Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 5, September-October, p. 425–436

Publication type: original article

Language: English

Morphometry of the Dorsal Surface of the Sacrum in the Prenatal Period

Morfometria grzbietowej powierzchni kości krzyżowej w okresie prenatalnym

Alicja Kędzia1,, Wojciech Kędzia2,, Katarzyna Muszer1,, Kinga Mikusek1,, Mateusz Wiśniewski1,, Krzysztof Dudek3,

1 Normal Anatomy Department, Wroclaw Medical University, Poland

2 Internal and Occupational Internal and Occupational Diseases, Wroclaw Medical University, Poland

3 Institute of Machines Design and Operation, Wroclaw University of Technology, Poland

Abstract

Objectives. The goal of this study was to assess the morphometry of the dorsal surface of the sacrum in the prenatal period.
Material and Methods. The analysis comprised 77 specimens (40 female, 52%) of fetal sacrum aged 14–27 weeks with crown−rump lengths of 80–226 mm. The survey incorporated anthropological and preparational methods as well as image digital acquisition, the Scion Image for Windows computer measurement system, and classical statistical methods.
Results. Weekly increases in linear measurements of the sacrum were defined (both total and individual lengths and widths of all five sacral vertebrae and the sacral hiatus) and increases in length/width indices were determined. Bone structure symmetry on the left and right side of the longitudinal axis was assessed and sexual dimorphism was evaluated. No asymmetry or sexual dimorphism was found. The majority of the length/width indices did not change in the analyzed fetal period, which indicates steady growth of bone sizes in both directions. The most intensive growth was observed for the length H1 (1.1 mm/week) and width L1 (1.0 mm/week) of the S1 vertebra and the least intensive were in H3 length (0.37 mm/week) and L5 width (0.64 mm/week) of the S5 vertebra. As the rate of H1 total bone length increase was slightly greater than that of the maximal width (L1), the length/width index slowly increased (10%/week). This increase may be described with a linear model.
Conclusion. The H2/H1 ratio remained stable in the analyzed period and amounted to 0.7.

Streszczenie

Cel pracy. Ocena morfometrii grzbietowej powierzchni kości krzyżowej w okresie prenatalnym.
Materiał i metody. Analizie poddano 77 preparatów kości krzyżowej płodów w wieku morfologicznym między 14–27 tygodniem, w przedziale długości v−tub: 80–226 mm. Płodów żeńskich było 40 (52%). W pracy posługiwano się metodami: antropologiczną, preparacyjną, cyfrową akwizycją obrazu, komputerowym systemem pomiarów Scion Image for Windows oraz klasycznymi metodami statystycznymi.
Wyniki. Określono przyrosty tygodniowe wymiarów liniowych kości krzyżowej (długości i szerokości łączne oraz osobno wszystkich pięciu kręgów krzyżowych i rozworu krzyżowego) oraz wskaźników długościowo−szerokościowych. Oceniono symetrię struktur kostnych po lewej i prawej stronie osi wzdłużnej oraz dymorfizm płciowy. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono asymetrii i dymorfizmu płciowego. Wzrastanie wymiarów liniowych ma charakter liniowy. Wszystkie wskaźniki długościowo−szerokościowe nie zmieniły się w analizowanym okresie życia płodowego, co świadczy o równomiernym wzroście wymiarów kości w obu analizowanych kierunkach. Najszybciej wzrastają długość H1 (1,1 mm/tydz.) i szerokość L1 (1,0 mm/tydz.) kręgu S 1, a najwolniej długość H3 (0,37 mm/tydz.) i szerokość L5 (0,64 mm/tydz.) kręgu S 5. Tempo wzrostu całkowitej długości kości krzyżowej H1 jest minimalnie większe niż maksymalnej szerokości (L1), stąd wskaźnik długościowo−szerokościowy również powoli się zwiększa (10%/tydz.). Wzrost ten można opisać modelem liniowym.
Wnioski. Wskaźnik proporcji długości H2/H1 w analizowanym okresie jest stały i wynosi 0,7. Zaobserwowano zróżnicowane tempo wzrastania poszczególnych kręgów: największe przyrosty tygodniowe szerokości dotyczyły kręgu S I (1,0 mm/tydz.), a najmniejsze kręgu S V (0,6 mm/tydz.).

