Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2013, vol. 22, nr 1, January-February, p. 131–135

Publication type: review article

Language: English

A Complex Approach to the Treatment of Fournier’s Gangrene

Kompleksowe podejście do leczenia zgorzeli Fourniera

Maciej Sroczyński1,A,B,C,D,E,F, Maciej Sebastian1,A,B,C,D,E,F, Jerzy Rudnicki1,A,B,C,D,E,F, Agata Sebastian2,A,B,C,D,E,F, Anil K. Agrawal3,A,B,C,D,E,F

1 Department of Minimally Invasive Surgery and Proctology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

2 Department of Rheumatology and Internal Medicine, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

3 2nd Department and Clinic of General and Oncological Surgery, Wrocław, Poland

Abstract

Fournier’s gangrene is a necrotizing, life-threatening fasciitis of the perineal, genital and perianal region which can spread to the abdominal wall, causing soft-tissue necrosis and sepsis. It is usually a polymicrobial infection. The prevalence of the disease is low, but the mortality rate remains high. Several urogenital and anorectal diseases, as well as diabetes mellitus and conditions associated with the immunosuppressive reaction, may predispose an individual to the development of Fournier’s gangrene. A diagnosis of Fournier’s gangrene is clinical, but radiological examinations may be helpful in establishing the extent of the necrotic process. The treatment consists mainly of aggressive surgical debridement, broad-spectrum antibiotic combinations and hyperbaric oxygen therapy. The Fournier’s gangrene severity index (FGSI) score can be used to evaluate patients. Because of its heterogeneity and aggressiveness, Fournier’s gangrene is a very serious and complex medical condition that should be under the care of an interdisciplinary team with access not only to the best surgical and critical care but also to a hyperbaric chamber.

Streszczenie

Zgorzel Fourniera jest martwiczym, zagrażającym życiu zapaleniem powięzi okolicy krocza, narządów płciowych zewnętrznych oraz odbytu, które może rozciągać się w kierunku jamy brzusznej i skutkować martwicą tkanek miękkich oraz rozwojem sepsy. Zakażenie jest zwykle wywoływane mieszaną florą bakteryjną. Częstotliwość występowania choroby jest mała, śmiertelność jednak pozostaje wciąż duża. Niektóre schorzenia okolicy moczowo-płciowej oraz anorektalnej, a także cukrzyca oraz schorzenia związane ze stanem immunosupresji w organizmie mogą predysponować do rozwoju zgorzeli Fourniera. Rozpoznania zgorzeli Fourniera dokonuje się na podstawie objawów klinicznych, przy czym badania obrazowe mogą być pomocne w ocenie zaawansowania procesu martwiczego. Postępowanie terapeutyczne składa się głównie z agresywnego chirurgicznego wycięcia tkanek martwiczych, kombinacji antybiotyków o szerokim zakresie działania oraz zastosowania terapii tlenem hiperbarycznym. Do oceny pacjentów może posłużyć Skala Oceny Ciężkości Zgorzeli Fourniera. Zgorzel Fourniera ze względu na swoje zróżnicowanie i agresywny przebieg jest bardzo poważnym i złożonym problemem medycznym, które wymaga leczenia interdyscyplinarnego z dostępem nie tylko do najlepszych specjalistów z zakresu chirurgii oraz intensywnej terapii, lecz także do komory hiperbarycznej.

Key words

gangrene, debridement, infection, hyperbaric oxygenation.

Słowa kluczowe

zgorzel, usunięcie tkanek martwiczych, zakażenie, terapia tlenem hiperbarycznym.

