Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 6, November-December, p. 767–770

Publication type: review article

Language: English

Canine Migration in the Mandible – a Multidisciplinary Problem

Migracja kła w żuchwie – problem wielospecjalistyczny

Beata Kawala1,, Rafał Flieger2,, Agata Tuczyńska2,

1 Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

2 Department of Orthodontics, University of Medical Science, Poznań, Poland

Abstract

The lower canines are the only permanent human teeth that can migrate to a position distant from the tooth bud. Transmigration is a phenomenon associated with an impacted canine crossing the midline of the mandible, with concurrent pathological factors. Among the causes of canine impaction are local factors such as a lack of space in the dental arch, incorrect order of tooth eruption, supranumerary teeth, odontomas, persistent deciduous teeth and trauma in the area of the alveolar process. General factors include (among others) heredity, vitamin deficiency, endocrine disorders and degeneration of fibrous bone. Inserting a transmigrating canine into the dental arch is possible if its root apex has moved no further than the area of the adjacent lateral incisor root apex, or if its crown does not exceed the area of the incisors on the opposite side. In cases when there is adequate space in the dental arch for the impacted canine, autotransplantation is possible.

Streszczenie

Dolne kły stałe są jedynymi zębami człowieka, które mogą migrować w miejsce odległe od położenia zawiązka. Transmigracja jest zjawiskiem związanym z przekroczeniem linii pośrodkowej żuchwy przez zatrzymanego kła przy współistniejących czynnikach patologicznych. Wśród przyczyn prowadzących do zatrzymania kłów wymienia się czynniki miejscowe, takie jak brak miejsca w łuku, nieprawidłową kolejność wyrzynania zębów, zęby nadliczbowe, zębiaki, przetrwałe zęby mleczne oraz urazy w okolicy wyrostka zębodołowego. Do przyczyn ogólnych zaliczono między innymi dziedziczność, awitaminozy, zaburzenia endokrynologiczne oraz zwyrodnienie włókniste kości. Wprowadzenie do łuku transmigrującego kła jest możliwe, jeżeli wierzchołek jego korzenia nie przemieści się dalej niż obszar wierzchołka sąsiadującego z nim zęba siecznego bocznego lub gdy jego korona nie przekroczy okolicy wierzchołków zębów siecznych po stronie przeciwnej. Przyjęto również, że w przypadkach kiedy zachowana jest odpowiednia ilość miejsca dla zatrzymanego kła można wykonać jego autotransplantację.

Key words

impacted teeth, canine transmigration, pantomography

Słowa kluczowe

zęby zatrzymane, transmigracja kła, pantomogram

References (18)

 1. Dyras M, Jankowska K, Czupryna S: Ocena częstotliwości występowania zaburzeń rozwojowych zębów u pacjentów leczonych w Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dent Med Probl 2003, 2, 349–354.
 2. Mupparapu M: Patterns of intra-osseous transmigration and ectopic eruption of mandibular canines: review of literature and report of nine additional cases. Dentomaxillofac Radiol 2002, 31, 355–360.
 3. Aydin U, Yilmaz HH, Yildirim D: Incidence of canine impaction and transmigration in a patient population. Dentomaxillofac Radiol 2004, 33, 164–169.
 4. González-Sánchez AM, Berini-Aytés L: Transmigrant impacted mandibular canines. A retrospective study of 15 cases. JADA 2007, 11, 1450–1455.
 5. Janas A, Nowak T, Grzesiak-Janas G: Ocena częstości występowania i położenia zatrzymanych kłów w szczęce i żuchwie. Implantoprotetyka 2009, 10, 44–47.
 6. Janas A, Nowak T, Grzesiak-Janas G: Patogeneza i rozwój zatrzymanych kłów. Dental Forum 2009, 2, 85–88.
 7. Joshi MR: Transmigrant mandibular canines: a record of 28 cases and a retrospective review of the literature. Angle Orthod 2001, 71, 12–22.
 8. Becker K, Doliński J, Truszel M: Transmigracja kła żuchwy. Opis przypadku na tle przeglądu literatury. Poradnik Stomatol 2005, 7, 5–10.
 9. Buyukkurt MC, Aras MH, Caglaroglu M, Gungormus M: Transmigrant mandibular canines. J Oral Maxillofac Surg 2007, 65, 2025–2029.
 10. Kara MI, Ay S, Aktan AM, Sener I, Bereket C, Ezirganli S, Demirkol M: Analysis of different type of transmigrant mandibular teeth. Med Oral Pathol Oral Cir Bucal 2011, 1, 335–340.
 11. Camilleri S, Scerri E: Transmigration of mandibular canines-a review of the literature and a report of five cases. Angle Orthod 2003, 73, 753–762.
 12. Auluck A, Nagpal A, Setty S, Pai KM, Sunny J: Transmigration of impacted mandibular canines – report of 4 cases. J Can Dent Assoc 2006, 72, 249–252.
 13. Raffat A, Ijaz A: Autotransplantation of transmigrated mandibular canine. J Pak Med Assoc 2009, 1, 53–55.
 14. Paulsen HU, Andreasen JO, Schwarz O: Autotransplantacja przedtrzonowców i krioprezerwacja w przypadkach utraty zębów w odcinku przednim. Forum Ortod 2006, 2, 89–98.
 15. Sławtyńska A, Dunin-Wilczyńska I: Zatrzymanie dolnego kła spowodowane transmigracją. Forum Ortod 2009, 5, 11–15.
 16. Stupka M: Przygotowanie wąskiego wyrostka zębodołowego do zabiegu implantacji poprzez jego rozszczepienie. Technika piezoelektryczna. Poradnik Stomatol 2009, 6, 214–220.
 17. Sławtyńska A, Dunin-Wilczyńska I: Wartość różnych badań rentgenowskich w przypadkach transmigracji kłów w żuchwie. Forum Ortod 2009, 3, 186–192.
 18. Puchała P, Kucharski G, Jaremczuk B, Monkos-Jaremczuk E: Przegląd biomateriałów na podstawie piśmiennictwa. Twój Przeg Stomatol 2008, 10, 28–36.