Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2009, vol. 18, nr 3, May-June, p. 261–268

Publication type: original article

Language: English

Changes in Total, Free, Bioavailable, and Calculated Free Testosterone Concentrations in Aging Males and the Frequency of Clinical Symptoms of Androgen Deficiency Syndrome

Zmiany stężeń testosteronu całkowitego, wolnego, biodostępnego i wolnego kalkulowanego z wiekiem a występowanie klinicznych objawów zespołu niedoboru androgenów

Anna Trzmiel−Bira1,, Alicja Filus1,, Justyna Kuliczkowska−Płaksej1,, Łukasz Łaczmański1,, Marek Mędraś1,2,

1 Department of Clinical Endocrinology, Diabetology, and Isotope Therapy, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

2 Department of Sport Medicine, University School of Physical Education, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Decreased testosterone concentration during aging is a generally accepted occurrence. The difficulty is connecting this with clinical symptoms of androgen deficiency, which affect quality of life.
Objectives. The aim was to measure total, free, bioavailable, and calculated free testosterone as markers of clinical symptoms of androgen deficiency syndrome on the Heinemann Aging Males’ Symptoms scale.
Material and Methods. The study comprised 268 randomly selected men aged 45–65 years from whom blood samples were taken for testosterone measurement. The AMS quality−of−life scale was used.
Results. There was negative correlation between age and the concentrations of free, bioavailable, and calculated free testosterone. No correlation between age and total testosterone concentration was found nor between total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentration and the results of the general AMS scale and its three subscales. There were no differences in total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentrations in men with and without symptoms of androgen deficiency. There were no differences in AMS in the men with low and normal concentrations of total and free testosterone.
Conclusion. The data indirectly confirm that androgen deficiency syndrome appearing during male aging has a complex etiology and the assumption that it arises mainly due to androgen deficiency is a simplification. Therefore the relationships between testosterone level and clinical symptoms of androgen deficiency syndrome are uncertain.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zmniejszenie stężenia testosteronu z wiekiem jest powszechnie akceptowanym stwierdzeniem. Trudnością jest jednak połączenie tego procesu z klinicznymi objawami niedoboru androgenów, które wpływają na jakość życia.
Cel pracy. Ocena stężenia testosteronu całkowitego, wolnego, biodostępnego i wolnego kalkulowanego pod kątem ich wartości jako markerów objawów klinicznych zespołu niedoboru androgenów określanych w skali Heinemanna.
Materiał i metody. Mężczyźni, którzy zgłosili się na badania stanowili losowo wybraną próbę reprezentatywną. Do badania zgłosiło się 268 mężczyzn w wieku 45–65 lat. Na potrzeby badania posłużono się skalą jakości życia profesora Heinemanna – AMS (Aging Male’s Symptoms). Badanym mężczyznom pobierano krew z żyły odłokciowej w celu wykonania badań hormonalnych w godzinach 8.00–10.00
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie negatywną korelację między wiekiem a stężeniem testosteronu wolnego, biodostępnego i wolnego kalkulowanego. Nie potwierdzono takiej korelacji między wiekiem badanych mężczyzn a stężeniem testosteronu całkowitego. Nie ma natomiast żadnej istotnej korelacji między stężeniem testosteronu całkowitego, wolnego, biodostępnego i wolnego kalkulowanego a wynikami w skali Heinemanna zarówno ogólnej, jak i podskalach.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają pośrednio koncepcję, iż tzw. zespół niedoboru androgenów pojawiający się w procesie starzenia się mężczyzn jest zespołem polietiologicznym, a założenie, iż wynika on głównie z niedoboru androgenów jest nadmiernym uproszczeniem. Dlatego też związki między stężeniem testosteronu a objawami klinicznymi tzw. zespołu niedoboru androgenów są wątpliwe.

