Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 481–488

Publication type: original article

Language: English

Orifice Location Guided Excision and Flap Procedures for Treatment of Sacrococcygeal Pilonidal Disease

Wycięcie krzyżowo-guzicznej torbieli włosowej i pokrycie ubytku za pomocą płata

Turgut Piskin1,, Aydemir Olmez2,, Eren A. Mecit3,, Bulent Unal1,, Cemalettin Aydin1,, Cuneyt Kayaalp,

1 Department of General Surgery, Turgut Ozal Medical Center, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey.

2 Department of General Surgery, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey

3

Abstract

Background. Although various surgical techniques have been described, there is no consensus on the optimal treatment for sacrococcygeal pilonidal disease (SPD).
Objectives. The aim of this study is to report the medium-term results of three different surgical methods used to treat SPD that were chosen according to the localization of the sinus orifices.
Material and Methods. Between November 2005 and April 2007, 43 patients with symptomatic SPD were treated by three different surgical methods. A classic approach, a modified flap technique and a new excision and flap technique were evaluated for treating SPD cases with different localizations of the sinus orifices. The study was carried out on the basis of retrospective reviews of patient charts and telephone interviews for prospective evaluation. Outcome measures included wound complications, time off work, complete healing time, paresthesia, recurrence rates and satisfaction with the procedures and outcomes.
Results. There were no early postoperative complication among the 43 patients. The median hospitalization time was 6.76 days (2–12 days). The authors reached 31 patients (72.09%) by phone for the interview; the median followup time was 48.41 months (range 42–59 months). No recurrences were reported. The median time off work and complete healing time were 20.54 and 18.61 days, respectively. All but three of the patients reported satisfaction with the esthetic outcome. All the patients reported satisfaction with the effectiveness of the surgical approaches used. One patient reported dissatisfaction with the anesthesia technique. There were complaints of paresthesia from eight patients (one severe, seven moderate). All the patients said that they would recommend these operations and anesthesia techniques to relatives or other patients with sacrococcygeal pilonidal disease.
Conclusion. Different excision and flap methods should be used to treat cases of sacrococcygeal pilonidal disease with different localizations of the sinus orifices.

Streszczenie

Wprowadzenie. Dotychczas opisano różne techniki chirurgiczne, ale nie ma zgody co do optymalnego sposobu leczenia krzyżowo-guzicznej torbieli włosowej.
Cel pracy. Opis śródokresowych wyników 3 różnych metod chirurgicznych stosowanych w leczeniu krzyżowoguzicznej torbieli włosowej, które zostały dobrane pod względem umiejscowienia otworów zatok.
Materiał i metody. Od listopada 2005 r. do kwietnia 2007 r. 43 pacjentów z objawami krzyżowo-guzicznej torbieli włosowej było leczonych za pomocą 3 różnych metod chirurgicznych. Oceniono technikę klasyczną, zmodyfikowaną technikę płata i nowe wycięcie z techniką płata w leczeniu krzyżowo-guzicznej torbieli włosowej z różnym umiejscowieniem otworów zatok. Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej oceny kart pacjentów i wywiadów telefonicznych. Oceniono powikłania rany, czas zwolnienia z pracy, czas całkowitego wygojenia, drętwienie, częstość nawrotów oraz zadowolenie z zabiegu i jego wyników.
Wyniki. Nie stwierdzono wczesnych powikłań u 43 pacjentów. Średni czas hospitalizacji wynosił 6,76 dnia (2–12 dni). Autorom udało się skontaktować z 31 pacjentami (72,09%) telefonicznie, średni czas obserwacji to 48,41 miesięcy (zakres 42–59 miesięcy). Nie odnotowano nawrotów. Mediana czasu zwolnienia z pracy i czas całkowitego wygojenia się to odpowiednio: 20,54 i 18,61 dnia. Wszyscy pacjenci, z wyjątkiem trzech, zgłosili zadowolenie z wyników estetycznych. Wszyscy byli też zadowoleni ze skuteczności stosowanych metod chirurgicznych. Jeden pacjent był niezadowolony ze znieczulenia. Ośmiu pacjentów skarżyło się na drętwienie (jeden poważne, siedmiu umiarkowane). Wszyscy pacjenci powiedzieli, że poleciłoby tę technikę chirurgiczną i znieczulenia krewnym lub innym pacjentom z krzyżowo-guziczną torbielą włosową.
Wnioski. Do leczenia przypadków krzyżowo-guzicznej torbieli włosowej z różnym umiejscowieniem otworów zatok należy stosować metody wycięcia i płata

