Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 5, September-October, p. 621–632

Publication type: original article

Language: English

Ten Years Single Center Experience in Percutaneous Transhepatic Decompression of Biliary Tree in Patients with Malignant Obstructive Jaundice

Przezskórne przezwątrobowe odbarczenie dróg żółciowych u pacjentów chorych na żółtaczkę mechaniczną o etiologii nowotworowej – 10-letnie doświadczenia własne

Jerzy Garcarek1,A,B,C,D,E,F, Jacek Kurcz1,B,C,D,F, Maciej Guziński1,B,C,D,F, Dariusz Janczak2,A,E,F, Marek Sąsiadek1,A,E,F

1 Chair of Radiology, Department of General and Interventional Radiology and Neuroradiology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Surgery, 4th Military Clinical Hospital in Wrocław, Poland

Abstract

Background. Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) is a method of biliary tree decompression, applied as palliative treatment in patients with malignant biliary tree critical stenosis/obstruction, but also as a potentially curative treatment in patients with non-malignant biliary tree stenosis. Novel instrumentation dedicated to PTBD has been designed in recent years, which makes it possible to perform more advanced procedures in patients with severe extensive malignant biliary tree stenosis/obstruction.
Objectives. The first primary goal of the study was to compare both the rate and types of shortand long-term complications in patients who had undergone PTBD between 2000 and 2006 with patients treated between 2007 and 2011. The second primary goal of the study was to work out an original algorithm of efficient management in patients undergoing PTBD. An additional goal was to assess the efficacy of PTBD and the overall survival of the patients.
Material and Methods. One-hundred twenty-eight consecutive PTBD procedures performed between 2000 and 2006 in patients with malignant biliary jaundice were analyzed retrospectively. Similarly, retrospective analysis of 73 consecutive procedures in patients with malignant biliary jaundice performed between 2007 and 2011 was carried out. Subsequently, the results of both subsets were compared to each other. The PTBD procedure was guided fluoroscopy each time. PTBD involved external biliary drainage and/or stenting of the strictured/occluded segments of extraand intrahepatic biliary ducts.
Results. The analysis demonstrated a statistically significant decrease in the overall incidence of shortand longterm complications in patients undergoing PTBD in 2007–2011 in comparison to the subset treated in 2000–2006. Among the early complications, a significant decrease in suband pericapsular contrasted bile leaks was shown. The evaluation of long-term complications demonstrated lower incidence of the falling out of the draining catheter. The implementation of novel instrumentation made it possible to perform biliary stenting in 63.7% cases of common bile duct (CBD) obstruction (vs. 37.5% in procedures carried out in 2000–2006). However, no statistically significant difference in survival between the two analyzed subsets was demonstrated.
Conclusion. The analysis of rate and types of complications made it possible to establish authors own algorithm of management in different types of biliary obstructions and strictures. The modification of procedure technique, postinterventional management and usage of the new generation of low-profile instrumentation for percutaneous access dedicated to PTBD has resulted in a significant reduction of the complication rate in the last 5 years. Higher frequency of CBD stenting improves the quality of life in this subset of patients.

