Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 3, May-June, p. 331–335

Publication type: original article

Language: English

Anti-Ox-LDL Antibodies and Anti-Ox-LDL-Β2GPI Antibodies in Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Przeciwciała przeciwko oksydowanym LDL oraz przeciwko kompleksom oxLDL-β2GPI u chorych na tocznia rumieniowatego układowego

Beata Nowak1,2,, Magdalena Szmyrka-Kaczmarek2,, Anna Durazińska2,, Rafał Płaksej3,, Krzysztof Borysewicz2,, Lucyna Korman2,, Piotr Wiland2,

1 Department of Pharmacology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Rheumatology and Internal Medicine, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Cardiology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Objectives. The aim of the study was to assess the concentration of anti-oxidized low-density lipoprotein (antioxLDL) antibodies and antibodies against oxLDL-β2GPI (oxLDL-beta 2 glycoprotein I) complexes in the serum of patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Correlations between clinical and laboratory factors and the intima media thickness (IMT) were also investigated.
Material and Methods. The study included 16 patients (14 females, 2 males) with an established diagnosis of SLE. The mean disease duration was 6.3 years (range: 2–23 years). Thirteen age-matched healthy volunteers comprised the control group. IMT, the concentration of anti-oxLDL and anti-oxLDL-β2GPI antibodies and lipid profile were assesed. Data concerning other cardiovascular risk factors were also collected.
Results. In the SLE group the intima media was significantly thicker than in control group. In the SLE group a statistically significant positive correlation was noted between age and mean IMT. Immunological assays revealed elevated serum concentration of anti-oxLDL antibodies in the SLE group; serum concentration of IgG anti-oxLDLβ2GPI antibodies and IgM anti-oxLDL-β2GPI antibodies were also elevated in the SLE group compared to the controls. There was a statistically significant positive correlation between LDL concentration and anti-oxLDL antibody concentration in the SLE group.
Conclusion. The study findings support the thesis that cardiovasular risk is significantly higher in SLE patients. Elevated concentrations of anti-oxLDL antibodies, IgG anti-oxLDL-β2GPI antibodies and IgM anti-oxLDL-β2GPI antibodies were detected in the SLE group, which may contribute to the elevated cardiovascular risk in SLE patients.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena stężenia przeciwciał skierowanych przeciwko cząsteczkom oxLDL (utlenowanych lipoprotein o niskiej gęstości) oraz przeciwko kompleksom zawierających oxLDL i beta2-glikokoproteinę I (oxLDL-β2GPI) w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Ponadto szukano związku między czynnikami klinicznymi i laboratoryjnymi a grubością błony wewnętrznej (IMT).
Materiał i metody. Do badania włączono 16 chorych (14 kobiet i 2 mężczyzn) z ustalonym rozpoznaniem SLE oraz 13 zdrowych ochotników jako grupę kontrolną. U wszystkich uczestników badania oceniono IMT, stężenia przeciwciał anty-oxLDL oraz anty-oxLDL-β2GPI i gospodarkę lipidową, a także zebrano dane dotyczące klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Wyniki. W grupie chorych na SLE stwierdzono istotne pogrubienie IMT w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie chorych na SLE stwierdzono dodatnią korelację między wiekiem a IMT. Badania immunologiczne wykazały zwiększone stężenie przeciwciała anty-oxLDL w grupie chorych na SLE. Wykazano także istotnie zwiększone stężenie przeciwciał anty-oxLDL-β2GPI w klasie IgG oraz w klasie IgM w grupie chorych na SLE. W grupie chorych na SLE stwierdzono także istotną statystycznie dodatnią korelację między stężeniami LDL i przeciwciał anty-oxLDL.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o istotnie zwiększonym ryzyku sercowo-naczyniowym u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Stwierdzone zwiększone stężenie przeciwciał anty-oxLDL oraz anty-oxLDL-β2GPI w klasie IgG i w klasie IgM w grupie chorych na SLE może być jednym z czynników zwiększającym to ryzyko.

