Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 5, September-October, p. 641–645

Publication type: original article

Language: English

The Emotional Disorders of Infertile Couples

Zaburzenia emocjonalne u niepłodnych par

Małgorzata Pawelec1,, Jolanta Pietras2,, Danuta Wątroba2,, Andrzej Karmowski1,, Bogusław Pałczyński1,, Mikołaj Karmowski1,, Krzysztof Łątkowski1,, Łukasz Terpiłowsk,I

1 1st Clinic of Gynecology and Obstetrics, Wroclaw Medical University, Poland

2

Abstract

Background. In Poland infertility still has a huge impact on the marriage, partners’ feelings and sexual behavior.
Objectives. The aim of this study was to find out what percentage of the infertile population has emotional and sexual problems due to childlessness, how they prefer to describe them, and how the reproductive health service can solve them.
Material and Methods. An anonymous survey was conducted among 150 infertile couples – patients of the 1st Clinic of Gynecology and Obstetrics and the private surgeries of its medical staff. All couples complained of primary infertility. For 50 couples it was the first visit and 100 couples were already undergoing treatment. The data was collected by means of interviews.
Results. Of 112 participants, 65 patients showed evidence of impaired social adjustment, 62 patients complained of significant emotional disturbance, 45 patients reported sexual dysfunction secondary to their infertility and 56 patients reported deterioration in the marital relationship.
Conclusion. Issues that are related to the inter-spousal relationship and communication are a very important aspect of infertility. Polish infertile couples find it very difficult to have a frank discussion of fertility issues and to show affection to the spouse, which results in the decrease in intercourse frequency and frequency of feeling desire and willingness to initiate sexual intercourse. As the most important factors that would contribute to reducing the psychological problems of infertile couples, the respondents indicated the availability of all methods of infertility treatment, which should all be paid for by the national health service system.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wśród polskich pacjentów niepłodność ma ogromny wpływ na funkcjonowanie małżeństw, wzajemne uczucia i życie seksualne.
Cel pracy. Procentowe oszacowanie zaburzeń emocjonalnych i seksualnych wynikających z bezdzietności. Omówienie, jak bezdzietne pary opisują te problemy i jak służba zdrowia może pomóc niepłodnym parom w ich rozwiązaniu.
Materiał i metody. Przeprowadzono anonimową ankietę wśród 150 niepłodnych par leczących się w I Klinice Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu oraz w prywatnych gabinetach autorów artykułu. Wszystkie pary były diagnozowane jako pierwotnie niepłodne. Dla 50 z nich była to pierwsza wizyta u ginekologa w związku z niepłodnością, a 100 par było już w trakcie leczenia niepłodności. Dane z wywiadu oraz ankiety zostały poddane analizie.
Wyniki. Wśród 112 osób, które udzieliły odpowiedzi 65 miało upośledzone przystosowanie społeczne, 62 – znaczące zaburzenia emocjonalne, 45 zgłaszało wtórne zaburzenia seksualne, 56 – osłabienie uczuć małżeńskich.
Wnioski. Ważnym skutkiem niepłodności jest pogorszenie się relacji międzypartnerskich. Polskie pary niemogące mieć potomstwa nie potrafią szczerze rozmawiać ze sobą o niepłodności i okazywać swoich uczuć, co prowadzi do zmniejszenia aktywności seksualnej, czułości i ograniczania zachowań inicjujących stosunki seksualne. Respondenci za najważniejsze czynniki, które zmniejszyłyby ich problemy psychologiczne związane z niepłodnością uważają dostępność wszystkich metod leczenia niepłodności oraz ich refundację przez narodowy system opieki zdrowotnej.

Key words

infertility, couples, distress, sexual dysfunction, emotional stress

Słowa kluczowe

niepłodność, pary, smutek, dysfunkcja seksualna, stres emocjonalny

References (21)

 1. Ellison MA and Hall JE: Social stigma and compounded losses: quality-of-life issues for multiple-birth families. Fertil Steril 2003, 80, 405–414.
 2. Clayton A: Mental health concerns with infertility. http://www.primarypsychiatry.com/aspx/articledetail. aspx?articleid=670. 2011-05-29 18:30.
 3. Breckwoldt M: Zaburzenia płodności. In: Ginekologia i Położnictwo. Urban & Partner, Wrocław 1997.
 4. Meller W, Burns LH, Crow S, Grambsch P: Major depression in unexplained infertility. J Psychosom Obstet Gynaecol 2002, 23, 27–30.
 5. Kurzawa R, Kaniewska D, Bączkowski T: Niepłodność jako problem kliniczny i społeczny. Przew Lek 2010, 2, 149–152.
 6. Bielawska-Batorowicz E: http://www.medicon.pl/4362-psychologiczne-aspekty-prokreacji.html 2011-06-03 13: 59.
 7. Bielawska-Batorowicz E: Infertility and some of its psychosocial aspects. Ginekol Pol 1998, 69, 1116–1120.
 8. Mechanick Braverman A: Psychosocial aspects of infertility: sexual dysfunction. Advances in Fertility and Reproductive Medicine. International Congress Series 2004, 1266, 270–276.
 9. Kainz K: The role of the psychologist in the evaluation and treatment of infertility. Women’s Health Issues 2001, 11, 481–485.
 10. Cwikel J, Gidron Y, Sheiner E: Psychological interactions with infertility among women. EJOG 2004, 117, 126–131.
 11. Bell SJ: Psychological problems among patients attending an infertility clinic. J Psychosomatic Res 1981, 25, 1–3.
 12. Ombelet W: Reproductive healthcare system should include accessible infertility diagnosis and treatment: An important challenge for resource-poor countries. Int J Gynecol Obstet 2009, 106, 168–171.
 13. Anderson KM, Sharpe M, Rattray A, Irvine DS: Distress and concerns in couples referred to a specialist infertility clinic. J Psychosomatic Res 2003, 54, 353–355.
 14. Nene UA, Coyaji K, Hemant A: Infertility: a label of choice in the case of sexually dysfunctional couples. Pat Educ Couns 2005, 59, 234–238.
 15. Fieder M, Huber S: The effects of sex and childlessness on the association between status and reproductive output in modern society. Evol Hum Behav 2007, 28 (6), 392–398.
 16. Nachtigall RD, Castrilo M, Shah N, Turner D, Harrington J, Jackson R: The challenge of providing infertility services to a low-income immigrant Latino population. Fertil Steril 2009, 92, 116–123.
 17. Cousineau TM, Domar AD: Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007, 21, 293–308.
 18. Schmidt L, Thomsen TT, Boivin J, Andersen AN: Evaluation of a communication and stress management training programme for infertile couples. Pat Educ Couns 2005, 59, 252–262.
 19. Wilkins KM: Depressive symptoms related to infertility and infertility treatments. Psych Clin North Am 2010, 33, 309–321.
 20. Burns LH: Psychiatric aspects of infertility and infertility treatments. Psych Clin North Am 2007, 30, 689–716.
 21. Wilkins KM: Depressive symptoms related to infertility and infertility treatments. Psych Clin North Am 2010, 33, 309–321.