Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 6, November-December, p. 729–736

Publication type: original article

Language: English

Reconstruction of Cervical Esophagus Defects by Free Jejunal Flap After Proximal Esophageal Carcinoma Resections

Rekonstrukcja wad przełyku szyjnego za pomocą wolnego przeszczepu jelitowego po proksymalnej resekcji z powodu raka

Cem K. Parsak1,, Ulku Tuncer2,, Erol Kesiktas3,, Tolga Akcam1,, Gurhan Sakman1,, Suleyman Ozdemir2,, Ozgur Tarkan2,, Ismail O. Kara4,

1 Department of General Surgery, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

2 Department of Otolaryngology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

3 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

4 Department of Medical Oncology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Abstract

Background. Surgical treatment of proximal esophageal defects remains one of the greatest challenges to surgeons.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the free jejunal flap surgical technique and the surgical outcomes in patients who underwent it for proximal esophageal carcinoma resections.
Material and Methods. The medical records of nine patients who underwent free jejunal flap reconstruction of the cervical esophagus for proximal esophageal cancer between January 2007 and December 2009 at the Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey, were evaluated retrospectively. The patients’ age, gender, symptoms, laboratory findings, diagnostic procedures, stage of disease, pathology, flap viability, length of hospitalization, post-operative ability to swallow, post-operative morbidity, mortality and recurrence were evaluated. The patients were followed up for 11 to 36 months.
Results. Although the free jejunal flap technique is a time-consuming and multi-step procedure, all of the free jejunal flaps survived. All of the patients exhibited good post-operative swallowing ability. One patient developed a salivary fistula. There was only one death, resulting from sepsis caused by late diagnosis of displacement of the jejunostomy tube.
Conclusion. All the patients regained their capacity to swallow, which improved their quality of life. The free jejunal flap procedure offers rapid rehabilitation and improved quality of life. The study involved only a limited number of patients, but confirmed that with the cooperation of the surgical teams, free jejunal flaps can be used successfully on suitable patients requiring laryngopharyngectomy with cervical esophagectomy.

Streszczenie

Wprowadzenie. Chirurgiczne leczenie wad przełyku proksymalnego pozostaje jednym z największych wyzwań dla chirurgów.
Cel pracy. Ocena techniki chirurgicznej z użyciem wolnego płata jelita czczego i wyniku leczenia chirurgicznego u pacjentów, u których wykonano ten zabieg w celu proksymalnej resekcji raka przełyku.
Materiał i metody. Oceniono retrospektywnie dokumentację medyczną 9 pacjentów, u których przeprowadzono rekonstrukcję szyjnej części przełyku wolnym płatem jelita czczego z powodu raka bliższego przełyku od stycznia 2007 do grudnia 2009 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cukurova, Adana, Turcja. Oceniono wiek pacjentów, płeć, objawy, wyniki badań laboratoryjnych, procedury diagnostyczne, stadium choroby, patologię, żywotność płata, czas pobytu w szpitalu, pooperacyjną zdolność do przełykania, pooperacyjną zachorowalność, śmiertelność i występowanie nawrotów. Pacjenci byli obserwowani przez 11–36 miesięcy.
Wyniki. Chociaż technika używająca wolnych płatów jelita czczego jest czasochłonna i wieloetapowa, wszystkie wolne płaty jelita czczego przeżyły. Wszyscy pacjenci wykazali się dobrą pooperacyjną zdolnością połykania. U jednego pacjenta wystąpiła przetoka ślinowa. Tylko jeden pacjent zmarł z powodu sepsy, która wystąpiła przez późne rozpoznanie przemieszczenia rurki do jejunostomii.
Wnioski. Wszyscy pacjenci odzyskali zdolność przełykania, co poprawiło jakość ich życia. Technika używająca wolnych płatów jelita czczego zapewnia szybką rehabilitację i poprawę jakości życia. W badaniu wzięła udział tylko ograniczona liczba pacjentów, ale autorzy potwierdzili, że przy współpracy zespołów chirurgicznych technika używająca wolnego płata jelita czczego może być z powodzeniem stosowana u odpowiednio dobranych pacjentów wymagających usunięcia krtani i gardła wraz z częścią szyjną przełyku.

