Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 6, November-December, p. 623–639

Publication type: review article

Language: English

Immune Processes at the Level of the Juxtaglomerular Apparatus and Their Relationship with Hypertension and Immune−Mediated Nephropathies – State of the Art

Procesy immunologiczne w obrębie aparatu przykłębuszkowego i ich związek z nadciśnieniem tętniczym i chorobami nerek o podłożu immunologicznym

Gheorghe Gluhovschi1,, Cristina Gluhovschi1,, Flaviu Bob1,, Silvia Velciov1,, Virginia Trandafirescu1,, Ligia Petrica1,, Gheorghe Bozdog1,, Daniel Cioca2,

1 Nephrology Department, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania

2 Center for Immunophysiology and Biotechnologies, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania, and the Austrian Academy of Sciences, Immunology Division, Innsbruck, Austria

Abstract

The paper presents aspects of immune processes at the level of the juxtaglomerular apparatus (JGA) and their relationship with hypertensive pathology and immune−mediated glomerular nephropathies. In various immune−mediated diseases of the JGA, such as, among others, systemic lupus erythematosus (SLE), IgA nephropathy, and diabetes mellitus, markers of immune processes are present. During immune processes that affect the extraglomerular mesangium by means of immune deposits or immune cells, the transmission of information from the level of the macula densa to the afferent arteriole can be perturbed, with alteration of the tubulo−glomerular feedback and with probable perturbation of the mechanisms of blood pressure regulation. Blood vessels, predominantly the afferent arteriole, participate in immune processes such as vasculitis, acute antibody−mediated graft rejection, and nephrosclerosis, which are all associated with hypertension. The occurrence of JGA vessel lesions during immunemediated diseases which themselves affect the JGA could amplify the severity of hypertension in these diseases. Because in some diseases, such as diabetes mellitus, diminution of the lumen of JGA vessels has been found, the suspicion arises that lesions of the respective afferent arterioles may cause Goldblatt−like phenomena, and because the lesion is diffuse, we are faced with a sum of Goldblatt phenomena, which may cause a lesion similar to that encountered in renal artery stenosis. The extraglomerular mesangium of the JGA communicates with the intraglomerular mesangium. Some studies plead for the fact that the cells of the extraglomerular mesangium are involved in regenerative processes of the intraglomerular mesangium, which is damaged in glomerulonephritis. CD34 markers encountered at the level of stem cells have been evidenced at the level of the extraglomerular mesangium. Intrarenal RAS could play an important role in the arterial hypertension pathogenesis of AHT (arterial hypertension) and in glomerular nephropathy. It can be an alternative to or a completion of the role of the JGA.

Streszczenie

Praca opisuje procesy immunologiczne w obrębie aparatu przykłębuszkowego (JGA) i ich związki z nadciśnieniem tętniczym i kłębuszkowymi chorobami nerek o podłożu immunologicznym. W wielu chorobach o podłożu immunologicznym, takich jak: toczeń rumieniowaty układowy (SLE), nefropatia IgA i cukrzyca, występują markery procesów immunologicznych. Podczas procesów immunologicznych, które wpływają na mezangium zewnętrzne za pomocą depozytu immunologicznego lub komórek odpornościowych, przekazywanie informacji z plamki gęstej do doprowadzających tętniczek może być zaburzony, a także mogą wystąpić zmiany sprzężenia cewkowo−kłębuszkowego oraz możliwe zaburzenia mechanizmu regulacji ciśnienia krwi. Naczynia krwionośne, głównie doprowadzające tętniczki, uczestniczą w procesach immunologicznych, takich jak: zapalenia naczyń, ostre odrzucenie przeszczepu mediowane przez przeciwciała, miażdżycopochodne stwardnienie nerki, z których wszystkie są związane z nadciśnieniem. Występowanie uszkodzeń naczyń w JGAw czasie chorób o podłożu odpornościowym, które same mogą naruszać JGA, mogłoby zwiększyć nasilenie nadciśnienia w tych chorobach. Ponieważ w niektórych chorobach, takich jak cukrzyca, wykryto zmniejszenie światła naczyń JGA, podejrzewa się, że zmiany w odpowiednich doprowadzających tętniczkach mogą wywołać zmiany podobne do zjawiska Goldblatta, a ponieważ zmiany są rozlane, występuje suma zjawisk Goldblatta, które mogą wywoływać uszkodzenia podobne do spotykanych w zwężeniu tętnicy nerkowej. Mezangium zewnętrzne JGA komunikuje się z mezangium wewnętrznym. Niektóre badania powołują się na to, że komórki mezangium zewnętrznego są zaangażowane w procesy regeneracyjne mezangium wewnętrznego, które jest uszkodzone w kłębuszkowym zapaleniu nerek. Markery CD34 występujące w komórkach macierzystych zostały wykryte także w mezangium zewnętrznym. Zwężenie tętnicy nerkowej może odgrywać istotną rolę w patogenezie nadciśnienia tętniczego i kłębuszkowego zapalenia nerek. Może być alternatywą lub uzupełnieniem roli JGA.

