Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 4, July-August, p. 453–461

Publication type: review article

Language: English

Optimization of Rheumatoid Diseases Therapy

Optymalizacja terapii chorób reumatoidalnych

Anna Wiela−Hojeńska1,

1 Department of Clinical Pharmacology Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

The paper provides an overview of information related to the factors, which have a significant influence on the efficacy and safety of rheumatoid diseases therapy.

Streszczenie

Artykuł jest przeglądem wiadomości dotyczących czynników, które mają istotny wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo terapii chorób reumatoidalnych.

Key words

rheumathoid diseases, drugs, adverse effects, interactions, kidney function, genetics

Słowa kluczowe

choroby reumatoidalne, leki, działania niepożądane, interakcje, czynność nerek, genetyka

References (43)

 1. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM: Pharmacotherapy. A pathophysiologic approach. McGRAW−Hill, New York, Chicago, San Francisco, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore, Sydney, Toronto 2005.
 2. Furst DE, Ulrich RW: Nonsteroidal anti−inflammatory drugs, disease−modifying antirheumatic drugs, nonopioid analgesics & drugs used in gout. In: Basic and clinical pharmacology. Eds.: BK Katzung, McGrawhill Medical, New York, Chicago, San Francisco, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milano, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore, Sydney, Toronto 2007, 573–598.
 3. Rheumatoid arthritis. ADAM 2007, 1, 16, Report 48.
 4. Viktil KK, Enstad M, Kutschera J, Smedstad LM, Schjett J: Polypharmacy among patients admitted to hospital with rheumatic diseases. Pharm World Sci 2001, 23, 153–158.
 5. Hrycaj P: Terapia wielolekowa w reumatologii – pomaga czy szkodzi? Reumatologia 2005, 43, 379–382.
 6. Zimmermann−Górska I: Postępy w diagnostyce i terapii w reumatologii. Przew Lekarza 2006, 124–128.
 7. Krzemińska−Dąbrowska I, Sudoł K, Moskalewicz B: Problemy zdrowia psychicznego chorych na reumatyzm. Reumatologia 2007, 45, 215–218.
 8. Quidelines for monitoring drug therapy in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1996, 39, 723–731.
 9. Zubrzycka−Sienkiewicz A, Ptaszyński R: Opioidy w leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne. Terapia 2006, 2, 39–45.
 10. Hrycaj P: Ból – podstawowy objaw w reumatologii. Lekarz 2008, 5, 86–95.
 11. Combe B, Landewe R, Lukas C, Bolosiu HD, Breedveld F, Dougados M, Emery P, Ferraccioli G, Hazes JMW, Klareskog L, Machold K, Martin−Mola E, Nielsen H, Silman A, Smolen J, Yazici H: EULAR recomendations for the management of early arthritis: report of a task force of the European Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2007, 66, 34–45.
 12. Iorio AR: NSAIDs: where do we go from here? Arthritis Pract 2005, 1, 1–16.
 13. Burton ME, Shaw LM, Schentag JJ, Evans WE: Applied pharmacokinetics & pharmacodynamics. Principles of therapeutic drug monitoring. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo, 2006.
 14. Broniarczyk−Dyła G, Urysiak−Czubatka I: Niepożądane objawy skórne po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych. Post Dermatol Alergol 2007, XXIV, 274–281.
 15. Grove ML, Hassell AB, Hay EM, Shadforth MF: Adverse reactions to disease−modifying anti−rheumatic drugs in clinical practice. Q J Med 2001, 94, 309–319.
 16. Juillerat P, Pittet V, Felley C, Mottet C, Froehlich F, Vader JP, Gonvers JJ, Michetti P: Drug safety in Crohn’s disease therapy. Digestion 2007, 76, 161–168.
 17. Świerkot J, Międzybrodzki R: Znaczenie metotreksatu w monoterapii i terapiach złożonych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Terapia 2005, 3, 46–52.
 18. Świerkot J: Toxicity of low dose methotrexate in rheumatoid arthritis. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 287–295.
 19. Imakowa S, Colby TV, Leslie KO, Heimers RA: Methotrexate pneumonitis: review of the literature and histopatological findings in nine patients. Eur Respir J 2000, 15, 373–381.
 20. Świerkot J: Podskórne iniekcje metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2007, 45, 407–414.
 21. Wiland P, Kowalewska B, Roszkowska E, Szechiński J: Rola abataceptu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2007, 45, 205–214.
