Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 6, November-December, p. 723–730

Publication type: original article

Language: English

Risk Factors for Large Intestine Cancer in Clinical Material

Czynniki ryzyka nowotworów jelita grubego w materiale klinicznym

Hady R. Hady1,, Fabian A. Kamiński1,, Maria Sołdatow1,, Magdalena E. Łuba1,, Jadwiga Snarska1,, Jerzy R. Ładny1,, Jacek W. Dadan1,

1 University Hospital in Bialystok, 1st Department of General and Endocrinological Surgery, Białystok, Poland

Abstract

Background. Large intestine cancers are a huge prognostic, diagnostic and therapeutic problem, both in highly developed and developing countries, and their pathogenesis still remains unexplained. Many epidemiological and environmental factors are responsible for the inception and development of cancer of the large intestine. Objectives,
Material and Methods. The aim of the work was to present the cases of large bowel cancer from among 14,543 patients hospitalized in the 1st Department of General and Endocrinological Surgery of the Medical University of Bialystok, Poland, from 1999 to 2008, and to identify the risk factors for large bowel cancer.
Results. Between 1999 and 2008, 14,543 patients aged from 17 to 92 years old were hospitalized in this Department. This group included 704 patients (4.8%) with bowel tumors. Precancerous conditions including polyps and nonspecific bowel inflammations were observed in 498 patients (3.4% of the whole group).
Conclusion. Large intestinal tumors frequently coexist with various environmental factors, such as the place of residence, diet and level of physical activity, and with epidemiological factors. Benign tumors and non-specific large intestine inflammations are currently the most important precancerous lesions.

Streszczenie

Wprowadzenie. Nowotwory jelita grubego pozostają dużym problemem prognostycznym, diagnostycznym i leczniczym w naszych czasach, zarówno w krajach wysoko, jak i nisko cywilizowanych, a ich patogeneza w dalszym ciągu pozostaje nie do końca wyjaśniona. Za powstanie i rozwój raka jelita grubego jest odpowiedzialnych wiele czynników epidemiologicznych i środowiskowych. Cel pracy, materiał i metody. Przedstawienie czynników ryzyka nowotworów jelita grubego w materiale klinicznym.
Wyniki. W latach 1999–2008 w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku hospitalizowano 14543 pacjentów. W tej grupie znalazło się 704 (4,8%) chorych z nowotworami jelita grubego. Stany przedrakowe, do których zalicza się polipy i nieswoiste zapalenia jelita grubego zaobserwowano u 498 pacjentów, tj. 3,4% ogółu.
Wnioski. Nowotwory jelita grubego pozostają istotnym problemem diagnostycznym i leczniczym. Często współwystępują z różnymi czynnikami środowiskowymi, takimi jak miejsce zamieszkania, dieta, stopień aktywności fizycznej, oraz czynnikami epidemiologicznymi. Nowotwory łagodne oraz nieswoiste zapalenia jelita grubego pozostają obecnie najistotniejszymi stanami przedrakowymi.

Key words

large intestine cancer, epidemiology, risk factors

Słowa kluczowe

nowotwory jelita grubego, epidemiologia, czynniki ryzyka

References (43)

