Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2012, vol. 21, nr 1, January-February, p. 81–92

Publication type: original article

Language: English

Influence of Hygienic Preparations with a 3% Content of Ethanol Extract of Brazilian Propolis on the State of the Oral Cavity

Wpływ preparatów higienizacyjnych zawierających 3% etanolowy ekstrakt propolisu brazylijskiego na stan jamy ustnej

Marta Tanasiewicz1,, Małgorzata Skucha-Nowak1,, Monika Dawiec1,, Wojciech Król2,, Dariusz Skaba1,, Henryk Twardawa1,

1 Department of Conservative Dentistry with Endodontics, Medical University of Silesia, Bytom, Poland

2 Department of Microbiology and Embriology, Medical University of Silesia, Zabrze Rokitnica, Poland

Abstract

Background. One of the most important measures to be undertaken in order to fight gingivitis and periodontitis is maintenance of proper hygiene of the oral cavity. The research to improve the content of toothpaste has continued for many years so that they should become better in terms of therapeutic abilities.
Objectives. The aim of this work was to determine and investigate the influence of the application of toothpaste and gel with 3% ethanol propolis extract on the state of the oral cavity.
Material and Methods. The research group comprised 80 adult patients divided into two subgroups: Group I, which comprised 40 patients without pathological changes within the boundaries of the periodontium, and Group II, also 40 patients endangered with the occurrence of periodontitis caused by dental plaque and lack of proper hygiene of the oral cavity. Qualification for both groups was based on an interview and analysis of clinical documentation and assessment of adequate indices such as API, OHI and SBI. The patients underwent three examinations: initial, follow-up after 7 days and after 8 weeks since the beginning of the program. Moreover, the patients were instructed about hygienic procedures of the oral cavity. Four groups (T, G, CT, CG), 20 patients each, were created from research groups I and II. They used the following preparations: T – Dental Polis DX toothpaste with propolis content, G – Dental Polis DX toothpaste without propolis content, CT – Carepolis gel with propolis content, CG – Carepolis gel without propolis content. The patients were informed about the type of hygienic preparation they were given to use (whether it contained propolis or not). Moreover, they were interviewed for their subjective evaluation of the product received. Results and Conclusion. Results of the research show the effectiveness of hygienic preparations with 3% content of ethanol propolis extract in both groups of patients: without pathological changes within the boundaries of the periodontium and in the case of patients endangered with the occurrence of gingivitis caused by dental plaque.

Streszczenie

Wprowadzenie. Podstawowym krokiem w walce z zapaleniami dziąseł i przyzębia jest utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej przez eliminację płytki nazębnej. Dobór właściwej metody szczotkowania, szczoteczki i środków wspomagających stanowi pierwszy etap w walce z chorobą. Od lat trwają badania nad ulepszeniem składu past do zębów i płukanek, tak by wykazywały właściwości terapeutyczne.
Cel pracy. Określenie wpływu pasty do zębów i żelu do czyszczenia zębów zawierających 3% etanolowy ekstrakt propolisu na stan jamy ustnej.
Materiał i metody. Grupa badana stanowiła 80 osób. Były to osoby pełnoletnie, zarówno kobiety jak i mężczyźni – powyżej 18. roku życia. Z grupy badanej zostały wyłonione dwie podgrupy pacjentów wydzielone ze względu na wstępną kwalifikację stanu przyzębia brzeżnego: I grupa – bez zmian chorobowych w obrębie przyzębia brzeżnego – 40 osób, II grupa – z zagrożeniem wystąpienia zapalenia dziąseł wywołanego płytką bakteryjną, brakiem dostatecznej higieny jamy ustnej – 40 osób. Pacjenci byli poddani: wstępnej kwalifikacji i badaniu wstępnemu (wizyta 1), badaniu po upływie 7 dni (wizyta 2) i 8 tygodni (wizyta 3) od rozpoczęcia programu. Przeprowadzono profesjonalny instruktaż higieny jamy ustnej. Podczas wizyt kontrolnych wyznaczono wartości wskaźników API, OHI i SBI. Z grupy badanej (I i II) wydzielono cztery podgrupy (T, G, CT, CG) liczące po 20 osób, które stosowały: T – pastę Dental Polis DX z propolisem, G – pastę Dental Polis DX bez propolisu, CT – żel z propolisem Carepolis, CG – żel bez propolisu. Wyniki i wnioski. Wyniki zaprezentowanych badań, poddane analizie statystycznej, wskazują na skuteczność preparatów higienizacyjnych zawierających 3% etanolowy ekstrakt propolisu zarówno u pacjentów bez zmian chorobowych w obrębie przyzębia brzeżnego, jak i u pacjentów z zagrożeniem wystąpienia zapalenia dziąseł wywołanego płytką bakteryjną.