Key words

JGA, immunopathology, vascular disease, glomerulopathy

Słowa kluczowe

JGA, immunopatologia, choroba naczyń, uszkodzenie kłębuszków nerkowych

References (80)

 1. Yao J, Oite T, Kitamura M: Gap junctional intercellular communication in the juxtaglomerular apparatus. Am J Physiol Renal Physiol 2009, 296(5), F939–946.
 2. Kriz W, Eiger M: Renal Anatomy in Johnson RJ, Feehally J, Comprehensive clinical nephrology. Ed. Mosby. Edinburgh 2nd Edition, 2003, 9–10.
 3. Eiger M, Sakai T, Kriz W: The vascular pole of the renal glomerulus of rat. Adv. Anat Embryol Cell Biol 1998, 139, 1–98.
 4. Rosivall L, Mirzahoseini S, Toma I, Sipos N, Peti−Peterdi J: Fluid flow in the juxtaglomerular interstitium visualised in vivo. Am J Physiol Renal Physiol 2006, 291, 5, F1241–1247.
 5. Bachmann S, Oberbaumer S: Structural and molecular dissection of the juxtaglomerular apparatus: New aspects for the role of nitric oxide. Kidney Int 1998, 54, S29–S33.
 6. Bonsib SM: Renal anatomy and histology. In: Jennette JC, Olson JL, Schwartz MM, Silva FG. Heptinstall’s Pathology of the kidney. 6 ed., Volter Kluver/ Lippincott Williams and Wilkins, 2006, 42–44.
 7. Schweda F, Frus U, Wagner C, Skott O, Kurtz A: Renin release. Physiology 2007, 22, 310–319.
 8. Hanner F, von Malzahn J, Maxeiner S, Toma I, Sipos A, Kruger O, Willecke K, Peti−Peterdi J: Connexin 45 is expressed in the juxtaglomerular apparatus and is involved in the regulation of renin secretion and blood pressure. Am J Physiol Integr Comp Physiol 2008, 295, R371–R380.
 9. Peti−Peterdi J: Confocal imaging and function of the juxtaglomerular apparatus. Curr Opin Nephrol Hypertens 2005, 14(1), 53–57.
 10. Bell PD, Lapointe JY, Peti−Peterdi J: Macula densa cell signaling. Ann Rev Physiol 2003, 65, 481–500.
 11. Sugimoto H, Shikata K, Matsuda M, Kushiro M, Hayashi Y, Hiragushi K, Wada J, Makino H: Increased expression of endothelial cell nitric oxide synthesis (eNOS) in afferent and glomerular endothelial cells is involved in glomerular hyperfiltration of diabetic nephropathy. Diabetologia 1998, 41, 12, 1426–1434.
 12. Krop M, Garrelds IM, de Bruin RJ, van Gool JM, Fisher ND, Hollenberg NK, Jan Danser AH: Aliskiren accumulates in Renin secretory granules and binds plasma prorenin. Hypertension 2008, 52(6), 1076–1083.
 13. Hugo C, Shankland SJ, Bowen−Pope DF, Couser WG, Johnson RL: Extraglomerular origin of the mesangial cells after injury. J Clin Invest 1997, 100, 786–794.
 14. Jennette JC, Falk RJ: Kidney involvement in systemic vasculitis, in Greenberg A, Cheung AK, Falk RJ, Coffman TM, and Jennette, Primer on Kidney Diseases, National Kidney Foundation, Elsevier Saunders, Philadelphia 2005, 226–260.
 15. Silva FG, Eigenbrodt EH, Glass M, Taft E: An ultrastructural study of the renal juxtaglomerular apparatus and extraglomerular mesangium in patients with systemic lupus erythematosus. Am J Kidney Dis 1986, 7, 1, 47–57.
 16. Hvala A, Kobenter T, Ferluga D: Fingerprint and other organized deposits in lupus nephritis. Wien Klin Wochenschr 2000, 112, 15–16, 711–715.
 17. Masson LJ, Isenberg DA: The pathogenesis of systemic lupus erythematosus, in Davison AM, Grunfeld JP, Ponticelli C, Ritz E, Winearls CG, van Ypersele C. Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 3rd ed. Oxford University Press, Oxford, 2005.
