Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 4, July-August, p. 501–511

Publication type: original article

Language: English

The Quality of Primary Health Care for Chronically Ill Patients – a Cross-Sectional Study

Jakość wizyt dla przewlekle chorych pacjentów – badanie przekrojowe

Donata Kurpas,A,B,C,D,E,F, Joseph Church1,C,D, Bożena Mroczek2,B,C,D, Anna Hans-Wytrychowska3,A,B, Aneta Nitsch-Osuch4,B,C, Krzysztof Kassolik5,6,B,C, Waldemar Andrzejewski5,6,B,C, Andrzej Steciwko3,5,F,G

0

1 Board of Supervisors, Roanoke County, Virginia, USA

2 Public Health Department, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

3 Department of Family Medicine, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

4 Department of Family Medicine, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland

5 Public Medical Professional School, Opole, Poland

6 Department of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wroclaw, Poland

Streszczenie

Wprowadzenie.Przyszłość opieki podstawowej to wyzwania stawiane przez pacjentów z co najmniej jedną chorobą przewlekłą wymagającą regularnych kontaktów z lekarzem rodzinnym, wykonywania badań dodatkowych i systematycznego zażywania leków.
Cel pracy. Ocena związku między charakterystyką pacjentów i oceną jakości opieki oraz określenie głównych czynników wpływających na jakość opieki dla pacjentów chorych przewlekle.
Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 232 dorosłych pacjentów chorych przewlekle z ośrodków opieki podstawowej w Polsce. Określono opinię pacjentów na temat: badania podmiotowego i przedmiotowego, współ- udziału w decyzjach klinicznych, czynników psychologicznych, kontaktu z lekarzem w sytuacjach nagłych, zaufania do lekarza.
Wyniki. Najsilniejszy związek między oceną jakości opieki nad chorymi przewlekle określono dla zmiennych, takich jak: obecność u pacjenta nadciśnienia tętniczego (0,248; p < 0,001), płeć (0,271; p < 0,001), poziom edukacji pacjenta (0,169; p < 0,01), wiek pacjenta (0,155; p = 0,018). Wyniki ANOVA były statystycznie istotne (p < 0,05) dla zmiennych: rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia, cukrzycy typu 2, łuszczycy, stwardnienia rozsianego, płeć lekarza oraz płeć, wiek i edukacja pacjenta.
Wnioski. Najwyżej ocenionymi domenami były: badanie podmiotowe i przedmiotowe, uprzejmość i gotowość do pomocy. Najsilniejsze korelacje między wysoką oceną wizyt dla przewlekle chorych pacjentów obserwowano w przypadku następujących zmiennych: płci, wieku, poziomu edukacji, częstości wizyt, terapii prowadzonej przez lekarza poradni specjalistycznej, obecności nadciśnienia tętniczego, p.o.ch.p. i zawału mięśnia sercowego.

Key words

chronic illness, interpersonal communication, health services, holistic care, primary care, quality of care.

Słowa kluczowe

choroby przewlekłe, komunikacja interpersonalna, usługi medyczne, opieka holistyczna, opieka podstawowa, jakość opieki.

References (32)

