Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 6, November-December, p. 745–752

Publication type: original article

Language: English

Results and Post-Operative Complications in the Surgical Treatment of Morbid Obesity

Ocena wyników leczenia chirurgicznego otyłości olbrzymiej

Regina Sierżantowicz1,, Hady R. Hady2,, Bożena Kirpsza1,, Lech Trochimowicz1,2,, Katarzyna Łagoda3,, Jerzy R. Ładny2,, Jacek Dadan2,

1 Department of Surgical Nursing, Medical University of Białystok, Poland

2 First Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University of Białystok, Poland

3 Department of Clinical Medicine, Medical University of Białystok, Poland

Abstract

Background. Obesity is a major medical, social and economic problem. The number of people with a Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2 tripled from 2000 to 2005, while the number with a BMI ≥ 40 doubled. Surgical treatment of morbid obesity has been found to be highly effective but the risk of post-operative complications is higher for obese patients than for obese patients than for those of normal weight. Objectives,
Material and Methods. The aim of the study was to evaluate the results of surgical treatment of morbid obesity and to analyze the complications within a six-month period following Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB), sleeve gastrectomy (SG) and Roux-En-Y Gastric Bypass (RYGB) among 108 patients hospitalized at the 1st Department of General and Endocrinological Surgery.
Results. Because BMI was a guiding factor in choosing which surgical treatment to apply, there were some highly significant differences in the pre-operative BMI of the groups scheduled for different forms of surgery: In the group scheduled for RYGB, the patients’ BMIs were higher than in the groups scheduled for LAGB or sleeve gastrectomy. Post-operative changes in BMI were more significant in the RYGB group than in the other two groups. The results presented indicated the occurrence of low rate of complications, which did not exceed values presented in the literature.
Conclusion. The study indicates that LAGB, SG and RYGB are effective methods in achieving reductions in BMI. It was also observed that using minimally invasive methods for bariatric procedures reduces the occurrence of complications and shortens the hospital stay.

Streszczenie

Wprowadzenie. Otyłość jest poważnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba osób z otyłością, w której BMI ≥ 30 kg/m2 w latach 2000–2005 potroiła się, a z BMI ≥ 40 wzrosła dwukrotnie. W 2004 r. na konferencji uzgodnień Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej (ASMBS) uznano, ze chirurgiczne leczenie otyłości jest najbardziej skuteczną terapią otyłości olbrzymiej. W chirurgii bariatrycznej wyróżnia się metody restrykcyjne, restrykcyjno-wyłączające, łączące dwie wymienione metody oraz inne. Działania chirurgiczne stanowią ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych, które w znacznym stopniu zagrażają pacjentom otyłym, a rzadziej występują u osób szczupłych. Cel pracy, materiał i metody. Ocena wyników leczenia chirurgicznego otyłości olbrzymiej oraz analiza występowania powikłań po LAGB, SG oraz RYGB wśród 108 chorych hospitalizowanych w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.
Wyniki. Stwierdzono wysoko istotną (p = 0,0008) różnicę BMI przed zabiegiem w zależności od późniejszego zabiegu operacyjnego. BMI w grupie przygotowywanej do zabiegu RYGB było większe niż w przypadku BMI u osób przygotowywanych do LAGB lub sleeve gastrectomy, co miało wpływ na wybór takiej metody operacji. Zmiana BMI w grupie po zabiegu RYGB była większa niż w przypadku zmiany BMI w grupach, którym wykonano zabiegi LAGB i sleeve gastrectomy. Prezentowane wyniki własne wskazały na wystąpienie niewielkiego odsetka powikłań, który nie wykracza poza podany w literaturze.
Wnioski. Stwierdzono, że LAGB, SG i RYGB są metodami skutecznymi w uzyskiwaniu spadku BMI. Zaobserwowano, że prowadzenie operacji bariatrycznych metodami małoinwazyjnymi zmniejsza powstanie powikłań, skraca pobyt w szpitalu.

