Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 3, May-June, p. 347–349

Publication type: review article

Language: English

The Use of Physical Therapy in the Treatment of Atypical Earache

Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu nietypowych bólów ucha

Jadwiga Kuciel−Lewandowska1,, Małgorzata Paprocka−Borowicz1,, Krzysztof Aleksandrowicz1,

1 Department of Physiology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Earache is a very common symptom which occurs in the practice of many specialist doctors. In the medical nomenclature it is very often described as otalgia. Atypical otalgia is an earache without any disease alterations in the area of the middle and external ear. The pain usually comes from different organs of the head and neck. It can be idiopathic or symptomatic. This condition occurs in laryngology as well as in neurology and physiotherapy, where it appears to be a particular diagnostic and therapeutic issue. The patient is assigned to rehabilitative treatment after the exclusion of laryngological diseases involving the middle and outer ear, mostly inflammatory, after−trauma, or neoplastic. The main issue of the treatment is to fight the pain. Idiopathic pain of unknown etiology is sharp, paroxysmal, stabbing, and electrifying, while symptomatic pain is a bit milder, areal, radiating, and lasts longer. Every kind of pain is an indication for pharmacotherapy as well as physiotherapy. The following study highlights the significance and the capabilities of physical medicine in the treatment of atypical earache.

Streszczenie

Ból ucha jest częstym objawem spotykanym w praktyce lekarzy wielu specjalności. W nazewnictwie medycznym jest często określany jako otalgia. Nietypowa otalgia jest to ból umiejscowiony w uchu, gdy brakuje jakichkolwiek zmian chorobowych w uchu środkowym i zewnętrznym, pochodzący z innych narządów głowy i szyi. Może mieć charakter samoistny lub objawowy. Ze schorzeniem tym dość często spotyka się nie tylko w praktyce laryngologicznej, lecz jest ono problemem diagnostycznym i leczniczym zarówno w neurologii, jak i fizjoterapii. Do leczenia w poradni rehabilitacyjnej pacjent trafia po wykluczeniu chorób laryngologicznych dotyczących ucha środkowego i zewnętrznego w większej części o charakterze zapalnym, pourazowym lub nowotworowym. Podstawowy problem leczniczy dotyczy walki z bólem. Bóle samoistne o nieznanej etiologii mają charakter ostry, napadowy, kłujący, elektryzujący, a objawowe są nieco łagodniejsze, rozlane, promieniujące, utrzymują się dłużej. Każda postać bólu jest wskazaniem do zastosowania zarówno farmakoterapii, jak i fizykoterapii. W pracy podkreślono znaczenie i możliwości medycyny fizykalnej w leczeniu nietypowych bólów ucha.

Key words

atypical earache, physiotherapy

Słowa kluczowe

nietypowy ból ucha, fizjoterapia

References (10)

  1. Janczewski G: Otolaryngologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 220–225.
  2. Putz R: Atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997, 69–84.
  3. Dobrogowski J: Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 244–247.
  4. Prusiński A: Neurologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 357–358.
  5. Mazur R: Neurologia kliniczna. VIA MEDICA, Gdańsk 2005, 311.
  6. Mumenthaler M: Neurologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2001, 393.
  7. Duus P: Diagnostyka topograficzna w neurologii. PZWL, Warszawa 1989, 173.
  8. Członkowski A, Członkowska A: Leczenie w neurologii. Kompendium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 30.
  9. Mika T: Fizykoterapia. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 144, 172, 345, 373.
  10. Winkler J, Kołowrocka E: Praktyczny poradnik fizjoterapii. Warszawa 1980, 118–119.