Streszczenie

Wprowadzenie. Przezskórny przezwątrobowy drenaż dróg żółciowych (PTBD) jest metodę odbarczenia dróg żółciowych, znajduje zastosowanie jako leczenie paliatywne u chorych ze zwężeniem/niedrożnością dróg żółciowych o etiologii nowotworowej, również jako terapia prowadząca do wyleczenia u pacjentów ze zwężeniami dróg żółciowych o etiologii nienowotworowej. Wprowadzone w ostatnich latach nowoczesne instrumentarium przeznaczone do PTBD pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych zabiegów u pacjentów z nasilonymi zwężeniami/ /niedrożnością dróg żółciowych o etiologii nowotworowej.
Cel pracy. Porównanie częstości oraz typów powikłań wczesnych i odległych u pacjentów poddanych PTBD w latach 2000–2006 z grupą leczoną w latach 2007–2011. Drugi główny cel pracy stanowiło wypracowanie własnego algorytmu postępowania u pacjentów poddawanych PTBD.
Materiał i metody. Retrospektywnej analizie poddano 128 zabiegów PTBD wykonanych w latach 2000–2006. Otrzymane wyniki zestawiono z wynikami 73 procedur PTBD wykonanych w latach 2007–2011. Wykonywany pod kontrolą prześwietlenia PTBD obejmował drenaż zewnętrzny i/lub stentowanie zwężonych/niedrożnych odcinków dróg żółciowych wewnątrzi zewnątrzwątrobowych.
Wyniki. Wykazano znamienne zmniejszenie częstości powikłań wczesnych i odległych w podgrupie pacjentów poddanych PTBD w latach 2007–2011 w porównaniu z pacjentami leczonymi w latach 2000–2006. Analizując powikłania wczesne, wykazano istotne zmniejszenie częstości podi okołotorebkowych zacieków żółci. Ocena powikłań odległych wykazała znamienne zmniejszenie częstości wypadania cewnika drenującego. Zastosowanie instrumentarium nowej generacji umożliwiło zakończenie zabiegu wszczepieniem stentów w 63,7% przypadków niedrożności przewodu żółciowego wspólnego (CBD) (vs. 37,5% w zabiegach wykonywanych w latach 2000–2006). Okres przeżycia w porównywanych podgrupach jednak nie wydłużył się istotnie statystycznie.
Wnioski. Analiza częstości i typów powikłań pozwoliła na wypracowanie własnego algorytmu postępowania w poszczególnych typach niedrożności/zwężeń dróg żółciowych. Modyfikacja techniki zabiegu, postępowania pozabiegowego oraz zastosowanie nowego rodzaju niskoprofilowego instrumentarium przeznaczonego do PTBD spowodowało znamienne zmniejszenie częstości powikłań obserwowanych w ostatnich 5 latach. Zwiększenie częstości stentowania CBD poprawia jakość życia chorych poddawanych PTBD.

Key words

biliary stenting, biliary drainage, biliary decompression, malignant obstructive jaundice

Słowa kluczowe

stentowanie dróg żółciowych, drenaż dróg żółciowych, dekompresja dróg żółciowych, żółtaczka mechaniczna nowotworowa

References (25)

