Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 4, July-August, p. 471–478

Publication type: review article

Language: English

The Influence of Rheumatoid Diseases Pharmacotherapy on Laboratory Findings

Wpływ farmakoterapii chorób reumatoidalnych na wyniki badań laboratoryjnych

Magdalena Hurkacz1,, Anna Wiela−Hojeńska1,

1 Department of Clinical Pharmacology Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Rheumatoid diseases are the reason of patients life activity limitations, increasing their disability and morbidity. A lot of different drugs are used in their therapy: corticosteroids, analgesics, nonsteroidal anti−inflammatory drugs (NSAIDs), disease modifying anti−rheumatic drugs (DMARDs), immunosuppressants and biological drugs. Moreover, patients consume over the counter (OTC) drugs, often without advice of a physician, e.g. herbal medicines. Because of this polypharmacotherapy, the probability of different interactions is higher. The influence of drugs on the laboratory findings is the particular kind of them. They can lead to bad interpretation of the laboratory tests, missed diagnosed and improper analysis of therapy efficiency when this phenomenon is not taken into account in clinical practice. Therefore, drugs−laboratory results interactions and the cooperation of all medical coworkers should be always considered for optimalization of pharmacotherapy in rheumatology.

Streszczenie

Choroby reumatoidalne są przyczyną zmniejszenia aktywności życiowej chorych, zwiększenia ich niesprawności, a także śmiertelności. W ich terapii wykorzystuje się wiele różnych substancji leczniczych, w tym: kortykosteroidy, leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne (n.l.p.z.), leki modyfikujące przebieg choroby, leki immunosupresyjne oraz biologiczne. Ponadto chorzy często stosują, bez wiedzy lekarza prowadzącego, leki OTC, m.in. leki pochodzenia roślinnego. Taka polifarmakoterapia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych interakcji, których szczególnym rodzajem jest wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych. Nieuwzględnianie tego zjawiska w praktyce klinicznej może być przyczyną błędnej interpretacji wyników badań, a w następstwie niewłaściwego rozpoznania choroby i niewłaściwej oceny skuteczności jej leczenia. Optymalizacja farmakoterapii w reumatologii wymaga zatem dokładnego poznania interakcji między lekami a badaniami laboratoryjnymi oraz współpracy wszystkich członków zespołu terapeutycznego.

Key words

rheumatoid diseases, drugs, interactions, laboratory tests

Słowa kluczowe

choroby reumatoidalne, leki, interakcje, badania laboratoryjne

References (49)

