Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 3, May-June, p. 353–362

Publication type: original article

Language: English

Assessment of Dietary Flavonoid Intake Among 50-year-old Inhabitants of Wroclaw in 2008

Ocena zawartości flawonoidów w diecie 50-letnich mieszkańców Wrocławia w 2008 roku

Rafał Ilow1,, Bożena Regulska-Ilow2,, Dorota Różańska2,, Dominika Misiewicz1,, Halina Grajeta1,, Alicja Kowalisko3,, Jadwiga Biernat1,

1 Department of Food Science and Dietetics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

2 Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

3 Cardiology Center – Pro Corde, Wroclaw, Poland

Abstract

Background. In much epidemiological research, a positive impact of flavonoid intake on human health has been observed. The role of flavonoids in heart diseases and cancer prevention was described.
Objectives. The aim of the study was to assess dietary flavonoid intake among 50-year-old inhabitants of Wroclaw in 2008.
Material and Methods. The study group included 1520 inhabitants of Wroclaw (879 women, 641 men) who participated in the Cardiovascular Disease Prevention Program in 2008, which was organized by the Health Division of the Municipal Office in Wroclaw. The mean age of the women was 49.9 ± 0.3 year old and of the men 50.0 ± 0.2. To assess dietary flavonoid intake, the consumption of fruits, vegetables, tea, wine and chocolate was evaluated. To assess daily food intake, a food frequency questionnaire (FFQ) was used. The dietary flavonoid intake was evaluated using the database from 2007 “U.S. Department of Agriculture Database for the Flavonoid Content of Selected Foods, Release 2.1”.
Results. The flavonoid intake from fruits and vegetables in women amounted respectively to 13.64 mg/day and 8.59 mg/day. The flavonoid intake from these products in men was respectively 9.56 mg/day and 6.54 mg/day. Fruits and vegetables provided respectively 2.2%, 1.4% of daily flavonoid intake in women and respectively 1.6%, 1.1% in men. The flavonoid intake provided by fruit juices amounted to 4.57 mg/day in women and 4.97 mg/ day in men. Chocolate, in both women and men, was a source of 0.80 mg/day of total flavonoids. Fruit juices and chocolate provided respectively 0.7% and 0.1% of daily flavonoid intake in women and respectively 0.8% and 0.1% in men. Tea provided, in both women and men, 595 mg/day of total flavonoids (respectively 95.6% and 96.5% of daily total flavonoid intake). Total daily flavonoid intake in the investigated group amounted to 622.60 mg in women and 616.87 mg in men.
Conclusion. This study assessed a higher dietary flavonoid intake in the investigated group in comparison with other studies results. The major source of these compounds, especially flavan-3-ols, was tea consumption. The authors concluded that increased fruit and vegetable consumption in the investigated group would increase anthocyanidin, flavanone and flavonol intake.