 18. Hara M, Honda K, Matsuya S, Endo Y, Hara S, Suzuki Y: The juxtaglomerular apparatus in IgA nephropathy: An analysis of the transport and fate of IgA deposits at the glomerular hilus. Virchows Archiv 1988, 413, 5, 431–433.
 19. Thompson EM, Evans DJ: Association of mesangial IgM with IgM deposits in the macula densa: an indication of non−specific macromolecule transport rather than immune reactant? Nephrol Dial Transplant 2001, 16, 1910–1913.
 20. Moriya R, Manivel JC, Mauer M: Juxtaglomerular apparatus T−cell infiltration affects glomerular structure in Type 1 diabetic patients. Diabetologia 2004, 47, 1, 82–88.
 21. Poulsen EL, Burke BA, Vernier RL, Mallare MJ, Innes DJ Jr, Sturgill BC: Juxtaglomerular body abnormalities in youth−onset diabetic subjects. Kidney Int 1994, 45, 4, 1132–1139.
 22. Johnson PA, Alexander HD, McMillan SA, Maxwell PP: Upregulation of the endothelial cell adhesion molecule intercellular adhesion molecule−1 (ICAM−1) by autoantibodies in autoimmune vasculitis. Clin Exp Immunol 1997, 108, 234–242.
 23. Muller Kobold AC, van Wijk RT, Fransen CPM, Molema G, Kallenberg CG, Tervaert JW: In vitro upregulation of E selectin and induction of interleukin 6 in endothelial cells by autoantibodies in Wegener’s granulomatosis and microscopic polyangeitis. Clin Exp Rheumatol 1999, 17, 433–440.
 24. Mavrikakis ME, Vaiopoulos G, Papantoniou B, Antoniades LG, Kostopoulos C, Papazoglou S, Lianos EA: Plasma renin activity as a marker of renovascular injury in patients with rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 1996, 14, 6, 613–617.
 25. Goligorsky MS: Frontiers in nephrology: viewing the kidney through the heart–endothelial dysfunction in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2007, 18(11), 2833–2835.
 26. Yao J, Oita T, Kitamura M: Gap junctional intercellular communication in the juxtaglomerular apparatus. Am J Physiol Renal Physiol 2009, 296, 5, F939–946.
 27. Wetzel R, Sweadner KJ: Phospholemman expression in extraglomerular mesangium and afferent arteriole of the juxtaglomerular apparatus. Am J Physiol Renal Physiol 2003, 285, 1, F121–129.
 28. Ren Y, Carretero OA, Garvin JL: Role of mesangial cells and gap junctions in tubuloglomerular feedback. Kidney Int 2002, 62, 525–531.
 29. Haseley LA, Hugo C, Reidy MA, Johnson RJ: Dissociation of mesangial cell migration and proliferation in experimental glomerulonephritis: Kidney Int 1999, 56, 3, 964–972.
 30. Gluhovschi C, Gluhovschi G, Potencz E, Herman D, Petrica L, Velciov S, Bozdog G, Bob F, Vernic C, Cioca D: What is the significance of CD34 mmunostaining in the extraglomerular and intraglomerular mesangium? Virchows Arch 2008, 453(4), 321–328.
 31. Baddour N, Adam AG, El Koraie AH, El Nahas EM: The repairative role of stem cells in human glomerulonephritis XXXIX Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. July 14–17 2002 Copenhagen, Denmark Nephrol Dial Transplant 2002, vol 17 Abstracts, Suppl. 1, 9–10.
