Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 4, July-August, p. 545–550

Publication type: review article

Language: English

Episiotomy in Modern Obstetrics – Necessity Versus Malpractice

Nacięcie krocza we współczesnym położnictwie – konieczność kontra błąd w sztuce

Jolanta Pietras1,, Bernice Folake Taiwo2,

1 The University of Medical Sciences in Legnica, Poland

2 Polish Health Centre, Środa Śląska, Poland

Abstract

Episiotomy is now one of the most common procedures performed in obstetrics. At the beginning of its existence, it was performed very carefully and used in exceptional circumstances. In the second half of the twentieth century, its use became so widespread that it was almost regarded as a standard procedure in labor rooms. Authors intend to provide answers to the question as to whether it was an appropriate move in this discussion. Undoubtedly, there are reasons for which an incision is an appropriate decision, sometimes necessary, but in recent years its usefulness and relevance, in particular its routine, too widespread use are starting to be increasingly questioned and subjected to doubt, both by various women’s organizations, individuals interested in the issue, stakeholders, as well as professionals. Poland is still one of the few European countries where routine episiotomy is so far regarded as an important and recognized part of patient management during almost every childbirth taking place in a hospital setting. This topic currently causes broad discussion in the media, the press and among the public. Hence, the aim of this work is to discuss key issues on episiotomy, the arguments for and against episiotomy based on literature review and available studies and reports. It is also going to present the opinion of different authors and the existing differences in their views on the above issue.

Streszczenie

Nacięcie krocza jest obecnie jednym z najczęstszych zabiegów wykonywanych w położnictwie. Od początku było traktowane jednak bardzo ostrożnie i stosowane w wyjątkowych sytuacjach, w drugiej połowie XX w. stało się powszechną, niemal standardową procedurą na blokach porodowych. Odpowiedzi na pytanie, czy było to posunięcie słuszne, autorzy postarają się udzielić w niniejszych rozważaniach. Niewątpliwie, istnieją powody, dla których nacięcie jest decyzją właściwą, niekiedy konieczną, niemniej jednak w ostatnich kilkunastu latach jego przydatność i zasadność, a w szczególności jego rutynowe, zbyt powszechne stosowanie zaczyna być coraz częściej kwestionowane i podawane w wątpliwość – zarówno przez różnego rodzaju organizacje kobiece, same zainteresowane, jak i profesjonalistów. Polska jest wciąż jednym z niewielu krajów europejskich, w którym rutynowe nacięcie krocza jest, jak dotychczas, istotnym i uznanym elementem prowadzenia niemal każdego porodu odbywanego w warunkach szpitalnych. Temat ten wywołuje obecnie szerokie dyskusje w mediach, prasie i wśród opinii publicznej, dlatego celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących epizjotomii, przedstawienie argumentów za i przeciw nacinaniu krocza opartych na przeglądzie literatury oraz dostępnych badaniach i doniesieniach, a także zaprezentowanie opinii różnych autorów i istniejących różnic w poglądach na omawianą kwestię.

Key words

episiotomy, perineal damage, obstetric procedures

Słowa kluczowe

nacięcie krocza, obrażenia krocza, procedury położnicze

References (29)

 1. Dudenchausen JW: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa 2010.
 2. Korczyński J: Nacięcie krocza we współczesnym położnictwie. Konieczność czy przyzwyczajenie? Przegl Lek 2002, 59/2, 95–97.
 3. http://www.rodzicpoludzku.pl/Publikacje/Naciecie-krocza-koniecznosc-czy-rutyna.html 2011.11.23.
 4. Walzer Leavitt J: Joseph B. DeLee and the practice of preventive obstetrics. Am J Public Health 1988, 78(10), 1353–1361.
 5. Pschyrembel W: Praktyczne położnictwo. PZWL, Warszawa 1974
 6. http://www.rodzicpoludzku.pl/Porod/Naciecie-krocza-czy-mozesz-tego-uniknac.html, 2011.11.23.
 7. Althobe F, Belizon JM,Bergel E: Episiotomy rates in primaparous in Latin America: hospital based restrictive study. BJM 2002, 324 (7343), 945–946.
 8. Bręborowicz GH: Ginekologia i położnictwo, tom 1. PZWL, Warszawa 2006, 402–403.
 9. Martius G: Operacje położnicze. PZWL, Warszawa 1990, 227–229.
 10. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu: Ginekol Pol 2009, 80, 548–557.
 11. Martius G: Ginekologia i położnictwo. Urban & Partner, Wrocław 1997.
 12. Wooley RJ: Benefits and risks of episiotomy: A review of the English-language literature since 1980. Part I. Obstet Gynecol Surv 1995, 50, 806.
 13. Wooley RJ: Benefits and risks of episiotomy: A review of the English-language literature since 1980. Part II. Obstet Gynecol Surv 1995, 50, 821.
 14. Thacker SB, Banta HD: Benefits and risks of episiotomy: An interpretative review of the English language literature, 1860–1980. Obstet Gynecol Surv 1983, 38, 322.
 15. Mc Guiness, Norr K, Nacion K: Comparison between different perineal outcomes on tissues healing. J Nurse Midwifery 1991, 36, 192–198.
 16. Safrati R, Marechaud M, Magnin G: comparaison des deperditions sanguines lors des cesariennes et lors des accouchements par voie basse avec episiotomie. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1999, Vol. 28, 48–54.
 17. Ejegard H, Ryding EL, Sjorgen B: Sexuality after delivery with episiotomy: a long-therm follow-up. Gynecol Obstet Invest 2008, 1 (66), 1–7.
 18. Buekens et al.: Episiotomy and third degree tears. Br J Obstet Gynecol 1985, 99, 820–823.
 19. Eason E, Labrecque M, Wells G, Feldman P: Preventing perineal trauma during childbirth: a systematic review. Obstet Gynecol 2000, 95(3), 464–471.
 20. Jander C, Lyrenas S: Third and fourth degree perineal tears. Predifictor factors in referral hospital. Acta Obstet Gynecol Scand 2001, 80, 229.
 21. Woolley RJ: Benefits and risks of episiotomy: A review of the English-language literature since 1980. Part I. Obstet Gynecol Surv 1995, 50, 806–820.
 22. Woolley RJ: Benefits and risks of episiotomy: A review of the English-language literature since 1980. Part II. Obstet Gynecol Surv 1995, 50, 821–835.
 23. Haadem K et al.: Anal sphincter function after delivery rupture. Obstet Gynecol 1987, 70 (1), 53–56.
 24. Röckner G, Jonasson A, Olund A: The effect of mediolateral episiotomy at delivery on pelvic floor muscle strength evaluated with vaginal cones. Acta Obstet Gynecol Scand 1991, 70(1), 51.
 25. Ciszek V et al.: Nacięcie krocza – uwarunkowania psychosomatyczne. Klin Perinatol Ginekol 1996, supl XIII, 69–77.
 26. Thorp JM, Bowes WA: Episiotomy: Can its routine use be defended? Am J Obstet 1989, 160 (5), 1027–1030.
 27. Borghi J et al.: The cost-effectiveness of routine versus restrictive episiotomy in Argentina. Am J Obstet Gynecol 2002, 186 (2), 221–228.
 28. R ekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zapobiegania śródporodowym urazom kanału rodnego oraz struktur dna miednicy. Ginekol Pol 2011, 82, 390–394.
 29. Myers-Helfgott MG, Helfgptt A: Routine use of episiotomy in modern obstetrics. Should it be performed? Obstet Gynecol Clin North Am 1999, 26, 305.