Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 4, July-August, p. 519–530

Publication type: original article

Language: English

Symptoms Associated with Functional Constipations in Children and Adolescents

Objawy towarzyszące zaparciom czynnościowym u dzieci i młodzieży

Magdalena Reich1,, Barbara Iwańczak1,

1 2nd Department of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Chronic constipations present an important problem in children. They cause a significant distress and decrease the quality of life of patients and their families.
Objectives. The aim of this study was to assess the major clinical and demographic parameters influencing the manifestation of functional constipations in children.
Material and Methods. A total of 126 children (67 boys and 59 girls) suffering from functional constipations were included into the study. A specially designed questionnaire containing demographic and clinical data was completed based on anamnesis and physical examinations. All subjects were divided into subgroups according to their age, gender, age at disease onset, disease duration, family history of chronic constipations, coexistence of allergic disorders, coexistence of urinary tract infection, presence of emotional problems, the previous treatment, and Body Mass Index (BMI).
Results. The most frequently observed symptoms of functional constipations were abdominal pain (60.3% of children), followed by rectal tenesmus (58.7%) and pain during defecation (52.4%). Analysis of various clinical parameters revealed that patients’ age, gender, age at disease onset, disease duration, positive family history of constipation, food allergy and urinary tract infection may have an influence on the clinical presentation of functional constipations in children.
Conclusion. Clinical manifestation of functional constipations in children may significantly vary between patients. While studying the symptoms of chronic constipations in children it is of great importance to identify parameters that influence the clinical presentation of this disorder.

Streszczenie

Wprowadzenie. Przewlekłe zaparcia są poważnym problemem u dzieci. Zaparcia powodują niepokój rodziców, którzy niejednokrotnie uważają, że obserwowane dolegliwości są objawem ciężkiej choroby.
Cel pracy. Ocena najczęściej występujących objawów klinicznych zaparć czynnościowych u dzieci.
Materiał i metody. Do badania włączono 126 dzieci (67 chłopców i 59 dziewczynek) cierpiących z powodu zaparć czynnościowych. Każdy pacjent został poddany szczegółowemu badaniu podmiotowemu i fizykalnemu. Na podstawie uzyskanych informacji wypełniano specjalnie w tym celu przygotowaną ankietę. Wszystkich pacjentów podzielono na podgrupy pod względem wieku, płci, leczenia zaparć w przeszłości, wieku w chwili zachorowania, długości trwania schorzenia, współistnienia schorzeń alergicznych, występowania zaburzeń emocjonalnych, dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku występowania zaparć, wartości wskaźnika Body Mass Index, współistnienia zakażenia układu moczowego.
Wyniki. Najczęstszym objawem towarzyszącym zaparciom czynnościowym były bóle brzucha (60,3% dzieci), uczucie nasilonego parcia na stolec (58,7% dzieci) oraz ból towarzyszący defekacji (52,4% dzieci). Analizując obraz chorobowy zaparć w wyszczególnionych podgrupach chorych wykazano, że na częstość występowania poszczególnych objawów klinicznych zaparć czynnościowych istotny wpływ mają wiek i płeć pacjentów, a także wiek wystąpienia choroby, długość jej trwania, występowanie zaparć wśród innych członków rodziny oraz współistnienie alergii pokarmowej lub zakażenia układu moczowego.
Wnioski. Kliniczne objawy zaparć czynnościowych mogą znacznie różnić się u poszczególnych pacjentów. Analiza objawów zaparć przewlekłych ma istotne znaczenie w ustaleniu czynników wpływających na kliniczną manifestację schorzenia.

