Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 6, November-December, p. 777–784

Publication type: editorial article

Language: English

Controversies in Diabetes in 2013 – a Brief Update

Kontrowersje w leczeniu cukrzycy w 2013 roku – krótkie podsumowanie

Grzegorz Gajos1,D,E,F, Stanisław Piłaciński2,D, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz2,D,E

1 Department of Coronary Disease, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Kraków, Poland

2 Department of Internal Medicine and Diabetology, Poznań University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Incidence of diabetes is increasing worldwide at an alarming rate. Therefore, a proper understanding of the mechanisms and efficient treatment of the disease is becoming increasingly important. The article briefly describes controversies in type 1 diabetes (T1DM) pathogenesis and diagnosis (genetic background, accelerator hypothesis, new autoantibodies, new information on LADA – latent autoimmune diabetes in adults, and the role of TRAIL – tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) and treatment (how to deal with fluctuations of blood glucose concentrations and the occurrence of hypoglycemia, the role of healthy lifestyle, especially physical exercise, and a proper diet, treatment of insulin resistance and the challenges in detecting diabetic neuropathy). Moreover, issues in the pathogenesis of macrovascular complications in type 2 diabetes (T2DM) are considered (novel risk factors – vascular hyperglycemic memory, hypoglycemia, altered profile of microRNAs expression, impaired function of vascular progenitor cells, altered fibrin clot properties and iron-induced blood coagulation). Modern treatment of T2DM, based on lifestyle intervention and antidiabetic drugs, is full of controversies and it seems that over time the number of uncertainties is constantly increasing. Recent trials have reported disappointing results in lifestyle intervention (LOOK-AHEAD) and antihyperglycemic treatment (ACCORD, SAVOR-TIMI 53, EXAMINE, concerns about sulfonylureas safety). Moreover, there are considerable deviations from treatment targets that are recommended by the guidelines (blood glucose, hypertension, blood lipids) in real-life clinical practice in patients at different stages of the disease development. It seems that beneficial modification of the natural history of diabetes is unlikely in the foreseeable future unless we are able to obtain a more in-depth understanding of the pathomechanisms of the disease

Streszczenie

Częstość występowania cukrzycy na świecie zwiększa się bardzo szybko. Dlatego coraz ważniejsze staje się odpowiednie zrozumienie mechanizmów i skuteczne leczenie tej choroby. W artykule w skrócie opisano kontrowersje w poglądach na patogenezę i diagnostykę cukrzycy typu 1 (podłoże genetyczne, hipoteza akceleratora, nowe przeciwciała, nowa wiedza o LADA – utajonej autoimmunologicznej cukrzycy u dorosłych i rola TRAIL – związanego z czynnikiem martwicy nowotworu ligandu wywołującego apoptozę) oraz leczenie (postępowanie z wahaniami stężenia glukozy we krwi, zapobieganie występowaniu hipoglikemii, rola zdrowego stylu życia, zwłaszcza aktywności fizycznej i odpowiedniej diety, leczenie insulinooporności, wykrywanie neuropatii cukrzycowej). Omówiono ponadto zagadnienia patogenezy powikłań makronaczyniowych cukrzycy typu 2 (nowe czynniki ryzyka – metaboliczna pamięć naczyniowa, hipoglikemia, zmiany profilu ekspresji mikroRNA, zaburzenia czynności naczyniowych komórek progenitorowych, zmiany właściwości skrzepu fibrynowego, zaburzenia krzepnięcia krwi wywołanego żelazem). Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 z uwzględnieniem zmian stylu życia i stosowaniem leków przeciwcukrzycowych jest nadal przedmiotem kontrowersji i wydaje się, że liczba wątpliwości nadal wzrasta. Ostatnie badania dotyczące modyfikacji stylu życia (LOOK-AHEAD) i leków przeciwcukrzycowych (ACCORD, SAVORTIMI 53, EXAMINE, zastrzeżenia co do bezpieczeństwa pochodnych sulfonylomocznika) nie przyniosły oczekiwanych wyników dotyczących poprawy rokowania sercowo-naczyniowego. Co więcej, w codziennej praktyce klinicznej występują istotne różnice między osiąganymi celami terapeutycznymi a zaleceniami do praktyki klinicznej (stężenie glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze, stężenie lipidów we krwi) we wszystkich stadiach rozwoju choroby. Wydaje się, że osiągnięcie korzystnej modyfikacji przebiegu klinicznego u chorych na cukrzycę jest mało prawdopodobne, jeżeli nie uda się bardziej szczegółowo poznać patomechanizmów choroby i jej powikłań

Key words

type 1 diabetes, type 2 diabetes, autoimmune diabetes, cardiovascular complications of diabetes.

