Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 6, November-December, p. 575–584

Publication type: original article

Language: English

Comparative Quantitative and Qualitative Analysis of Mitochondria in Chronic Hepatitis B and C Patients

Analiza porównawcza zmian jakościowych i ilościowych mitochondriów u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

Patryk Smoliński1,, Marcin Nowak2,, Barbara Dolińska−Krajewska3,

1 Internal Diseases Department, Lower Silesian Center for Lung Diseases, Wrocław, Poland

2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland

3 Electron Microscopy Department, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Studies imply that mitochondria have a role in viral pathologies, but hardly any objective proof has been presented based on structural analysis.
Objectives. In this study, changes in hepatocyte mitochondria in chronic hepatitis B (CHB) and C (CHC) patients were analyzed and compared with each other and with reference data.
Material and Methods. Overall, 1200 hepatocyte mitochondria of CHB and CHC patients were analyzed. Mitochondria were assessed at ×15,000 and ×5000 magnification in a scanning electron microscope. All parameters were analyzed with MultiScane Base v 8.08 and statistically analyzed with Statistica PL v. 5.01 using the Student’s t, χ2, and Pearson’s linear correlation tests.
Results. The average numbers of mitochondria seen in both groups did not differ (p = 0.76). A difference in the number of shape−changed organelles was especially noted in CHC rather than CHB (p = 0.00026). A significant difference was found in the occurrence of abnormally large mitochondria (p = 0.01). The average number of mitochondrial cristae varied in both groups, more in CHC than CHB (p = 0.0004). Special differences were noted in the length of the cristae (p = 0.0075), but no clear change was found in the intermembrane space diameter (p = 0.04). The average mitochondrion area significantly differed in both groups and larger values were noted in the CHB group (p = 0.0001).
Conclusion. The mitochondrial structural changes are not homogenous in the HBV and HCV groups. Abnormalities were more prevalent in CHC patients and especially concerned shape changes, differences in mitochondrial length and width, and internal structural changes rather than the area or overall number of mitochondria. Assuming that the observed mitochondrial changes were related exclusively to viral pathogens, the changes in their structure revealed by electron microscopic analysis strongly imply that severe changes in function are induced more by HCV than HBV.

Streszczenie

Wprowadzenie. W poprzednich pracach na temat wirusowych zapaleń wątroby wielokrotnie sugerowano kluczową rolę mitochondriów w ich patogenezie, ale bez obiektywnie przeprowadzonych analiz porównawczych.
Cel pracy. Wpracy posłużono się obrazowymi metodami badawczymi mitochondriów, aby porównać dwie reprezentatywne grupy chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B (CHB) i C (CHC) oraz ocenić potencjalne różnice w występowaniu nieprawidłowości mogących mieć kluczowe znaczenie w ich patogenezie.
Materiał i metody. Zbadano 1200 mitochondriów hepatocytów chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C pod kątem różnic jakościowych i ilościowych w powiększeniu 15 000× i 5000× mikroskopu elektronowego i analizowano za pomocą programu MultiScane Base v 8.08 oraz statystycznie testem t−Studenta, χ2 i korelacją Pearsona.
Wyniki. Średnia liczba mitochondriów widziana w preparacie nie różniła się w obu grupach badanych (p = 0,76). Jakościowe różnice dotyczące kształtu obserwowano zwłaszcza w grupie CHC (p = 0,00026). Duże mitochondria (tzw. olbrzymie) były właściwe dla grupy CHC (p = 0,01). Średnia liczba grzebieni mitochondriów była zróżnicowana w obu grupach, większą ich liczbę obserwowano jednak w grupie CHC niż CHB (p = 0,0004). Zmiany dotyczyły zwłaszcza ich wielkości – dłuższe grzebienie dominowały w grupie CHC (p = 0,0075). Nie wykazano istotnych różnic szerokości przestrzeni międzybłonowej (p = 0,04). Mimo że w grupie CHC częściej obserwowano olbrzymie mitochondria, średnia powierzchni mitochondrialnej była mniejsza niż w grupie CHB (p = 0,0001).
Wnioski. Różnice zmian struktury nie są właściwe dla żadnej z obserwowanych grup. Jednak stwierdzane zmiany, które odnoszono do wartości referencyjnych, częściej różniły się od wartości prawidłowych w grupie CHC. Dotyczyło to zwłaszcza kształtu mitochondriów, różnic ich poszczególnych pomiarów, jak również struktur wewnętrznych. Zakładając, że za stwierdzane zmiany odpowiada czynnik wirusowy, wykazane różnice zdecydowanie potwierdzają tezę, że patologia mitochondriów bardziej dotyczy wirusowego zapalenia wątroby typu C niż B.

