Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 2, March-April, p. 133–142

Publication type: editorial article

Language: English

Imaging of Degenerative Spine Disease – the State of the Art

Obrazowanie w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa – obecny stan wiedzy

Marek J. Sąsiadek1,, Joanna Bladowska1,

1 Department of General and Interventional Radiology and Neuroradiology, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Abstract

The authors review the current state of imaging of degenerative spinal disease (DSD), which is one of the most common disorders in humans. The most important definitions as well as short descriptions of the etiopathology and clinical presentation of DSD are provided first, followed by an overview of conventional and advanced imaging methods that are used in DSD. The authors then discuss in detail the imaging patterns of particular types of degenerative changes. Finally, the current imaging algorithm in DSD is presented. The imaging method of choice is magnetic resonance, including advanced techniques – especially diffusion tensor imaging. Other imaging methods (plain radiography, computed tomography, vascular studies, scintigraphy, positron emission tomography, discography) play a supplementary role.

Streszczenie

Autorzy przedstawiają obecne poglądy na temat obrazowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa (ch.zw.kr.), która jest jedną z najczęstszych schorzeń u ludzi. W pierwszej części pracy omówiono najważniejsze definicje oraz opisano krótko etiopatogenezę i objawy kliniczne ch.zw.kr., po czym przedstawiono standardowe i zaawansowane metody diagnostyczne stosowane w ch.zw.kr. Następnie omówiono szczegółowo zmiany obrazowe w poszczególnych typach zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, wreszcie przedstawiono bieżący algorytm obrazowania w ch.zw.kr. Metodą obrazową z wyboru jest rezonans magnetyczny (MR), wraz z zaawansowanymi technikami, zwłaszcza obrazowaniem tensora dyfuzji (DTI). Inne metody obrazowe (radiografia konwencjonalna, tomografia komputerowa, badania naczyniowe, scyntygrafia, pozytronowa tomografia emisyjna, dyskografia) odgrywają rolę uzupełniającą.

Key words

spine degeneration, intervertebral disc degeneration, magnetic resonance imaging

Słowa kluczowe

zwyrodnienie kręgosłupa, zwyrodnienie krążka międzykręgowego, obrazowanie rezonansu magnetycznego

References (35)

