Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 495–501

Publication type: original article

Language: English

Oral Lichen Planus Lesion Assessment in Relation to General Health and Oral Symptoms

Ocena kliniczna zmian liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z ogólnym stanem zdrowia i objawami w jamie ustnej

Małgorzata Radwan-Oczko1,, Zbigniew Kozłowski1,

1 Department of Oral Pathology, Chair of Periodontology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Lichen planus is a chronic inflammatory mucocutaneous disease with an unclear pathogenesis. Oral lesions may occur anywhere and in various clinical forms – white, red or red-white, alone or coexistent with skin lesions.
Objectives. This study was aimed to assess the clinical presentation of oral lichen planus lesions in relation to general health and oral symptoms.
Material and Methods. The authors investigated a group of patients with oral lichen planus lesions consisting of 30 women and 10 men between the ages of 25–80 years.
Results. White oral lichen planus lesions were found in 33 patients and red lichen lesions in 11 patients. The range of duration of the pathology was from 1 to 144 months. The most frequently present form was the reticular oral lichen planus form. Buccal mucosa was the most common site of involvement. Candida infection was confirmed in 10 patients. Systemic diseases were reported in 16 patients. As is characteristic for lichen planus, concurrent skin lesions were detected in 5 subjects and nail lesions in 3 patients. In no cases was there malignant transformation.
Conclusion. OLP is a chronic disease with broad clinical presentations and symptoms. It is said that, after a long time, some lesions may undergo malignant transformation. All irritating factors should be avoided. Patients should be examined periodically. It is important to pay special attention in erosive, bullous or atrophic forms.

Streszczenie

Wprowadzenie. Liszaj płaski jest chorobą przewlekłą skóry i błon śluzowych o niejasnej patogenezie. Zmiany na błonie śluzowej w jamie ustnej mogą występować wszędzie i w wielu postaciach klinicznych – jako zmiany białe, czerwone lub biało czerwone. Mogą pojawiać się tylko w jamie ustnej lub towarzyszyć zmianom skórnym.
Cel pracy. Ocena kliniczna obecności zmian liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z ogólnym stanem zdrowia badanych i objawami w jamie ustnej.
Materiał i metody. Zbadano grupę 30 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 25–80 lat ze zmianami liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej.
Wyniki. Zmiany białe liszaja płaskiego stwierdzono u 33, a czerwone u 11 badanych. Czas trwania choroby wynosił 1–144 miesięcy. Najczęściej występowała postać siateczkowa liszaja płaskiego. Rejonem najczęstszej obecności zmian była błona śluzowa policzków. Infekcję Candida potwierdzono u 10 pacjentów. U 16 badanych występowały choroby ogólnoustrojowe. Typowe dla liszaja płaskiego współistniejące zmiany skórne stwierdzono u 5 pacjentów, a na płytkach paznokciowych zaobserwowano je u 3 osób. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono transformacji nowotworowej w obrębie zmian.
Wnioski. Ustna postać liszaja płaskiego jest chorobą o przewlekłym przebiegu z różnym obrazem klinicznym zmian. Towarzyszą jej również różne objawy w jamie ustnej. Uważa się, że po dłuższym czasie występowania patologii niektóre zmiany mogą przekształcić się w nowotwór. Pacjenci powinni unikać wszystkich potencjalnych czynników miejscowo drażniących i pozostawać pod stałą okresową kontrolą. Wzmożoną uwagą lekarza dentysty powinni być objęci chorzy ze zmianami postaci nadżerkowej, pęcherzowej i zanikowej liszaja płaskiego.

Key words

oral lichen planus, lichen planus skin lesions, general health

Słowa kluczowe

liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej, zmiany skórne liszaja płaskiego, choroby układowe

References (15)

 1. Lozada-Nur F, Miranda C: Oral lichen planus: epidemiology, clinical characteristics and associated diseases. Seminars in Cutaneus Med and Surg 1997, 16, 273–277.
 2. Roopashree MR, Gondhalekar RV, Shashikanth MC, George J, Thippeswamy SH: Pathogenesis of oral lichen planus – a review. J Oral Pathol Med 2010, 39, 729–734.
 3. Lodi G, Scully C, Carrozzo M, Griffiths M, Sugerman PB, Thongprasom K: Current controversies in oral lichen planus: report of an international consensus meeting. Part 1. Viral infections and etiopathogenesis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005, 100, 40–51.
 4. Bermejo-Fenoll A, López-Jornet P: Familial oral lichen planus: presentation of six families. Oral Surg Oral Med Oral Parhol Oral Radiol Endod 2006, 102, e12–e15.
 5. Ivanowski K, Nakowa M, Warburton G, Pesevska S, Filipovska A, Nares S, Nunn ME, Angelova D, Angelov N: Psychological profile in oral lichen planus. J Clin Periodontal 2005, 32, 1034–1040.
 6. Eisen D, Carrozzo M, Bagan Sebastian JV, Thongprasom K: Number V oral lichen planus: clinical features and management. Oral Dis 2005, 11, 338–349.
 7. Gagari E, Damoulis PD: Desquamative gingivitis as a manifestation of chronic mucocutaneous disease. JDDG, 2010, J Dtsch Dermatol Ges 2010 Nov 3. doi: 10.1111/j.1610-0387.2010.07543.x. [Epub ahead of print]
 8. Mollaoglu N: Oral lichen planus: a review. Br J Oral and Maxillofac Surg 2000, 38, 370–377.
 9. Rad M, Hashemipoor MA, Mojtahedi A, Zarei MR, Chamani G, Kakoei S, Izadi N: Correlation between clinical and histopathologic diagnoses of oral lichen planus based on modified WHO diagnostic criteria. Oral Surg Oral Med Oral Parhol Oral Radiol Endod 2009, 107, 796–800.
 10. Lodi G, Scully C, Carrozzo M, Griffiths M, Sugerman PB, Thongprasom K: Current controversies in oral lichen planus: report of an international consensus meeting. Part 2. Clinical management and malignant transformation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005, 100, 164–178.
 11. Bermejo-Fenoll A, Sánchez-Siles M, López-Jornet P, Camacho-Alonso F, Salazar-Sánchez N: A retrospective clinicopathological study of 550 patients with oral lichen planus in south-eastern Spain. J Oral Pathol Med 2010, 39, 491–496.
 12. Mignogna MD, Fedele S, Russo LL, Mignogna C, de Rosa G, Porter SR: Field cancerization in oral lichen planus. EJSO 2007, 33, 383–389.
 13. Colquhoun AN, Ferguson MM: An association between oral lichen planus and a persistently dry mouth. Oral Surg Oral Med Oral Parhol Oral Radiol Endod 2004, 98, 60–68.
 14. Gorouhi F, Solhpour A, Beitollahi JM, Afshar S, Davari P, Hashemi P, Kashani MN, Firooz A: Randomized trials of pimecrolimus cream versus triamcinolone acetonide paste in the treatment of oral lichen planus. J Am Acad Dermatol 2007, 57, 806–813.
 15. Masaki M, Sato T, Sugawara Y, Sasano T, Takahashi N: Detection and identification of non-Candida albicans species in human oral lichen planus. Microbiol Immunol 2011, 55, 66–70