Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.727
Index Copernicus  – 166.39
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 5, September-October, p. 699–703

Publication type: original article

Language: English

Analysis of the Concentrations of Interleukin 18 in Amniotic Fluid in the Second and the Third Trimesters of Pregnancy

Analiza stężeń IL-18 w płynie owodniowym w II i III trymestrze ciąży

Dominika Klimkiewicz-Blok1,A,B,C,D,E,F, Jerzy Florjański1,C,E,F, Jerzy Zalewski2,A,C,E,F, Radosław Blok3,C,D,E

1 Second Department of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Gynecology and Obstetrics, Division of Public Health, Wroclaw Medical University, Poland

3 First Department of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Interleukin 18 (IL-18) is a glycoprotein produced by macrophages. IL-18 influences different populations of T lymphocytes and NK cells and stimulates the production of INF-gamma by these cells. IL-18 induces both Th1 and Th2 response. That is why IL-18 is a unique cytokine.
Objectives. The aim of work was to examine the concentration of interleukin 18 in amniotic fluid in the 2nd and the 3rd trimesters of physiological pregnancies.
Material and Methods. 74 pregnant women were qualified to take part in the studies. The amniotic fluid samples by amniocentesis were taken from the patients. Two groups were distinguished among the examined patients: group I – 45 pregnant women qualified for genetic amniocentesis between the 15th and 19th week of pregnancy. All findings of the cytogenetic tests were normal. Group II: 29 pregnant women in their 3rd trimester were qualified for diagnostic amniocentesis in order to determine the biological maturity of the fetuses. The concentration of IL-18 was marked with the immunoenzymatic method ELISA with the use of the kit produced by the MBL company. Method sensitivity was < 12.5 pg/mL.
Results. In the 2nd trimester of pregnancy the average concentration of IL-18 in the amniotic fluid was 454.69 pg/mL and in the 3rd trimester was 71.73 pg/mL. The obtained data proved that the average concentration of IL-18 in the 2nd trimester was significantly higher than in the 3rd trimester. The obtained differences in the findings were statistically significant (p < 0.05).
Conclusion. The presence and high levels of IL-18 in the amniotic fluid in the 2nd trimester of pregnancy indicate an early process of initiation of immunological mechanisms by the fetus. An average concentration of IL-18 in the amniotic fluid was significantly higher in the 2nd trimester of pregnancy than in the 3rd trimester, which may indicate the influential role of IL-18 on the development of the immune response in the fetus in this period of gestation.

Streszczenie

Wprowadzenie.Interleukina 18 (IL-18) to glikoproteina wytwarzana głównie przez makrofagi. IL-18 oddziałuje na różne populacje limfocytów T i komórki NK oraz stymuluje wytwarzanie IFN-gamma przez te komórki. IL-18 indukuje zarówno odpowiedź typu komórkowego, jak i humoralnego. Pod tym względem IL-18 jest cytokiną unikatową.
Cel pracy. Badanie stężeń IL-18 w płynie owodniowym w II i III trymestrze ciąż fizjologicznych.
Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 74 ciężarne, od których pobrano płyn owodniowy za pomocą amniopunkcji. Wśród badanych pacjentek wyodrębniono 2 grupy: grupę I – 45 ciężarnych zakwalifikowanych do amniopunkcji genetycznej między 15 a 19 tyg.; wszystkie otrzymane wyniki badań cytogenetycznych były prawidłowe oraz grupę II – 29 ciężarnych w III trymestrze ciąży, które zakwalifikowano do amniopunkcji diagnostycznej, aby określić dojrzałość biologiczną płodów. Stężenia IL-18 oznaczano immunoenzymatycznie (ELISA), używając zestawu firmy MBL. Czułość metody wynosiła < 12,5 pg/ml.
Wyniki. W II trymestrze ciąży średnie stężenie IL-18 w wodach płodowych wyniosło 454,69 pg/ml, a w III trymestrze 71,73 pg/ml. Średnie stężenie IL-18 w płynie owodniowym było istotnie większe w II trymestrze ciąży. Uzyskane w wynikach różnice były istotne statystycznie (p < 0,05).
Wnioski. Obecność i duże stężenia IL-18 w wodach płodowych w II trymestrze ciąży świadczą o wczesnym procesie uruchomienia mechanizmów immunologicznych przez płód. Średnie stężenie IL-18 w płynie owodniowym jest istotnie większe w II trymestrze ciąży niż w III trymestrze, co może oznaczać, że IL-18 odgrywa istotną rolę w rozwoju odpowiedzi immunologicznej płodu w tym okresie ciąży.