Key words

obesity, surgical treatment, post-operative complications

Słowa kluczowe

otyłość olbrzymia, leczenie chirurgiczne, powikłania

References (29)

 1. Strum R: Increases in morbid obesity in the USA: 2000–2005. Pub Health 2007, 121, 492–496.
 2. Sowemimo O, Yood S, Courtney J et al.: Natural history of morbid obesity without surgical intervention. Surg Obes Relat Dis 2007, 3, 1, 73–77.
 3. Branca F, Nikogosian H, Lobstein T (eds.): The challenge of obesity in the WHO European region and the strategies for response: Summary. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2007.
 4. Fontaine KR, Redden DT, Wang C et al.: Years of life lost due to obesity. JAMA 2003, 298, 187–193.
 5. Tessier DJ, Eagon JC: Surgical Management of Morbid Obesity. Curr Probl Surg 2008, 45, 2, 68–137.
 6. Picot J, Jones J, Colquitt JL et al.: The clinical effectiveness and cost-effectiveness of bariatric (weight loss) surgery for obesity: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2009, 13, 41, 1–190, 215–357.
 7. Clinical directives regarding treatment of patients with diabetes 2008. Exp Clin Diabetol 2008, 8, supl. A.
 8. EAES Guidelines for Endoscopic Surgery Twelve Years Evidence-Based Surgery in Europe. Sauerland S., Angrisani L., Belachew M. et al.: The EAES Clinical Practice Guidelines on Obesity Surgery 2005.
 9. Dadan J, Iwacewicz P, Hady HR: Quality of life evaluation after selected bariatric procedures using the Bariatric Analysis and Reporting Outcome System. Videosurg Other Miniinvasive Tech 2010, 5,3, 93–99.
 10. Hady HR, Dadan J, Iwacewicz P et al.: Our experience in laparoscopic bariatric procedure. Obes Surg 2010, 20, 8, abst. No P-59.
 11. Hady HR, Dadan J, Iwacewicz P et al.: The evaluation of chosen methods efficiency at pathological obesity surgical treatment in our own material. Eur Surg 2009, 41, suppl. 229, 41–42.
 12. Wyleżoł M, Paśnik K, Dąbrowiecki S et al.: Polish recommendations for bariatric surgery. Videosurg Other Miniinvasive Tech 2009, 4 (Suppl 1).
 13. Paśnik K, Najdecki M, Koziarski T et al.: New trends in bariatric surgery. Pol Med J 2009, XXVI, 155, 539.
 14. Hady HR, Zbucki R, Łuba M et al.: Obesity as a Social Disease and the Influence of Environmental Factors on BMI in Own Material. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 3, 369–378.
 15. Hady HR, Zbucki R, Iwacewicz P et al.: Complications after laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) operations. Obes Surg 2010, 20, 8, abstr. no. P-057.
 16. Stanowski E, Paśnik K: Surgical treatment of obesity – actual knowledge. Videosurg Other Miniinvasive Tech 2008, 3, 71–86.
 17. Hady HR, Dadan J, Iwacewicz P et al.: Quality of life after surgical treatment of morbid obesity. Obes Surg 2010, 20, 8, abstr. No 59.
 18. Delaet D, Schauer D: Obesity in adults. Clin Evid 2011, 17 online.
 19. Scott HW, Dean RH, Shull HJ et al.: Results of jejunoileal bypassing two hundred patient with morbid obesity. Surg Gynecol Obstet 1997, 145, 661–673.
 20. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E et al.: Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004, 292, 1724–1737.
 21. Picot J, Jones J, Colquitt JL et al.: The clinical effectiveness and cost-effectiveness of bariatric (weight loss) surgery for obesity: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2009, 13, 41, 1–190, 215–357.
 22. Scozzari G, Toppino M, Famiglietti F et al.: 10-year follow-up of laparoscopic vertical banded gastroplasty: good results in selected patients. Ann Surg 2010, 252, 5, 831–839.
 23. Wyleżoł MS, Zairska-Korczala K, Paśnik K: Bariatric surgery in Poland from 1993 to 2003. J Physiol Pharmacol 2005, 56, supl. 6, 109–115.
 24. Dadan J, Iwacewicz P, Hady RH: New trends in bariatric surgery. Videosurg Other Miniinvasive Tech 2008, 3/2.
 25. Ali MR, Fuller WD, Choi MP et al.: The results of surgical treatment of obesity. Surg Clin N Am 2005, 85, 835– 852.
 26. Livingston EH, Huerta S, Arthur D et al.: Male gender is a predictor of morbidity and age a predictor of patients undergoing gastric bypass surgery. Ann Surg 2002, 236, 576–582.
 27. Tice JA, Karliner L, Walsh J et al.: Gastric Banding or Bypass? A Systematic Review Comparing the Two Most Popular Bariatric Procedures. Am J Med 2008, 121, 885–893.
 28. Pannala R, Kidd M, Modlin IM: Surgery for Obesity: Panacea or Pandora’s Box? Digest Surg 2006, 23, 1–11.
 29. Hauser DL, Titchner RL, Wilson MA et al.: Long-term Outcomes of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass in US Veterans. Obes Surg 2010, 20, 283–289.