Key words

chronic constipations, soiling, children, adolescents

Słowa kluczowe

zaparcia czynnościowe, brudzenie bielizny, dzieci, młodzież

References (45)

 1. Talley NJ, Jones M, Nuyts G, Dubois D: Risk factors for chronic constipation based on a general practice sample. Am J Gastroenterol 2003, 98, 1107–1111.
 2. Reich M, Iwańczak B: Constipation in children – causes, diagnostics and treatment. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 443–456.
 3. Wyllie R: Clinical manifestation of gastrointestinal disease. In: Nelson textbook of pediatrics. Eds.: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Saunders, Philadelphia 2003, 17th ed., 1197–1204.
 4. Romańczuk W: Problem zaparć czynnościowych u dzieci. Mag Lek Rodz 2004, 9, 46–55.
 5. Benninga MA, Voskuijl WP, Akkerhuis GW, Taminiau JA, Büller HA: Colonic transit times and behaviour profiles in children with defecation disorders. Arch Dis Child 2004, 89, 13–16.
 6. Di Lorenzo C: Childhood constipation: Finally some hard data about hard stool. J Pediatr 2000, 136, 4–7.
 7. Castiglia PT: Constipation in children. J Pediar Health Care 2001, 15, 200–202.
 8. Loening-Baucke V: Chronic constipation in children. Gastroenterology 1993, 105, 1557–1564.
 9. Pytrus T, Iwańczak B, Zaleska-Dorobisz U, Wawro J, Iwańczak F, Noga L: Przyczyny, diagnostyka i leczenie przewlekłych zaparć u dzieci. Pediatr Pol 1999, 74, 339–348.
 10. Felt B, Wise CG, Olsen A, Kochhar C, Marcus S, Coran A: Guideline for management of pediatric idiopathic constipation and soiling. Arch Pediatr Adolescent Med 1999, 153, 380–385.
 11. Drossman DA: The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. Gastroenterology 2006, 130, 1377–1390.
 12. Palczewska I, Szilágyi-Pągowska I: Ocena rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży. Med Prakt Pediatr 2002, 3, 140–170.
 13. Loening-Baucke V: Prevalence, symptoms and outcome of constipation in infants and toddlers. J Pediatr 2005, 146, 359–363.
 14. Rubin G, Dale A: Chronic constipation in children. Br Med J 2006, 333, 1051–1055.
 15. Van Dijk M, Benninga MA, Grootenhuis MA, Nieuwenhuizen AM, Last BF: Chronic childhood constipation: a review of the literature and the introduction of a protocolized behavioral intervention program. Patient Educ Couns 2007, 67, 63–77.
 16. Irvine EJ, Ferrazzi S, Pare P, Thompson WG, Rance L: Health-related quality of life in functional GI disorders: focus on constipation and resource utilization. Am J Gastroenterol 2002, 97, 1986–1993.
 17. Wald A, Scarpignato C, Kamm MA, Mueller-Lissner S, Helfrich I, Schuijt C, Bubeck J, Limoni C, Petrini O: The burden of constipation on quality of life: results of a multinational survey. Aliment Pharmacol Ther 2007, 26, 227–236.
 18. Khan S, Campo J, Bridge JA, Chiappetta LC, Wald A, di Lorenzo C: Long-term outcome of functional childhood constipation. Dig Dis Sci 2007, 52, 64–69.
 19. Van den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C: Epidemiology of childhood constipation: a systematic review. Am J Gastroenterol 2006, 101, 2401–2409.
 20. Youssef NN, Sanders L, Di Lorenzo C: Adolescent constipation: evaluation and management. Adolesc Med Clin 2004, 15, 37–52.
 21. Gonenne J, Esfandyari T, Camilleri M, Burton DD, Stephens DA, Baxter KL, Zinsmeister AR, Bharucha AE: Effect of female sex hormone supplementation and withdrawal on gastrointestinal and colonic transit in postmenopausal women. Neurogastroenterol Motil 2006, 18, 911–918.
 22. Lachaux A, Roy P: Constipation in children. Arch Pediatr 2008, 15, 95–101.
 23. Loening-Baucke V, Swidsinski A: Constipation as cause of acute abdominal pain in children. J Pediatr 2007, 151, 666–669.
 24. Carroccio A, Montalto G, Custro N, Notarbartolo A, Cavataio F, D’Amico D, Alabrese D, Iacono G: Evidence of very delayed clinical reactions to cow’s milk-intolerant patients. Allergy 2000, 55, 574–579.