Słowa kluczowe

cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca o podłożu autoimmunologicznym, powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy.

References (50)

 1. Okruszko A, Szepietowska B, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Gorska M, Kretowski A, Szelachowska M: HLA-DR, HLA-DQB1 and PTPN22 gene polymorphism: association with age at onset for autoimmune diabetes. Arch Med Sci 2012, 8, 874–878.
 2. Yan-Wei Yin, Qian-Qian Sun, Bei-Bei Zhang, Ai-Min Hu, Qi Wang, Hong-Li Liu, Zhi-Zhen Hou, Yi-Hua Zeng, Rui-Jia Xu, Long-Bao Shi: The lack of association between interleukin-6 gene-174 G/C polymorphism and the risk of type 1 diabetes mellitus: A meta-analysis of 18 152 subjects. Gene 515 2013, 461–465.
 3. Dabelea D, Mayer-Davis EJ, Andrews JS, Dolan LM, Pihoker C, Hamman RF, Greenbaum C, Marcovina S, Fujimoto W, Linder B, Imperatore G, D’Agostino R Jr: Clinical evolution of beta cell function in youth with diabetes: the SEARCH for Diabetes in Youth study. Diabetologia 2012, 55, 3359–3368.
 4. Paschke A, Grzelka A, Zawada A, Zozulińska-Ziółkiewicz D: Clinical characteristics and autoantibody pattern in newly diagnosed adult-onset autoimmune diabetes. Pol Arch Med Wewn 2013, 123, 401–408.
 5. Wenzlau JM, Moua O, Sarkar SA, Yu L, Rewers M, Eisenbarth GS, Davidson HW, Hutton JC: SlC30A8 is a major target of humoral autoimmunity in type 1 diabetes and a predictive marker in pre-diabetes. Ann N Y Acad Sci 2008, 1150, 256–259.
 6. Lampasona V, Petrone A, Tiberti C, Capizzi M, Spoletini M, di Pietro S, Songini M, Bonicchio S, Giorgino F, Bonifacio E, Bosi E, Buzzetti R: Zinc transporter 8 antibodies complement GAD and IA-2 antibodies in the identification and characterization of adult-onset autoimmune diabetes: Non Insulin Requiring Autoimmune Diabetes (NIRAD) 4. Diabetes Care 2010, 33, 104–108.
 7. Azahri NS, Kavurma MM: Transcriptional regulation of tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand. Cell Mol Life Sci 2013, 70, 3617–3629.
 8. Vaccarezza M, Delbello G, Zauli G: A role of the TRAIL-TRAIL receptor system in the pathogenesis of diabetes. Acta Biomed 2007, 78, Suppl 1, 262–267.
 9. Nathan DM, McGee P, Steffes MW, Lachin JM: Relationship of Glycated Albumin to Blood Glucose and Glycated Hemoglobin (HbA1C) Values and to Retinopathy, Nephropathy and Cardiovascular Outcomes in the DCCT/ /EDIC Study Diabetes 2013.
 10. Samborski P, Naskret D, Araszkiewicz A, Niedzwiecki P, Zozulinska-Ziolkiewicz D, Wierusz-Wysocka B: Assessment of skin autofluorescence as a marker of advanced glycation end product accumulation in type 1 diabetes. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 67–72.
 11. Picconi F, Di Flaviani A, Malandrucco I, Giordani I, Frontoni S: Impact of glycemic variability on cardiovascular outcomes beyond glycated hemoglobin. Evidence and clinical perspectives. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012, 22, 691–696.
 12. Picconi F, Di Flaviani A, Malandrucco I, Giordani I, Longo S, Frontoni S: The need for identifying standardized indices for measuring glucose variability. J Diabetes Sci Technol 2012, 6, 218–219.
 13. Kilpatrick ES, Rigby AS, Goode K, Atkin SL: Relating mean blood glucose and glucose variability to the risk of multiple episodes of hypoglycaemia in type 1 diabetes. Diabetologia 2007, 50, 2553–2561.
 14. Szypowska A, Golicki D, Groele L, Pankowska E: Long-acting insulin analogue detemir compared with NPH insulin in type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 237–246.
 15. Elleri D, Allen JM, Kumareswaran K, Leelarathna L, Nodale M, Caldwell K, Cheng P, Kollman C, Haidar A, Murphy HR, Wilinska ME, Acerini CL, Dunger DB, Hovorka R: Closed-loop basal insulin delivery over 36 hours in adolescents with type 1 diabetes: randomized clinical trial. Diabetes Care 2013, 36, 838–844.
 16. McCall AL, Farhy LS: Treating type 1 diabetes: from strategies for insulin delivery to dual hormonal control. Minerva Endocrinol 2013, 38, 145–163.
