Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 166.39
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 3, May-June, p. 405–409

Publication type: review article

Language: English

New Methods of Treatment in Presbyopia

Nowości w leczeniu starczowzroczności

Magdalena Wasik1,2,, Marek Szaliński2,, Marta Misiuk-Hojło2,, Radosław Kaczmarek2,

1 Department of Pathophysiology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Ophthalmology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Age-related vision impairment (presbyopia) is a consequence of a physiological process, involving gradual loss of accommodation potential. It affects most subjects above 45 years of age. Increasing life expectancy in developed countries has resulted in rising demand for correction of presbyopia.

Streszczenie

Starczowzroczność (presbyopia) jest fizjologicznym procesem utraty zdolności akomodacyjnych. Dotyka ona większość osób po 45. roku życia. W związku ze wzrostem długości życia w krajach wysoko rozwiniętych zwiększa się zapotrzebowanie na korekcję starczowzroczności.

Key words

presbyopia, monovision, aspherical lenses, termokeratoplasty, diffraction lenses

Słowa kluczowe

starczowzroczność, monowizja, soczewki sferyczne, termokeratoplastyka, soczewki dyfrakcyjne

References (17)

 1. Alió JL, Mulet EM: Presbyopia Correction with an Anterior Chamber Phakic Multifocal Intraocular Lens. Ophthalmology 2005, 8.
 2. Niżankowska M: Podstawy okulistyki, rozdz. 2. Volumed, Wrocław 2000.
 3. Grant R: Korekcja starczowzroczności. Kontaktol Opt Okul 2002, 1. 10–17.
 4. Izdebska J, Liberek I, Szaflik J: Nowe możliwości w leczeniu starczowzroczności. Okulistyka 2006, 2.
 5. Mańczak H: Korygowanie prezbiopii za pomocą soczewek kontaktowych. Optyka-Optom 1995.
 6. Szaflik J, Gadomska M, Archacka E, Geneja A: Soczewki kontaktowe w presbiopii. Nowa Med 1996.
 7. Gierek-Ciaciura S, Wyględowska-Promieńska D: Chirurgiczna korekcja presbyopii. Kl Oczna 2003, 1/2, 87–90.
 8. Sanjay M, Sunil S: Surgical management of presbyopia. Contact Lens Anterior Eye 2004, 27, 171–175.
 9. Geipert N: Multifocal LASIK looks good in the long term. EuroTimes 2005, 10 (12), 22.
 10. Belville J, Smith R: Presbyopia surgery. Pearls and pifalls. SLACK Incorporated 2006, 8, 125–136.
 11. Yilmaz ÖF, Bayraktar S, Agca A, Yilmaz B, McDonald MB, van de Pol C: Intracorneal inlay for the surgical correction of presbyopia. J Cataract Refract Surg 2008, 34, 1921–1927 Q 2008 ASCRS and ESCRS.
 12. Malecaze FJ, Gazagne CS, Tarroux MC, Gorrand J-M: Scleral Expansion Bands for Presbyopia. Ophthalmology 2001, 108, 2165–2171.
 13. Mathews S: Scleral Expansion Surgery Does Not Restore Accommodation in Human Presbyopia. Ophthalmology 1999, 106, 873–877.
 14. Qazi MA, Pepose JS, Shuster JJ: Implantation of scleral expansion band segments for the tratment of presbyopia. Am J Ophthalmol 2002, Dec, 134 (6), 808–815.
 15. Hamilton DR, Davidorf JM, Maloney RK: (Oxon)3 Anterior Ciliary Sclerotomy for Treatment of Presbyopia. Ophthalmology 2002, 109, 1970–1977.
 16. Thornton S: Anterior cillary sclerectomy (ASC). A procedure to reduce reverse presbyopia. Surgery for hyperopia and presbyopia. Edited by Neal Sher., 1997, 33–36.
 17. Żelichowska B, Rękas M, Stankiewicz A: Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe. Kl Oczna 2006, 108 (4–6), 247–252.