Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 5, September-October, p. 593–599

Publication type: original article

Language: English

Aspirin Responsiveness in Ischemic Stroke Patients in Relation to Diabetes Mellitus, Lipid and Hemostatic Profile

Odpowiedź na aspirynę w niedokrwiennym udarze mózgu w odniesieniu do cukrzycy, profilu lipidowego i profilu hemostazy

Anna B. Sobol1,, Krzysztof Selmaj2,, Alina Mochecka2,, Anna Kumor3,, Jerzy Loba1,

1 Department of Internal Medicine and Diabetology, Medical University of Lodz, Poland

2 Department of Neurology, Medical University of Lodz, Poland

3 Department of Laboratory Diagnostics, Medical University of Lodz, Poland

Abstract

Background. The problem of aspirin responsiveness in ischemic stroke patients is still not clear.
Objectives. The aim of the study was to assess aspirin responsiveness in stroke patients in relation to diabetes mellitus, hemostatic and lipid profile.
Material and Methods. 64 patients (22 with diabetes, 41 men, mean age 57.9 ± 10.4 years) with ischemic stroke or transient ischemic attack treated with the routine dose of 150 mg acetylsalicylic acid (ASA) daily were included into this study. Aspirin responsiveness was assessed based on platelet reactivity using platelet function analyzer (PFA-100TM) with collagen/epinephrine cartridges and whole blood platelet aggregometry with 0.5 mM arachidonic acid on the first day of acute stroke and after 10 days of a 150 mg ASA intake. Lipid and hemostatic profiles were determined.
Results. The authors observed ASA unresponsiveness in 6/22 (27.3%) of diabetic and in 17/42 (40.5%) of non-diabetic patients (no significant differences). Lipoprotein(a) was higher in ASA-unresponsive compared with ASA-responsive patients – before ASA treatment 43 (4–102) mg/dl vs. 27 (4–130) mg/dl, p = 0.03 as well after 10 days of ASA treatment 37 (4–94) mg/dl vs 27 (1–90) mg/dl, p = 0.01.
Conclusion. The authors suggest that the prevalence of diabetes mellitus and hemostatic profile in ischemic stroke patients should not be associated with ASA unresponsiveness. The enhanced lipoprotein(a) might indicate ASA-unresponsive stroke patients.

Streszczenie

Wprowadzenie. Problem odpowiedzi na aspirynę u pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu pozostaje niewyjaśniony.
Cel pracy. Ustalenie, czy odpowiedź na aspirynę ma związek z występowaniem cukrzycy, profilem lipidowym i wskaźnikami hemostazy.
Materiał i metody. Badaniami objęto 64 pacjentów (22 chorych na cukrzycę, 41 M, średnia wieku 57,9 ± 10,4 lat) z niedokrwiennym udarem mózgu lub przejściowym atakiem niedokrwiennym (TIA), leczonych rutynową dawką 150 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) dziennie. Odpowiedź na aspirynę oceniano, badając reaktywność płytek krwi z wykorzystaniem analizatora czynności płytek krwi (PFA-100TM), z użyciem kartridży kolagen/epinefryna i na podstawie pomiaru agregacji we krwi pełnej z 0,5 mM kwasem arachidonowym w pierwszym dniu wystąpienia udaru i po 10 dniach przyjmowania 150 mg ASA. Oceniano profil lipidowy i wybrane wskaźniki hemostazy.
Wyniki. Brak odpowiedzi na ASA stwierdzono u 6 (27.3%) spośród 22 pacjentów chorych na cukrzycę i u 17 (40,5%) spośród 42 pacjentów niechorujących na cukrzycę (różnice nieistotne statystycznie). Lipoproteina (a) była wyższa u pacjentów nieodpowiadających na ASA w porównaniu z pacjentami odpowiadającymi na ASA zarówno przed leczeniem: 43 (4 – 102) mg/dl vs 27 (4–130) mg/dl, p = 0,03, jak i po 10 dniach leczenia ASA: 37 (4–94) mg/dl vs 27 (1–90) mg/dl, p = 0,01.
Wnioski. Badania mogą sugerować, że obecność cukrzycy, a także profil hemostazy u pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu nie są związane z brakiem odpowiedzi na ASA. Zwiększone stężenie lipoproteiny(a) może wskazywać pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu nieodpowiadających na ASA.

Key words

aspirin responsiveness, blood coagulation, diabetes mellitus, ischemic stroke, lipoprotein(a)

Słowa kluczowe

odpowiedź na aspirynę, krzepnięcie krwi, cukrzyca, niedokrwienny udar mózgu, lipoproteina (a)

References (30)