 1. Gallucci M, Puglielli E, Splendiani A, Pistoia F, Spacca G: Degenerative disorders of the spine. Eur Radiol 2005, 15, 591–598.
 2. Sąsiadek M, Konopka M: Choroby kręgosłupa. In: Postępy neuroradiologii: wydanie multimedialne. Eds.: Walecki J. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. Wydział Nauk Medycznych PAN, Warszawa 2007, 397–428.
 3. Sąsiadek M: Degenerative conditions of the spine. In: Encyclopedia of Diagnostic Imaging. Ed. Albert L. Baert. Berlin, Springer, 2008; 611–615. ISBN 978-3-540-35278-5 (Print); 978-3-540-35280-8 (Online).
 4. Dai L, Jia L: Central cord injury complicating acute cervical disc herniation in trauma. Spine 2000, 25, 331–335.
 5. Daffner RH: Cervical radiography for trauma patients: a time-effective technique? AJR Am J Roentgenol 2000, 175, 309–311.
 6. Hendrich B, Bladowska J, Sąsiadek M: Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce nieurazowych zespołów bólowych kręgosłupa. Pol Przegl Neurol 2010, 6, 2, 92–100.
 7. Sąsiadek M, Hendrich B: Diagnostyka obrazowa kręgosłupa z uwzględnieniem nowych technik obrazowania. Pol Przegl Neurol 2010, 5, 1, 38–39.
 8. Kraemer J, Koester O: MRI of the Lumbar Spine. Georg Thieme Verlag, Stuttgart New York 2003.
 9. Storm PB, Chou D, Tamargo RJ: Lumbar spinal stenosis, cauda equina syndrome, and multiple lumbosacral radiculopathies. Phys Med Rehabil Clin N Am 2002, 13, 3, 713–733.
 10. Sheehan NJ: Magnetic resonance imaging for low back pain: indications and limitations. Ann Rheum Dis 2010, 69, 7–11.
 11. Jabłońska R, Ślusarz R, Rosińczuk-Tonderys J, Beuth W, Ciemnoczołowski W: Functional Assessment of Patients with Lumbar Discopathy. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 4, 389–399.
 12. Wojtek P, Ziółko E, Adamczyk T, Trejtowicz D, Liszka J, Kwiatkowska A, Brodziak A: Results of magnetic resonance imaging of the vertebral column in patients with myelodysplastic syndrome. Pol J Radiol 2009, 74, 2, 44–47.
 13. Bartynski WS, Lin L: Lumbar root compression in the lateral recess: MR imaging, conventional myelography, and CT myelography comparison with surgical confirmation. AJNR Am J Neuroradiology 2003, 24, 3, 348–360.
 14. Reul J, Gievers B, Weis J et al.: Assessment of the narrow cervical spinal canal: prospective comparison of MRI, myelography and CT-myelography. Neuroradiology 1995, 37, 187.
 15. Hartel M, Kluczewska E, Simka M, Ludyga T, Kostecki J, Zaniewski M: Magnetic Resonance Venography of chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with associated multiple sclerosis. Pol J Radiol 2011, 76, 1, 59–62.
 16. Sozański T, Sokolska V, Gomułkiewicz M, Magdalan J, Trocha M, Bladowska J, Merwid-Ląd A: Filmless Radiology – Digital Radiography Systems. Adv Clin Exp Med 2009, 18, 641–648.
 17. Oborska-Kumaszyńska D, Wiśniewska-Kubka S: Analog and digital systems of imaging in roentgenodiagnostics. Pol J Radiol 2010, 75, 2, 73–81.
 18. Myga-Porosiło J, Skrzelewski S, Sraga W, Borowiak H, Jackowska Z, Kluczewska E: CT Imaging of facial trauma. Role of different types of reconstruction. Part I – bones. Pol J Radiol 2011, 76, 41–51.
 19. Myga-Porosiło J, Skrzelewski S, Sraga W, Borowiak H, Jackowska Z, Kluczewska E: CT Imaging of facial trauma. Role of different types of reconstruction. Part II – soft tissues. Pol J Radiol 2011, 76, 52–58.
 20. Chruściak D, Staniszewska M: Number of active detector rows and quality of image in computed tomography. Pol J Radiol 2010, 75, 81–86.
 21. Karbowski K, Urbanik A, Chrzan R: Measuring methods of objects in CT images. Pol J Radiol 2009, 74, 64–68.
 22. Hendrich B, Zimmer K, Guziński M, Sąsiadek M: Application of 64-Detector Computed Tomography Myelography in the Diagnostics of the Spinal Canal. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 3, 351–361.
 23. Kubas B, Łebkowski W, Łebkowska U, Kułak W, Tarasów E, Walecki J: Proton MR spectroscopy in mild traumatic brain injury. Pol J Radiol 2010, 75, 4, 7–10.
 24. Tarasów E, Kochanowicz J, Brzozowska J, Mariak Z, Walecki J: MR spectroscopy in patients after surgical clipping and endovascular embolisation of intracranial aneurysms. Pol J Radiol 2010, 75, 4, 24–29.
 25. Sąsiadek M, Szewczyk P: Imaging of the spine: New possibilities and its role in planning and monitoring therapy. Pol J Radiol 2009, 74, 52– 58.
 26. Vargas MI, Delavelle J, Jlassi H et al.: Clinical application of diffusion tensor tractography of the spinal cord. Neuroradiology 2008, 50, 25–29.
 27. Alyas F, Sutcliffe J, Connell D, Saifuddin A: Morphological change and development of high-intensity zones in the lumbar spine from neutral to extension positioning during upright MRI. Clin Radiol 2010, 65, 176–180.
 28. Vroomen PCAJ, Wilmink JT, de Krom MCTFM: Prognostic value of MRI findings in sciatica. Neuroradiology 2002, 44, 59–63.
 29. Sąsiadek M, Bladowska J: Hyperintense vertebral lesions. Neuroradiology 2011, 53 Suppl 1, S169–174.
 30. Zhang YH, Zhao CQ, Jiang LS: Modic changes: a systematic review of the literature. Eur Spine J 2008, 17, 1289– 1299.
 31. Fayad F, Lefevre-Colau MM, Drape JL: Reliability of a modified Modic classification of bone marrow changes in lumbar spine MRI. Joint Bone Spine 2009, 76, 286–289.
 32. Vitzthum HE, Kaech DL: Modic changes in patients with degenerative diseases of the lumbar spine. ArgoSpine J 2009, 21, 57–61.
 33. Sipola P, Leinonen V, Niemeläinen R, Aalto T, Vanninen R, Manninen H, Airaksinen O, Battié MC: Visual and quantitative assessment of lateral lumbar spinal canal stenosis with magnetic resonance imaging. Acta Radiol 2011, 52, 9, 1024–1031.
 34. Jabłońska R, Ślusarz R, Królikowska A, Rosińczuk-Tonderys J: Oswestry Disability Index as a Tool to Determine Agility of the Patients After Surgical Treatment of Intervertebral Disk Discopathy. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 3, 377–384.
 35. Maj E, Cieszanowski A, Rowiński O, Wojtaszek M, Szostek M, Tworus R: Time-resolved contrast-enhanced MR angiography: Value of hemodynamic information in the assessment of vascular diseases. Pol J Radiol 2010, 75, 1, 52–60.