References (19)

 1. Martínez-Rodríguez R, Ponce de León J, Caparrós J, Villavicencio H: Fournier’s gangrene: a monographic urology center experience with twenty patients. Urol Int 2009, 83, 323–328.
 2. Sorensen MD, Krieger JN, Rivara FP, Broghammer JA, Klein MB, Mack CD, Wessells H: Fournier’s Gangrene: population based epidemiology and outcomes. J Urol 2009, 181, 2120–2126.
 3. Koukouras D, Kallidonis P, Panagopoulos C, Al-Aown A, Athanasopoulos A, Rigopoulos C, Fokaefs E, Stolzenburg JU, Perimenis P, Liatsikos E: Fournier’s gangrene, a urologic and surgical emergency: presentation of a multi-institutional experience with 45 cases. Urol Int 2011, 86, 167–172.
 4. Eke N: Fournier’s gangrene: a review of 1726 cases. Br J Surg 2000, 87, 718–728.
 5. Stec-Tatarynowicz M, Kanikowska A, Pawlaczyk M, Pawlaczyk M: Nekrotyczne zapalenie powięzi – potencjalnie śmiertelna choroba. Post Dermatol Alergol 2006, 1, 31–37.
 6. Benizri E, Fabiani P, Migliori G, Chevallier D, Peyrottes A, Raucoules M, Amiel J, Mouiel J, Toubol J: Gangrene of the perineum. Urology 1996, 47, 935–939.
 7. Johnin K, Nakatoh M, Kadowaki T, Kushima M, Koizumi S, Okada Y: Fournier’s gangrene caused by Candida species as the primary organism. Urology 2000, 56, 153.
 8. Janane A, Hajji F, Ismail TO, Chafiqui J, Ghadouane M, Ameur A, Abbar M, Albouzidi A: Hyperbaric oxygen therapy adjunctive to surgical debridement in management of Fournier’s gangrene: usefulness of a severity index score in predicting disease gravity and patient survival. Actas Urol Esp 2011, 35, 332–338.
 9. Ullah S, Khan M, Asad U, Jan M: Fournier’s gangrene: a dreadful disease. Surgeon 2009, 7, 138–142.
 10. Uluğ M, Gedik E, Girgin S, Celen MK, Ayaz C: The evaluation of microbiology and Fournier’s gangrene severity index in 27 patients. Int J Infect Dis 2009, 13, 424–430.
 11. Yanar H, Taviloglu K, Ertekin C, Guloglu R, Zorba U, Cabioglu N, Baspinar I: Fournier’s gangrene: risk factors and strategies for management. World J Surg 2006, 30, 1750–1754.
 12. Fajdic J, Gotovac N, Hrgovic Z: Fournier gangrene: our approach and patients. Urol Int 2011, 87, 186–191.
 13. http:/membership.uhms.org/?page=indications
 14. Lin E, Yang S, Chiu AW, Chow YC, Chen M, Lin WC, Chang HK, Hsu JM, Lo KY, Hsu HH: Is Fournier’s gangrene severity index useful for predicting outcome of Fournier’s gangrene? Urol Int 2005, 75, 119–122.
 15. Yeniyol CO, Suelozgen T, Arslan M, Ayder AR: Fournier’s gangrene: experience with 25 patients and use of Fournier’s gangrene severity index score. Urology 2004, 64, 218–222.
 16. Laor E, Palmer LS, Tolia BM, Reid RE, Winter HI: Outcome prediction in patients with Fournier’s gangrene. J Urol 1995, 154, 89–92.
 17. Tuncel A, Aydin O, Tekdogan U, Nalcacioglu V, Capar Y, Atan A: Fournier’s gangrene: Three years of experience with 20 patients and validity of the Fournier’s Gangrene Severity Index Score. Eur Urol 2006, 50, 838–843.
 18. Korhonen K, Hirn M, Niinikoski J: Hyperbaric oxygen in the treatment of Fournier’s gangrene. Eur J Surg 1998, 164, 251–255.
 19. Roje Z, Roje Z, Matić D, Librenjak D, Dokuzović S, Varvodić J: Necrotizing fasciitis: literature review of contemporary strategies for diagnosing and management with three case reports: torso, abdominal wall, upper and lower limbs. World J Emerg Surg 2011, 23, 6, 46.