Key words

mitochondria, viral hepatitis, HCV, HBV, analysis

Słowa kluczowe

mitochondria, wirusowe zapalenie wątroby, HCV, HBV, analiza

References (40)

 1. Suzuki A, Tsutomi Y, Yamamoto N: Mitochondrial regulation of cell death: mitochondria are essential for procaspase3−p21 complex formation to resist Fas−mediated cell death. Mol Cell Biol 1999, 19, 3842–3847.
 2. Vlahakis SR, Villasis−Keever A, Gomez TS: Human immunodeficiency virus−induces apoptosis of human hepatocytes via CXCR4. J Infect Dis 2003, 188, 1455–1460.
 3. Mansouri A, Fromenty B, Person A: Multiple hepatic Mitochondria DNA deletions suggests premature oxidative aging in alcoholic patients. J Hepatol 1997, 27, 96–102.
 4. Kowaltowski AJ, Vercesi AE: Mitochondria damage induced by conditions of oxidative stress. Free Radical Biol Med 1999, 26, 463–471.
 5. Lowin B, Hahne M, Mattmann C, Tschopp J: Cytolytic T−cell cytotoxicity is mediated through perforin and Fas lytic pathways. Nature 1994, 370, 650–652.
 6. Tanaka Y, Kanai F, Kawakami T: Interaction of the hepatitis B virus X protein (HBx) with heat shock protein 60 enhances HBx−mediated apoptosis. Biochem Biophys Res Commun 2004, 318, 461–469.
 7. Ruggieri A, Harada T, Matsuura Y, Miyamura T: Sensitization to Fas−mediated apoptosis by hepatitis C virus core protein. Virology 1997, 229, 68–76.
 8. Takada S, Shirakata Y, Kaneniwa N, Koike K: Association of hepatitis B virus X protein with mitochondria causes mitochondrial aggregation at the nuclear periphery, leading to cell death. Oncogene 1999, 18, 6965–6973.
 9. Li Y, Boehning DF, Qian T, Popov VL, Weinman SA: Hepatitis C virus core protein increases mitochondrial ROS production by stimulation of Ca2+ uniporter activity. FASEB J 2007, 21, 2474–2485.
 10. Hinokio Y, Suzuki S, Komatu K, Ohtomo M, Onoda M, Matsumoto M: A new mitochondrial DNA deletion associated with diabetic amyotrophy, diabetic myotrophy and diabetic fatty liver. Muscle Nerve 1995, Suppl 3, S142–149.
 11. Barbaro G, Lorenzo G, Asti A: Hepatocellular mitochondrial alterations in patients with chronic hepatitis C: Ultrastructural and biochemical findings. Am J Gastroenterol 1999, 94, 2198–2205.
 12. Somasundaran M, Zapp ML, Beattie LK: Localization of HIV RNA in Mitochondria of infected Wells: potential role in cytopathogenicity. J Cell Biol 1994, 126, 1353–1360.
 13. Thorbun DR, Chow CW, Kirby DW: Respiratory chain enzyme analysis in muscle and liver. Mitochondrion 2004, 4, 363–375.
 14. Mandel H, Hartman C, Berkovitz D: The hepatic mitochondrial DNA Depletion syndrome: ultrastructural changes in liver biopsies. Hepatology 2001, 34, 776–784.
 15. Guo LJ, Oshida Y, Fuku N, Takeyasu T: Mitochondrial genome polymorphism associated with type 2 diabetes or obesity. Mitochondrion 2005, 5, 15–33.
 16. Maki A, Kono H, Gupta M, Asakawa M, Suzuki T, Matsuda M: Predictive Power of Biomarkers of Oxidative Stress and Inflammation in Patients with Hepatitis C Virus−Associated Hepatocellular Carcinoma. Ann Surg Oncol 2007, 14, 1182–1190.
 17. Raynolds ES: The use of lead citrate at high pH as an electron opaque stain in electron microscopy. J Cell Biol 1963, 17, 208–212.
 18. Ma MH, Biempica L: The normal human liver cell. Cytochemical and ultrastructural studies. Am J Pathol 1971, 62, 353–390.
 19. Philips MJ, Poucell S, Patterson J, Valencia P: The liver, an atlas and text of ultrastructural pathology. Raven Press, New York 1987.
 20. Sternlieb I: Electron microscopy of mitochondria and peroxisomes of human hepatocytes. In: Progress in Liver Disease. Eds.: Popper H, Schaffner F. Grune and Stratton, New York 1979, 6, 81–104.