 17. Wojciechowski P, Rys P, Lipowska A, Gaweska M, Malecki MT: Efficacy and safety comparison of continuous glucose monitoring and self-monitoring of blood glucose in type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 333–343.
 18. Benhamou PY, Catargi B, Delenne B, Guerci B, Hanaire H, Jeandidier N, Leroy R, Meyer L, Penfornis A, Radermecker RP, Renard E, Baillot-Rudoni S, Riveline JP, Schaepelynck P, Sola-Gazagnes A, Sulmont V, Tubiana-Rufi N, Durain D, Mantovani I, Sola-Gazagnes A, Riveline JP: Real-time continuous glucose monitoring (CGM) integrated into the treatment of type 1 diabetes: consensus of experts from SFD, EVADIAC and SFE. Diabetes Metab 2012, 38, Suppl 4, S67–83.
 19. Scholin A, Nystrom L, Arnqvist H, Bolinder J, Björk E, Berne C, Karlsson FA: Proinsulin/C-peptide ratio, glucagon and remission in new-onset Type 1 diabetes mellitus in young adults. Diabet Med 2011, 28, 156–161.
 20. Pilacinski S, Adler AI, Zozulinska-Ziolkiewicz DA, Gawrecki A, Wierusz-Wysocka B: Smoking and other factors associated with short-term partial remission of Type 1 diabetes in adults. Diabet Med 2012, 29, 464–469.
 21. Galler A, Lindau M, Ernert A, Thalemann R, Raile K: Associations between media consumption habits, physical activity, socioeconomic status, and glycemic control in children, adolescents, and young adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2011, 34, 2356–2359.
 22. Tonoli C, Heyman E, Roelands B, Buyse L, Cheung SS, Berthoin S, Meeusen R: Effects of different types of acute and chronic (training) exercise on glycaemic control in type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis. Sports Med 2012, 42, 1059–1080.
 23. Langfort J, Viese M, Ploug T, Dela F: Time course of GLUT4 and AMPK protein expression in human skeletal muscle during one month of physical training. Scand J Med Sci Sports 2003, 13, 169–174.
 24. Lascar N, Kennedy A, Jackson N, Daley A, Dowswell G, Thompson D, Stokes K, Greenfield S, Holder R, Andrews R, Narendran P: Exercise to preserve beta cell function in recent-onset type 1 diabetes mellitus (EXTOD) – a study protocol for a pilot randomized controlled trial. Trials 2013, 14, 180.
 25. Wadén J, Forsblom C, Thorn LM, Saraheimo M, Rosengård-Bärlund M, Heikkilä O, Lakka TA, Tikkanen H, Groop PH: Physical activity and diabetes complications in patients with type 1 diabetes: The Finnish diabetic nephropathy (FinnDiane) study. Diabetes Care 2008, 31, 230–232.
 26. Seeger JP, Thijssen DH, Noordam K, Cranen ME, Hopman MT, Nijhuis-van der Sanden MW: Exercise training improves physical fitness and vascular function in children with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab 2011, 13, 382–384.
 27. Donga E, van Dijk M, van Dijk JG, Biermasz NR, Lammers GJ, van Kralingen K, Hoogma RP, Corssmit EP, Romijn JA: Partial sleep restriction decreases insulin sensitivity in type 1 diabetes. Diabetes Care 2010, 33, 1573–1577.
 28. Seet RC, Loke WM, Khoo CM, Chew SE, Chong WL, Quek AM, Lim EC, Halliwell B: Acute effects of cigarette smoking on insulin resistance and arterial stiffness in young adults. Atherosclerosis 2012, 224, 195–200.
 29. Vella S, Buetow L, Royle P, Livingstone S, Colhoun HM, Petrie JR: The use of metformin in type 1 diabetes: a systematic review of efficacy. Diabetologia 2010, 53, 809–820.
 30. Delahanty LM, Nathan DM, Lachin JM, Hu FB, Cleary PA, Ziegler GK, Wylie-Rosett J, Wexler DJ: Association of diet with glycated hemoglobin during intensive treatment of type 1 diabetes in the Diabetes Control and Complications Trial. Am J Clin Nutr 2009, 89, 518–524.
 31. Snell-Bergeon JK, Chartier-Logan C, Maahs DM, Ogden LG, Hokanson JE, Kinney GL, Eckel RH, Ehrlich J, Rewers M: Adults with type 1 diabetes eat a high-fat atherogenic diet that is associated with coronary artery calcium. Diabetologia 2009, 52, 801–809.