Streszczenie

Wprowadzenie. W wielu badaniach epidemiologicznych wykazano pozytywny wpływ pobierania flawonoidów z dietą na zapobieganie chorobom serca i nowotworom.
Cel pracy. Ocena zawartości flawonoidów w diecie 50-letnich mieszkańców Wrocławia w 2008 roku.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 1520 mieszkańców Wrocławia (879 kobiet i 641 mężczyzn), którzy uczestniczyli w Programie Prewencji Chorób Naczyniowo-Sercowych w 2008 roku, zorganizowanym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Średni wiek badanych kobiet wynosił 49,9 ± 0,3 lat, a mężczyzn 50,0 ± 0,2 lat. W celu oszacowania zawartości flawonoidów w diecie oceniono spożycie: owoców, warzyw, herbaty,wina i czekolady. Do oceny spożycia żywności zastosowano metodę wywiadu żywieniowego częstotliwościowo-ilościowego (FFQ). Oszacowanie zawartości flawonoidów w diecie przeprowadzono z wykorzystaniem bazy danych z 2007 roku “U.S. Department of Agriculture Database for the Flavonoid Content of Selected Foods, Release 2.1”.
Wyniki. Zawartość flawonoidów w owocach i warzywach spożywanych przez kobiety wynosiła odpowiednio 13,64 i 8,59 mg/dzień, a przez mężczyzn odpowiednio 9,56 i 6,54 mg/dzień. Owoce i warzywa dostarczały odpowiednio 2,2 i 1,4% dziennego pobrania flawonoidów u kobiet oraz 1,6 i 1,1% u mężczyzn. Zawartość flawonoidów w spożywanych przez kobiety sokach owocowych wynosiła 4,57 mg/dzień, a przez mężczyzn 4,97 mg/dzień, a z czekoladą 0,80 mg/dzień w grupie kobiet i mężczyzn. Soki owocowe i czekolada dostarczały odpowiednio 0,7 i 0,1% dziennego pobrania flawonoidów u kobiet oraz 0,8 i 0,1% u mężczyzn. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, zawartość flawonoidów w spożywanej herbacie wynosiła 595 mg/dzień, co stanowiło odpowiednio 95,6 i 96,5% dziennego pobrania flawonoidów. Całkowita zawartość flawonoidów w całodziennej diecie kobiet wynosiła 622,60 mg, a u mężczyzn 616,87 mg.
Wnioski. Stwierdzono większą zawartość flawonoidów w diecie w badanej grupie osób w porównaniu z innymi krajami świata. Głównym źródłem badanych związków, szczególnie flawan-3-oli, była herbata. Zwiększenie spożycia owoców i warzyw w badanej grupie przyczyniłoby się do zwiększenia zawartości w diecie antocyjanów, flawanonów i flawonoli.

Key words

flavonoid, intake, fruits, vegetables, diet

Słowa kluczowe

flawonoidy, spożycie, owoce, warzywa, dieta

References (27)