 25. Carroccio A, Scalici C, Maresi E, Di Prima L, Cavataio F, Noto D, Porcasi R, Averna MR, Iacono G: Chronic constipation and food intolerance: a model of proctitis causing constipation. Scand J Gastroenterol 2005, 40, 33–42.
 26. Daher S, Tahan S, Sole D, Naspitz CK, Da Silva Patricio FR, Neto UF, De Morais MB: Cow’s milk protein intolerance and chronic constipation in children. Pediatr Allergy Immunol 2001, 126, 339–342.
 27. Iacono G, Cavataio F, Montalto G, Florena A, Tumminello M, Soresi M, Notarbartolo A, Carroccio A: Intolerance of cow’s milk and chronic constipation in children. N Engl J Med 1998, 339, 1100–1104.
 28. Iacono G, Carroccio A, Cavataio F, Montalto G, Cantarero MD, Notarbartolo A: Chronic constipation as a symptom of cow’s milk allergy. J Pediatr 1995, 126, 34–39.
 29. Simini B: Cow’s milk intolerance causes constipation. Lancet 1998, 352, 1362.
 30. Pytrus T, Iwańczak B: Wpływ czynników alergicznych na czas pasażu jelitowego u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca. Pediatr Pol 2002, 77, 969–975.
 31. Romańczuk W, Samojedny A: The assessment of the influence of IgE-mediated food allergy on colonic transit time in children with chronic constipation. Pol Merkur Lek 2003, 15, 226–230.
 32. Caffarelli C, Coscia A, Baldi F, Borghi A, Capra L, Cazzato S, Migliozzi L, Pecorari L, Valenti A, Cavagni G: Characterization of irritable bowel syndrome and constipation in children with allergic diseases. Eur J Pediatr 2007, 166, 1245–1252.
 33. Amae S, Hayashi J, Funakosi S, Kamiyama T, Yoshida S, Ueno T, Matsuoka H, Hayashi Y: Postoperative psychological status of children with anorectal malformations. Pediatr Surg Int 2008, 24, 293–298.
 34. West AF, Steinhardt K: Containing anxiety in the management of constipation. Arch Dis Child 2003, 88, 1038–1039.
 35. Benninga MA, Voskuijl WP, Akkerhuis GW, Taminiau JA, Büller HA: Colonic transit times and behaviour profiles in children with defecation disorders. Arch Dis Child 2004, 89, 13–16.
 36. Landman GB, Rappaport L, Fenton T, Levine MD: Locus of control and self-esteem in children with encopresis. J Dev Behav Pediatr 1986, 7, 293–297.
 37. Levine MD, Mazonson P, Bakow H: Behavioral symptom substitution in children cured of encopresis. Am J Dis Child 1980, 134, 663–667.
 38. Fishman L, Lenders C, Fortunato C, Noonan C, Nurko S: Increased prevalence of constipation and fecal soiling in a population of obese children. J Pediatr 2004, 145, 253–254.
 39. Misra S, Lee A, Gensel K: Chronic constipation in overweight children. J Parenter Enteral Nutr 2006, 30, 81–84.
 40. Pashankar DS, Loening-Baucke V: Increased prevalence of obesity in children with functional constipation evaluated in an academic medical center. Pediatrics 2005, 116, e377–e380.
 41. Uguralp S, Karaoglu L, Karaman A, Demircan M, Yakinci C: Frequency of enuresis, constipation and enuresis association with constipation in a group of school children aged 5–9 years in Malatya, Turkey. Turk J Med Sci 2003, 33, 315–320.
 42. Kajiwara M, Inoue K, Usui A, Kurihara M, Usui T: The micturition habits and prevalence of daytime urinary incontinence in Japanese primary school children. J Urol 2004, 171, 403–407.
 43. Loening-Baucke V: Prevalence rates for constipation and faecal and urinary incontinence. Arch Dis Child 2007, 92, 486–489.
 44. Prandota J, Iwanczak F, Pytrus T: Zmiany położenia i długości poprzecznicy powodujące bóle brzucha i przewlekłe zaparcia w wieku dojrzewania. Pol Merk Lek 2003, 15, 47–50.
 45. Benninga MA, Büller HA, Staalman CR, Gubler FM, Bossuyt PM, van der Plas RN, Taminiau JA: Defaecation disorders in children, colonic transit time versus the Barr-score. Eur J Pediatr 1995, 154, 277–284.