Key words

interleukin 18, amniotic fluid.

Słowa kluczowe

interleukina 18, płyn owodniowy.

References (25)

 1. Okamura H, Tsutsi H, Komatsu T, Yutsudo M, Hakura A, Tanimoto T, Torigoe K, Okura T, Nukada Y, Hattori K: Cloning of a new cytokine that induces IFN-gamma production by T cells. Nature 1995, 378, 88–91.
 2. Tsutsui H, Kayagaki N, Kuida K, Nakano H, Hayashi N, Takeda K, Matsui K, Kashiwamura S, Hada T, Akira S, Yagita H, Okamura H, Nakanishi K: Caspase-1-independent, Fas/Fas ligand-mediated IL-18 secretion from macrophages causes acute liver injury in mice. Immunity 1999, 11, 359–367.
 3. Csernok EM, Schmitt W, Bainton DF, Gross WL: Activated neutrophils express proteinase 3 on their plasma membrane in vitro and in vivo. Clin Exp Immunol 1994, 95, 244–250.
 4. Felderhoff-Mueser U, Schmidt OI, Oberholzer A, Bührer C, Stahel PF: IL-18: a key player in neuroinflammation and neurodegeneration? Trends Neurosciences 2005, 28, 487–493.
 5. Stoll S, Müller G, Kurimoto M, Saloga J, Tanimoto T, Yamauchi H, Okamura H, Knop J, Enk AH: Production of IL-18 (↓IFN-gamma-inducing factor↓) messenger RNA and functional protein by murine keratinocytes. J Immunol 1997, 159, 298–302.
 6. Takeuchi M, Nishizaki Y, Sano O, Ohta T, Ikeda M, Kurimoto M: Immunohistochemical and immuno-electronmicroscopic detection of interferon gamma-inducing factor (interleukin-18) in mouse intestinal epithelial cells. Cell Tissue Res 1997, 289, 499–503.
 7. Cameron LA, Taha RA, Tsicopoulos A, Kurimoto M, Olivenstein R, Wallaert B, Minshall EM, Hamid QA: Airway epithelium expresses interleukin-18. Eur Respir J 1999, 14, 553–559.
 8. Udagawa N, Horwood NJ, Elliott J, Mackay A, Owens J, Okamura H, Kurimoto M, Chambers TJ, Martin TJ, Gillespie MT: Interleukin-18 (interferon gamma inducing factor) is produced by osteoblasts and acts via granulocyte – macrophage colony stimulating factor and not via interferon – gamma to inhibit osteoclast formation. J Exp Med 1997, 185, 1005–1012.
 9. Yoshimoto T, Takeda K, Tanaka T, Ohkusu K, Kashiwamura S, Okamura H, Akira S, Nakanishi K: IL-12 upregulates IL-18 receptor expression on T cells, Th1 cells and B cells: synergism with IL-18 for IFN gamma production. J Immunol 1998, 161, 3400–3407.
 10. Okamura H, Kashiwamura S, Tsutsui H, Yoshimoto T, Nakanishi K: Regulation of interferon-gamma production by IL-12 and IL-18. Curr Opin Immunol 1998, 10, 259–264.
 11. Sakai M, Shiozaki A, Sasaki Y, Yoneda S, Saito S: The ratio of interleukin IL-18 to IL-12 secreted by peripheral blood mononuclear cells is increased in normal pregnancy subjects and decreased in pre-eclamptic patients. J Reprod Immunol 2004, 61, 133–143.
 12. Nakanishi K, Yoshimoto T, Tsutsui H, Okamura H: Interleukin-18 is unique that stimulates both Th1 and Th2 responses depending on its cytokine milieu. Cytokine Growth Factor Rev 2001, 12, 53–72.
