Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 6, November-December, p. 755–764

Publication type: original article

Language: English

Cognitive Impairment, Depressive Symptoms and the Efficacy of Physiotherapy in Elderly People Undergoing Rehabilitation in a Nursing Home Facili

Zaburzenia poznawcze i objawy depresyjne a skuteczność fizjoterapii osób starszych usprawnianych w warunkach długoterminowej hospitalizacji zakładu opiekuńczo-leczniczego

Joanna Szczepańska-Gieracha1,, Joanna Kowalska1,, Iwona Malicka1,, Joanna Rymaszewska1,2,

1 Department of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wroclaw, Poland

2 Division of Consultation-Liaison Psychiatry & Behavioral Medicine Department of Psychiatry, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Abstract

Objectives. The aim of this study was to assess factors affecting the efficacy of three months of physiotherapy carried out in nursing home (NH) conditions.
Material and Methods. The study involved 71 patients undergoing rehabilitation in a NH. The mean age was 77.4 (± 7.3) years; 81.7% were women; 25.4% had had orthopedic injuries; 56.3% had had a stroke; and 18.3% were patients with chronic diseases. The Mini Mental State Examination (MMSE) was used to test the patients’ state of cognitive function. The Geriatric Depression Scale (GDS-15) was used to determine their mood, and the Barthel Index (BI) was used to assess their functional status. The efficacy of physiotherapy (EP) was specified after each month of physiotherapy (EP1, EP2, EP3).
Results. Cognitive impairments (MMSE < 24) were found in 73% of the patients, and symptoms of depression (GDS > 5) in 65% of the patients. The average BI score upon admission to the facility was 38.6 (± 20.2), and after three months it was 59.2 (± 24.5) (p < 0.00001). The average EP3 was 20.6 (± 15.0). In the case of 31% of the patients, EP3 was very low: 4.8 (± 3.6). A significant relationship was revealed between EP3 and MMSE (p = 0.00113), EP3 and GDS (p = 0.01223), EP3 and diagnosis (p = 0.0106) as well as EP3 and EP1 (p < 0.00001).
Conclusion. An increased risk of physiotherapy failure in NH conditions was observed in patients with profound cognitive impairments (MMSE < 11) and severe depressive symptoms (GDS > 10). The strongest rehabilitation progress in the NH was observed among patients undergoing rehabilitation due to orthopedic injuries. The best and the most precise prognostic factor for the outcome of physiotherapy after a three-month NH stay is the effectiveness of physiotherapy after one month of hospitalization. A lack of an improvement in functional status after the first month of rehabilitation could indicate a need for the standard model of rehabilitation to be modified, or for the patient to be transferred to a specialized rehabilitation unit.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena czynników wpływających na skuteczności 3-miesięcznej fizjoterapii prowadzonej w warunkach HN.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (NH). Do badań włączono 71 osób: średnia wieku wynosiła 77,4 (± 7,3) lat; 81,7% stanowiły kobiety, 25,4% to osoby po urazach ortopedycznych, 56,3% pacjenci po przebytym udarze mózgu, a 18,3% seniorzy usprawniani z powodu chorób przewlekłych wieku podeszłego. Badano stan funkcji poznawczych i nastrój za pomocą Mini Mental State Examination (MMSE) i Geriatric Depression Scale (GDS-15) oraz stan funkcjonalny za pomocą Barthel Index (BI). Określono skuteczność fizjoterapii (EP) po każdym miesiącu rehabilitacji (EP1, EP2, EP3).
Wyniki. Zaburzenia funkcji poznawczych (MMSE < 24) stwierdzono w przypadku 73% badanych, objawy depresji (GDS > 5) u 65%. Średni wynik BI przy przyjęciu na oddział wyniósł 38.6 (± 20,2), a po trzech miesiącach hospitalizacji wzrósł istotnie do 59,2 (± 24,5) (p < 0,00001). Średnia skuteczność fizjoterapii (EP3) wyniosła 20.6 (± 15,0). Niską skuteczność fizjoterapii osiągnęło 31% (n = 22) badanej grupy. Wykazano istotną zależność pomiędzy EP3 i MMSE (p = 0,00113), EP3 i GDS (p = 0,01223), EP3 i rozpoznaniem (p = 0,0106) oraz EP3 i EP1 (p < 0,00001).
Wnioski. Zwiększone ryzyko niepowodzenia fizjoterapii w warunkach NH obserwuje się u pacjentów z głębokimi zaburzeniami poznawczymi (MMSE < 11) oraz nasilonymi objawami depresji (GDS > 10). Największą szansę na pomyślny przebieg procesu usprawniania w NH mają osoby rehabilitowanie z powodu urazów ortopedycznych. Najlepszym i najbardziej trafnym czynnikiem prognostycznym rezultatów fizjoterapii w NH jest skuteczność fizjoterapii po miesiącu hospitalizacji. Brak poprawy stanu funkcjonalnego po pierwszym miesiącu pobytu w NH jest wskazaniem do modyfikacji przyjętego modelu usprawniania lub przeniesienia pacjenta do specjalistycznego oddziału rehabilitacyjnego.

