Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2010, vol. 19, nr 1, January-February, p. 113–119

Publication type: original article

Language: English

Initial Series of Low Anterior Resection with an Autonomic Nerve-Preserving Technique for Rectal Cancer Using an Ultrasound Scalpel

Niska resekcja przednia raka odbytnicy z zaoszczędzeniem nerwów autonomicznych z użyciem noża ultradźwiękowego – wstępne obserwacje wyników czynnościowych

Bartłomiej Szynglarewicz1,, Rafał Matkowski1,2,, Agnieszka Hałoń3,, Iwona Gisterek2,, Józef Forgacz1,, Marek Pudełko1,, Jan Kornafel2,

1 2nd Department of Surgical Oncology, Lower Silesian Oncology Center, Wrocław, Poland

2 Department of Oncology, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Pathomorphology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Achieving effective local control and obtaining optimal functional outcomes are now both needed in the surgical management for rectal cancer.
Objectives. The aim of this study was to assess early functional results after low anterior resection performed with an ultrasound scalpel.
Material and Methods. Nineteen consecutive rectal cancer patients surgically treated during the years 2004–2008 with low anterior resection with sharp total mesorectal excision were studied. Dissection was performed with an ultrasound scalpel instead of electrocautery. The frequency of axial vibration and the extension of longitudinal vibration were 55.5 kHz and 75 μm, respectively. Special effort was made to identify and preserve autonomic nerves. Postoperative complications and functional results were analyzed.
Results. Surgery was completed with no intraoperative complications. The mean operating time was 150.20 ± 27.09 min. In each case, resection and anastomosis (straight, double-stapled) were done with ease. There was no postoperative mortality. Blood transfusion was not required. Neither anastomotic leakage nor abdominal infectious complications were noticed. Delayed wound healing and prolonged bowel paralysis occurred in two patients (13%) with diabetes and chronic obturative pulmonary disease, respectively. Urinary bladder disturbance developed in one female patient (7%) as stress incontinence. This dysfunction was transient, with symptoms being significantly reduced during the six postoperative months.
Conclusion. Based on this initial series, rectal dissection with an ultrasonic knife appears safe and seems to facilitate autonomic nerve preservation, probably due to minimized thermal damage to tissue. Further investigations and cost-effectiveness analysis are needed to assess its usefulness for the routine surgical practice.

Streszczenie

Wprowadzenie. Obecnie w operacyjnym leczeniu raka odbytnicy istotne znaczenie ma zarówno uzyskanie skutecznej kontroli miejscowej nowotworu, jak i osiągnięcie optymalnych wyników czynnościowych.
Cel pracy. Ocena wczesnych wyników czynnościowych u pacjentów chorych na raka odbytnicy po niskiej resekcji przedniej wykonanej z użyciem noża ultradźwiękowego.
Materiał i metody. Analizą objęto dziewiętnastu kolejnych pacjentów operowanych z intencją radykalności techniką całkowitego wycięcia mezorektum w latach 2004–2008, u których niską przednią resekcję wykonano całkowicie nożem ultradźwiękowym. Parametry pracy urządzenia wynosiły: osiowa częstotliwość drgań 55,5 kHz, zasięg wibracji pionowej 75 μm. W każdym przypadku podczas preparowania mezorektum szczególny nacisk kładziono na dokładną identyfikację i zaoszczędzenie nerwów autonomicznych miednicy. Prospektywnej ocenie poddano wczesne wyniki czynnościowe oraz częstość i rodzaj powikłań pooperacyjnych.
Wyniki. Powikłań śródoperacyjnych nie zaobserwowano. Średni czas zabiegu wynosił 150,20 ± 27,09 min. U żadnego pacjenta nie zaistniały techniczne trudności w wykonaniu resekcji i zespolenia (koniec do końca metodą dwustaplerową). Nie wystąpiła śmiertelność pooperacyjna. W żadnym przypadku nie zaistniała potrzeba transfuzji preparatów krwiopochodnych. Nie stwierdzono nieszczelności zespolenia ani innych powikłań infekcyjnych w obrębie jamy brzusznej. Wydłużone gojenie rany i przedłużona pooperacyjna atonia jelit wystąpiły u dwóch pacjentów (13%) chorych na cukrzycę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zaburzenia czynności pęcherza moczowego rozwinęły się u jednej pacjentki (7%) jako wysiłkowe nietrzymanie moczu. Dysfunkcja ta miała charakter przejściowy, ze znaczącym złagodzeniem objawów w ciągu 6 miesięcy po zabiegu.
Wnioski. Uzyskane wyniki wstępne wskazują, że całkowite wycięcie mezorektum nożem ultradźwiękowym jest zabiegiem bezpiecznym, który może ograniczyć ryzyko śródoperacyjnego uszkodzenia nerwów autonomicznych, prawdopodobnie dzięki niewielkiemu urazowi termicznemu preparowanych tkanek. Aby jednak ocenić przydatność tej techniki w rutynowej praktyce chirurgicznej, są potrzebne wyniki dalszych badań, z analizą wskaźnika koszt–efektywność włącznie.

