Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 2, March-April, p. 143–150

Publication type: original article

Language: English

Normative Growth Data for the External Diameters of the External and Internal Iliac Arteries in Human Fetuses – An Anatomical, Digital and Statistical Study

Normatywne dane na temat wzrostu średnic zewnętrznych tętnic biodrowych zewnętrznych i wewnętrznych u płodów ludzkich – badanie anatomiczne, cyfrowe i statystyczne

Michał Szpinda1,, Anna Szpinda1,

1 Department of Anatomy, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland

Abstract

Background. Normative data on the diameters of the aorto-iliac segment are extremely useful in the diagnosis and monitoring of prenatal arterial variants and pathologies.
Objectives. The present study describes age-specific reference intervals and normal growth curves for the external diameters of the external and internal iliac arteries.
Material and Methods. Using anatomical dissection and digital-image analysis, the normal growth of the external diameters of the external and internal iliac arteries was studied in 124 spontaneously aborted human fetuses, aged 15–34 weeks.
Results. Neither sex differences nor laterality differences were found. The external diameters of the external iliac arteries increased from 0.31 ± 0.06 to 1.41 ± 0.31 mm on the right, and from 0.29 ± 0.04 to 1.37 ± 0.24 mm on the left, and generated the following growth curves of best fit: y = 0.665 – 0.056 x Age + 0.002 x Age2 ± 0.143 (R2 = 0.82) and y = 0.612 – 0.052 x Age + 0.002 x Age2 ± 0.118 (R2 = 0.86), respectively. The external diameters of the internal iliac arteries were found to be statistically larger than those of the external iliac arteries (p = 0.0000). The external diameters of the internal iliac arteries ranged from 0.44 ± 0.07 to 2.04 ± 0.43 mm on the right, and from 0.44 ± 0.06 to 1.83 ± 0.43 mm on the left, and modeled the following quadratic functions: y = 1.524 – 0.127 x Age + 0.004 x Age2 ± 0.242 (R2 = 0.74), and y = 1.391 – 0.117 x Age + 0.004 x Age2 ± 0.220 (R2 = 0.76), respectively. The right external iliac arteries (in 71% of the cases) and the right internal iliac arteries (in 65.3% of cases) were larger in external diameter.
Conclusion. The values of the external diameters of the external and internal iliac arteries are independent of sex. A strong trend towards higher values for the right external and internal iliac arteries is noted. The external diameter of the internal iliac artery is nearly 1.5 times greater than that of the external iliac artery. Surprisingly, normal growth of the external diameters of the external and internal iliac arteries follows quadratic functions.

Streszczenie

Wprowadzenie. Dane normatywne dotyczące średnic segmentu aortalno-biodrowego są bardzo użyteczne w rozpoznaniu i monitorowaniu wariantów i patologii tętnic w okresie prenatalnym.
Cel pracy. Praca ta opisuje specyficzne dla wieku przedziały wartości i krzywe normalnego wzrostu średnic zewnętrznych tętnic biodrowych zewnętrznych i wewnętrznych.
Materiał i metody. Za pomocą dysekcji anatomicznej i cyfrowej analizy obrazu zbadano prawidłowy wzrost średnic zewnętrznych tętnic biodrowych zewnętrznych i wewnętrznych u 124 płodów człowieka pochodzących z poronień samoistnych i porodów przedwczesnych.
Wyniki. Nie stwierdzono różnic związanych z płcią płodu i stroną ciała (P > 0,05). Średnice zewnętrzne tętnic biodrowych zewnętrznych wzrastały od 0,31 ± 0,06 do 1,41 ± 0,31 mm po stronie prawej i od 0,29 ± 0,04 do 1,37 ± 0,24 mm po stronie lewej, generując krzywe wzrostu o najlepszym dopasowaniu odpowiednio: y = 0,665 – 0,056 x Wiek + 0,002 x Wiek2 ± 0,143 (R2 = 0,82) i y = 0,612 – 0,052 x Wiek + 0,002 x Wiek2 ± 0,118 (R2 = 0,86). Średnice zewnętrzne tętnic biodrowych wewnętrznych były istotnie większe (P = 0,0000) niż tętnic biodrowych zewnętrznych. Średnice zewnętrzne tętnic biodrowych wewnętrznych wahały się od 0,44 ± 0,07 do 2,04 ± 0,43 mm po stronie prawej i od 0,44 ± 0,06 do 1,83 ± 0,43 mm po stronie lewej, generując odpowiednio następujące funkcje kwadratowe: y = 1,524 – 0,127 x Wiek + 0,004 x Wiek2 ± 0,242 (R2 = 0,74) i y = 1,391 – 0,117 x Wiek + 0,004 x Wiek2 ± 0,220 (R2 = 0,76). Tętnice biodrowe wewnętrzne (65,3%) i zewnętrzne (71%) były silniejsze po stronie prawej. Wniosek. Wartości średnic zewnętrznych tętnic biodrowych zewnętrznych i wewnętrznych nie zależą od płci. Obserwuje się silny trend w kierunku większych wartości prawych tętnic biodrowych zewnętrznych i wewnętrznych. Średnica zewnętrzna tętnicy biodrowej wewnętrznej jest ok. 1,5 raza większa niż tętnicy biodrowej zewnętrznej. Prawidłowy wzrost średnic zewnętrznych tętnic biodrowych zewnętrznych i wewnętrznych następuje niespodziewanie zgodnie z funkcją kwadratową.

