Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 3, May-June, p. 301–305

Publication type: original article

Language: English

Magnetic Compression Ostomy for Simple Tube Colostomy in Rats – Magnacolostomy

Kolostomia z zastosowaniem systemu magnetycznego u szczurów

Ibrahim Uygun1,, Mehmet H. Okur1,, Yilmaz Arayici1,, Aysenur Keles2,, Hayrettin Ozturk3,, Selcuk Otcu1,

1 Department of Pediatric Surgery and Pediatric Urology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey

2 Department of Pathology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey

3 Department of Pediatric Surgery and Pediatric Urology, Medical Faculty of Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Abstract

Background. Magnetic compression anastomoses (magnamosis) have been previously described for gastrointestinal, biliary, urinary, and vascular anastomoses.
Objectives. Herein, the authors report the creation of a magnetic compression colostomy (magnacolostomy) using a simple technique in rats. Material and Methods Animals were randomized into two groups (n = 8, each): a magnetic colostomy (MC) group and a control surgical tube colostomy (SC) group. In the MC group, the first magnetic ball (3 mm) was rectally introduced into the rat colon. The second magnetic ball (4 mm) was placed subcutaneously into the left quadrant, and the two magnetic balls strongly coupled. On postoperative day 20 for the MC group and postoperative day 10 in the SC group, the rats were sacrificed and the colostomies evaluated macroscopically, histopathologically, and for mechanical burst testing.
Results. From the macroscopic evaluation, two rats failed to form the colostomy canal due to colostomy catheter and magnetic ball removal. In the remaining rats, evidence of complications were not observed. Two rats in the MC group displayed mild adhesion and all rats in the SC group displayed moderate adhesion. No significant differences between the burst pressures were observed. However, a significant difference (p < 0.001) between the procedure times of the MC (4.13 ± 1.00 minutes) and SC groups (14.25 ± 2.05 minutes) was evident. Conclusions: Magnacolostomy is an easy and effective procedure in the rat model and presents a safe, minimally invasive alternative to current tube colostomy procedures such as antegrade continence enemas, percutaneous endoscopic, and colostomy/cecostomy in humans.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespolenie z uciskiem magnetycznym używa się w chirurgii przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, dróg moczowych i naczyń.
Cel pracy. Opracowanie kolostomii z uciskiem magnetycznym za pomocą prostej techniki u szczurów.
Materiał i metody. Zwierzęta podzielono losowo na dwie grupy (n = 8): grupę z magnetyczną kolostomią (MC) i grupę kontrolną z jednolufową kolostomią (SC). W grupie MC pierwszą magnetyczną kulę (3 mm) wprowadzono doodbytniczo do jelita grubego szczura. Drugą kulę magnetyczną (4 mm) umieszczono podskórnie w lewej ćwiartce, a pola magnetyczne obu kul były silnie sprzężone. W 20. dobie pooperacyjnej grupy MC i 10. dobie po operacji w grupie SC szczury uśmiercano i oceniano kolostomie makroskopowo, histopatologicznie oraz wykonano mechaniczną próbę rozrywania.
Wyniki. Według makroskopowej oceny u 2 szczurów kanał kolostomii nie wytworzył się z powodu usunięcia cewnika kolostomii i kuli magnetycznej. U pozostałych szczurów powikłań nie obserwowano. U 2 szczurów w grupie MC stwierdzono łagodną przyczepność, a u wszystkich szczurów w grupie SC umiarkowaną przyczepność. Nie stwierdzono istotnych różnic między ciśnieniem pęknięcia. Stwierdzono jednak istotną różnicę (p < 0,001) między czasem zabiegu w grupie MC (4,13 ± 1,00 minuty) i grupie SC (14,25 ± 2,05 minuty).
Wnioski. Magnakolostomia jest łatwym i skutecznym postępowaniem w modelu szczurzym i oferuje bezpieczną, minimalnie inwazyjną alternatywę dla obecnych zabiegów kolostomii, takich jak płukanie jelita grubego od strony jego proksymalnego odcinka, przezskórna endoskopowa kolostomia/cekostomia u ludzi.

Key words

colostomy, magnacolostomy, magnetic compression anastomosis, magnostomy

Słowa kluczowe

kolostomia, magnakolostoma, zespolenie z uciskiem magnetycznym, magnostomia

References (17)

 1. Borkowski S: Pediatric stomas, tubes, and appliances. Pediatr Clin North Am 1998, 45, 1419–1435.
 2. Rawat DJ, Haddad M, Geoghegan N et al.: Percutaneous endoscopic colostomy of the left colon: a new technique for management of intractable constipation in children. Gastrointest Endosc 2004, 60, 39–43.
 3. Rodriguez L, Flores A, Gilchrist BF et al.: Laparoscopic-assisted percutaneous endoscopic cecostomy in children with defecation disorders (with video). Gastrointest Endosc 2011, 73, 98–102.
 4. Donkol RH, Al-Nammi A: Percutaneous cecostomy in the management of organic fecal incontinence in children. World J R adiol 2010, 2, 463–467.
 5. Cope C: Evaluation of compression cholecystogastric and cholecystojejunal anastomoses in swine after peroral and surgical introduction of magnets. J Vasc Interv Radiol 1995, 6, 546–552.
 6. Cope C, Clark TW, Ginsberg G et al.: Stent placement of gastroenteric anastomoses formed by magnetic compression. J Vasc Interv Radiol 1999, 10, 1379–1386.
 7. van Hooft JE, Vleggaar FP, Le Moine O et al.: Endoscopic magnetic gastroenteric anastomosis for palliation of malignant gastric outlet obstruction: a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc 2010, 72, 530–535.
 8. Pichakron KO, Jelin EB, Hirose S et al.: Magnamosis II: Magnetic compression anastomosis for minimally invasive gastrojejunostomy and jejunojejunostomy. J Am Coll Surg 2011, 212, 42–49.
 9. Myers C, Yellen B, Evans J et al.: Using external magnet guidance and endoscopically placed magnets to create suture-free gastro-enteral anastomoses. Surg Endosc 2010, 24, 1104–1109.
 10. Jamshidi R, Stephenson JT, Clay JG et al.: Magnamosis: magnetic compression anastomosis with comparison to suture and staple techniques. J Pediatr Surg 2009, 44, 222–228.
 11. Zaritzky M, Ben R, Zylberg GI et al.: Magnetic compression anastomosis as a nonsurgical treatment for esophageal atresia. Pediatr Radiol 2009, 39, 945–949.
 12. Takamizawa S, Yamanouchi E, Muraji T et al.: MCRA of an anastomotic stenosis after esophagoesophagostomy for long gap esophageal atresia: a case report. J Pediatr Surg 2007, 42, 769–772.
 13. Itoi T, Kasuya K, Sofuni A et al.: Magnetic compression anastomosis for biliary obstruction: review and experience at Tokyo Medical University Hospital. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2011, 18, 357–365.
 14. Erdmann D, Sweis R, Heitmann C et al.: Side-to-side sutureless vascular anastomosis with magnets. J Vasc Surg 2004, 40, 505–511.
 15. Stepanov EA, Erokhin AP, Nikolaev VV et al.: Treatment of short urethral strictures in children using magnets. Urol Nefrol 1989, 3, 8–11.
 16. Harrison MR, Curran PF, Jamshidi R et al.: Magnetic mini-mover procedure for pectus excavatum II: initial findings of a Food and Drug Administration-sponsored trial. J Pediatr Surg 2010, 45, 185–192.
 17. Harrison MR: What if? Why not? J Pediatr Surg 2010, 45, 1–10.