Key words

androgen deficiency syndrome, Heinemann scale, testosterone level, aging males

Słowa kluczowe

zespół niedoboru androgenów, skala Heinemanna, stężenie testosteronu, starzenie się mężczyzn

References (19)

 1. Ponholzer A, Plas E, Schatzl G, Struhal G, Brössner C, Mock K, Rauchenwald M, Madersbacher S: Relationship between testosterone serum levels and lifestyle in aging men. The Aging Male 2005, 8(3/4), 190–193.
 2. T'Sjoen G, Goemaere S, De Meyere M, Kaufman JM: Perception of males' aging symptoms, health and wellbeing in elderly community−dwelling men is not related to circulating androgen levels. Psychoneuroendocrinology 2004, 29, 201–214.
 3. Eskelinen SI, Vahlberg TJ, Isoaho RE, Kivelä SL, Irjala KM: Association of sex hormone concentration with health and life satisfaction in elderly men. Endocr Pract 2007, 13, 743–749.
 4. Morales A, Lunenfeld B: Investigation, treatment and monitoring of late–onset hypogonadism in males Official Recommendations of ISSAM. The Aging Male 2002, 5, 74–86.
 5. Wang C, Nieschlag E, Swerdloff R, Behre H M, Hellstrom W J, Gooren L J, Kaufman J M, Legros J−J, Lunenfeld B, Morales A, Morley J E, Schulman C, Thompson I M, Weidner W, F C W Wu: Investigation, treatment and monitoring of late−onset hypogonadism in males. Europ J Endocrinol 2008, 159, 507–514.
 6. Arver S, Lehtihet M: Current guidelines for the diagnosis of testosterone deficiency. Front Horm Res 2009, 37, 5–20.
 7. International Society for the Study of the Aging Male.
 8. Kazi M, Geraci SA, Koch CA: Considerations for the diagnosis and treatment of testosterone deficiency in elderly men. Am J Med 2007, 120, 835–840.
 9. Morley JE: The diagnosis of late life hypogonadism. The Aging Male 2007, 10, 217–220.
 10. Collier CP, Clark AF, Bain J, Godwin M, Hudson RW, Lepage R, Morales A, Moses G, Tremblay RR, Vandenberghe H: Functional testosterone: Biochemical assessment of hypogonadism in men – Report from a multidisciplinary workshop hosted by the Ontario Society of Clinical Chemists. The Aging Male 2007, 10(4), 211–216.
 11. Lepage R: Measurement of testosterone and its sub−fractions in Canada. Clin Biochem 2006, 39, 97–108.
 12. Araujo AB, O’Donnell AB, Brambilla DJ, Simpson WB, Longcope C, Matsumoto AM, McKinlay JB: Prevalence and incidence of androgen deficiency in middle–aged and older men: estimates from the Massachusetts Male Aging Study. J Clin Endocrinol Metab 2004, 89, 5920–5926.
 13. Feldman HA, Longcope C, Derby CA, Johannes CB, Araujo AB, Coviello AD, Bremner WJ, McKinlay JB: Age trends in the level of serum testosterone and other hormones in middle−aged men: longitudinal results from the Massachusetts Male Aging Study. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87, 589–598.
 14. Daig I, Heinemann LA, Kim S, Leungwattanakij S, Badia X, Myon E, Moore C, Saad F, Potthoff P, Thai do M: The Aging Male’s Symptoms (AMS) scale: revive of its methodological characteristics. Health Qual Life Outcomes 2003, 15, 1–77.
 15. Heinemann LA: Aging Male’s Symptoms scale: a standardized instrument for the practice. J Endocrinol Invest 2005, 28, 11 Suppl Proceedings, 34–38.
 16. Tsujimura A, Matsumiya K, Miyagawa Y, Takao T, Fujita K, Takada S, Koga M, Iwasa A, Takeyama M, Okuyama A: Comparative study on evaluation methods for serum testosterone level for PADAM diagnosis. Int J Impot Res 2005, 17, 259–263.
 17. Araujo AB, Esche GR, Kupelian V, O'Donnell AB, Travison TG, Williams RE, Clark RV, McKinlay JB: Prevalence of symptomatic androgen deficiency in men. J Clin Endocrinol Metab 2007, 92, 4241–4247.
 18. Wu CY, Yu TJ, Chen MJ: Age related testosterone level changes and male andropause syndrome. Chang Gung Med J, 2000, 23, 348–353.
 19. Lin YC, Hwang TI, Chiang HS, Yang CR, Wu HC, Wu TL, Huang SP: Correlations of androgen deficiency with clinical symptoms in Taiwanese males. Int J Impot Res 2006, 18, 343–347.