 32. Bortsov AV, Liese AD, Bell RA, Dabelea D, D’Agostino RB Jr, Hamman RF, Klingensmith GJ, Lawrence JM, Maahs DM, McKeown R, Marcovina SM, Thomas J, Williams DE, Mayer-Davis EJ: Sugar-sweetened and diet beverage consumption is associated with cardiovascular risk factor profile in youth with type 1 diabetes. Acta Diabetol 2011, 48, 275–282.
 33. Sveen KA, Karimé B, Jørum E, Mellgren SI, Fagerland MW, Monnier VM, Dahl-Jørgensen K, Hanssen KF: Smalland Large-Fiber Neuropathy After 40 Years of Type 1 Diabetes: Associations with glycemic control and advanced protein glycation: The Oslo Study. Diabetes Care 2013.
 34. Hyllienmark L, Alstrand N, Jonsson B, Ludvigsson J, Cooray G, Wahlberg-Topp J: Early Electrophysiological Abnormalities and Clinical Neuropathy: A prospective study in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 2013, 36, 3187–3194.
 35. Araszkiewicz A, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Meller M, Bernardczyk-Meller J, Piłaciński S, Rogowicz-Frontczak A, Naskręt D, Wierusz-Wysocka B: Neurodegeneration of the retina in type 1 diabetic patients. Pol Arch Med Wewn 2012, 122, 464–470.
 36. Ziegler D, Papanas N, Roden M: Neuropad: evaluation of three cut-off points of sudomotor dysfunction for early detection of polyneuropathy in recently diagnosed diabetes. Diabet Med 2011, 28, 1412–1415.
 37. Paneni F, Beckman JA, Creager MA, Cosentino F: Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part I. Eur Heart J 2013, 34, 2436–2443.
 38. Polakowska M, Piotrowski W: Incidence of diabetes in the Polish population: results of the Multicenter Polish Population Health Status Study – WOBASZ. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 156–163.
 39. Rask-Madsen C, King GL: Vascular complications of diabetes: mechanisms of injury and protective factors. Cell Metab 2013, 17, 20–33.
 40. Undas A: Acquired dysfibrinogenemia in atherosclerotic vascular disease. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 310–319.
 41. Lipinski B, Pretorius E: Novel pathway of iron-induced blood coagulation: implications for diabetes mellitus and its complications. Pol Arch Med Wewn 2012, 122, 115–122.
 42. Chow EYK, Iqbal A, Phoenix F, Heller SR, Ajjan R: Hypoglycaemia promotes thrombosis and inflammation for at least one week in patients with type 2 diabetes. Diabetologia 2013, 56 (Suppl 1), S243.
 43. Look AHEAD Research Group Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013, 369, 145–154.
 44. Montori VM, Deming J, Shah ND: How should clinicians and patients choose antihyperglycemic agents?: an evidence-based approach. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 208–212.
 45. Hiatt WR, Kaul S, Smith RJ: The Cardiovascular Safety of Diabetes Drugs – Insights from the Rosiglitazone Experience. N Engl J Med 2013, 369, 1285–1287.
 46. Drzewoski J, Drozdowska A, Sliwińska A: Do we have enough data to confirm the link between antidiabetic drug use and cancer development? Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 81–87.
 47. Jenkins-Jones S, Currie CJ, Mukherjee J, Morgan CI: Association between first-line monotherapy with sulfonylurea versus metformin and risk of all-cause mortality. Diabetologia 2013, 56 (Suppl 1), S89.
 48. Bała MM, Płaczkiewicz-Jankowska E, Topór-Mądry R, Leśniak W, Jaeschke R, Sieradzki J, Grzeszczak W, Banasiak W: ARETAEUS Study Group. Is newly diagnosed type 2 diabetes treated according to the guidelines? Results of the Polish ARETAEUS1 study. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 7–17.
 49. Jankowski M, Bała MM, Płaczkiewicz-Jankowska E, Topór-Mądry R, Mejza F, Jaeschke R, Sieradzki J, Gajewski P: Specialty outpatient care of diabetic patients in Poland – are we far from treatment targets? Rationale, design, and preliminary results of the OPTIMO study. Pol Arch Med Wewn 2011, 121, 375–378.
 50. Opolski G, Strojek K, Kurzelewski M, Ostrowski M, Rabczenko D: Cardiovascular therapy, diagnostic procedures, and control of risk factors in patients with diabetes or coronary artery disease in Poland: the Kardia-Pol registry. Pol Arch Med Wewn 2012, 122, 413–421.