Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.0
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 6, November-December, p. 765–769

Publication type: review article

Language: English

Facial Features in Binder’s Syndrome – Review of the Literature

Cechy twarzy w zespole Bindera – przegląd piśmiennictwa

Anna Paradowska1,, Anna Znamirowska-Bajowska1,, Janina Szeląg1,

1 Department of Facial Abnormalities, Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Abstract

Binder’s syndrome develops in the first trimester of pregnancy and has characteristic effects on the facial features. Those effects are: arhinoid face, intermaxillary hypoplasia (associated with malocclusion), abnormal position of the nasal bones, nasal mucosa atrophy, anterior nasal spine agenesis and (in most cases) a lack of frontal sinuses. Other deformities, as well as mental retardation, are also possible. Due to the clinical appearance, patients require surgical and orthodontic treatment. The main surgery performed in these patients is nose reconstruction with bone or cartilage grafts. Usually patients require more than one surgical procedure due to graft resorbtion and an unsatisfactory appearance. Orthodontic treatment is based on Class III treatment (pseudo-mesio-occlusion) and relieving dental crowding. The treatment of malocclusion may require combined orthodontic and surgical treatment. In younger patients maxillary protraction with rapid palatal expansion could be an adequate approach.

Streszczenie

Zespół Bindera jest wynikiem zaburzenia w tworzeniu się nosa i formuje się w trzecim miesiącu ciąży. Charakteryzuje go wiele cech, dotyczących głównie twarzy. Są to: pozorny brak nosa, hipoplazja szczęki (z towarzyszącymi wadami zgryzu), nieprawidłowe ustawienie kości nosa, atrofia błony śluzowej nosa, zredukowany przedni grzebień nosa i (w większości przypadków) brak zatok przednich. Inne zaburzenia rozwojowe, podobnie jak opóźnienie umysłowe, są także możliwe. Ze względu na wygląd kliniczny pacjent wymaga leczenia chirurgicznego i ortodontycznego. Wykonuje się zabiegi rekonstrukcji nosa z użyciem wszczepów kostnych bądź chrzęstnych. Pacjent zwykle wymaga więcej niż jednego zabiegu chirurgicznego, co jest związane z resorpcją wszczepu i niesatysfakcjonującym wyglądem. Leczenie ortodontyczne obejmuje leczenie wady klasy III (przodozgryz rzekomy) i likwidację stłoczeń. Leczenie może wymagać skojarzonego leczenia ortodontycznego i chirurgicznego. U młodszych pacjentów można zastosować protrakcję z poszerzeniem szczęki.

Key words

Binder’s syndrome, maxillofacial hypoplasia, pseudoprognathism

Słowa kluczowe

zespół Bindera, hipoplazja twarzowo-szczękowa, przodozgryz rzekomy

References (27)

