Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 6, November-December, p. 589–594

Publication type: original article

Language: English

Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors – A Nine−Year Retrospective Analysis of Own Materi

Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego – retrospektywna analiza materiału własnego z okresu 9 lat

Krzysztof Kaliszewski1,2,, Wiktor Bednarz1,, Tadeusz Łukieńczuk1,2,, Krzysztof Sutkowski1,, Beatawojtcza Beatawojtczak1,, Waldemar Balcerzak1,, Paweł Domosławski1,, Marta Rzeszutko3,, Magdalena Kaliszewska4,, Janusz Dawiskiba1,

1 First Department of General, Gastrointestinal, and Endocrinological Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

2 Faculty of Health Sciences, Department of Clinical Procedures, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Pathological Anatomy, Wroclaw Medical University, Poland

4 Clinical Hospital of Wrocław, Poland

Abstract

Background. Gastroeneteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP−NETs) are very rare neoplasms that require different treatment and have various prognoses.
Objectives. The aim of this study was to present the authors’ observations on histological tumor type occurrence and their surgical treatment.
Material and Methods. Thirteen cases of GET−NETs were studied retrospectively in a nine−year period. All cases were investigated for hematological and biochemical parameters. Ultrasonography, angiography, scintigraphy, computed tomography, or magnetic resonance imaging of the abdominal cavity or pelvis, depending on tumor location, were done in each individual. All cases were subjected to surgical procedures with the aim to resect the tumor completely.
Results. Six cases of carcinoid tumor located in the ileum, cecum, and sigmoid colon, 1 case of a gastrinoma in the pancreatic head, 1 case of insulinoma in the pancreatic tail, 1 case of vipoma in the pancreatic head, 2 cases of nesidioblastoma and 1 case of microcystic adenoma with neuroendocrine differentiation in the pancreatic tail, and 1 case of nonspecific apudoma in the ileum were observed. As one can see, there were six cases of neuroendocrine tumors in the pancreas.
Conclusion. GEP−NETs occur very rarely. Their clinical course makes their recognition difficult and they are thus usually quite extensive when first detected. The clinical manifestations of some GEP−NETs are not specific, which makes their early diagnosis and treatment difficult.

Streszczenie

Wprowadzenie. Guzy neuroendokrynne układu żołądkowo−jelitowo−trzustkowego (GEP NET – gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours) to bardzo rzadka grupa nowotworów, wymagająca zróżnicowanego postępowania w diagnostyce i leczeniu, a co za tym idzie cechuje się zróżnicowanym przebiegiem klinicznym.
Cel pracy. Ocena występowania, zróżnicowania histopatologicznego oraz chirurgicznego postępowania w przypadku guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego.
Materiał i metody. W pracy dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 13 chorych, u których rozpoznano guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego leczonych w Klinice w ciągu ostatnich 9 lat. U wszystkich chorych wykonano niezbędne badania morfologiczne oraz biochemiczne krwi. Każdy z analizowanych pacjentów miał wykonaną diagnostykę obrazową w zależności od umiejscowienia guza, zaawansowania klinicznego oraz aktywności hormonalnej – badanie ultrasonograficzne, angiografia, scyntygrafia, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny jamy brzusznej lub miednicy mniejszej. Wszyscy pacjenci zostali przyjęci do Kliniki z zamiarem wykonania radykalnej resekcji guza. K. KALISZEWSKI et al.
Wyniki. Wanalizowanej grupie chorych znalazło się 6 przypadków rakowiaka umiejscowionego w jelicie krętym, kątnicy i esicy, 1 przypadek gastrinoma umiejscowiony w głowie trzustki, 1 przypadek insulinoma ogona trzustki, 1 vipoma umiejscowiony w głowie trzustki, 2 przypadki nesidioblasoma i 1 przypadek gruczolaka mikrocytarnego o neuroendokrynnym zróżnicowaniu – wszystkie umiejscowione w ogonie trzustki oraz 1 przypadek apudoma zidentyfikowany w jelicie krętym. Aż 6 opisywanych guzów neuroendokrynnych miało pierwotne umiejscowienie w obrębie trzustki.
Wnioski. Guzy neuroendokrynne układu żołądkowo−jelitowo−trzustkowego występują bardzo rzadko. Ich przebieg kliniczny bardzo często sprawia wiele trudności w prawidłowym rozpoznaniu, co powoduje, iż najczęściej są wykrywane w zaawansowanym stadium. Kliniczna manifestacja niektórych rzadko występujących guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego jest tak mało charakterystyczna, że jest to powodem czasami ogromnych trudności we wczesnym rozpoznaniu, a więc i podjęciu wczesnego leczenia.