Key words

esophageal cancer, free jejunal flap, reconstruction, microvascular

Słowa kluczowe

rak przełyku, wolny płat jelita czczego, rekonstrukcja, mikrokrążenie

References (21)

 1. Suh JD, Sercarz JA, Abemayor E, Calcaterra TC, Rawnsley JD, Alam D, Blackwell KE: Analysis of outcome and complications in 400 cases of microvascular head and neck reconstruction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004, 130, 962–966.
 2. Nakatsuka T, Harii K, Asato H, Takushima A, Ebihara S, Kimata Y, Yamada A, Ueda K, Ichioka S: Analytic review of 2372 free flap transfers for head and neck reconstruction following cancer resection. J Reconstr Microsurg 2003, 19, 363–368.
 3. Hanson RP, Chow TK, Feehan E, Eadie PA, Timon CT, Keogh S: Analysis of functional results and quality of life following free jejunal flaps for reconstruction after upper aerodigestive neoplastic resection: the St James’s experience. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2007, 60, 577–582.
 4. Ikeguchi M, Miyake T, Matsunaga T, Yamamoto M, Fukumoto Y, Yamada Y, Fukuda K, Saito H, Tatebe S, Tsujitani S: Free Jejunal Graft Reconstruction After Resection of Neck Cancers: Our Surgical Technique. Surg Today 2009, 39, 925–928.
 5. Wong CH, Wei FC: Microsurgical free flap in head and neck reconstruction. Head Neck 2010, 32, 1236–1245.
 6. Clark JR, Gilbert R, Irish J, Brown D, Neligan P, Gullane PJ: Morbidity after flap reconstruction of hypopharyngeal defects. Laryngoscope 2006, 116, 173–181.
 7. Chen HC, Tang YB: Microsurgical reconstruction of the esophagus. Semin Surg Oncol 2000, 19, 235–245.
 8. Archibald S, Young JE, Thoma A: Pharyngo-cervical esophageal reconstruction. Clin Plast Surg 2005, 32, 339– 346.
 9. Lam LK, Wei WI, Chan VS, Ng RW, Ho WK: Microvascular free tissue reconstruction following extirpation of head and neck tumour: experience towards an optimal outcome. J L aryngol Otol 2002, 116, 929–936.
 10. Ascioti AJ, Hofstetter WL, Miller MJ, Rice DC, Swisher SG, Vaporciyan AA, Roth JA, Putnam JB, Smythe WR, Feig BW, Mansfield PF, Pisters PW, Torres MT, Walsh GL: Long-segment, supercharged, pedicled jejunal flap for total esophageal reconstruction. J Thorac Cardiovasc Surg 2005, 130, 1391–1398.
 11. Louie O, Dickinson B, Granzow J, Boyd JB: Reconstruction of total laryngopharyngectomy defects with deep inferior epigastric perforator flaps. J Reconstr Microsurg 2009, 25, 555–558.
 12. Ferahkose Z, Bedirli A, Kerem M, Azili C, Sozuer EM, Akin M: Comparison of free jejunal graft with gastric pullup reconstruction after resection of hypopharyngeal and cervical esophageal carcinoma. Dis Esophagus 2008, 21, 340–345.
 13. Chen HC, Rampazzo A, Gharb BB, Wong MT, Mardini S, Chen HY, Salgado CJ: Motility differences in free colon and free jejunum flaps for reconstruction of the cervical esophagus. Plast Reconstr Surg 2008, 122, 1410– 1416.
 14. Disa JJ, Pusic AL, Mehrara BJ: Reconstruction of the hypopharynx with the free jejunum transfer. J Surg Oncol 2006, 94, 466–470.
 15. Ott K, Lordick F, Molls M, Bartels H, Biemer E, Siewert JR: Limited resection and free jejunal graft interposition for squamous cell carcinoma of the cervical oesophagus. Br J Surg 2009, 96, 258–266.
 16. Cho BC, Shin DP, Byun JS, Park JW, Baik BS: Monitoring flap for buried free tissue transfer: its importance and reliability. Plast Reconstr Surg 2002, 110, 1249–1258.
 17. Dionyssopoulos A, Harris PG, Karagergou E, Ferrarro P, Guertin L, Danino AM: Monitoring of free jejunal transfer. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010, 63, e209–210.
 18. Disa JJ, Pusic AL, Hidalgo DA, Cordeiro PG: Microvascular reconstruction of the hypopharynx: defect classification, treatment algorithm, and functional outcome based on 165 consecutive cases. Plast Reconstr Surg 2003, 111, 652–660.
 19. Zhao D, Gao X, Guan L, Su W, Gao J, Liu C, Luo X, Li X: Free jejunal graft for reconstruction of defects in the hypopharynx and cervical esophagus following the cancer resections. J Gastrointest Surg 2009, 13, 1368–1372.
 20. Wallentin RS, Sorensen HB, Bundgaard T, Pahle E, Nordsmark M, Pilegaard H: Reconstruction using free jejunal transfer after resection of cancer of the upper oesophagus. Dan Med Bul 2010, 57, 1–5.
 21. Triboulet JP, Mariette C, Chevalier D, Amrouni H: Surgical management of carcinoma of the hypopharynx and cervical esophagus: analysis of 209 cases. Arch Surg 2001, 136, 1164–1170.