 32. Naruse K, Fujieda M, Miyazaki E, Hayashi Y, Kuroda N, Nakayama N, Kiyoku H, Hiroi M, Karashige T, Enzan H: CD34 expression as a novel marker of transformed mesangial cells in biopsied glomerular disease. J Pathol 1999, 189, 105–111.
 33. Ito T: Stem cells of the adult kidney: where are you from? Nephrol Dial Transplant 2003, 18, 4, 641–644.
 34. Oliver JA, Maarouf O, Cheema FH, Martens TP, Al−Awquati Q: The renal papilla is a niche for adult kidney stem cells. J Clin Invest 2004, 114, 794–804.
 35. Sagrinati C, Netti GS, Mazzinghi B, Lazzeri E, Liotta F, Frosali F, Ronconi F, Meini C, Gacci M, Squecco R, Carini M, Gesualdo L, Francini F, Magg E, Annunziato F, Lasagni L, Serio M, Romagnani S, Romangnani P: Isolation and characterization of multipotent progenitor cells from the Bowman’s capsule of adult human kidneys. J Am Soc Nephrol 2006, 17, 2443–2456.
 36. Poulsom R, Alison MR, Cook T, Jeffery R, Rzan E, Forbes SJ, Hunt T, Wyles S, Wright NA: Bone marrow stem cells contribute to healing of the kidney. J Am Soc Nephrol 2003, 14, 5, 48–554.
 37. Imasawa T, Utsunomiya Y, Kawamura T, Zhong Y, Nagasawa R, Okabe M, Maruyama N, Hosoya T, Ohno T: The potential of bone marrow−derived cells to differentiate to glomerular mesangial cells. J Am Soc Nephrol 2001, 12, 1401–1409.
 38. Imasawa T, Nagasawa R, Utsunomiya Y, Kawamura T, Zhong Y, Makita N, Muso E, Miyawaki S, Maruyama N, Hosoya T, Sakai O, Ohno T: Bone marrow transplantation attenuates murine IgA nephropathy: role of a stem cell disorder. Kidney Int 1999, 56, 1809–1817.
 39. Iwatani H, Ito I, Imai E, Suzuki A, Ueda N, Hori M: In vitro conversion of bone marrow cells into mesangiallike cells. J Am Soc Nephrol 2001, 16, 520 A.
 40. Masuya M, Drake CJ, Fleming PA, Reilly CM, Zeng H, Hill WD, Martin−Studdard A, Hess DC, Ogawa M: Hematopoietic origin of glomerular mesangial cells. Blood 2003, 101, 6, 2215–2218.
 41. Kunter U, Rong S, Djuric Z, Boor P, Mueller−Newen G, Yu D, Floege J: Transplanted mesenchymal stem cells accelerate glomerular healing in experimental glomerulonephritis. J Am Soc Nephrol 2006, 17(8), 2202–2212.
 42. El Nahas AM: Plasticity of kidney cells: role in kidney remodeling and scarring. Kidney Int 2003, 64, 5, 1553–1465.
 43. Ito T, Suzuki A, Imai E, Okabe M, Hori M: Bone marrow is a reservoir of repopulating mesangial cells during glomerular remodeling. J Am Soc Nephrol 2001, 12, 2625–2635.
 44. Suzuki A, Ivatani H, Ito T, Imai E, Okabe M, Nakamura H, Isaka Y, Yamato M, Hori M: Platelet−derived growth factor plays a critical role to convert bone marrow cells into glomerular mesangial−like cells. Kidney Int 2004, 65, 15–24.
 45. Baud L, Haymann JP, Bellocq A, Fouqueray B: Contribution of stem cells to renal repair after ischemia/ reperfusion. Bull Acad Natl Med 2005, 189, 4, 635–643.
 46. Racusen LC, Haas M: Antibody−mediated rejection in renal allografts. Lessons from Pathology. Clin J Am Soc Nephrol 2006, 1(3), 415–420.
 47. Vella JP, Danovitch GM: Syllabus Transplantation. Nephrology Self−Assessment Program 2006, 5, 4, 201–210.
 48. Mauiyyedi S, Crespo M, Bernard Collins A, Schneeberger EE, Pascual MA, Saidman SL, Tolkoff−Rubin NE, Williams WW, Delmonico FL, Cosimi AB, Colvin RB: Acute humoral rejection in kidney transplantation: II. Morphology, Immunopathology, and Pathologic Classification. J Am Soc Nephrol 2002, 13, 779–787.
