Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 4, July-August, p. 461–471

Publication type: original article

Language: English

Problems Involving Contagious Diseases and Tropical Medicine – New Challenges for Health Care Staff

Problemy związane z chorobami zakaźnymi i medycyną tropikalną – nowe wyzwania dla pracowników ochrony zdrowia

Katarzyna Van Damme-Ostapowicz1,, Elżbieta Krajewska-Kułak1,, Romuald Olszański2,, Wacław Nahorski3,

1 Department of Integrated Medical Care, Medical University of Bialystok, Poland

2 Department of Maritime and Tropical Medicine, Military Medical Institute, Gdynia, Poland

3 Interdisciplinary Institute of Marine and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk, Poland

Abstract

Background. According to current data published by the World Tourism Organization, over 150 million travellers have visited developing countries every year during the last decade. Undoubtedly, appropriate knowledge in the field of tropical medicine is important for healthcare professionals, including nurses, who are increasingly exposed to clients/patients travelling to or from tropical countries.
Objectives. The purpose of the study was to evaluate the level of knowledge of contagious diseases and tropical medicine among nurses and nursing students in the Podlaskie District of Poland.
Material and Methods. The study was based on two self-developed survey questionnaires, one of which was administered to 500 nurses in the Podlaskie District and the other to 500 nursing students at the Medical University in Białystok.
Results. The study showed that one in every nine nurses stated that they have no contact with contagious diseases in their everyday practice. Just over 30% of the nurses surveyed were convinced that their knowledge of contagious diseases and preparation to educate patients in that field is insufficient, and over half of the nurses had never trained patients in those matters. The study showed that almost 90% of the nurses surveyed had never educated patients in topics associated with tropical medicine, and the remaining 10% had done it “sporadically”. The study demonstrated that the vast majority of students (90%) had not participated in patient education in tropical medicine. The majority of participating students (64%) believe that education for nurses in the area of tropical medicine is necessary.
Conclusion. Nurses’ and nursing students’ knowledge of contagious and tropical diseases is insufficient; but both groups are interested in broadening their knowledge of contagious diseases and tropical medicine.

Streszczenie

Wprowadzenie. W ostatnich latach, według aktualnych danych Światowej Organizacji Turystyki, rocznie ponad 150 mln podróżujących odwiedza kraje rozwijające się. Bardzo ważną rzeczą dla pracowników ochrony zdrowia (w tym pielęgniarek), którzy coraz częściej są narażeni na kontakt z klientami/pacjentami bądź chcącymi wyjechać do krajów tropikalnych, bądź z nich powracającymi, jest wiedza z zakresu chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej.
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim na temat chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiet własnego autorstwa w grupie 500 pielęgniarek w województwie podlaskim i wśród 500 studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wyniki. Wykazano, iż co dziewiąta pielęgniarka twierdziła, że w codziennej pracy nie styka się z chorobami zakaźnymi. Niewiele ponad 30% pielęgniarek było przekonanych, iż ich wiedza na temat chorób zakaźnych i przygotowanie do edukacji chorych w powyższym zakresie są wystarczające, a prawie połowa pielęgniarek nigdy nie szkoliła pacjentów na ten temat. Prawie 90% ankietowanych pielęgniarek nie prowadziło edukacji pacjentów na tematy związane z medycyną tropikalną, a 10% czyniło to najczęściej „sporadycznie”. Przeprowadzone badania własne wykazały, że zdecydowana większość studentów (90%) nie brała udziału w edukacji pacjentów z zakresu medycyny tropikalnej. Większość badanych studentów (64%) uważa, że kształcenie pielęgniarek obejmujące zagadnienia z medycyny tropikalnej jest konieczne.
Wnioski. Wiedza pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa na temat chorób zakaźnych i tropikalnych jest niewystarczająca. Pielęgniarki i studenci pielęgniarstwa są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej.

Key words

tropical disease, knowledge, nurse

Słowa kluczowe

choroby tropikalne, wiedza, pielęgniarka

References (27)