Key words

elderly patients, efficacy of physiotherapy, long-term care unit

Słowa kluczowe

wiek podeszły, skuteczność fizjoterapii, opieka długoterminowa

References (27)

 1. Musicco M, Emberti L, Nappi G et al.: Early and long-term outcome of rehabilitation in stroke patients: the role of patient characteristics, time of initiation, and duration of interventions. Arch Phys Med Rehabil 2003, 84(4), 551–558.
 2. Simanski C, Bouillon B, Lefering R et al.: What prognostic factors correlate with activities of daily living (Barthel Index) 1 year after para-articular hip fracture? A prospective observational study. Unfallchirurg 2002, 105(2), 99–107.
 3. Di Monaco M, Vallero F, Di Monaco R et al.: Functional recovery and length of stay after hip fracture in patients with neurologic impairment. Am J Phys Med Rehabil 2003, 82(2), 143–148.
 4. Cassidy E, O’Connor R, O’Keane V: Prevalence of post-stroke depression in an Irish sample and its relationship with disability and outcome following inpatient rehabilitation. Disabil Rehabil 2004, 21, 26(2), 71–77.
 5. Pettersen R, Dahl T, Wyller TB: Prediction of long-term functional outcome after stroke rehabilitation. Clin Rehabil 2002, 16(2), 149–159.
 6. Clark MS, Smith DS. The effects of depression and abnormal illness behaviour on outcome following rehabilitation from stroke. Clin Rehabil 1998, 12(1), 73–80
 7. Lenze EJ, Munin MC, Dew MA et al.: Adverse effects of depression and cognitive impairment on rehabilitation participation and recovery from hip fracture. Int J Geriatr Psychiatry 2004, 19, 472–478.
 8. Rolland Y, Pillard F, Lauwers-Cances V et al.: Rehabilitation outcome of elderly patients with hip fracture and cognitive impairment. Disabil Rehabil 2004, 8, 26(7), 425–431.
 9. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: Mini-Mental State: A practical guide for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975, 12, 189–198.
 10. McGivney SA, Mulvihill M, Taylor B: Validating the GDS depression screen in the nursing home. J Am Geriatr Soc 1996, 44(1), 98–100.
 11. Snowdon J, Lane F: Use of the Geriatric Depression Scale by nurses. Aging Ment Health 1999, 3(3), 227–234.
 12. Yesavage JA, Brink TL, Rose TL et al.: Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1982–1983, 17(1), 37–49.
 13. Almedia OP, Almedia SA: Short versions of the Geriatric Depression Scale: a study of their validity for the diagnosis of a major depressive episode according to ICD-10 and DSM-IV. Int J Geriatr Psychiatry 1999, 14, 858–865.
 14. Mahoney F, Barthel DW: Functional evaluation: The Barthel Index. Md State Med J 1965, 14, 51–61.
 15. Adunsky A, Levenkron S, Fleissig Y et al.: In-hospital referral source and rehabilitation outcome of elderly stroke patients. Aging (Milano) 2001, 13(6), 430–436.
 16. Baztán JJ, Fernández-Alonso M, Aguado R et al.: Outcome at year after rehabilitation of proximal femur fracture in older than 84 years. An Med Interna 2004, 21(9), 433–440.
 17. Hegener K, Krause T, von Renteln-Kruse W: Patient characteristics and factors associated with unfavourable in-hospital rehabilitation therapy outcome in very old geriatric patients with first-ever ischemic stroke – a retrospective case-control study. Gerontol Geriatr 2007, 40(6), 457–462.
 18. Bertozzi B, Barbisoni P, Franzoni S et al.: Factors related to length of stay in a geriatric evaluation and rehabilitation unit. Aging (Milano) 1996, 8(3), 170–175.
 19. Mysiw WJ, Beegan JG, Gatens PF: Prospective cognitive assessment of stroke patients before inpatients rehabilitation. The relationship of the Neurobehavioral Cognitive Status Examination to functional improvement. Am J Phys Med Rehabil 1989, 68(4), 168–171.
 20. O’Neill BF, Evans JJ: Memory and executive function predict mobility rehabilitation outcome after lower-limb amputation. Disabil Rehabil 2009, 31(13), 1083–1091.
 21. Friedman PJ, Baskett JJ, Richmond DE: Cognitive impairment and its relationship to gait rehabilitation in the elderly. N Z Med J 1989, 22, 102(880), 603–606.
 22. Landi F, Bernabei R, Russo A et al.: Predictors of rehabilitation outcomes in frail patients treated in a geriatric hospital. J Am Geriatr Soc 2002, 50, 679–684.
 23. Rösler A, Krause T, Niehuus C et al.: Dementia as a cofactor for geriatric rehabilitation – outcome in patients with osteosynthesis of the proximal femur: a retrospective, matched-pair analysis of 250 patients. Arch Gerontol Geriatr 2009, 49(1), 36–39.
 24. Beloosesky Y, Grinblat J, Epelboym B et al.: Functional gain of hip fracture patients in different cognitive and functional groups. Clin Rehabil 2002, 16(3), 321–328.
 25. Lenze EJ, Skidmore ER, Dew MA et al.: Does depression, apathy or cognitive impairment reduce the benefit of inpatient rehabilitation facilities for elderly hip fracture patients? Gen Hosp Psychiatry 2007, 29(2), 141–146.
 26. Webber AP, Martin JL, Harker JO et al.: Depression in older patients admitted for postacute nursing home rehabilitation. Geriatr Soc 2005, 53, 1017–1022.
 27. Van de Weg FB, Kuik DJ, Lankhorst GJ: Post-stroke depression and functional outcome: a cohort study investigating the influence of depression on functional recovery from stroke. Clin Rehabil 1999, 13, 268–272.