 21. Ma MH, Biempica L: The normal human liver cell. Cytochemical and ultrastructural studies. Am J Pathol 1971, 62, 353–390.
 22. Latorre P, Rubbia−Brandt L, Siostra E: The 4977 base pair common deletion of mitochondrial DNA is not associated with steatosis in chronic hepatitis C patients. Hepatology 2002, 35, 239–240.
 23. Okuda M, Li K, Beard M, Showalter L: Mitochondrial injury, oxidative stress, and antioxidant gene expression are induced by hepatitis C virus core protein.. Gastroenterology 2002, 122, 366–375.
 24. Kasprzak A, Biczysko W, Adamek A, Zabel M:. Morphological lesions detected by light and electron microscopies in chronic type C hepatitis. Pol J Pathol 2003, 54, 129–142.
 25. Piccoli C, Scrima A, D’Aprile A: Mitochondrial dysfunction in hepatitis C virus infection. Biochim Biophys Acta 2006, 1757, 1429–1437.
 26. Kasprzak A, Biczysko W, Adamek A, Zabel M: Morphological lesions detected by light and electron microscopies in chronic type B hepatitis. Pol J Pathol 2003, 53, 103–115.
 27. Chedid A, Mendenhall CL, Tosch T: Significance of megamitochondria in alcoholic liver disease. Gastroenterology 1986, 90, 1858–1864.
 28. Petersen P: Abnormal mitochondria in hepatocytes in human fatty liver. Acta Path Microbiol Scan Sect. A 1977, 85, 413–420.
 29. Klar A, Livni N, Gross−Kieselstein E: Ultrastructural abnormalities of the liver in total lipodystrophy. Arch Pathol Lab Med 1987, 111, 197–199.
 30. Berson A, Beco V, Letteron P: Steatohepatitis inducing drugs cause mitochondrial dysfunction and lipid peroxidation in rat hepatocytes. Gastroenterology 1998, 114, 764–774.
 31. Verucchi G, Calza L, Biagetti C: Ultrastructural liver mitochondrial abnormalities in HIV/HCV−coinfected patients receiving antiretroviral therapy. J Acquir Immun Defic Syndr 2004, 3, 326–328.
 32. Lemasters JJ: Possible role of the mitochondrial outer membrane as an oncotic regulator of mitochondrial volume. FEBS Letters 1978, 88, 10–14.
 33. Van Huyen JP, Landau A, Pikkety C: Toxic effect of nucleoside reverse transcriptase inhibitors on the liver: value of electron microscopy analysis for the diagnosis of mitochondrial cytopathy. Am J Clin Pathol 2003, 119, 546–555.
 34. Farrants GW, Hovmoller S, Stadhouders AM: Two types of mitochondrial crystals in diseased human skeletal muscle fibres. Muscle Nerve 1988, 11, 45–55.
 35. Sanyal AJ, Campbell−Sargent C, Mirshahi F: Nonalcoholic steatohepatitis: association of insulin resistance and mitochondrial abnormalities. Gastroenterology 2001, 120, 1183–1192.
 36. Piccoli C, Scrima A, D`Aprile A: Mitochondrial dysfunction in hepatitis C virus infection. Biochim Biophys Acta 2006, 1757, 1429–1437.
 37. Radovanovic J, Todorovic V, Boricic I, Jankovic−Hladni M, Korac A: Comparative ultrastructural studies on mitochondria pathology in the liver of AIDS patients: clusters of Mitochondria, protuberances, mimimitochondria, vacuoles and virus−like particles. Ultrastructural Pathol 1999, 23, 19–24.
 38. Fernandez−Moreno MA, Bornstein B, Petit N: The pathophysiology of mitochondrial biogenesis: towards four decades of mitochondrial DNA research. Mol Genet Metab 2000, 71, 481–495.
 39. Poynard T, Ratziu V, McHutchinson J: Effect of treatment with peginterferon or interferon alpha−2b and ribavirin on steatosis in patients infected with hepatitis C. Hepatology 2003, 38, 75–85.
 40. Balercia G, Accordini C, Di Piramo: An ultrastructure study of six cases of chronic active C hepatitis. A comparison with chronic active B hepatitis. Ultrastructural Pathol 1993, 17, 477–482.