Key words

gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, neoplasm, diffuse endocrine system

Słowa kluczowe

guzy neuroendokrynne układu żołądkowo−jelitowo−trzustkowego, nowotwór, rozlany układ endokrynny

References (17)

 1. Delaunoit T, Van den Eynde M, Borbath I, Demetter P, Demoiln G, Pattyn P, Pauwels S, Peeters M, Roeyen G, Van Cutsen E, Van Hootegem P, Van Laethem JL, Verslype C, Hendlisz A: Role of chemotherapy in gastro−entero−pancreatic neuroendocrine tumors: the end of a story? Acta Gastroenterol Belg 2009, 7, 49–53.
 2. Toumpanakis CG, Caplin ME: Molecular genetics of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Am J Gastroenterol 2008, 103, 729–732.
 3. Dhea S, Grossman CE, Kokroo T: Metastatic neuroendocrine tumor of unknown primary presenting as acute pancreatitis. Am J Med Sci 2008, 335, 304–6.
 4. Ferolla P, Faggiano A, Mansueto G, Avenia N, Cantelmi MG, Giovenali P, Del Basso De Caro ML, Milone F, Scarpelli G, Masone S, Santeusanio F, Lombardi G, Angeletti G, Colao A: The biological characterization of neuroendocrine tumors: the role of neuroendocrine markers. J Endocrinol Invest. 2008, 31, 277–286.
 5. Faggiano A, Mansueto G, Ferolla P, Milone F, del Basso de Caro ML, Lombardi G, Colao A, De Rosa G: Diagnostic and prognostic implications of the World Health Organization classification of neuroendocrine tumors. J Endocrinol Invest. 2008, 31, 216–223.
 6. Tartaglia E, Di Serio C, Rotondi M, Di Serio M, Scaffa C, Tolino A: Endometrial metastasis of a primitive neuroendocrine ovarian carcinoma: management and treatment of a case. Eur J Gynaecol Oncol 2007, 29, 101–104.
 7. Ramage JK, Davies AHG, Ardill J, Bax N, Caplin M, Grossman A, Hawkins R, McNicol AM, Reed N, Sutton R, Thakker R, Aylwin S, Breen D, Britton K, Buchanan K, Corrie P, Gillams A, Lewington V, McCance D, Meeran K, Watkinson A: Guidelines for the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine (including carcinoid) tumours. Gut 2005, 54 (Suppl 4), 1–16.
 8. Corleto VD, Panzuto F, Falconi M: Digestive neuroendocrine tumours: diagnosis and treatment in Italy. A survey by the Oncology Study Section of the Italian Society of Gastroenterology. Dig Liver Dis 2001, 33, 217–221.
 9. Łukieńczuk T, Dmochowska G, Krzyżańska A, Kaliszewski K, Domosławski P, Półtorak S, Rogoliński J, Dobosz T:
 10. Roeyen G, Chapelle T, Borbath I, Delaunoit T, Demetter P, Demolin G, Hendlisz A, Pattyn P, Pauwels S, Peeters M, Van Cutsemo E, Van Hootegem P, Van Laethem JL, Verslype C, Ysebaert D: The role of surgery and transplantation in neuroendocrine tumours. Acta Gastroenterol Belg 2009, 72, 39–43.
 11. Dero I, De Pauw M, Borbath I, Delaunoit T, Demetter P, Demolin G, Hendlisz A, Pattyn P, Pauwels S, Roeyen G, Van Cutsem E, Van Hootegem P, Van Laethem JL, Verslype C, Peeters M: Carcinoid heart disease–a hidden complication of neuroendocrine tumours. Acta Gastroenterol Belg 2009, 72, 34–38.
 12. Borbath I, Jamar F, Delaunoit T, Demetter P, Demolin G, Hendlisz A, Pattyn P, Peeters M, Roeyen G, Van Cutsem E, Van Hootegem P, Van Laethem JL, Verslype C, Pauwels S: Diagnostic pitfalls in digestive neuroendocrine tumours. Acta Gastroenterol Belg 2009, 72, 29–33.
 13. Leboulleux S, Baudin E, Young J, Caillou B, Lazar B, Pellegriti G, Ducreux M, Schaison G, Schlumberger M: Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor metastases to the thyroid gland: differential diagnosis with medullary thyroid carcinoma. Eur J Endocrinol 1999, 140, 187–191.
 14. Hemminki K, Li X: Incidence trends and risk factors of carcinoid tumors: a nationwide epidemiologic study from Sweden. Cancer 2001, 92, 2204–2210.
 15. Moertel CG, Weiland LH, Nagorney DM: Carcinoid tumor of the appendix: treatment and prognosis. N Engl J Med 1987, 317, 1699–1701.
 16. Granberg D, Wilander E, Stridsberg M: Clinical symptoms, hormone profiles, treatment, and prognosis in patients with gastric carcinoids. Gut 1998, 43, 223–228.
 17. Falconi M, Bettini R, Scarpa A, et al. Surgical strategy in the treatment of gastrointestinal neuroendocrine tumours. Ann Oncol 2001, 12 (Suppl 2), S101–103.