 1. Quarrell OWJ, Koch M, Hughes HE: Maxillonasal dysplasia (Binder’s Syndrome). J Med Genet 1990, 27, 384–387.
 2. Nedev PK: The Binder syndrome: review of the literature and case report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008, 72, 10, 1573–1576.
 3. Dyer FMV, Willmot DR: Maxillo-nasal dysplasia, Binder’s syndrome: review of the literature and case report. J Orthod 2002, 29, 15–21.
 4. Von Binder KH: Dysostosis maxillo-nasalis, ein arhinencephaler Missbildungs complex. Deutsch Zahnaertzl Z 1962, 17, 438.
 5. Holmstroem H, Gewalli F: Long-term behavior of three different grafts in nasomaxillary reconstruction of Binder syndrome: an analysis by digitalized measurements. Plast Reconstr Surg 2008, 122, 5, 1524–1534.
 6. Olow-Nordenram M, Valentin J: An etiologic study of maxillonasal dysplasia – Binder’s syndrome. Scand J Dent Res 1988, 96, 69–74.
 7. Olow-Nordenam M, Radberg CT: Maxillonasal dysplasia (Binder Syndrome) and associated malformations of the cervical spine. Acta Radiol Diagn 1984, 25, 353–360.
 8. Howe AM, Webster WS, Lipson AH, Halliday JL, Sheffoeld LJ: Binder’s syndrome due to prenatal vitamin K deficiency: a theory of pathogenesis. Austr Dent J 1992, 37, 6, 453–460.
 9. Gewalli F, Berlanga F, Monasterio FO, Holmstroem H: Nasomaxillary reconstruction in Binder syndrome: bone versus cartilage grafts. A long-term intercenter comparison between Sweden and Mexico. J Craniofac Surg 2008, 19, 5, 1225–1236.
 10. Cook K, Prefumo F, Presti F, Homfray T, Campbell S: The prenatal diagnosis of Binder syndrome before 24 weeks of gestation: a case report. Ultrasound Obstet Gynecol 2000, 16, 578–581.
 11. Levailland JM, Moeglin D, Zouiten K, Bucourt M, Burglen L, Soupre V, Baumann C, Jaquemount ML, Touraine R, Picard A, Vuillard E, Belargi N, Oury JF, Verloes A, Vazquez MP, Labrune P, Delezoide AL, Gerard-Blanluet M: Binder phenotype: clinical and etiological heterogeneity of the so-called Binder maxillonasal dysplasia in prenatally diagnosed cases, and review of literature. Prenat Diagn 2009, 29, 2, 140–150.
 12. Meier M, Weng LP, Alexandrakis E, Rueschoff J, Goeckenjan G: Tracheobronchial stenosis in Keutel syndrome. Eur Respir J 2001, 17, 3, 566–569.
 13. Al Kaissi A, Radler C, Klaushofer K, Grill F: Advanced ossification of the carpal bones and monkey wrench appearance of the femora, features suggestive of a probable mild form of desbeqious dysplasia: a case report and review of the literature. Cases J 2009, 13, 2, 1, 45.
 14. Ziętek M, Grzebieluch W, Kobierska-Brzoza J, Malicka B, Składnik-Jankowska J: Selected parameters of saliva at Down’s syndrome children – preliminary study. Dent Med Probl 2008, 45, 2, 165–168.
 15. Kisling E: Cranial morphology in Down’s syndrome. Thesis, Munksgaard, Copenhagen 1966.
 16. Samdikcioglu M, Molsted K, Kjaer I: The prenatal development of the human nasal and vomeral bones. J Craniofac Genet Dev Biol 1994, 14, 124–134.
 17. Sheffield LJ, Halliday JL, Jensen F: Maxillo-nasal dysplasia (Binder syndrome) and chondrodysplasia punctata. J Med Genet 1991, 28, 503–504.
 18. Rude B, Aberg M: Bone Grafts to the Nose in Binder’s Syndrome (Maxillonasal Dysplasia): A Follow-Up of Eleven Patients with the Use of Profile Roentgenograms. Plast Reconstr Surg 1998, 101, 297–304.
 19. Banks P, Tanner B: The mask rhinoplasty: A technique for the treatment of Binder’s syndrome and related disorders. Plast Reconstr Surg 1993, 92, 1038.
 20. Delaire J, Tessier P, Tulasne JF, Resche F: Clinical and radiological aspects of maxillonasal dysostosis (Binder syndrome). Head Neck Surg 1980, 3, 105–122.
 21. Kansu L, Akkuzu B, Avci S: Case report and surgical solution for nasal spine agenesis in a woman with Binder syndrome. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008, 265, 847–849.
 22. Carach B, Woods M, Scott P: Maxillonasal dysplasia (Binder syndrome): a lateral cephalometric assessment. Aust Orthod J 2002, 18, 82–91.
 23. Bugała-Musiatowicz B, Szarmach I, Kaczyńska J, Grodzka I: Comparative analysis of dental and skeletal changes in the maxillofacial complex followed by the maxilla deficiency treatment: rapid maxillary expansion and rapid expansion and protraction. Dent Med Probl 2009, 46, 3, 284–290.
 24. Gupta VK, Utreja A: A different look at treating patient with Binder syndrome. Am J Orthod Dentofac Orthop 2008, 134, 718.
 25. Cha KS: Skeletal changes of maxillary protraction in patients exhibiting skeletal class III malocclusion: a comparison of three skeletal maturation groups. Angle Orthod 2003, 73, 1, 26–35.
 26. Bhatt YC, Vyas KA, Tandale MS, Panse NS, Bakshi HS, Srivastava RK: Maxillonasal dysplasia (Binder’s syndrome) and its treatment with costal cartilage graft: A follow-up study. Indian J Plast Surg 2008, 41, 151–159.
 27. Downarowicz P, Mikulewicz M, Matthews-Brzozowska T: Analysis of morphometric changes following to patients with skeletal class III malocclusion treated with orthodontic method. Dent Med Probl 2009, 46, 3, 301–305.