 1. Björnsson E, Gustafsson J, Borkman J, Kilander A: Fate of patients with obstructive jaundice. J Hosp Med 2008, 3(2), 117–123.
 2. Gerges C, Schumacher B, Terheggen G, Neuhaus H: Expandable metal stents for malignant hilar biliary obstruction. Gastrointest Endosc Clin N Am 2011, 21(3), 481–497.
 3. Huibregtse I, Fockens P: Plastic biliary stents for malignant biliary diseases. Gastrointest Endosc Clin N Am 2011, 21(3), 435–445.
 4. Paik WH, Park YS, Hwang JH, Lee SH, Yoon CJ, Kang SG, Lee JK, Ryu JK, Kim YT, Yoon YB: Palliative treatment with self-expandable metallic stents in patients with advanced type III or IV hilar cholangiocarcinoma: a percutaneous versus endoscopic approach. Gastrointest Endosc 2009, 69(1), 55–62.
 5. Van Delden OM, Laméris JS: Percutaneous drainage and stenting for palliation of malignant bile duct obstruction. Eur Radiol 2008, 18(3), 448–456.
 6. Moss AC, Morris E, Mac Mathuna P: Palliative biliary stents for obstructing pancreatic carcinoma. Cochrane Database Syst Rev 2006(1), CD004200.
 7. Maurea S, Caleo O, Mollica C, Imbriaco M, Mainenti PP, Palumbo C, Mancini M, Camera L, Salvatore M: Comparative diagnostic evaluation with MR cholangiopancreatography, ultrasonography and CT in patients with pancreatobiliary disease. Radiol Med 2009, 114(3), 390–402.
 8. Domagk D, Wessling J, Reimer P, Hertel L, Poremba C, Senninger N, Heinecke A, Domschke W, Menzel J: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, intraductal ultrasonography, and magnetic resonance cholangiopancreatography in bile duct strictures: a prospective comparison of imaging diagnostics with histopathological correlation. Am J Gastroenterol 2004, 99(9), 1684–1689.
 9. Sozański T, Sokolska V, Moroń K: Magnetic resonance cholangiopancreatography after failed or incomplete endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 3, 297–302.
 10. Sozański T, Badowski R, Sokolska V, Moroń K: Postępy w diagnostyce dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Adv Clin Exp Med 2002, 11, 1, 134–140.
 11. Piñol V, Castells A, Bordas JM, Real MI, Llach J, Montañà X, Feu F, Navarro S: Percutaneous self-expanding metal stents versus endoscopic polyethylene endoprostheses for treating malignant biliary obstruction: randomized clinical trial. Radiology 2002, 225(1), 27–34.
 12. Aljiffry M, Walsh MJ, Molinari M: Advances in diagnosis, treatment and palliation of cholangiocarcinoma: 1990–2009. World J Gastroenterol 2009, 15(34), 4240–4262.
 13. Meller MT, Arts GR, Dean JR: Outcomes in percutaneous stenting of non-hepato-biliary/pancreatic malignant jaundice. Eur J Cancer Care (Engl) 2010, 19(5), 664–668.
 14. Briggs CD, Irving GR, Cresswell A, Peck R, Lee F, Peterson M, Cameron IC: Percutaneous transhepatic insertion of self-expanding short metal stents for biliary obstruction before resection of pancreatic or duodenal malignancy proves to be safe and effective. Surg Endosc 2010, 24(3), 567–571.
 15. Rasmussen IC, Dahlstrand U, Sandblom G, Eriksson LG, Nyman R: Fractures of self-expanding metallic stents in periampullary malignant biliary obstruction. Acta Radiol 2009, 50(7), 730–737.
 16. Chiou YY, Tseng HS, Chiang JH, Hwang JI, Chou YH, Chang CY: Percutaneous placement of metallic stents in the management of malignant biliary obstruction. J Formos Med Assoc 2005, 104(10), 738–743.
 17. Neal CP, Thomasset SC, Bools D, Sutton CD, Garcea G, Mann CD, Rees Y, Newland C, Robinson RJ, Dennison AR, Berry DP: Combined percutaneous-endoscopic stenting of malignant biliary obstruction: results from 106 consecutive procedures and identification of factors associated with adverse outcome. Surg Endosc 2010, 24(2), 423–431.
 18. Yee AC, Ho CS: Complications of percutaneous biliary drainage: benign vs malignant diseases. AJR 1987, 148(6), 1207–1209.
 19. Hamlin JA, Friedman M, Stein MG, Bray JF: Percutaneous biliary drainage: complications of 118 consecutive catheterizations. Radiology 1986, 158, 199–202.
 20. Mueller PR, van Sonnenberg E, Ferrucci JT Jr: Percutaneous biliary drainage: technical and catheter-related problems in 200 procedures. AJR 1982, 138(1), 17–23.
 21. Kloek JJ, van der Gaag NA, Aziz Y, Rauws E, Van Delden O, Lameris J, Busch O, Gouma D, Van Gulik T: Endoscopic and percutaneous preoperative biliary drainage in patients with suspected hilar cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg 2010, 14(1), 119–125.
 22. Jeong YW, Shin KD, Kim SH, Kim IH, Kim SW, Lee KA, Jeon BJ, Lee SO: The safety assessment of percutaneous transhepatic transpapillary stent insertion in malignant obstructive jaundice: regarding the risk of pancreatitis and the effect of preliminary endoscopic sphincterotomy. Korean J Gastroenterol 2009, 54(6), 390–394.
 23. Sut M, Kennedy R, McNamee J, Collins A, Clements B: Long-term results of percutaneous transhepatic cholangiographic drainage for palliation of malignant biliary obstruction. J Palliat Med 2010, 13(11), 1311–1313.
 24. Saluja SS, Gulati M, Garg PK, Pal H, Pal S, Sahni P, Chattopadhyay TK: Endoscopic or percutaneous biliary drainage for gallbladder cancer: a randomized trial and quality of life assessment. Clin Gastroenterol Hepatol 2008, 6(8), 944–950.
 25. Tsuyuguchi T, Takada T, Miyazaki M, Miyakawa S, Tsukada K, Nagino M, Kondo S, Furuse J, Saito H, Suyama M, Kimura F, Yoshitomi H, Nozawa S, Yoshida M, Wada K, Amano K, Miura F: Stenting and interventional radiology for obstructive jaundice in patients with unresectable biliary tract carcinomas. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008, 15(1), 69–73.