 22. Raińska−Giezek T, Dąbrowska−Żamojcin E, Pawlik A: Nowoczesne metody terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Prob Ter Monit 2007, 18, 97–101.
 23. Takeuchi T, Tatsuki Y, Nogami Y, Ishiguro N, Tanaka Y, Yamanaka H, Kamatani N, Harigai M, Ryu J, Inoue K, Kondo H, Inokuma S, Ochi T, Koike T: Postmarketing surveillance of the safety profile of infliximab in 5000 Japanese patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2008, 67, 189–194.
 24. Levalampi T, Korpela M, Vuolteenaho K, Moilanen E: Etanercept and adalimumab treatment in patients with rheumatoid arthritis and spondyloarthropathies in clinical practice: adverse events and other reasons leading to discontinuation of the treatment. Rheumatol Int 2008, 28, 261–269.
 25. Chitale S, Moots R: Abatacept: the first T lymphocyte co−stimulation modulator, for the treatment of rheumatoid arthritis. Expert Opin Biol Ther 2008, 8, 115–122.
 26. Mackiewicz S: Glikokortykosteroidy – mity i fakty. Reumatologia 2007, 45, 198–204.
 27. Hoes JN, Jacobs JWG, Boers M, Boumpas D, Buttgereit F, Caaeyers N, Choy EH, Cutolo M, Da Silva JAP, Esselens G, Guillevin L, Hafstrom I, Kirwan JR, Rovensky J, Russell A, Saag KG, Svensson B, Westhovens R, Zeidler H, Bijlsma WJ: Ann Rheum Dis 2007, 66, 1560–1567.
 28. Ostanek L, Bobrowska−Snarska D, Brzosko M: Bezpieczeństwo farmakoterapii chorób reumatycznych w okresie ciąży i laktacji. Reumatologia 2006, 44, 324–329.
 29. Sokalska−Jurkiewicz M, Wiland P: Dieta w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Terapia 2005, 3, 31–34.
 30. Orzechowska−Juzwenko K: Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
 31. Baxter K: Stockley’s Drug Interactions. PhP pharmaceutical Press, London, Chicago 2008.
 32. Indermitte J, Reber D, Beutler M, Bruppacher R, Hersberger KE: Prevalence and patient awareness of selected potential drug interactions with self−medication. J Clin Pharm Ther 2007, 32, 149–159.
 33. Marchewka Z: Low molecular weight biomarkers in the nephrotoxicity. Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1129–1138.
 34. Wiela−Hojeńska A, Orzechowska−Juzwenko K: N−acetylo−beta−D−glukozaminidaza i jej znaczenie kliniczne. Pol Arch Med Wewn 1999, 101, 359–366.
 35. Wiland P, Wiela−Hojeńska A, Świerkot J, Hurkacz M, Orzechowska−Juzwenko K, Szechiński J: Ocena czynności kanalika proksymalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów rozpoczynających leczenie metotreksatem. Pol Arch Med Wewn 2003, 110, 855–862.
 36. Wiland P, Wiela−Hojeńska A, Glowska A, Chlebicki A, Hurkacz M, Orzechowska−Juzwenko K, Szechiński J: Renal function in rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate and infliximab. Clin Exp Rheumatol 2004, 22, 469–472. 460 A. WIELA−HOJEŃSKA
 37. Siva C, Yokoyama WM, McLeod HL: Pharmacogenetics in rheumatology: the prospects and limitations of an emerging field. Rheumatology 2002, 41, 1273–1279.
 38. Payne K, Newman W, Fargher E, Tricker K, Bruce IN, Olljer WER: TPMT testing in rheumatology: any better than routine monitoring? Rheumatology 2007, 1, 1–3.
 39. Kurzawski M, Chrzanowska M, Kuehn M, Januszkiewicz−Lewandowska D, Oko A, Peregud−Pogorzelski J, Droździk M: Farmakogenetyka S−metylotransferazy tiopuryny (TPMT): ryzyko wystąpienia genetycznie uwarunkowanej nietolerancji pochodnych tiopurynowych w populacji polskiej. Prob Ter Monit 2007, 18, 21–27.
 40. Fargher EA, Tricker K, Newman W, Elliott R, Roberts SA, Shaffer JL, Bruce I, Payne K: Current use of pharmacogenetic testing: a national survey of thiopuryne methyltransferase testing priori to azathioprine prescription. J Clin Pharm Ther 2007, 32, 187–195.
 41. Pawlik A, Gawrońska−Szklarz B, Górnik W, Kurzawski M, Herczyńska M: Wpływ polimorfizmu IL−2 na leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Prob Ter Monit 2005, 16, 57–61.
 42. Pawlik A, Czerny B, Herczyńska M, Górnik W, Kurzawski M, Dąbrowska E, Safranow K, Dziedziejko V, Stefankiewicz J, Raińska T, Droździk M: Reduced folate carrier (RFC−1)80G>A polymorphism affects arechin treatment outcome in rheumatoid arthritis. Prob Ter Monit 2007, 18, 69–73.
 43. Droździk M, Rudas T, Pawlik A, Kurzawski M, Czerny B, Górnik W, Herczyńska M: The effect of 3435C>T MDR1 gene polymorphism on rheumatoid arthritis treatment with arechine. Prob Ter Monit 2006, 17, 153–158.