Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2011, vol. 20, nr 2, March-April, p. 183–186

Publication type: original article

Language: English

Risk Factors in Spasmus Nutans

Czynniki ryzyka spasmus nutans

Alper I. Dai1,, Oguzhan Saygili2,

1 Department of Pediatric Neurology, School of Medicine, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey

2 Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey

Abstract

Background. Nystagmus, head nodding, and anomalous head position are symptoms of spasmus nutans. The etiology for spasmus nutans is unknown. Much remains to be understood about infantile-onset nystagmus, particularly in the mechanisms of spasmus nutans. Spasmus nutans was reported to be more frequent in crowded sections of large cities and in children of low socioeconomic families. Factors reflecting a lower socioeconomic status were more prevalent in patients with spasmus nutans.
Objectives. The purpose of this study is to describe these risk factors in infants, which may cause transient, idiopathic nystagmus in infants.
Material and Methods. In this study, the authors retrospectively examined 18 patients with spasmus nutans.
Results. Ten of the 18 patients with spasmus nutans were found to have iron deficiency anemia, 2 patients had rickets and 2 patients had both. Twelve of them came from lower socioeconomic families.
Conclusion. Ocular motor stability undergoes a period of postnatal maturation. Iron or D vitamin deficiency may cause transient abnormal eye and head movements. We believe that low socioeconomic status may represent a risk factor, such as iron deficiency anemia, rickets or both for the development of spasmus nutans.

Streszczenie

Wprowadzenie. Oczopląs, kiwanie głową i nietypowe położenie głowy są objawami spasmus nutans. Etiologia spasmus nutans jest nieznana. Jeszcze wiele zostało do odkrycia na temat oczopląsu u niemowląt, zwłaszcza mechanizmu spasmus nutans. Spasmus nutans wykrywa się częściej w zatłoczonych częściach dużych miast i u dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Czynniki odzwierciedlające niski status społeczno-ekonomiczny były częstsze u pacjentów ze spasmus nutans.
Cel pracy. Przedstawienie tych czynników ryzyka u dzieci, które mogą wywołać przejściowy samoistny oczopląs u niemowląt.
Materiał i metody. Oceniono retrospektywnie 18 pacjentów ze spasmus nutans.
Wyniki. U 10 z 18 pacjentów ze spasmus nutans stwierdzono występowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza, u 2 osób krzywicę i 2 pacjentów miało obie choroby. Dwunastu z nich pochodziło z rodzin o niskim statusie społecznoekonomicznym.
Wnioski. Stabilność ruchowa oka dojrzewa po urodzeniu. Niedobór żelaza lub witaminy D może powodować przejściowe zaburzenia ruchu głowy i oczu. Autorzy uważają, że niski status społeczno-ekonomiczny może stanowić czynnik ryzyka rozwoju spasmus nutans, taki jak niedokrwistość z niedoboru żelaza, krzywica lub obie choroby.

Key words

spasmus nutans, infant, anemia, rickets

Słowa kluczowe

spasmus nutans, niemowlę, anemia, krzywica

References (12)

 1. Maybodi M: Infantile-onset nystagmus. Curr Opin Ophthalmol 2003, 5, 276–285.
 2. Good WV, Hou C, Carden SM: Transient, idiopathic nystagmus in infants. Dev Med Child Neurol 2003, 5, 304–307.
 3. Kim JI, Dell’Osso LF, Traboulsi E: Latent nystagmus and acquired pendular nystagmus masquerading as spasmus nutans. J Neuroophthalmol 2003, 3, 198–203.
 4. Wizov SS, Reinecke RD, Bocarnea M, Gottlob I: A comparative demographic and socioeconomic study of spasmus nutans and infantile nystagmus. Am J Ophthalmol 2002, 2, 256–262.
 5. Shaw FS, Kriss A, Russel-Eggitt I, Taylor D, Harris C: Diagnosing children presenting with asymmetric pendular nystagmus. Dev Med Child Neurol 2001, 9, 622–627.
 6. Arnoldi KA, Tychsen L: Prevalence of intracranial lesions in children initially diagnosed with disconjugate nystagmus (spasmus nutans). J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1995, 5, 296–301.
 7. Maybodi M: Infantile-onset nystagmus. Curr Opin Ophthalmol 2003, 5, 276–285.
 8. Raudnitz RW: Zur Lehre vom Spasmus nutans. Jahrb Kinderth 1897, 45, 145–176.
 9. Stil GF: Head nodding with nystagmus in infancy. Lancet 1906, 12, 206–209.
 10. Herman C: Head shaking with nystagmus in infants. A study of sixty-four cases. Tr Am Pediat Soc Chicago 1918, 30, 180–194.
 11. Dai AI, Saygili O: Infants with spasmus nutans and rickets. Neurol Psychiatry Brain Res 2006, 13, 213–216.
 12. Dai AI, Saygili O: Iron supplementation in spasmus nutans and clinic response. Neurol Psychiatry Brain Res 2006, 13, 217–220.