 49. Feucht HE, Mihatsch MJ: Diagnostic value of C4d in renal biopsies. Curr Opin Nephrol Hypertens 2005, 14(6), 592–598.
 50. Sis B, Dadras F, Khoshjou F, Cockfield S, Mihatsch MJ, Solez K: Reproducibility studies on arteriolar hyaline thickening scoring in calcineurin inhibitor−treated renal allograft recipients. Am J Transplant 2006, 6, 1444.
 51. Busauschina A, Schnuelle P, van der Woude FJ: Cyclosporine nephrotoxicity. Transplant Proc 2004, 36 (2), 229S–233S.
 52. Wenzel UO, Helmchen U, Schoeppe W, Schwietzer G: Combination treatment of enalapril with nitrendipine in rats with renovascular hypertension. Hypertension 1994, 23(1), 114–122.
 53. Cotran RS, Kumar V, Robins SL. In Robins pathologic basis of disease 5th ed. Ed Saunders Philadelphia 1994, 976–978.
 54. Razga Z, Ivanyi B, Zidar N, Ferluga D, Sonkodi S, Ormos J: Quantitative ultrastructural study of afferent and efferent arterioles in IgA glomerulonephritis and benign nephrosclerosis. Virchows Arch 1996, 429, 275–281.
 55. Dikow R, Ritz E: Cardiovascular complications in the diabetic patient with renal disease: an update in 2003. Nephrol Dial Transplant 2003, 18(10), 1993–1998.
 56. Tracy RE, Berenson GS, Cueto−Garcia LS, Wattigney WA, Barrett TY: Nephrosclerosis and aortic atherosclerosis from age 6 to 70 years in the United States and Mexico. Virchows Archiv. Pathological Anatomy and Histopathology 1992, 420, 479–488.
 57. Skov K, Mulvany MJ: Structure of renal afferent arterioles in the pathogenesis of hypertension. Acta Physiol Scand 2004, 181(4), 397–405.
 58. Ledingham JM, Laverty R: Renal afferent arteriolar structure in the genetically hypertensive (GH) rat and the ability of losartan and enalapril to cause structural remodeling. J Hypertens 1998, 16, 1945–1952.
 59. Tapia E, Franco M, Sanchez−Lozada LG, Soto V, Avila−Casado C, Santamaría J, Quiroz Y, RodríguezIturbe B, Herrera−Acosta J: Mycophenolate mofetil prevents arteriolopathy and renal injury in subtotal ablation despite persistent hypertension. Kidney Int 2003, 63(3), 994–1002.
 60. Osterby R, Bongstad HJ, Nyberg G, Walker JD, Viberti G: A quantitative ultrastructural study of juxtaglomerular arterioles in IDDM patients with micro and normoalbuminuria. Diabetologia 1995, 38, 11, 1320–1327.
 61. Gulmann C, Osterby R, Bongstad HG, Rutberg S: The juxtaglomerular apparatus in young type 1 diabetic patients with microalbuminuria. Effect of antihypertensive treatment. Virchows Arch 2001, 438, 6, 618–623.
 62. Zhang J, Hill CE: Differential connexin expression in preglomerular and postglomerular vasculature: accentuation during diabetes. Kidney Int 2005, 68(3), 1171–1185.
 63. Sugimoto H, Shikata K, Matsuda M, Kushiro M, Hayashi Y, Hiragushi K, Wada J, Makino H: Increased expression of endothelial cell nitric oxide synthase (eNOS) in afferent and glomerular endothelial cells is involved in glomerular hyperfiltration of diabetic nephropathy. Diabetologia 1998, 41(12), 1426–1434.
 64. Imig ID, Roman RJ: Nitric oxide modulates vascular tone in preglomerular arterioles. Hypertension 1992, 19, 770–774.
