Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 4, July-August, p. 489–494

Publication type: original article

Language: English

The Effects of Age, Metabolic Syndrome, Nocturnal Polyuria and Sleep Disorders on Nocturia

Wpływ wieku, zespołu metabolicznego, nocnego wielomoczu i zaburzeń snu na moczenie nocne

Hasan S. Sağlam1,A, C. Serkan Gökkaya2,B, Remzi Salar2,B,C, Ali Memiş2,E, Öztuğ Adsan1,F

1 Sakarya University, Medical Faculty, Department of Urology, Sakarya, Turkey

2 Ankara Numune Education and Training Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey

Streszczenie

Wprowadzenie.Nykturia, która występuje zwłaszcza wśród starszych mężczyzn, negatywnie wpływa na jakość życia jednostki. Jest uznana za jeden z najbardziej uciążliwych objawów ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS).
Cel pracy. Zbadanie czynników przyczyniających się do zwiększenia częstotliwości nykturii.
Materiał i metody. Mężczyzn w wieku ≥ 40 lat z LUTS zakwalifikowano do udziału w badaniu. Zebrano wywiad medyczny i przeprowadzone badania fizyczne, następnie przeprowadzono testy biochemiczne i oceniono LUTS. Wykonano pomiary antropometryczne i przyznano pacjentom punktację w skali Epworth (ES). Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od występowania nykturii: w pierwszej grupie nykturia nie występowała lub wystąpił 1 incydent nykturii na dobę, a w drugiej grupie występowało ≥ 2 incydentów nykturii. Dane analizowano statystycznie, p < 0,05 uznano za znaczące.
Wyniki. Łącznie 118 kolejnych chorych (56 ± 10 lat) uczestniczyło w badaniu. Pierwsza grupa składała się z 31 uczestników, a druga grupa zawierała 87 pacjentów. Grupy różniły się istotnie pod względem wieku, wzrostu, masy ciała, obwodu talii i wskaźnika masy ciała (BMI). ES, objętość prostaty, maksymalne natężenie przepływu (Qmax) i wyniki międzynarodowej skali punktowej objawów towarzyszących chorobom gruczołu krokowego (IPSS) różniły się istotnie. Stężenie glukozy we krwi na czczo były podobne w obu grupach. Wyniki modelu oceny homeostazy (HOMA) miały wątpliwe znaczenie. Stężenie insuliny było różne, a odporność na insulinę (IR) była podobna w obu grupach. Nocny wielomocz był związany z nykturią, ciśnieniem skurczowym krwi i IPSS.
Wnioski. Wykazano, że wiek, nocny wielomocz, zespół metaboliczny i zaburzenia snu są czynnikami przyczyniającymi się do zwiększenia częstotliwości nykturii i LUTS. Dlatego działania podjęte w celu wpływu na czynniki modyfikowalne – takie jak: nadciśnienie, przyrost masy ciała, zaburzenia snu i IPSS – mogą poprawić jakość życia jednostki.

Key words

benign prostatic hyperplasia, hypertension, insulin resistance, lower urinary tract symptoms, nocturia.

Słowa kluczowe

łagodny przerost gruczołu krokowego, nadciśnienie tętnicze, insulinooporność, objawy ze strony dolnych dróg moczowych, moczenie nocne.

References (27)