 13. Yoshimoto T, Mizutani H, Tsutsui H, Noben-Trauth N, Yamanaka K, Tanaka M, Izumi S, Okamura H, Paul WE, Nakanishi K: IL-18 induction of IgE: dependence on CD4+ T cells, IL-4 and STAT6. Nat Immunol 2000, 1, 132–137.
 14. Tsuji Y, Tamaoki TH, Hasegawa A, Kashiwamura S, Iemoto A, Ueda H, Muranaka J, Adachi S, Furuyama J, Okamura H, Koyama K: Expression of interleukin-18 and its receptor in mouse ovary. Am J Reprod Immunol 2001, 46, 349–357.
 15. Gutman G, Soussan-Gutman L, Malcov M, Lessing JB, Amit A, Azem F: Interleukin-18 is high in the serum of IVF pregnancies with ovarian hyperstimulation syndrome. AJRI 2004, 51, 381–384.
 16. Zhang JH, Borzychowski AM, Takeda K, Akira S, Croy BA: Analysis of cytokine regulators inducing interferon production by mouse uterine natural killer cells. Biol Reprod 2003, 69, 404–411.
 17. Tokmadzić VS, Tsuji Y, Bogović T, Laskarin G, Cupurdija K, Strbo N, Koyama K, Okamura H, Podack ER, Rukavina D: IL-18 is present at the maternal-fetal interface and enhances cytotoxic activity of decidual lymphocytes. Am J Reprod Immunol 2002, 48, 191–200.
 18. Huang X, Huang H, Dong M, Yao Q, Wang H: Serum and placental interleuki-18 are elevated in preeclampsia. J Reprod Immunol 2005, 65, 77–87.
 19. Ida A, Tsuji Y, Muranaka J, Kanazawa R, Nakata Y, Adachi S, Okamura H, Koyama K: IL-18 in pregnancy; the elevation of IL-18 in maternal peripheral blood during labour and complicated pregnancies. J Reprod Immunol 2000, 47, 65–74.
 20. Kruse N, Greif M, Moriabadi NF, Marx L, Toyka KV, Rieckmann P: Variation in cytokine mRNA expression during normal pregnancy. Clin Exp Immunol 2000, 119, 317–322.
 21. Jacobsson B, Holst RM, Mattsby-Baltzer I, Nikolaitchouk N, Wennerholm UB, Hagberg H: Interleukin-18 in cervical mucus and amniotic fluid: relationship to microbial invasion of the amniotic fluid, intra-amniotic inflammation and pretem delivery. Int J Obstet Gynecol 2003, 110, 598–603.
 22. Menon R, Lombardii SJ, Fortunato SJ: IL-18, a product of choriodecidual cells, increase during premature rupture of membranes but fails to turn on the Fas-FasLmediated apoptosis pathway. J Assist Reprod Gen 2001, 18, 276–280.
 23. Pacora P, Romero R, Maymon E, Gervasi MT, Gomez R, Edwin SS, Yoon BH: Participation of the novel cytokine interleukin 18 in the host response to intra-amniotic infection. Am J Obstet Gynecol 2000, 183, 1138–1143.
 24. Splíchalová A, Trebichavský I, Muneta Y, Mori Y, Splíchal I: Effect of bacterial virulence on IL-18 expression in the amnion infected with Echerichia coli. Am J Reprod Immunol 2005, 53, 255–260.
 25. Lemancewicz A, Urban R, Urban J, Skotnicki M, Kretowska M, Sierakowski S: Evaluation of interleukin concentrations in amniotic fluid in preterm and term parturition and in oligohydramnion. Med Sci Monit 2001, 7, 924–927.