Key words

3% ethanol extract of propolis, dental prevention, oral cavity health, gingivitis

Słowa kluczowe

3% etanolowy ekstrakt propolisu, profilaktyka dentystyczna, zdrowie jamy ustnej, zapalenie dziąseł

References (27)

 1. Grange JM, Davey RW: Antibacterial properties of propolis (bee glue). J Royal Soc Med 1990, 83, 159–160.
 2. Grunberger D, Banerjee R, Eisinger K, Oltz EM, Efros L, Caldwell M, Estevez V, Nakanishi K: Preferential cytotoxicity on tumor cells by caffeic acid phenethyl ester isolated from propolis. Experentia 1988, 44, 230–232.
 3. Król W, Czuba Z, Szliszka E, Mertas A, Skaba D: Biologiczne i terapeutyczne własności etanolowego ekstraktu brazylijskiego zielonego propolisu. Inż Stomatol Biomater 2010, 7(1), 2–4.
 4. Suchy W, Zawadzki J, Scheller S, Posz A: Dalsze badania nad zastosowaniem propolisu w ginekologii. Przegl Lek 1974, 31, 646–648.
 5. Król W, Czuba ZP, Pietsz G, Threadgill MD, Cunningham BDM: Modulation of the cytothoxic activity of murine macrophages by flavones. Curr Top Biophys 1996, 20, 88–93.
 6. Krasnodębski J: Właściwości i zastosowanie propolisu. Pol Tygodnik Lek 1982, 37, 1489–1492.
 7. Daugsch A: Brazilian red propolis – chemical composition and botanical origin. Evid Based Complement Alternat Med 2008, 5(4), 35–441.
 8. Ribeiro de Rezend G, Ribero de Rezend Sucasas da Costa L, Pimenta FK, Baroni D: In vitro antimicrobial activity of endodontic pastes with propolis extracts and calcium hydroxide: A preliminary study. Braz Dent J 2008, 19(4), 298–301.
 9. Lepekhin VN, Leonova TA: Some data concerning the study of antimicrobial properties of propolis. Stomatologja 1970, 49, 16–19.
 10. Starzyk J, Scheller S, Szarflarski J, Moskwa M, Stojko A: Biological properties and clinical application of propolis. Studies on the antiprotozoan activity of ethanol extract of propolis. Arzneimittelforschung 1977, 27, 1198–1199.
 11. Kędzia B, Holderna E: Biologiczne właściwości propolisu i działanie wyciągów z propolisu na drobnoustroje. Herba Pol 1986, XXXI, 219–230.
 12. Kubiak S: Leczenie propolisem przewlekłego zapalenia zatok szczękowych. Lek Wojsk 1991, 5–6, 318–321.
 13. Scheller S, Stojko A, Tustanowski J, Szwarnowiecka I, Szaflarska-Stojko E: Regeneracyjne właściwości propolisu. Nowości Wet 1978, VIII, 175–180.
 14. Steczko W: Propolis – aktywność biologiczna i właściwości terapeutyczne. Czasopismo Stomatol 1992, XLV, 355– 358.
 15. Ilewicz L, Luciak M, Skrobidurska D, Scheller S, Stojko A: Działanie etanolowych ekstraktów propolisu na miazgę zębową u psów. Czasopismo Stomatol 1979, 13, 321–329.
 16. Ilewicz L, Scheller S, Chruściel H, Bily-Pryga Z, Korycińska-Wrońska W, Kalębka P: Dalsze próby zastosowania etanolowego ekstraktu propolisu (EEP) w leczeniu niektórych chorób zębów i błony śluzowej jamy ustnej. Czasopismo Stomatol 1982, XXXV, 749–753.
 17. Eun-Hee P, Ja-Hoon K: Suppressive effects of propolis in rat adjuvant arthritis. Arch Pharm Res 1999, 22, 6, 554–558.
 18. Middleton E: The flavonoids. TIPS 1984, VIII, 335–338.
 19. Stojko A, Scheller S, Szwarnowiecka I, Tustanowski J, Ostach H, Obuszko Z: Biological properties and clinical application of propolis. Arzneimitte-forsch Drug Res 1978, 28, 35–37.
 20. Błońska M, Bronikowska J, Pietsz G, Czuba Z, Scheller S, Król W: Effects of ethanol extract of propolis (EEP) and its flavones on inducible gene expression in j774a.1 macrophages. J Ethnopharmacol 2004, 91, 25–30.
 21. Koo H, Rosalen PL, Cury JA, Park J, Bowen WH: Effects of compounds found in propolis on streptococcus mutans growth and on glucosyltransferase activity. Antimicrob Agents Chemother 2002, 46, 5, 1302–1309.
 22. Kurhańska-Flisykowska A, Cerkawski B, Łojewski W, Soboczyńska K, Stopa J, Wiesiołowska A: Płukanka antyseptyczna z zawartością etanolowego ekstraktu propolisu w leczeniu zmian zapalnych w jamie ustnej. Poznańska Stomatol 2001, 28, 101–110.
 23. Liang YC, Huang YT, Tsai SH, Lin-Shiau SY, Chen CF, Lin JK: Suppression of inducible cyclooxygenase and inducible nitric oxide synthase by apigenin and related flavonoids in mouse macrophages. Carcinogenesis 1999, 20, 1945–1952.
 24. Jonas BW, Levin SJ: Podstawy medycyny komplementarnej i alternatywnej. Towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych Universitas, Kraków 2000.
 25. Stojko A: Apiterapia – jej stan obecny i nadzieje na przyszłość. Akupunkt Pol 1990, 7, 9–11.
 26. Tanasiewicz M, Skaba D, Twardawa H, Dawiec M, Skucha-Nowak M: Propolis (“Defender of the City”) – product of natural environment and their influence on human organism healthy condition. Pol J Environ Stud 2010, 19(6A), 276–279.
 27. Niedoworok J, Kubiak S, Wiaderny J: Właściwości i zastosowanie lecznicze propolisu. Wiad Ziel 1993, 35(8/9), 21–22.