 1. Varilla V, Samala RV, Galindo D, Ciocon J: Nocturia in the elderly. A wake-up call. Rev. Cleve Clin J Med 2011, 78 (11), 757–764.
 2. Parsons JK: Benign Prostatic Hyperplasia and Male Lower Urinary Tract Symptoms, Epidemiology and Risk Factors. Curr Bladder Dysfunct Rep 2010, 5(4), 212–218.
 3. Maserejian NN, Giovannucci EL, McVary KT, McKinlay JB: Dietary, but not supplemental, intakes of carotenoids and vitamin C are associated with decreased odds of lower urinary tract symptoms in men. J Nutr 2011 Feb, 141(2), 267–273.
 4. McVary KT: Clinical Evaluation of Benign Prostatic Hyperplasia. Clin Ther 2007 Mar, 29(3), 387–398.
 5. Kim SO, Choi HS, Kim YJ, Kim HS, Hwang IS, Hwang EC, Oh KJ, Jung SI, Kang TW, Kwon D, Park K, Ryu SB: Impact of Nocturia on Health-Related Quality of Life and Medical Outcomes Study Sleep Score in Men. Int Neurourol J 2011, 15 (10), 82–86.
 6. Joseph MA, Harlow SD Wei JT, Sarma AV, Dunn RL, Taylor JM, James SA, Cooney KA, Doerr KM, Montie JE, Schottenfeld D: Risk Factors for Lower Urinary Tract Symptoms in a Population-based Sample of AfricanAmerican Men. Am J Epidemiol 2003, 157 (10), 906–914.
 7. Bozlu M, Ulusoy E, Cayan S, Akbay E, Görür S, Akbay EA: A comparison of four different α1-blockers in benign prostatic hyperplasia patients with and without diabetes. Scand J Urol Nephrol. 2004, 38 (5), 391–395.
 8. Michel MC, Mehlburger L, Schumacher H, Bressel HU, Goepel M: Effect of diabetes on lower urinary tract symptoms in patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol. 2000 Jun, 163(6), 1725–1729.
 9. Yoo SS, Shim BS, Lee DH, Lee HW, Yoon H: Correlation between Nocturia and Sleep, A Questionnaire Based Analysis. KJU 2010, 51(11),757–762.
 10. Gorbachinsky I, Akpinar H, Assimos DG: Metabolic syndrome and urologic diseases. Rev Urol 2010, 12(4), e157–180.
 11. Abdollah F, Briganti A, Suardi N, Castiglione F, Gallina A, Capitanio U, Montorsi F: Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia, evidence of a potential relationship, hypothesized etiology, and prevention. Korean J Urol 2011 Aug, 52(8), 507–516.
 12. Kupelian V, McVary KT, Kaplan SA, Hall SA, Link CL, Aiyer LP, Mollon P, Tamimi N, Rosen RC, McKinlay JB: Association of lower urinary tract symptoms and the metabolic syndrome, results from the Boston Area Community Health Survey. J Urol 2009 Aug, 182(2), 616–624.
 13. Kim S, Jeong JY, Choi YJ, Kim DH, Lee WK, Lee SH, Lee SK: Association between Lower Urinary Tract Symptoms and Vascular Risk Factors in Aging Men, The Hallym Aging Study. KJU 2010, 51(7), 477–482.
 14. Kim GW, Doo SW, Yang WJ, Song YS: Effects of Obesity on Prostate Volume and Lower Urinary Tract Symptoms in Korean Men. KJU 2010, 51(5), 344–347.
 15. Rohrmann S, Smit E, Giovannucci E, Platz EA: Associations of obesity with lower urinary tract symptoms and noncancer prostate surgery in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol 2004 Feb 15, 159(4), 390–397.
 16. Rohrmann S, Smit E, Giovannucci E, Platz EA: Association between markers of the metabolic syndrome and lower urinary tract symptoms in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). Int J Obes (Lond) 2005 Mar, 29(3), 310–316.
 17. Kim JM, Song PH, Kim HT, Moon KH: Effect of Obesity on Prostate-Specific Antigen, Prostate Volume, and International Prostate Symptom Score in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia. Korean J Urol 2011 June, 52(6), 401–415.
 18. Laven BA, Orsini N, Andersson SO, Johansson JE, Gerber GS, Wolk A: Birth weight, abdominal obesity and the risk of lower urinary tract symptoms in a population based study of Swedish men. J Urol 2008, 179(5), 1891–1895.
 19. Sugaya K, Kadekawa K, Ikehara A, Nakayama T, Gakiya M, Nashiro F, Goya M, Hatano T, Ogawa Y: Influence of hypertension on lower urinary tract symptoms in benign prostatic hyperplasia. Int J Urol 2003, 10(11), 569–574.
 20. Rembratt A, Norgaard JP, Andersson KE: Nocturia and associated morbidity in a community-dwelling elderly population. BJU Int 2003, 92(7), 726–730.
 21. Hammarsten J, Högstedt B, Holthuis N, Mellström D: Components of the metabolic syndrome-risk factors for the development of benign prostatic hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis 1998 Mar, 1(3), 157–162.
 22. Lee SH, Kim JC, Lee JY, Kim JH, Oh CY, Lee SW, Yoo SJ, Chung BH: Effects of obesity on lower urinary tract symptoms in Korean BPH patients. Asian J Androl 2009, 11(6), 663–668.
 23. Van Kerrebroeck P, Abrams P, Chaikin D, Donovan J, Fonda D, Jackson S, Jennum P, Johnson T, Lose GR, Mattiasson A, Robertson GL, Weiss J: The standardisation of terminology in nocturia, report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002, 21(2), 179–183.
 24. Furtado D, Hachul H, Andersen ML, Castro RA, Girão MB, Tufik S: Nocturia × disturbed sleep, a review. Int Urogynecol J 2012 Mar, 23(3), 255–267.
 25. Tandeter H, Gendler S, Dreiher J, Tarasiuk A: Nocturic Episodes in Patients with Benign Prostatic Enlargement May Suggest the Presence of Obstructive Sleep Apnea. J Am Board Fam Med 2011, 24 (2), 146–151.
 26. Kang DI, Kim HM, Oh SY, Yoon JH, Kim HM, Min KS: Short Term Effect and Safety of Antidiuretic Hormone in the Patients with Nocturia. Int Neurourol J 2010, 14, 227– 231.
 27. Kaynak H, Kaynak D, Oztura İ: Does frequency of nocturnal urination reflect the severity of sleep-disordered breathing? J Sleep Res 2004, 13(2), 173–176.