Key words

rectal cancer, low anterior resection, total mesorectal excision, autonomic nerves preservation, ultrasound scalpel

Słowa kluczowe

rak odbytnicy, niska resekcja przednia, całkowite wycięcie mezorektum, zaoszczędzenie nerwów autonomicznych, nóż ultradźwiękowy

References (30)

 1. Heald RJ, Ryall RD: Recurrence and survival after total mesorectal excision for rectal cancer. Lancet 1986, 1, 1479–1482.
 2. Seow-Choen F: Colonic pouches in the treatment of low rectal cancer. Br J Surg 1996, 83, 881–882.
 3. Z’graggen K, Maurer CA, Birrer S, Giachino D, Kern B, Buchler MW: A new surgical concept for rectal replacement after low anterior resection. Ann Surg 2001, 234, 780–787.
 4. Junginger T, Kneist W, Heintz A: Influence of identification and preservation of pelvic autonomic nerves in rectal cancer surgery on bladder dysfunction after total mesorectal excision. Dis Colon Rectum 2003, 46, 621–628.
 5. Kockerling F, Yildirim C, Rose J, Scheidbach H, Geers P: Total mesorectal excision with the water-jet-dissection. Technique and results. Tech Coloproctol 2004, 8, Suppl 1, 217–225.
 6. Matkowski R, Szynglarewicz B, Gisterek I, Lacko A, Kasprzak P, Sydor D, Forgacz J, Pudelko M, Kornafel J: Pre and postoperative radiochemotherapy and complication risk following en block total mesorectal and female genitalia excision for T4 rectal cancer. Colorectal Dis 2007, 9, Suppl 3, P209.
 7. Barie PS, Eachempati SR: Surgical site infections. Surg Clin N Am 2005, 85, 1115–1135.
 8. Raymond DP, Pelletier SJ, Crabtree TD, Schulman AM, Pruett TL, Sawyer RG: Surgical infection and the ageing population. Am Surg 2001, 67, 827–832.
 9. Pocard M, Zinzindohoue F, Haab F, Caplin S, Parc R, Tiret E: A prospective study of sexual and urinary function before and after total mesorectal excision with autonomic nerve preservation for rectal cancer. Surgery 2002, 131, 368–372.
 10. Fletcher TF, Bradley WE: Neuroanatomy of the bladder-urethra. J Urol 1978, 119, 153–160.
 11. Daniels IR, Woodward S, Taylor FGM, Raja A, Toomey P: Female urogenital dysfunction following total mesorectal excision for rectal cancer. World J Surg Oncol 2006, 4, 6.
 12. Maurer CA, Z’Graggen K, Renzulli P, Schilling MK, Netzer P, Buchler MW: Total mesorectal excision preserves male genital function compared with conventional rectal cancer surgery. Br J Surg 2001, 88, 1501–1505.
 13. Saha S, Booth MI, Dehn TC: The results of total mesorectal excision for rectal carcinoma in a district general hospital before the era of surgical specialization. Colorectal Dis 2002, 4, 36–40.
 14. Shah EF, Huddy SP: A prospective study of genito-urinary dysfunction after surgery for colorectal cancer. Colorectal Dis 2001, 3, 122–125.