 1. Nowacki M, Bujko K, Krzakowski M, Nowakowska D, Rutkowski A: Colon cancer. In: Diagnostic and therapeutic recommendations in malignant cancers treatment, Oncology in Clinical Practice, J Pol Clin Oncol Assoc tom 3, supl C, Krzakowski M, Herman K, Jassem J, Jędrzejczak W, Kowalczyk JR, Podolak-Dawidziak M, Reinfuss M, Via Medica Gdańsk 2007, 153–178.
 2. DeVita VT, Hellman S, Rosenberg S: Cancer: Principles Practice of Oncology Philadelphia, USA, 2005,7, 217–241.
 3. Desch CE, Benson AB, Somerfield MR: Colorectal Cancer Surveillance: 2005 Update of American Society of Clinical Oncology Practice Guideline, J Clin Oncol 2005, 20, 8512–8519.
 4. Maliszewski D, Jastrzębski T, Drucis T, Kopacz A: Prognostic factors in colon cancer – what else can we add to the standard? Współcz Onkol 2008,12, 5, 212–216.
 5. Kordek R, Jassem J, Krzakowski M, Jeziorski A: Oncology. Students and doctors book. Via Medica Gdańsk, 2004, II, 119–123.
 6. Pasz-Walczak G, Jesionek-Kupnicka D, Kubiak R, Kordek R: Basic cancerogenesis mechanisms in colon cancer. Współcz Onkol 2004, 8, 6, 303–307.
 7. Didkowska J, Wojciechowska U, Tarkowski W, Zatoński WA: Malignant cancers in Poland in 2004. Oncology Center, Maria Skłodowskiej-Curie Institute, Warsaw 2006.
 8. Korniluk J, Wcisło G, Nurzyński P, Stec R, Bodnar L, Obrocka B, Szczylik C: Epidemiology of colon cancer. Współcz Onkol 2006, 10, 136.
 9. Lin OS: Acquired risk factors for colorectal cancer. Methods Mol Biol 2009, 472, 361–372.
 10. Maul JS, Burt RW, Cannon-Albright LA: A Familial Component to Human Rectal Cancer, Independent of Colon Cancer Risk. Clin Gastroenterol Hepatol 2007, 5, 1080–1084.
 11. Walker AR, Segal I: Colorectal cancer in an African city population in transition. Eur J Cancer Prev 2002, 4, 11(2), 187–191.
 12. Dirx MJ, van den Brandt PA, Goldbohm RA, Lumey LH: Energy restriction early in life and colon carcinoma risk: results of The Netherlands Cohort Study after 7.3 years of follow-up. Cancer 2003 1, 97(1), 46–55.
 13. Campbell PT, Jacobs ET, Ulrich CM, Figueiredo JC, Poynter JN, McLaughlin JR, Haile RW, Jacobs EJ, Newcomb PA, Potter JD, Le Marchand L, Green RC, Parfrey P, Younghusband HB, Cotterchio M, Gallinger S, Jenkins MA, Hopper JL, Baron JA, Thibodeau SN, Lindor NM, Limburg PJ, Martínez ME: Case-Control Study of Overweight, Obesity, and Colorectal Cancer Risk, Overall and by Tumor Microsatellite Instability Status. Natl Cancer Inst 2010, 3, 17, 102(6), 391–400.
 14. Máchová L, Cízek L, Horáková D, Koutná J, Lorenc J, Janoutová G, Janout V: Association between obesity and cancer incidence in the population of the District Sumperk, Czech Republic. Onkologie 2007 Nov, 30(11), 538–542. Epub 2007 Nov 8.
 15. Bradbury J: A new predictor for colon cancer? Lancet Oncol 2004, 5, 3.
 16. Marques-Vidal P, Ravasco P, Camilo ME: Foodstuffs and colorectal cancer risk: A review. Clin Nutr 2006, 25, 14–36.
 17. Kotzev I, Mirchev M, Manevska B, Ivanova I, Kaneva M: Risk and protective factors for development of colorectal polyps and cancer (Bulgarian experience). Hepatogastroenterology 2008 Mar–Apr, 55(82–83), 381–387.
 18. Pukkala E, Martinsen JI, Lynge E, Gunnarsdottir HK, Sparén P, Tryggvadottir L, Weiderpass E, Kjaerheim K: Occupation and cancer – follow-up of 15 million people in five Nordic countries. Acta Oncol 2009, 48(5), 646– 790.
 19. Coups E, Hay J, Ford J: Awareness of the role of physical activity in colon cancer prevention. Patient Educ Couns 72, 2008, 246–251.
 20. Lynch P: Standards of care in diagnosis and testing for hereditary colon cancer. Fam Cancer 2008, 7, 65–72.
 21. Jankowski M, Zegarski W: Crohn’s disease and colon cancer. Współcz Onkol 2006, 10, 4, 160–163.
 22. Freeman H: Colorectal cancer risk in Crohn’s disease. World J Gastroenterol 2008, March 28, 14 (12), 1810– 1811.