Key words

excision, dufourmentel flap, localization, pilonidal disease

Słowa kluczowe

wycięcie, płat Dufourmentela, umiejscowienie, torbiel skórzasta z włosami

References (19)

 1. Eryilmaz R, Okan I, Coskun A, Bas G, Sahin M: Surgical treatment of complicated pilonidal sinus with a fasciocutaneous V-Y advancement flap. Dis Colon Rectum 2009, 52, 2036–2040.
 2. Kayaalp C, Olmez A, Aydin C, Piskin T: Tumescent local anesthesia for excision and flap procedures in treatment of pilonidal disease. Dis Colon Rectum 2009, 52, 1780–1783.
 3. Akin M, Gokbayir H, Kilic K, Topgul K, Ozdemir E, Ferahkose Z: Rhomboid excision and Limberg flap for managing pilonidal sinus, long-term results in 411 patients. Colorectal Dis 2008, 10, 945–948.
 4. Arumugam PJ, Chandrasekaran TV, Morgan AR, Beynon J, Carr ND: The rhomboid flap for pilonidal disease. Colorectal Dis 2003, 5, 218–221.
 5. Milito G, Cortese F, Casciani CU: Rhomboid flap procedure for pilonidal sinus: results from 67 cases. Int J Colorectal Dis 1998, 13, 113–115.
 6. Topgül K: Surgical treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus with rhomboid flap. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010, 24, 7–12.
 7. Ekçi B, Gökçe O: A new flap technique to treat pilonidal sinus. Tech Coloproctol 2009, 13, 205–209.
 8. Unalp HR, Derici H, Kamer E, Nazli O, Onal MA: Lower recurrence rate for Limberg vs. V–Y flap for pilonidal sinus. Dis Colon Rectum 2007, 50, 1436–1444.
 9. Neşşar G, Kayaalp C, Seven C: Elliptical rotation flap for pilonidal sinus. Am J Surg 2004, 187, 300–303.
 10. Ersoy E, Devay AO, Aktimur R, Doganay B, Ozdoğan M, Gündoğdu RH: Comparison of the short-term results after Limberg and Karydakis procedures for pilonidal disease, randomized prospective analysis of 100 patients. Colorectal Dis 2009, 11, 705–710.
 11. Jiménez Romero C, Alcalde M, Martin F, Pulido A, Rico P: Treatment of pilonidal sinus by excision and rhomboid flap. Int J Colorectal Dis 1990, 5, 200–202.
 12. Lieto E, Castellano P, Pinto M, Zamboli A, Pignatelli C, Galizia G: Dufourmentel rhomboid flap in the radical treatment of primary and recurrent sacrococcygeal pilonidal disease. Dis Colon Rectum 2010, 53, 1061–1068.
 13. Lee PJ, Raniga S, Biyani DK, Watson AJ, Faragher IG, Frizelle FA: Sacrococcygeal pilonidal disease. Colorectal Dis 2008, 10, 639–650.
 14. Berkem H, Topaloglu S, Ozel H, Avsar FM, Yildiz Y, Yuksel BC, Hengirmen S, Akyurek N: V-Y advancement flap closures for complicated pilonidal sinus disease. Int J Colorectal Dis 2005, 20, 343–348.
 15. Keshava A, Young CJ, Rickard MJ, Sinclair G: Karydakis flap repair for sacrococcygeal pilonidal sinus disease: how important is technique? ANZ J Surg 2007, 77, 181–183.
 16. El-Khadrawy O, Hashish M, Ismail K, Shalaby H: Outcome of the rhomboid flap for recurrent pilonidal disease. World J Surg. 2009, 33, 1064–1068.
 17. Karydakis GE: Easy and Successful Treatment of pilonidal sinus after explanation of its causative process. Aust N Z J Surg 1992, 62, 385–389.
 18. Polat C, Gungor B, Karagul S, Buyukakıncak S, Topgul K, Erzurumlu K: Is oval flap reconstruction a good modification for treating pilonidal sinuses? Am J Surg. 2010 Jun 8 (Epub ahead of print).
 19. Doll D: 5- and 10-year recurrence rate is the new gold standard in pilonidal sinus surgery benchmarking. Med Princ Pract 2010, 19, 216–217.