Spectralis SD-OCT seem more accurate

Streszczenie

Wprowadzenie.. W Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zbadano 35 pacjentów z jaskrą otwartego kąta pod kątem grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL).
Cel pracy. . Analiza grubości RNFL mierzonych za pomocą 2 urządzeń OCT.
Materiał i metody. . Zbadano 35 pacjentów z jaskrą otwartego kąta w wieku 48–76 lat (w tym 20 kobiet, 15 mężczyzn) za pomocą TD-OCT Stratus firmy Zeiss oraz SD-OCT Spektralnego firmy Heidelberg Engineering. Wykonano badania OCT obydwoma aparatami, tego samego dnia, w kolejności losowej.
Wyniki.  Wyniki badań wskazują, że rezultaty uzyskane za pomocą 2 aparatów są ze sobą skorelowane, jednak średnie grubości RNFL były mniejsze w przypadku Spektralnego OCT w porównaniu z OCT Stratus.
Wnioski. . Wyniki badań z użyciem Spectralnego OCT i OCT Stratus są podobne, ale nie identyczne, dlatego badania kontrolne powinny być wykonywane na tych samych aparatach

Key words

glaucoma, RNFL (retinal nerve fiber layer), Spectralis OCT, Stratus OCT.

Słowa kluczowe

jaskra, RNFL (retinal nerve fiber layer – warstwa włókien nerwowych siatkówki), Spectralne OCT, Stratus OCT.

References (14)

 1. Ajtony C, Balla Z, Somoskeoy Sz, Kovacs B: Relationship between visual field sensitivity and retinal nerve fiber layer thickness as measured by optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007, 48, 258–263.
 2. Bourne RRA, Medeiros FA, Bowd C, Jahanbakhsh K, Zangwill LA, Weinreb RN: Comparability of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements of Optical Coherence Tomography Instruments, Invest Ophthalmol Vis Sci 2005, 46, 1280–1285.
 3. Budenz DL, Anderson DR, Varma R, Scuman J, Cantor L, Savell JGreenfield DS,PatellaVM, Quigley HA, Tielsch J: Determinants of normal retinal nerve fiber layer thickness measured by Stratus OCT Ophthalmology 2007, 114, 1046–1052.
 4. Chang RT, Knight OJ, Feuer WJ, Budenz DL: Sensitivity and speciticity of time-domain versus spectral-domain optical coherence tomography in diagnosing early to moderate glaucoma. Ophthalmology 2009, 116, 2294–2299.
 5. Kim JS, Ishikawa H, Gabriele ML, Wollstein G, Bilonick RA, Kagemann L, Fujimoto JG, Schuman JS: Retinal nerve fiber layer thickness measurement comparability between time Ddomain Optical Coherence Tomography (OCT) and Spectral Domain OCT Invest Ophthalmol Vis Sci 2010, 51, 896–902.
 6. Knight OJ, Chang RT, Feuer WJ, Budenz DL: Compatison of retinal nerve fiber layer measurements using time domain and spectral domain optical coherent tomography. Ophthalmology 2009, 116, 1271–1277.
 7. Monteiro ML., Leal BC, Moura FC, Vessani RM, Medeiros FA: Comparison of retinal nerve fibre layer measurements using optical coherence tomography versions 1 and 3 in eyes with band atrophy of the optic nerve and normal controls. Eye 2007, 21, 16–22.
 8. Piłat J, Wylęgała E, Łogiewa-Toborek J, Galuba-Dębska I: Zastosowanie i możliwości diagnostyczne aparatu STRATUS OCT. Okulistyka 2004, 2, 3–8.
 9. Sung KR, Kim DY, Park SB, Kook MS: Comparison of retinal nerve fiber layer thickness measured by Cirrus HD and Stratus optical coherence tomography. Ophthalmology 2009, 116, 1264–1270.
 10. Toteberg-Harms M, Sturm V, Knrcht PB, Funk J, Menke MN: Repeatability of nerve layer thickness measurements in patients with glaucoma. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmol 2012, 250, 279–287.
 11. Vizzeri G, Weinreb RN, Gonzalez-Garcia AO: Agreement between spectraldomain and time domain OCT for measuring RNFL thickness. Br J Ophthalmol 2009, 93, 775–781.
 12. Vizzeri G, Bowd C, Medeiros FA, Weinreb RN, Zangwill LM: Effect of improper scan alignment on retinal nerve fiber layer thickness measurements using Stratus optical coherence tomograph. J Glaucoma 2008, 17, 341–349.
 13. Wojtkowski M, Bajraszewski T, Gorczyńska I, Targowski P, Kowalczyk A, Wasilewski W, Radzewicz C: Ophthalmic imaging by spectral optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2004, 138, 412–419.
 14. Wylęgała E, Nowińska A, Teper S: Optyczna koherentna Tomografia, t. I. Górnicki Wyd. Med., Wrocław 2011.