 23. Unkart JT, Anderson L, Li E: Risk factors for surgical recurrence after ileocolic resection of Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 2008, 51, 1211–1216.
 24. Bongaerts BW, van den Brandt PA, Goldbohm RA, de Goeij AF, Weijenberg MP: Alcohol consumption, type of alcoholic beverage and risk of colorectal cancer at specific subsites. Int J Cancer 2008 Nov 15,123(10), 2411– 2417.
 25. Park JY, Mitrou PN, Dahm CC, Luben RN, Wareham NJ, Khaw KT, Rodwell SA: Baseline alcohol consumption, type of alcoholic beverage and risk of colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition – Norfolk study. Cancer Epidemiol 2009 Nov, 33(5), 347–354. Epub 2009 Nov 22.
 26. La Vecchia C, Negri E, Franceschi S, D’Avanzo B: Moderate beer consumption and the risk of colorectal cancer. Nutr Cancer 1993, 19(3), 303–306.
 27. Enstrom JE: Colorectal cancer and beer drinking. Br J Cancer 1977 May, 35(5), 674–683.
 28. Lindor NM: Alpha-1-antitrypsin deficiency and smoking as risk factors for mismatch repair deficient colorectal cancer: A study for the colon cancer family registry. Mol Genet Metab 99, 2010, 157–159.
 29. Terry P, Ekbom A, Lichtenstein P, Feychting M, Wolk A: Long-term tobacco smoking and colorectal cancer in a prospective cohort study. Int J Cancer 2001, 2,15, 91(4), 585–587.
 30. Paskett ED, Reeves KW, Rohan TE, Allison MA, Williams CD, Messina CR, Whitlock E, Sato A, Hunt JR: Association between cigarette smoking and colorectal cancer in the Women’s Health Initiative. J Natl Cancer Inst 2007 Nov 21, 99(22), 1729–1735. Epub 2007 Nov 13.
 31. Terry P, Ekbom A, Lichtenstein P, Feychting M, Wolk A: Long-term tobacco smoking and colorectal cancer in a prospective cohort study. Int J Cancer. 2001 Feb 15, 91(4), 585–587.
 32. Acott AA, Theus SA, Marchant-Miros KE, Mancino AT: Association of tobacco and alcohol use with earlier development of colorectal cancer: should we modify screening guidelines? Am J Surg 2008 Dec, 196(6), 915–918.
 33. Sahra IB, Le Marchand Brustel Y, Tnati J, Bost F: Obesite et cancers du colon et de la prostate: implication des adipokines. Obes 2008, 3, 72–77.
 34. Tripkovic I, Tripkovic A, Ivanisevic Z, Capkunc V, Zekanc L: Insulin Increase in Colon Cancerogenesis: A CaseControl Study. Arch Med Res 35, 2004, 215–219.
 35. Todoroki I, Friedman GD, Slattery ML, Potter JD, W Samowitz: Cholecystectomy and the Risk of Colon Cancer. Am J Gastroenterol 94, 1, 1999.
 36. Wilkes G, Hartshorn K: Colon, Rectal and Anal Cancers. Semin Oncol Nurs 25, 1, 2009, 32–47.
 37. Siddiqui AA, Kedika R, Mahgoub A, Patel M, Cipher DJ, Bapat V: A previous cholecystectomy increases the risk of developing advanced adenomas of the colon. South Med J 2009 Nov, 102(11), 1111–1115.
 38. Helzlsoner K, Erlinger T, Platz E: C-reactive protein levels and subsequent cancer outcomes: Results from a prospective cohort study. Eur J Cancer 2006, 42, 704–707.
 39. Zhang SM, Buring JE, Lee IM, Cook NR, Ridker PM: C-reactive protein levels are not associated with increased risk for colorectal cancer in women. Ann Intern Med 2005, 142, 425–432.
 40. Gunter MJ, Stolzenberg-Solomon R, Cross AJ, Leitzmann MF, Weinstein S, Wood RJ, Virtamo J, Taylor PR, Albanes D, Sinha R: A prospective study of serum C-reactive protein and colorectal cancer risk in men. Cancer Res 2006, 66, 2483–2487.
 41. Slattery ML, Curtin K, Wolff R, Ma KN, Sweeney C, Murtaugh M, Potter JD, Levin TR, Samowitz W: PPARgamma and colon and rectal cancer: associations with specific tumor mutations, aspirin, ibuprofen and insulin-related genes. Cancer Causes Control 2006, 17, 239–249.
 42. Harris R, Beebe-Donk J, Alshafie G: Similar reductions in the risk of human colon cancer by selective and nonselective cyclooxygenase-2 inhibitors, BMC Cancer 2008, 8, 237.
 43. Yong-Jae L, Hye-Ree L, Chung-Mo N, Ue-Kyoung H, Sun-Ha J: White Blood Cell Count and the Risk of Colon Cancer. Yonsei Med J 47, 5, 2006, 646–656.