 1. WHO – Chronic diseases: http://www.who.int/topics/test/chronic_diseases/ [5 August 2010].
 2. Schols JMGA, Crebolder HFJM, Van Weel C: Nursing Home and Nursing Home Physician: The Dutch Experience. J Am Med Dir Assoc 2004, 5, 207–212.
 3. Meyer M, Kobb R, Ryan P: Virtually Healthy: Chronic Disease Management in the Home. Dis Manag 2002, 5, 87–94.
 4. Fact Sheet: Actual Causes of Death in the United States. Centers for Disease Control, 2000.
 5. Chronic Care Improvement How Medicare Transformation Can Save lives, Save Money, and Stimulate an Emerging Technology Industry. An ITAA E-Health White paper: A Product of the ITAA E-Health Committee, May 2004.
 6. Education Alliance for long Term Conditions: http://www.educationalliance.co.uk/ [05 August 2010]
 7. Ribbe MW: Care for elderly: the role of the nursing home in Duch health care system. Int Psychogeriatr 1993, 5, 213–222.
 8. Davis K, Doty MM, Shea K, Stremikis K: Health information technology and physician perceptions of quality of care and satisfaction. Health Policy 2009, 90, 239–246.
 9. Denson LA, Winefield HR, Beilby JJ: Discharge-planning for long-term care needs: the values and priorities of older people, their younger relatives and health professionals. Scand J Caring Sci 2012 Apr 13. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2012.00987.x. [Epub ahead of print]
 10. Powell Davies G, Williams AM, Larsen K, Perkins D, Roland M, Harris MF: Coordinating primary health care: an analysis of the outcomes of a systematic review. Med J Aust 2008, 21 (8 Suppl), S65–68.
 11. Flores LM, Davis R, Culross P: Community health: a critical approach to addressing chronic diseases. Prev Chronic Dis 2007, 4, http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/oct/07_0080.htm [14 January 2009]
 12. Holmberg M, Valmari G, Lundgren SM: Patients’ experiences of homecare nursing: balancing the duality between obtaining care and to maintain dignity and self-determination. Scand J Caring Sci 2012 Mar 16. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2012.00983.x. [Epub ahead of print]
 13. Szecsenyi J, Campbell S, Broge B, Laux G, Willms S, Wensing M et al.: Effectiveness of a quality-improvement program in improving management of primary care practices. CMAJ 2011, 13, E1326–333.
 14. Wensing M, Baker R, Szecsenyi J, Grol R: Impact of national health care systems on patient evaluations of general practice in Europe. Health Policy 2004, 68, 353–357.
 15. Wensing M: EUROPEP 2006 Revised Europep instrument and user manual: http://www.topaseurope.eu/files/ Europep%202006rapport_0.pdf [20 December 2011]
 16. Hirschhorn N, Lamstein SM, Klein S et al.: Quality by Objectives. A Practical Method for Quality of Care. Assessment and Assurance for Ambulatory Health Centers. G.K.Hall&CO. Medical Publications Division, Boston, Massachusetts, 1978.
 17. Williams S, Weinman J, Dale J, Newman S: Patient expectations: What do primary care patients want from the GP and how far does meeting expectations affect patient satisfaction? Fam Pract 1995, 12, 193–201.
 18. Williams S, Weinman J, Dale J: Doctor-patient communication and patient satisfaction: a review. Fam Pract 1998, 15, 480–492.
 19. Kurpas D, Steciwko A: Patient satisfaction as the main indicator of primary care quality. Przegl lek 2005, 62, 1546–1551.
 20. Kurpas D, Steciwko A: Quality of primary health care and patients’ satisfaction. Wiad lek 2002, 55, Suppl 1, 301–304.
 21. Cronbach LJ: Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951, 16, 297–334.
 22. Streiner DL, Norman GR: Health measurement scales. 2nd ed. New York: Oxford Press; 1995.
 23. Vedsted P, Heje HN: Association between patients’ recommendation of their GP and their evaluation of the GP. Scand J Prim Health Care 2008, 26, 228–234.
 24. Petek D, Künzi B, Kersnik J, Szecsenyi J, Wensing M: Patients’ evaluations of European general practice-revisited after 11 years. Int J Qual Health Care 2011, 23, 621–628.
 25. Wensing M, van Lieshout J, Jung HP, Hermsen J, Rosemann T: The Patients Assessment Chronic Illness Care (PACIC) questionnaire in The Netherlands: a validation study in rural general practice. BMC Health Serv Res 2008, 8, 182.
 26. Jayasinghe UW, Proudfoot J, Holton C, Davies GP, Amoroso C, Bubner T et al.: Chronically ill Australians’ satisfaction with accessibility and patient-centredness. Int J Qual Health Care 2008, 20, 105–114.
 27. Heje HN, Vedsted P, Sokolowski I, Olesen F: Patient characteristics associated with differences in patients’ evaluation of their general practitioner. BMC Health Serv Res 2008, 8, 178.
 28. Genui SJ: Medical practice and community health care in the 21st Century: A time of change. Public Health 2008, 122, 671–680.
 29. Samoutis GA, Soteriades ES, Stoffers HE, Philalithis A, Delicha EM, Lionis C: A pilot quality improvement intervention in patients with diabetes and hypertension in primary care settings of Cyprus. Fam Pract 2010, 27, 263–270.
 30. Lorig KR, Ritter PL, Dost A et al.: The expert patients programme online, a 1-year study of an Internet-based self-management programme for people with long-term conditions. Chronic Illn 2008, 4, 247–256.
 31. Wagner EH: The role of patient care teams in chronic disease management. BMJ 2000, 320, 569–572.
 32. Samoutis GA, Soteriades ES, Stoffers HE, Zachariadou T, Philalithis A, Lionis C: Designing a multifaceted quality improvement intervention in primary care in a country where general practice is seeking recognition: the case of Cyprus. BMC Health Serv Res 2008, 8, 181.