Key words

morphometry, sacral bone, prenatal period

Słowa kluczowe

morfometria, kość krzyżowa, okres płodowy

References (23)

 1. Bovicelli L, Orsini LF, Rizzo N: Estimation of gestational age during the first trimester by real−time measurement of fetal crown−rump length and biparietal diameter. J Clin Ultrasound 1981, 9, 71.
 2. Cambell S, Newman GB: Growth of the fetal biparietal diameter during normal pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1971, 78, 513.
 3. Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB, Park SK: Fetal biparietal diameter: a critical reevaluation of the relation to menstrual age by means of real−time ultrasound. J Ultrasound Med 1982, 1, 97.
 4. Kopta MM, May RR, Crane JP: A comparison of the reliability of the estimated date of confinement predicted by crown−rump length and biparietal diameter. Am J Obstet Gynecol 1983, 145, 562.
 5. Hadlock FP, Deter RL: Fetal head circumference: Relation to menstrual age. AJR 1982, 138, 649.
 6. Hadlock FP, Kent WR, Loyd JL, Harrist RB, Deter RL, Park SK: An evaluation of two methods of measuring fetal head and body circumference. J Ultrasound Med 1982, 1, 359.
 7. Hill LM: Transverse cerebellar diameter as a predictor of menstrual age. Obstet. Gynecol. 1990, 75, 983.
 8. Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB: Fetal abdominal circumference as a predictor of menstrual age. AJR 1982, 139, 367.
 9. Cambell S., Wilkin D.: Ultrasonic measurement of fetal abdomen circumference in the estimation of fetal weight. Br J Obstet Gynaecol 1975, 82, 689.
 10. Farant B, Meire HB: Ultrasound measurement of fetal limb length. Br J Radiol 1981, 54, 660.
 11. Hadlock FP: Relation of fetal femur length to neonatal crown−heel length. J. Ultrasound Med, 1984, 3, 1.
 12. Abramowicz JS, Jaffe R, Warsof SL: Ultrasonographic measurement of fetal femur length in growth disturbances. Am J Obstet Gynecol 1989, 161, 1137.
 13. O’Brien GD, Queenan JT: Growth of the ultrasound fetal femur length during normal pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1981, 141, 833.
 14. Jeanty P, Kirkpatrick C, Dramaix−Wilmet M, Stvuyven J: Ultrasound evaluation of fetal limb growth. Radiology 1981, 140, 165.
 15. Mercer BM, Skalar S, Shariatamadar A, Gilleson MS, D’Alton ME: Fetal foot length as a predictor of gestational age. Am J Obstet Gynecol 1987, 156, 350.
 16. Kędzia A, Woźniak J, Dudek K, Ziajkiewicz M: Mathematical model of upper limb long bones growth in fetal period. Computer support of scientific research model. Computer−Aided Scientific Research XV, Series B, 214, 209–216.
 17. Kędzia A, Woźniak J, Dudek K: Analysis of lower extremity long bone growth during the fetal period, Adv Clin Exp Med 2009, 18, 2, 121–127.
 18. Sherer DM, Abramowicz JS, Plessinger MA, Woods JR: Fetal sacral length in the ultrasonographic assessment of gestational age. Am J Obstet Gynecol 1993, 168, 626.
 19. Cholewa D, Michalik K, Muszer M, Sławska H, Wawrzkiewicz−Witkowska A, Kaźmierczak W: Congenital deformities syndrome in the form of sacral bone hypoplasia and vertebral column aplasia as diagnosed prenatally. Ultrason Ginekol Położ 2006, 2 (4), 213–215.
 20. Bagnall KM, Harris PF, Jones P: A radiographic study of human fetal spine. The sequence of development of ossification centres in the vertebral column. J Anat 1977, 124, 3, 791–802.
 21. Vignolo M, Ginocchino G, Parodi A, Torrisi C, Pistorio A, Venturini PL, Aicardi G, Biasio P: Fetal spine ossification: The gender and individual differences illustrated by ultrasonography. Ultrasound Med Biol 2005, 31, 733–738.
 22. Bareggi R, Grill V, Sandrucci M: Developmental pathways of vertebral central and neural arches in human embryos and fetuses. Anat Embryol (Berl) 1993, 187, 139–144.
 23. Filly R, Simpson G, Linkowski G: Fetal spine morphology and maturation during the second trimester. Sonographic evaluation. J Ultrasound Med 1987, 6, 631–636.