 65. Karnib HH, Badr KF: Microvascular diseases of the kidney. In: Brenner BM, “Brenner and Rector’s. The kidney”, 7th ed. 2004, 2, 1601–1623.
 66. Kozeny GA, Hurley RM, Fresco R et al.: Systemic lupus erythematosus with hyporeninemic hypoaldosteronism in a 10−year−old girl. Am J Nephrol 1986, 6 (4), 321–324.
 67. Goligorsky M: Endothelial cell dysfunction: the syndrome in making. In: Andreolli TE, Ritz E, Rosivall L. Nephrology, hypertension, dialysis, transplantation. Hungarian Kidney Foundation. II Ed, Estate Printing Comp. Budapest 2006.
 68. Knight SF, Quigley JE, Yuan J, Roy S, Elmorakby A, Imig JD: Endothelial dysfunction and the development of renal injury in spontaneously hypertensive rats fed a high fat diet. Hypertension 2008, 51, 352–359.
 69. Juncos LA, Ito S, Carretero OA, Garvin JL: Removal of endothelium−dependent relaxation by antibody and complement in afferent arterioles. Hypertension 1994, 23, (Suppl. 1), 154–159.
 70. Kashihara N, Satoh M: Molecular pathogenesis of chronic kidney disease. Nippon Rinsho 2008, 66(9), 1671–1677.
 71. Sugimoto H, Shikata K, Matsuda M, Kushiro M, Hayashi Y, Hiragushi K, Wada J, Makino H: Increased expression of endothelial cell nitric oxide synthase (ecNOS) in afferent and glomerular endothelial cells is involved in glomerular hyperfiltration of diabetic nephropathy. Diabetologia 1998, 41 (12), 1426–1434.
 72. Wang D, Jose P, Wilcox CS: Beta(1) Receptors protect the renal afferent arteriole of angiotensin−infused rabbits from norepinephrine−induced oxidative stress. J Am Soc Nephrol 2006, 17(12), 3347–3354.
 73. Kobori H, Nangaku M, Navar G, Nishiyama A: The intrarenal renin−angiotensin system: from physiology to the pathophysiology of hypertension and kidney disease. Pharmacol Rev 2007, 59, 251–287.
 74. Tufro−McReddie A, Harrison JK, Everett AD, Gomez RA: Ontogeny of type 1 angiotensin II receptor gene expression in the rat. J Clin Invest 1993, 91(2), 530–537.
 75. Navar LG, Prieto−Carrasquero MC, Kobori M: Renal renin−angiotensin system. In: Handbook of biologically Active Peptides, Elsevier Burlington MA, 1235–1242.
 76. Coppo R, Amore A, Gianoglio B, Cacace G, Picciotto G, Roccatellor D, Peruzzi L, Piccoli G, De Filippi PG: Angiotensin II local hyperreactivity in the progression of IgA nephropathy. Am J Kidney Dis 1993, 21, 593–602.
 77. Mezzano SA, Aros CA, Droguett A, Burgos ME, Ardiles LG, Flores CA, Carpio D, Vio CP, Ruiz−Ortega M, Egido J: Renal angiotensin II up−regulation and myofibroblast activation in human membranous nephropathy. Kidney Int 2003, Suppl. 64, S39–S45.
 78. Admiraal PJ, Derkx FH, Danser AH, Pieterman H, Schalekamp MA: Intrarenal de novo production of angiotensin I in subjects with renal artery stenosis. Hypertension 1990, 16, 555–563.
 79. Admiraal PJ, Daser AH, Jong MS, Pieterman H, Derkx FH, Schalekanp MA: Regional angiotensin II production in essential hypertension and renal artery stenosis. Hypertension 1993, 21, 173–184.
 80. Prieto−Carasquero MC, Navar LG: Role of the intrarenal rennin−angiotensin system in hypertension. In: Andreolli TE, Ritz E, Rosivall L: Nephrology, hypertension, dialysis, transplantation. Hungarian Kidney Foundation. II Ed, Estate Printing Comp. Budapest 2006.