Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1 (5-Year IF – 2.0)
Journal Citation Indicator (JCI) (2023) – 0.4
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 4, July-August, p. 423–431

Publication type: review article

Language: English

Pharmacotherapy of Rheumatic Diseases in Pregnancy

Farmakoterapia schorzeń reumatoidalnych u kobiet w ciąży

Ewa Jaźwińska−Tarnawska1,, Przemysław Niewiński1,

1 Department of Clinical Pharmacology Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Females are more prone than males to rheumatologic diseases. Degenerative diseases more frequently occur after fertile years, but inflammatory or autoimmune disorders often manifest themselves during women’s childbearing years. Disease which remains active during pregnancy may require drug treatment either for the benefit of the mother or in order to protect pregnancy and/or the fetus. Therapy with non−steroidal anti−inflammatory drugs (NSAIDs), corticosteroids, anticoagulants, immunosuppressive or even cytotoxic drugs may be crucial to acquire control of disease. But the use of antirheumatic drug during pregnancy may lead to increased risk of teratogenocity; possible long−term effects on the infant and maternal side effects which interfere with pregnancy. In the pregnant women with rheumatic disorders discontinuation of therapy with antirheumatic drugs may have advantages and many disadvantages and any treatment plan must be individually discussed. Cyclophosphamide, leflunomide and methotrexate use during pregnancy should be avoided and therapy should be discontinued at least 3 months before planned conception. Sulfasalazine therapy should be discontinued before planned pregnancy. NSAIDs and anti−malarial therapy can be continued until pregnancy is discovered. ASA and low doses of short acting NSAIDs can be taken during pregnancy and should be withdrawn 6 to 8 weeks before delivery and the treatment should be stopped by week 32 of pregnancy. Paracetamol, prednisolone and azathiopryne are the safest drugs to be used in pregnancy. Information concerning safety of biological treatment during pregnancy is insufficient.

Streszczenie

Choroby reumatyczne częściej występują u kobiet niż u mężczyzn, a schorzenia o charakterze autoimmunologicznym i zapalnym, w większości przypadków, mają swój początek u kobiet w wieku rozrodczym. Jeżeli objawy choroby utrzymują się w czasie trwania ciąży, to jest wskazane podjęcie lub kontynuacja dotychczasowego leczenia w celu ochrony zdrowia kobiety ciężarnej, ciąży lub płodu. Do rozważenia jest więc zastosowanie leków z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych, kortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych, immunosupresyjnych, biologicznych, a nawet cytotoksycznych. Należy jednak mieć na uwadze, że taka terapia może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań teratogennych, a także odległych niekorzystnych działań niepożądanych u dziecka lub u matki. Tak więc zaniechanie dotychczasowego leczenia lub włączenie nowych leków musi być wnikliwie przeanalizowane. Podsumowując można powiedzieć, że 1) należy unikać stosowania w czasie ciąży cyklofosfamidu, leflunomidu, metotreksatu; terapia tymi lekami powinna być zakończona na 3 miesiące przed planowaną ciążą, 2) leczenie sulfasalazyną jest najczęściej zakańczane przed zajściem kobiety w ciążę, 3) niesteroidowe leki przeciwzapalne klasy B wg klasyfikacji FDA oraz leki przeciwmalaryczne mogą być stosowane również po rozpoznaniu ciąży, 4) kwas acetylosalicylowy i małe dawki leków przeciwbólowych krótko działających mogą być stosowane w czasie ciąży, ale powinny być wycofane z leczenia 6–8 tygodni przed rozwiązaniem, najpóźniej w 32. tygodniu ciąży, 5) paracetamol, prednizolon i azatiopryna są uznawane za najbezpieczniejsze leki dla kobiety ciężarnej i płodu, 6) nie ma wystarczającej ilości informacji dotyczących stosowania leczenia biologicznego u kobiet w ciąży.

Key words

pregnancy, rheumatologic diseases, drugs

Słowa kluczowe

ciąża, choroby reumatyczne, leki

References (21)

 1. Östensen M: Drugs in pregnancy. Rheumatological disorders. Best Pract Res Clin Obst Gynaecol 2001, 15, 953–969.
 2. Temprano KT, Bandlamudi R, Moore TL: Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation. Semin Arthritis Rheum 2005, 35, 112–121.
 3. Zimmermann−Górska I: Możliwości leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów u kobiet w okresie ciąży i karmienia. Terapia 2002, 1, 115.
 4. Gordon C: Rheumatic diseases in pregnancy. Curr Obst Gyneacol 1995, 163–168.
 5. Gordon C: Pregnancy and autoimmune diseases. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004 18, 359–379.
 6. Shehata HA, Nelson−Piercy C: Connective tissue and skin disorders in pregnancy. Curr Obst Gyneacol 2001, 2, 329–335
 7. Östensen M: Glucocorticosteroids in pregnant patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology 2000, 59, Suppl. 2, II/71–II/74.
 8. Brent LH, Becman DA, Brent R: The effects of antirheumatic drugs on reproductive function. Reprod Toxicol 1997, 11, 561–577.
 9. Gordon C: Rheumatic disease in pregnancy. Curr Obst Gyneacol 1995, 5, 163–168.
 10. Östensen M, Villiger PM: Immunology of pregnancy – pregnancy as remission inducing agent in rheumatoid arthritis. Transpl Immunol 2002, 9, 155–160.
 11. Östensen M: New insights into sexual functioning and fertility in rheumatic diseases. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004, 18, 219–232.
 12. Steen VD: Pregnancy in women with systemic sclerosis. Obst Gyneacol 1999, 94, 15–20.
 13. Reed SD, Vollan TA, Svec MA: Pregnancy outcomes in women with rheumatoid arthritis in Washington state. Matern Child Health J 2006, 10, 361–366.
 14. Östensen M: The remission of rheumatoid arthritis during pregnancy. Semin Immunopathol 2007, 29, 185–191.
 15. Zhang W, Chen S: An overview on systemic lupus erythematosus pregnancy. Mod Rheumacol 2003, 13, 293–300.
 16. Kiss E, Bahattoa HP, Bettembuk P, Balogh A, Szegedi G: Pregnancy in woman with systemic lupus erythematosus. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002, 101, 129–134.
 17. Khamashta MA: Systemic lupus erythematous and pregnancy. Best Pract Res Clin Rheumatol 2006, 20, 685–694.
 18. Carmona F, Font J, Cervera R, Munoz F, Cararach V, Balasch J: Obsterical outcome of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus. A study of 60 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999, 83, 137–142.
 19. Salazar−Paramo M, Jara LJ, Ramos A, Barile L, Machado G, Garcia−De La Torre I: Longitudinal study of antinuclear and anticardiolipin antibodies in pregnant women with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Rheumatol Int 2002, 22, 142–147.
 20. Cavallasca JA, Laborde HA, Ruda−Vega H, Nasswetter GG: Maternal and fetal outcomes of 72 pregnancies in Argentine patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clin Rheumatol 2008, 27, 41–46.
 21. Vasiliauskas EA, Church JA, Silverman N, Barry M, Targan SR, Dubinsky MC: Case report: Evidence for transplacental transfer of maternally administered infliximab to the newborn. Clin Gastroenterol Hepatol 2006, 4, 1255–1258.