 1. Kannel WB, McGee DL: Diabetes and cardiovascular risk factors: the Framingham study. Circulation 1979, 59, 8–13.
 2. Sobol AB, Watala C: The role of platelets in diabetes-related vascular complications. Diab Res Clin Pract 2000, 50, 1–16.
 3. Final report on the aspirin component of the ongoing Physicians’ Health Study. Steering Committee of the Physicians’ Health Study Research Group. N Engl J Med 1989, 321, 129–135.
 4. ETDRS Investigators: Aspirin effects on mortality and morbidity in patients with diabetes mellitus. JAMA 1992, 268, 1292–1300.
 5. Antiplatelet Trialists’ Collaboration, Collaborative overview of randomised trial of antiplatelet therapy – I; prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994, 308, 81–106.
 6. Colwell JA: American Diabetes Association. Aspirin therapy in diabetes [position statement]. Diabetes Care 2004, 27, S72–S73.
 7. Haggerty SA, Cerulli J, Zeolla MM, Cottrell JS, Weck MB, Faragon JJ: Community pharmacy Target Intervention Program to improve aspirin use in persons with diabetes. J Am Pharm Assoc 2005, 45, 17–22.
 8. Goldstein LB, Adams R, Alberts MJ Appel LJ, Brass LM, Bushnell CD, Culebras A, DeGraba TJ, Gorelick PB, Guyton JR, Hart RG, Howard G, Kelly-Hayes M, Nixon JV, Sacco RL, American Heart Association, American Stroke Association: Primary prevention of ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/ American Stroke Association Stroke Council: cosponsored by the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease Interdisciplinary Working Group; Cardiovascular Nursing Council; Clinical Cardi
 9. Welin L, Wilhelmsen L, Bjoernberg A, Oden A: Aspirin increases mortality in diabetic patients without cardiovascular disease: a Swedish record linkage study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009, 18, 1143–1149.
 10. Zimmermann N, Hohlfeld T: Clinical implications of aspirin resistance. Thromb Haemost 2008, 100, 379–390.
 11. Mehta SS, Silver RJ, Aaronson A, Abrahamson M, Goldfine AB: Comparison of aspirin resistance in type 1 versus type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiology 2006, 97, 567–570.
 12. Abaci A, Caliskan M, Bayram F, Yilmaz Y, Cetin M, Unal A, Cetin S: A new definition of aspirin non-responsiveness by platelet function analyzer-100 and its predictors. Platelets 2006, 17, 7–13.
 13. Angiolillo DJ, Suryadevara S: Aspirin and clopidogrel: efficacy and resistance in diabetes mellitus. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009, 23, 375–388.
 14. McCabe DJ, Harrison P, Mackie IJ, Sidhu PS, Lawrie AS, Purdy G, Machin SJ, Brown MM: Assessment of the antiplatelet effects of low to medium dose aspirin in the early and late phases after ischemic stroke and TIA. Platelets 2005, 16, 269–280.
 15. Stejskal D, Vaclavik J, Lacnak B, Proskova J: Aspirin resistance measured by cationic propyl gallate platelet aggregometry and recurrent cardiovascular events during 4 years of follow-up. Eur J Intern Med 2006, 17, 349– 354.
 16. Sobol AB, Mochecka A, Selmaj K, Loba J: Is there a relationship between aspirin responsiveness and clinical aspects of ischemic stroke? Czy istnieje związek między odpowiedzią na aspirynę a klinicznymi aspektami niedokrwiennego udaru mózgu? Adv Clin Exp Med 2009, 18, 473–479.
 17. Evangelista V, Totani L, Rotondo S, Lorenzet R, Tognoni G, De Berardis G, Nicolucci A: Prevention of cardiovascular disease in type-2 diabetes: how to improve the clinical efficacy of aspirin. Thromb Haemost 2005, 93, 8–16.
 18. De Gaetano G: Aspirin resistance in diabetic patients. Diabetes Care 2004, 27, 1244–1245.
 19. Christiaens L, Macchi L, Herpin D, Coisne D, Duplantier C, Allal J, Mauco G, Brizard A: Resistance to aspirin in vitro at rest and during exercise in patients with angiographically proven coronary artery disease. Thromb Res 2002, 108, 115–119.
 20. Grau AJ, Reiners S, Lichy C, Buggle F, Ruf A: Platelet function under aspirin, clopidogrel, and both after ischemic stroke: a case-crossover study. Stroke 2003, 34, 849–855.
 21. Uchiyama S, Nakamura T, Yamazaki M, Kimura Y, Iwata M: New modalities and aspects of antiplatelet therapy for stroke prevention. Cerebrovasc Dis 2006, 21, Suppl. 1, 7–16.
 22. Singla MK, Lahiri P, Mukhopadhyay P, Pandit K, Chaudhuri U, Chowdhury S: A study of aspirin resistance in type 2 diabetes. J Indian Med Assoc 2008, 106, 720, 722–723, 740.
 23. Karepov V, Tolpina G, Kuliczkowski W, Serebruany V: Plasma triglycerides as predictors of platelet responsiveness to aspirin in patients after first ischemic stroke. Cerebrovasc Dis 2008, 26, 272–276.
 24. Milionis HJ, Winder AF, Mikhailidis DP: Lipoprotein (a) and stroke. J Clin Pathol 2000, 53, 487–496.
 25. Milionis HJ, Filippatos TD, Loukas T, Bairaktari ET, Tselepis AD, Elisaf MS: Serum lipoprotein(a) levels and apolipoprotein(a) isoform size and risk for first-ever acute ischaemic nonembolic stroke in erderly individuals. Atherosclerosis 2006, 187, 170–176.
 26. Ohira T, Schreiner PJ, Morrisett JD, Chambless LE, Rosamond WD, Folsom AR: Lipoprotein(a) and incident ischemic stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Stroke 2006, 37, 1407–1412.
 27. McLean JW, Tomlinson JE, Kuang WJ, Eaton DL, Chen EY, Fless GM, Scanu AM, Lawn RM: cDNA sequence of human lipoprotein(a) is homologous to plasminogen. Nature 1987, 330, 132–137.
 28. Szczeklik A: Inhibition of thrombin generation by aspirin. Thromb Haemost 1994, 72, 988–989.
 29. Undas A, Undas R, Musial J, Szczeklik A: A low dose of aspirin (75 mg/day) lowers thrombin generation to a similar extent as a high dose of aspirin (300 mg/day). Blood Coagul Fibrinolysis 2000,11, 231–234.
 30. Szczeklik A, Musial J, Undas A, Swadzba J, Duplaga M, Grzywacz M: High levels of cholesterol and lipoprotein (A) in serum decreases the inhibitory effect of aspirin on generation of thrombin. Pol Arch Med Wewn 1995, 93, 483–489.