 1. Paul M, Stefaniak J, Waśniowski A: Tropikalne choroby skóry u pacjentów podróżujących do Afryki Równikowej i Azji. Post Dermatol Alergol 2007, 24, 16–25.
 2. Waśniowski A, Rehlis N: Tropikalne muszyce skóry u pacjentów powracających z krajów o odmiennych warunkach klimatycznych – opisy przypadków. Post Dermatol Alergol 2006, 23, 116–123.
 3. Barnett ED, MacPherson DW, Stauffer WM, Loutan L, Hatz CF, Matteelli A, Behrens RH: The Visiting Friends or Relatives Traveler in the 21st Century: Time for a New Definition. J Travel Med 2010, 17, 163–170.
 4. Van Geertruyden JP: Infectious diseases. Institute of Tropical Medicine, Antwerp 2008, 3–7.
 5. Fosi-Mbantenkhu J: Malaria. Eradicating the Scourge. From the African Grassroot Perspective. Kricona Publishers, Owerri 2010, 20–24.
 6. Simon K: Wczesne wykrywanie i leczenie oraz profilaktyka chorób tropikalnych. Przew Lek 2008, 1, 250–254.
 7. Colebunders R, Lynen L, Van den Enden E: Tropische Ziektenleer. Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen 2004, 116–127.
 8. Lopez-Velez R, Bayas JM: Spanish travelers to high-risk areas in the tropics: airport survey of travel health knowledge, attitudes, and practices in vaccination and malaria prevention. J Travel Med 2007, 14, 297–305.
 9. Baggett HC, Graham S, Kozarsky PE, Gallagher N, Blumensaadt S, Bateman J, Edelson PJ, Arguin PM, Steele S, Russell M, Reed C: Pretravel Health Preparation Among US Residents Traveling to India to VFRs: Importance of Ethnicity in Defining VFRs. J Travel Med 2009, 16, 112–118.
 10. Behrens RH, Stauffer WM, Barnett ED, Loutan L, Hatz CF, Matteelli A, MacPherson DW: Travel Case Scenarios as a Demonstration of Risk Assessment of VFR Travelers: Introduction to Criteria and Evidence-Based Definition and Framework. J Travel Med 2010, 17, 153–162.
 11. LaRocque RC, Rao SR, Tsibris A, Lawton T, Barry AM, Marano N, Brunette G, Yanni E, Ryan ET: Pre-travel Health Advice-Seeking Behavior Among US International Travelers Departing From Boston Logan International Airport. J Travel Med 2010, 17, 387–391.
 12. Buczyński A, Korzeniewski K, Bzdęga I, Jerominko A: Analiza epidemiologiczna występowania chorób pasożytniczych u osób leczonych w szpitalu tymczasowych sił zbrojnych ONZ w Libanie w latach 1993–2000. Przegl Epidemiol 2004, 58, 303–312.
 13. Akinsola HY: Behavioural Science for Nurses. Bay Publishing, Orita-Challenge, Ibadan, Oyo State 2002, 25–26.
 14. Kacprzak E: Zagrożenia związane z podróżami do krajów tropikalnych. Kosmos 2005, 54, 115–122.
 15. Young H, Jaspars S: Nutrition, Disease and Death in Times of Famine. Disasters 2007, 19, 94–109.
 16. Hammami N: Pediatrie. Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen 2008, 10–35.
 17. Juckett G: Travel medicine 2005. W V Med J 2004, 100, 222–225.
 18. Provost S, Soto JC: Perception and Knowledge about Some Infectious Diseases among Travelers from Québec, Canada. J Travel Med 2002, 9, 184–189.
 19. Hill DR: Health problems in a large cohort of Americans traveling to developing countries. J Travel Med 2000, 7, 259–266.
 20. Christenson JC: Preparing families with children traveling to developing countries. Pediatr Ann 2008, 37, 806–813.
 21. Rack J, Wichmann O, Kamara B, Günther M, Cramer J, Schönfeld C, Henning T, Schwarz U, Mühlen M, Weitzel T, Friedrich-Jänicke B, Foroutan B, Jelinek T: Risk and Spectrum of Diseases in Travelers to Popular Tourist Destinations. J Travel Med 2005, 12, 248–253.
 22. Stauffer W, Christenson JC, Fischer PR: Preparing children for international travel. Travel Med Infect Dis 2008, 6, 101–113.
 23. Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E, Olszański R, Nahorski W, Korzeniewski K: Propozycja wprowadzenia przedmiotu nauczania: Medycyna tropikalna i pielęgniarstwo w medycynie tropikalnej na studiach II stopnia, kierunek pielęgniarstwo. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010, 1–2, 75–79.
 24. Castelli F, Capone S, Pedruzzi B, Matteelli A: Antimicrobial prevention and therapy for travelers’ infection. Expert Rev Anti Infect Ther 2007, 5, 1031–1048.
 25. Falase AO: An Introduction to Clinical Diagnosis in the Tropics. Spectrum Books Limited, Ibadan Abuja Benin City Combe Lagos Owerri Zaria 2007, 225–233.
 26. MacDougall LA, Gyorkos TW, Leffondré K, Abrahamowicz M, Tessier D, Ward BJ, MacLean JD: Increasing Referral of At-Risk Travelers to Travel Health Clinics: Evaluation of a Health Promotion Intervention Targeted to Travel Agents. J Travel Med 2001, 8, 232–242.
 27. Provost S, Soto JC: Predictors of Pretravel Consultation in Tourists from Quebec (Canada). J Travel Med 2001, 8, 66–75.