 1. Combe B, Landewe R, Lukas C, Bolosiu HD, Breedveld F, Dougados M, Emery P, Ferraccioli G, Hazes JMW, Klareskog L, Martin−Mola E, Nielsen H, Silman A, Smolen J, Yazici H: EULAR recommendations for the management of early arthritis: report of a task force of the European Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2007, 66, 34–45.
 2. Kucharz EJ: Zachowawcze leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Terapia 2007, 12, 21–26.
 3. Filipowicz−Sosnowska A: Wczesne zapalenie stawów – diagnoza, prognoza, terapia. Abbott Voice 2007, 2, 4–13.
 4. Mackiewicz S: Glikokortykosteroidy – mity i fakty. Reumatologia 2007, 45, 198–204.
 5. Hoes JN, Jacobs JWG, Boers M, Boumpas D, Buttgereit F, Caeyers N, Choy EH, Cutolo M, Da Silna JA, Esselens G, Guillevin L, Hafstrom I, Nirwan JR, Rovensky J, Russell A, Saag KG, Svensson B, Westhovens R, Zeidler H, Bijlsma JWJ: EULAR evidence−based recommendations on the management of systemic glucocorticoid therapy in rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2007, 66, 1560–1567.
 6. Zubrzycka−Sienkiewicz A, Ptaszyński R: Opioidy w leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne. Terapia 2006, 2, 39–45.
 7. Furst DE, Ulrich RW: Nonsteroidal anti−inflammatory drugs, disease−modyfing antirheumatic drugs, nonopioid analgesics & drugs used in gout. In: Basic and clinical pharmacology. Eds.: BK Katzung, McGrawhill Medical, New York, Chicago, San Francisco, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milano, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore, Sydney, Toronto, 2007, 573–598.
 8. Świerkot J: Toxicity of low dose methotrexate in rheumatoid arthritis. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 287–295.
 9. Luft S, Herman S: Farmakoterapia chorób reumatycznych. PZWL, Warszawa 1992.
 10. Hrycaj P: Terapia wielolekowa w reumatologii – pomaga czy szkodzi? Reumatologia 2005, 43, 379–382.
 11. Hurkacz M, Orzechowska−Juzwenko K: Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych. In: Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. Eds.: K Orzechowska−Juzwenko, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, 94–106.
 12. Saibaba KSS, Bhaskar MV, Rao S, Ramana GV, Dakshinamurty KV: Interferences in clinical chemistry analysis. Ind J Clin Biochem 1998, 13, 55–62.
 13. Sonntag O, Scholer A: Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001, 38, 376–385.
 14. Terleira A, Portoles A, Rojas A, Vargas E: Effect of drug−test interactions on length of hospital stay. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006, 16, 39–45.
 15. Brigden M, Healthcote JC: Problems in interpreting laboratory tests. What do unexpected results mean? Postgrad Med 2000, 107, 145–162.
 16. Dembińska−Kieć A, Furgał J: Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych. In: diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Eds.: A Dembińska−Kieć, JW Naskalski, Urban & Partner Wrocław 2005, 825–839.
 17. Sztefko K: Wykłady monograficzne z diagnostyki laboratoryjnej. Część 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 18. Kailajärvi M, Takala T, Grönroos P, Tryding N, Viikari J, Irjala K, Forsström J: Reminders of drug effects on laboratory test results. Clin Chem 2000, 46, 1395–1400.
 19. Thiery J, Fiedler GM: Der „fehlerhafte” laborbefund. Internist 2004, 3, 315–329.
 20. Thiery J, Fiedler GM: Der „fehlerhafte” laborbefund. Internist 2004, 4, 437–452.
 21. Schiff GD, Klass D, Peterson J, Shah G, Bates DW: Linking laboratory and pharmacy, opportunities for reducing errors and improving care. Arch Intern Med 2003, 163, 893–900.
 22. Klaassen CD, Watkins JB: Casarett and Doull’s essentials of toxicology. McGraw−Hill Companies, New York 2003.
 23. Zimmermann−Górska I: Reumatologia – postępy 2007. Med Prakt 2008, 3, 50–64.
 24. Stein RB, Hanauer SB: Comparative tolerability of treatmens for inflammatory bowel disease. Drug Saf 2000, 23, 429–448.
 25. Kowalewska B, Zawadzki M: Od hematologii do reumatologii – wspólne doświadczenia w terapii. Terapia 2005, 3, 27–30.
 26. Międzybrodzki R, Świerkot J, Szechiński J: Leki stosowane w reumatologii a układ krążenia. Terapia 2005, 3, 6–12.
 27. Salway JG: Drug−test interactions handbook. Raven Press, London 1990.
 28. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 2. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 906–958.
 29. Pratt DS, Kaplan MM: Evaluation of abnormal liver−enzyme results in asymptomatic patients. N Eng J Med 2000, 17, 1266–1271.
 30. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G: Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Data Syst Rev 2006, 1, 1–60.
 31. Shamoon M, Hochberg MC: Treatment of osteoarthritis with acetaminophen: efficacy, safety, and comparison with nonsteroidal anti−inflammatory drugs. Curr Rheumatol Rep 2000, 2, 454–458.
 32. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 5. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 2679–2693.
 33. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 4. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 2555–2582.
 34. Verstappen SMM, Albada−Kuipers GA, Bijlisma JWJ, Blaauw AAM, Schenk Y, Haanen HCM, Jacobs JWG: A good response to early DMARD treatment of patients with rheumatoid arthritis in the first year predicts remission during follow up. Ann Rheum Dis 2005, 64, 38–43.
 35. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 3. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 1520–1529.
 36. Choi HK, Herman MA, Seeger D, Robins JM, Wolfe F: Methotrexate and mortality in patients with rheumatoid arthritis: a prospective study. Lancet 2002, 359, 1173–1177.
 37. Schuna AA: Rheumatoid arthritis. In: Pharmacotherapy. A pathophysiological approach. Eds.: JT DiPiro, RL Talbert, GC Yee, GR Matzke, BG Wells, LM Posey, McGraw−Hill, New York, Chicago, San Francisco, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore, Sydney, Toronto 2006, 1671–1683.
 38. Wiland P, Wiela−Hojeńska A, Świerkot J, Hurkacz M, Orzechowska−Juzwenko K, Szechiński J: Ocena czynności kanalika proksymalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów rozpoczynających leczenie metotreksatem. Pol Arch Med Wewn 2003, 110, 855–862.
 39. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 2. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 1025–1032.
 40. Atsmon J, Dolev E: Drug−induced hypomagnesaemia. Scope and managment. Drug Saf 2006, 28, 763–788.
 41. Moore R, Hernandez D, Valentine H: Calcineurin inhibitors and post−transplant hyperlipidaemias. Drug Saf 2001, 24, 755–766.
 42. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 2. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 743–770.
 43. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 6. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 3279–3291.
 44. Tacrolimus. http://www.drugs.com/ppa/tacrolimus.html
 45. Aronson JK: Meyler’s side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Vol. 1. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2006, 377–387.
 46. Kucharz EJ: Zastosowanie leków biologicznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub spondyloartropatie seronegatywne. Terapia 2007, 12, 9–12.
 47. Scheinfeld N: Adalimumab: a review of side effects. Expert Opin Drug Saf 2005, 4, 637–641.
 48. Dasgupta A, Bernard DW: Herbal remedies. Effects on clinical laboratory tests. Arch Pathol Lab Med 2006, 130, 521–528.
 49. Dasgupta A: Review of abnormal laboratory test results and toxic effects due to use of herbal medicines. Am J Clin Pathol 2003, 120, 127–137.