 15. Sterk P, Shekarriz B, Gunter S, Nolde J, Keller R, Bruch HP, Shekarriz H: Voiding and sexual dysfunction after deep rectal resection and total mesorectal excision: prospective study on 52 patients. Int J Colorectal Dis 2005, 20, 423–427.
 16. Aleksic M, Hennes N, Ulrich B: Surgical treatment of locally advanced rectal cancer. Options and strategies. Dig Surg 1998, 15, 342–346.
 17. Hodgson WJ: The ultrasonic scalpel. Bull N Y Acad Med 1979, 55, 908–915.
 18. Foschi D, Cellerino P, Corsi F, Taidelli T, Morandi E, Rizzi A, Trabucchi E: The mechanisms of blood vessel closure in humans by the application of ultrasonic energy. Surg Endosc 2002, 16, 814–819.
 19. McCarus SD: Physiologic mechanism of the ultrasonically activated scalpel. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996, 3, 601–608.
 20. Amaral JF: Ultrasonic dissection. Endosc Surg Allied Technol 1994, 2, 181–185.
 21. Koch C, Friedrich T, Metternich F, Tannapfel A, Reimann HP, Eichfeld U: Determination of temperature elevation in tissue during the application of the harmonic scalpel. Ultrasound Med Biol 2003, 29, 301–309.
 22. Tulikangas PK, Smith T, Falcone T, Boparai N, Walters MD: Gross and histologic characteristics of laparoscopic injuries with four different energy sources. Fertil Steril 2001, 75, 806–810.
 23. Amaral JF: Laparoscopic application of a ultrasonically activated scalpel. Gastrointest Endosc Clin N Am 1993, 3, 381–391.
 24. Targarona EM, Balague C, Marin J, Neto RB, Martinez C, Garriga J, Trias M: Energy sources for laparoscopic colectomy: a prospective randomized comparison of conventional electrosurgery, bipolar computer-controlled electrosurgery and ultrasonic dissection. Operative outcome and costs analysis. Surg Innov 2005, 12, 339–344.
 25. Msika S, Deroide G, Kianmanesh R, Iannelli A, Hay JM, Fingerhut A, Flamant Y: Harmonic scalpel in laparoscopic colorectal surgery. Dis Colon Rectum 2001, 44, 432–436.
 26. Langer C, Markus P, Liersch T, Fuzesi L, Becker H: UltraCision or high-frequency knife in transanal endoscopic microsurgery (TEM)? Advantages of a new procedure. Surg Endosc 2001, 15, 513–517.
 27. Shah SR, Sirivatanauksorn Y, Spalding DR, Davidson BR: Laparoscopic resection of liver metastasis using a harmonic scalpel. Indian J Gastroenterol 2001, 20, 72–73.
 28. Maruta F, Sugiyama A, Matsushita K, Ishida K, Ikeno T, Shimizu F, Murakami M, Kawasaki S: Use of the Harmonic Scalpel in open abdominoperineal surgery for rectal carcinoma. Dis Colon Rectum 1999, 42, 540–542.
 29. Ike H, Shimada H, Fujii S, Kamimukai N, Ohshima T, Imada T: Extended abdominoperineal resection with partial prostatectomy for T3 rectal cancer. Hepatogastroenterology 2003, 50, 377–379.
 30. Balogh A, Zollei I, Varga L, Tiszlavicz L, Lazar G Jr, Bagi R, Palko A, Nagy F: Total mesorectal excision with ultrasonic coagulation knife (“UltraCision”) in surgery of rectal cancer. Orv Hetil 2000, 141, 379–383.