Key words

external diameter, external iliac artery, internal iliac artery, human fetuses, quadratic regression

Słowa kluczowe

średnica zewnętrzna, tętnica biodrowa zewnętrzna, tętnica biodrowa wewnętrzna, płody człowieka, regresja kwadratowa

References (21)

 1. Angelini A, Allan LD, Anderson RH, Crawford DC, Chita SK, Ho SY: Measurements of the dimensions of the aortic and pulmonary pathways in the human fetus: a correlative echocardiographic and morphometric study. Br Heart J 1988, 60, 221–226.
 2. Ursell PC, Byrne JM, Fears TR, Strobino BA, Gersony MW: Growth of the great vessels in the fetus with cardiac defects. Circulation 1991, 84, 2028–2033.
 3. Hornberger LK, Weintraub RG, Pesonen E, Murilo-Olivas A, Simpson IA, Sahn C, Hagen-Ansert S, Sahn DJ: Echocardiographic study of the morphology and growth of the aortic arch in the human fetus. Observations related to the prenatal diagnosis of coarctation. Circulation 1992, 86, 741–747.
 4. Hyett J, Moscoso G, Nicolaides K: Morphometric analysis of the great vessels in early fetal life. Hum Reprod 1995, 10, 3045–3048.
 5. Achiron R, Golan-Porat N, Gabbay U, Rotstein Z, Heggesh J, Mashiach S, Lipitz S: In utero ultrasonographic measurements of fetal aortic and pulmonary artery diameters during the first half of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1998, 11, 180–184.
 6. Castillo EH, Arteaga-Martinez M, Garcia-Pelaez I, Villasis-Keever MA, Aguirre OM, Moran V, Vizcaino A: Morphometric study of the human fetal heart. I. Arterial segment. Clin Anat 2005, 18, 260–268.
 7. Achiron R, Zimand S, Hegesh J, Lipitz S, Zalel Y, Rotstein Z: Fetal aortic arch measurements between 14 and 38 weeks’ gestation: in utero ultrasonographic study. Ultrasound Obstet Gynecol 2000, 15, 226–230.
 8. Szpinda M, Brazis P, Elminowska-Wenda G, Wiśniewski M: Morphometric study of the aortic and great pulmonary arterial pathways in human foetuses. Ann Anat 2006, 188, 25–31.
 9. Szpinda M: Morphometric study of the ascending aorta in human fetuses. Ann Anat 2007, 189, 465–472.
 10. Szpinda M: The normal growth of the thoracic aorta in human foetuses. Folia Morphol 2007, 66, 131–137.
 11. Szpinda M, Szpinda A, Dombek M, Wiśniewski M, Daroszewski M: External diameters of the abdominal aorta and iliac arteries in human fetuses. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 6, 691–698.
 12. Szpinda M, Szpinda A, Woźniak A, Daroszewski M, Mila-Kierzenkowska C: The normal growth of the common iliac arteries in human fetuses – an anatomical, digital and statistical study. Med Sci Monit 2012, 18, 3, 109–116.
 13. Iffy L, Jakobovits A, Westlake W, Wingate MB, Caterini H, Kanofsky P, Menduke H: Early intrauterine development: I. The rate of growth of caucasian embryos and fetuses between the 6th and 20th weeks of gestation. Pediatrics 1975, 56, 173–186.
 14. Szpinda M: Morphometric study of the great arteries of the thorax in human fetuses (in Polish). Habilitation thesis. Bydgoszcz: CM UMK; 2006, pp. 1–143.
 15. Özgüner G, Sulak O: Development of the abdominal aorta and iliac arteries during the fetal period: a morphometric study. Surg Radiol Anat 2011, 33, 35–43.
 16. Panagouli E, Lolis E, Venieratos D: A morphometric study concerning the branching points of the main arteries in humans: relationships and correlations. Ann Anat 2011, 193, 86–99.
 17. Pennington N, Soames RW: The anterior visceral branches of the abdominal aorta and their relationship to the renal arteries. Surg Radiol Anat 2005, 27, 395–403.
 18. Dixon AK, Lawrence JP, Mitchell JRA: Age-related changes in the abdominal aorta shown by CT. Clin Radiol 1984, 35, 33–37.
 19. Pearce WH, Slaughter MS, LeMaire S, Salyapongse N, Feinglass J, McCarthy WJ, Yao JST: Aortic diameter as a function of age, gender and body surface area. Surgery 1993, 114, 691–697.
 20. Lederle FA, Johnson GR, Wilson SE, Gordon IL, Chute EP, Littooy FN, Krupski WC, Bandyk D, Barone GW, Graham LM, Hye RJ, Reinke DB: Relationship of age, gender, race and body size to infrarenal aortic diameter. J Vasc Surg 1997, 26, 595–601.
 21. Fleischmann D, Hastie TJ, Danneger FC, Paik TS, Tillich M, Zarins CK, Rubin GD: Quantitative determination of age-related geometric changes in the normal abdominal aorta. J Vasc Surg 2001, 33, 97–105.