 1. Mursu J, Voutilainen S, Nurmi T, Tuomainen T-P, Kurl S, Salonen JT: Flavonoid intake and the risk of ischaemic stroke and CVD mortality in middle-aged Finnish men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Br J Nutr 2008, 100, 890–895.
 2. Miller NJ, Begoña Ruiz-Larrea M: Flavonoids and other plant phenols in the diet: their significance as antioxidants. J Nutr Environ Med 2002, 12, 39–51.
 3. Geleijnse JM, Launer LJ, van der Kuip DAM, Hofman A, Witteman JCM: Inverse association of tea and flavonoid intakes with incident myocardial infarction: the Rotterdam Study. Am J Clin Nutr 2002, 75, 880–886.
 4. Tavani A, Spertini L, Bosetti C, Parpinel M, Gnagnarella P, Bravi F, Peterson J, Dwyer J, Lagiou P, Negri E, La Vecchia C: Intake of specific flavonoids and risk of acute myocardial infarction in Italy. Public Health Nutr 2005, 9, 369–374.
 5. Mink PJ, Scrafford CG, Barraj LM, Harnack L, Hong C-P, Nettleton JA, Jacobs DR Jr: Flavonoid intake and cardiovascular disease mortality: a prospective study in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2007, 85, 895– 909.
 6. Lagiou P, Samoli E, Lagiou A, Tzonou A, Kalandidi A, Peterson J, Dwyer J, Trichopoulos D: Intake of specific flavonoid classes and coronary heart disease – a case-control study in Greece. Eur J Clin Nutr 2004, 58, 1643– 1648.
 7. Ruxton CHS: Black tea and health. Nutr Bull 2008, 33, 91–101.
 8. Hodgson JM, Croft KD: Tea flavonoids and cardiovascular health. Mol Aspects Med 2010, 31, 495–502.
 9. Engler MB, Engler MM: The vasculoprotective effects of flavonoid-rich cocoa and chocolate. Nutr Res 2004, 24, 695–706.
 10. Corti R, Flammer AJ, Hollenberg NK, Lüscher TF: Cocoa and cardiovascular health. Circulation 2009, 119, 1433–1441.
 11. Peterson J, Lagiou P, Samoli E, Lagiou A, Katsouyanni K, La Vecchia C, Dwyer J, Trichopoulos D: Flavonoid intake and breast cancer risk: a case-control study in Greece. Br J Cancer 2003, 89, 1255–1259.
 12. Garcia-Closas R, Gonzalez CA, Agudo A, Riboli E: Intake of specific carotenoids and flavonoids and the risk of gastric cancer in Spain. Cancer Causes Control 1999, 10, 71–75.
 13. Theodoratou E, Kyle J, Cetnarskyj R, Farrington SM, Tenesa A, Barnetson R, Porteous M, Dunlop M, Campbell H: Dietary flavonoids and the risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007, 16, 684– 693.
 14. Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E: Album fotografii produktów i potraw. Wydawnictwo IŻŻ, Prace IŻŻ 96, Warszawa 2000, 3–87.
 15. Ilow R, Regulska-Ilow B, Walkiewicz G, Biernat J, Kowalisko A: Evaluation of bioflavonoid intake in the diets of 50-year-old inhabitants of Wroclaw. Adv Clin Exp Med 2008, 17, 327–336.
 16. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 235–325.
 17. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Res. Service, Beltsville Human Nutr Res Center, Food Composition Laboratory, Nutrient Data Laboratory: USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods, 2007, 1–131. Internet: (accessed 27.06.2011) http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Flav/Flav02-1.pdf.
 18. Ilow R, Regulska-Ilow B, Misiewicz D, Różańska D, Kowalisko A, Biernat J: Ocena spożycia warzyw i owoców w grupie 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Roczn PZH 2011, 62, 301–306.
 19. Zamora-Ros R, Andres-Lacueva C, Lamuela-Raventós RM, Berenguer T, Jakszyn P, Barricarte A, Ardanaz E, Amiano P, Dorronsoro M, Larrañaga N, Martínez C, Sánchez MJ, Navarro C, Chirlaque MD, Tormo MJ, Quirós JR, González CA: Estimation of dietary sources and flavonoid intake in a Spanish adult population (EPICSpain). J Am Diet Assoc 2010, 110, 390–398.
 20. Chun OK, Chung SJ, Song WO: Estimated dietary flavonoid intake and major food sources of U.S. adults. J Nutr 2007, 137, 1244–1252.
 21. Dilis V, Trichopoulou A: Antioxidant intakes and food sources in Greek adults. J Nutr 2010, 140, 1274–1279.
 22. Mullie P, Clarys P, Deriemaeker P, Hebbelinck M: Estimation of daily human intake of food flavonoids. Int J Food Sci Nutr 2008, 59, 291–298.
 23. Cutler GJ, Nettleton JA, Ross JA, Harnack LJ, Jacobs DR Jr, Scrafford CG, Barraj LM, Mink PJ, Robien K: Dietary flavonoid intake and risk of cancer in postmenopausal women: The Iowa Women’s Health Study. Int J Cancer 2008, 123, 664–671.
 24. Song WO, Chun OK: Tea is the major source of flavan-3-ol and flavonol in the U.S. diet. J Nutr 2008, 138, 1543S– 1547S.
 25. Regulska-Ilow B, Ilow R, Walkiewicz G, Biernat J: Ocena pobrania bioflawonoidów z dietą przez studentów z Wrocławia. Bromat Chem Toksykol 2008, 41, 674–679.
 26. Ilow R, Regulska-Ilow B, Tangermann S, Różańska D: Ocena pobrania flawonoidów z dietą przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2005–2007. Bromat Chem Toksykol 2011, 44, 469–473.
 27. Ilow R, Regulska-Ilow B, Tangermann S, Różańska D, Biernat J: Ocena pobrania flawonoidów z dietą przez uczniów gimnazjum i liceum w Oleśnicy. Bromat Chem Toksykol 2011, 44, 464–468.