Key words

anti-oxidizes-low density lipoprotein antibodies, anti-oxidized-low density lipoprotein – beta2-glicoprotein I antibodies, systemic lupus erythematosus

Słowa kluczowe

przeciwciała przeciwko utlenowanym lipoproteinom o niskiej gęstości, przeciwciała przeciwko kompleksom utlenowanych lipoprotein o niskiej gęstości i beta2-glikoproteiny I, toczeń rumieniowaty układowy

References (16)

 1. Bulkley B, Roberts W: The heart in SLE and changes induced in it by corticosteroid therapy: a study of 36 necroscopy cases. Am J Med 1975, 53, 243–264.
 2. Esdaile J, Abrahamowicz M, Grodzicky T, Li Y, Panaritis C, du Berger R: Traditional Framingham risk factors fail to fully account for accelerated atherosclerosis in systemic lupus erythematosous. Arthritis Rheum 2001, 44, 2231–2237.
 3. Haller C, Schulz J, Schmidt-Trucksäss A, Burkardt H, Schmitz D, Dickhuth H, Sandrock M: Sequential based analysis of intima-media thickness (IMT) in common carotid artery studies. Atherosclerosis 2007, 195, e203– e209.
 4. Rosvall M, Janzon L, Berglund G, Engström G, Hedblad B: Incidence of stroke is related to carotid imt even in the absence of plaque. Atherosclerosis 2005, 179, 325–331.
 5. Lee E, Emoto M, Teramura M, Tsuchikura S, Ueno H, Shinohara K, Morioka T, Mori K, Koyama H, Shoji T, Okuno Y, Inaba M, Nishizawa Y: The combination of IMT and stiffness parameter beta is highly associated with concurrent coronary artery disease in type 2 diabetes. J Atheroscler Thromb 2009, 16, 33–39.
 6. Johnsen SH, Mathiesen EB, Joakimsen O, Stensland E, Wilsgaard T, Løchen M, Njølstad I, Arnesen E: Carotid atherosclerosis is a stronger predictor of myocardial infarction in women than in men: a 6-year follow-up study of 6226 persons: the TROMSØ study. Stroke 2007, 38, 2873–2880.
 7. Lorenz MW, von Kegler S, Steinmetz H, Markus HS, Sitzer M: Carotid intima-media thickening indicates a higher vascular risk across a wide age range: prospective data from the carotid atherosclerosis progression study (caps). Stroke 2006, 37, 87–92.
 8. Salonen J, Yla-Herttuala S, Yamamoto R: Autoantibody against oxidized LDL and progression of carotid atherosclerosis. Lancet 1999, 339, 883–887.
 9. Inoue T, Uchida T, Kamishirado H: Clinical significance of antibody against oxidized low density lipoprotein in patients with atherosclerotic coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2001, 37, 775–779.
 10. Karvonen J, Päivänsalo M, Kesäniemi YA, Hörkkö S: Immunoglobulin m type of autoantibodies to oxidized lowdensity lipoprotein has an inverse relation to carotid artery atherosclerosis. Circulation 2003, 108, 2107–2112.
 11. Shoenfeld Y, Wu R, Dearing LD, Matsuura E: Are anti-oxidized low-density lipoprotein antibodies pathogenic or protective? Circulation 2004, 110, 2552–2558.
 12. Matsuura E, Lopez L: Are oxidized LDL/beta2-glycoprotein I complexes pathogenic antigens in autoimmunemediated atherosclerosis? Clin Dev Immunol 2004, 11, 103–111.
 13. Matsuura E, Kobayashi K, Hurley B, Lopez L: Atherogenic oxidized low-density lipoprotein/beta-2-glycoprotein I (oxLDL/beta2GPI) complexes in patients with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Lupus 2006, 15, 478–483.
 14. Lopez LR, Salazar-Paramo M, Palafox-Sanchez C, Hurley BL, Matsuura E, Garcia-De La Torre I: Oxidized low-density lipoprotein and beta2-glycoprotein I in patients with systemic lupus erythematosus and increased carotid intima-media thickness: implications in autoimmune-mediated atherosclerosis. Lupus 2006, 15, 80–86.
 15. Bassi N, Ghirardello A, Iaccarino L, Zampieri S, Rampudda ME, Atzeni F, Sarzi-Puttini P, Shoenfeld Y, Doria A: OxLDL/beta2GPI-anti-oxLDL/beta2GPI complex and atherosclerosis in SLE patients. Autoimmun Rev 2007, 7, 52–58.
 16. Bassi N, Zampieri S, Ghirardello A, Tonon M, Zen M, Beggio S, Matsuura E, Doria A: OxLDL/beta2GPI complex and anti-oxLDL/beta2GPI in SLE: prevalence and correlates. Autoimmunity 2009, 42, 289–291.