Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 3, May-June, p. 307–312

Publication type: original article

Language: English

The nm−23 Protein Expression in Non−Small−Cell Lung Cancer

Ekspresja proteiny nm−23 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Monika Kosacka1,, Renata Jankowska1,

1 Chair and Department of Pulmonology and Lung Cancer, Silesian Piasts University od Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Background. NM−23 gene is considered a metastasis suppressor gene. Expression of its product is reported to correlate inversely with metastatic potential and prognosis in some cancers, but its significance in lung cancer is unclear. Lung cancer is currently the most frequently diagnosed neoplasm in males and the second most frequent in females in Poland and most developed countries. The frequency and unfavorable prognosis in this malignancy justifies studies on prognostic factors.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the prognostic value of nm−23 protein expression in non−smallcell lung cancer and to compare nm−23 protein expression with some clinico−pathological findings.
Material and Methods. nm−23 protein expression was examined in 95 patients (mean age: 59.48 ± 7.86 years) with non−small−cell lung cancer who had had surgical treatment. The histopathological diagnoses were squamous cell carcinoma in 59 patients, adenocarcinoma in 26, large cell carcinoma in 5, and non−small−cell lung cancer of unspecified type in 5. nm−23 expression was determined by immunohistochemistry on paraffin−embedded tissue using a polyclonal antibody to nm−23. All patients were observed for at least 24 months, at which time 49 patients were alive and 46 had died.
Results. Positive cytoplasmatic staining was observed in 69 of the tumor tissues (72.63%). No relationship was found between nm−23 expression and survival. No correlation was found between nm−23 expression and clinicopathological parameters, including gender, histological type, tumor differentiation stage, and nodal involvement. Higher expression of nm−23 protein was found in patients with squamous carcinoma without tumor cell emboli in blood vessels (p = 0.0161).
Conclusion. These data suggest that the nm−23 protein expression probably has no prognostic value in lung cancer and limited significance in squamous cell lung cancer.

Streszczenie

Wprowadzenie. Gen NM−23 jest zaliczany do genów antymetastatycznych. W części nowotworów stwierdzono odwrotną korelację między ekspresją jego produktu a zdolnością do tworzenia przerzutów i rokowaniem. Zależność ta i znaczenie genu NM−23 w raku płuca pozostaje jednak niejasne. Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim u kobiet w Polsce i w większości rozwiniętych krajów świata. Rozpowszechnienie raka płuca i niekorzystne rokowanie skłania do badań nad czynnikami prognostycznymi.
Cel pracy. Ocena znaczenia rokowniczego ekspresji proteiny nm−23 w raku niedrobnokomórkowym płuca oraz jej porównanie z wybranymi wskaźnikami klinicznymi.
Materiał i metody. Ekspresję proteiny nm−23 oznaczono u 95 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, u których przeprowadzono zabieg operacyjny. Średni wiek w badanej grupie 59,48 ± 7,86 lat. U 59 chorych rozpoznano raka płaskonabłonkowego, u 26 gruczolakoraka, u 5 raka wielkokomórkowego, a u 5 raka niedrobnokomórkowego bez określenia podtypu histopatologicznego. Ekspresję proteiny nm−23 oznaczono w materiale guza metodą immunohistochemiczną. Zastosowano przeciwciało poliklonalne Rabbit Anti Human nm−23 Protein DAKO A 0096. Pacjenci zostali poddani 2−letniej obserwacji. 2 lata przeżyło 49 chorych. 46 osób zmarło.
Wyniki. Ekspresję proteiny nm−23 stwierdzono w 69 preparatach (72,63%). Nie wykazano związku proteiny nm−23 z przeżyciem ani z wybranymi wskaźnikami, takimi jak płeć, typ histopatologiczny, zajęcie węzłów chłonnych czy stopień zróżnicowania. Wykazano natomiast, że wyższą ekspresję nm−23 u chorych na raka płaskonabłonkowego bez zatorów z komórek nowotworowych w naczyniach.
Wnioski. Powyższe wyniki sugerują, że ekspresja białka nm−23 nie ma wartości prognostycznej w raku płuca. Ma ona tylko ograniczone znaczenie w raku płaskonabłonkowym płuca.

Key words

nm−23 protein, non−small−cell lung cancer, prognostic factors

Słowa kluczowe

proteina nm−23, rak niedrobnokomórkowy płuca, czynniki prognostyczne

References (21)

 1. Roymans D, Willems R, Van Blockstaele DR et al.: Nucleoside diphosphate kinase (NDPK/NM23) and the waltz with multiple partners: possible consequences in tumor metastasis. Clin Exp Metastasis 2002, 19, 465–476.
 2. Yoshida BA, Sokoloff MM, Welch DR et al.: Metastasis−Suppressor Genes: a review and perspective on an emerging field. J Natl Cancer Inst 2000, 92, 1717–1730.
 3. Outas T, Halverson D, Steeg P: Dexamethasone and Medroxyprogesterone Acetate elevate nm23−H1 metastasis suppressor gene expression in metastatic human breast carcinoma cells. Clin Cancer Res 2003, 9, 3763–3772.
 4. Steeg PS, Bevilacqua G, Kopper L et al.: Evidence for a novel gene associated with low tumor metastatic potential. J Natl Cancer Inst 1998, 80, 200–204.
 5. Ma SH, Xu K, Huang T et al.: Relation of nm23 gene expression to CT sign and prognosis in peripheral nonsmall cell lung cancer. Chin Med J 2005, 118, 497–501.
 6. Otsuki Y, Tanaka M, Yoshii S et al.: Tumor metastasis suppressor nm23H1 regulates Rac GTPase by interaction with Tiam 1. Proc Natl Acad Sci USA 2001, 98, 4385–4390.
 7. Raveh S, Vinh J, Rossier J et al.: Peptidic determinants and structural model of human NDP kinase B(nm23−H2) bound to single−stranded DNA. Biochemistry 2001, 40, 5882–5893.
 8. Roymans D, Vissenberg K, De Jonghe C et al.: Identification of the tumor metastasis. Exp Cell Res 2001, 262, 145–153.
 9. Kantor JD, Mc Cormick B, Steeg PS et al.: Inhibition of cell motility after nm23 transfection of human and murine tumor cells. Cancer Res 1993, 971–973.
 10. Zhu J, Tseng Y−H, Kantor J et al.: Interaction of the Ras−related protein associated with diabetes Rad and the putative tumor metastasis suppressor NM23 provides a novel mechanism of GTPase regulation. Cell Biol 1999, 6, 14911–14918.
 11. Caligo MA, Grammatico P, Cipollini G et al.: A low nm23H1 gene expression identifying high malignancy human melanomas. Melanoma Res 1994, 4, 179–184.
 12. Skuladottir H, Olsen JH: Epidemiology of lung cancer. In: Lung cancer, ed.: Spiro S.G, ERS Journals Ltd, Sheffield 2001, 1–12.
 13. Kawakubo Y, Sato Y, Koh T et al.: Expression of nm23 protein in pulmonary adenocarcinomas: inverse correlation to tumor progression. Lung Cancer 1997, 17, 103–113.
 14. Katakura H, Tanaka F, Oyanagi T et al.: Clinical significance of nm23 expression in resected pathologic stage I, non small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2002, 73, 1060–1064.
 15. Sato Y, Tsuchiya B, Urao T et al.: Semiquantitative immunoblot analysis of nm23−H1 and H2 isoforms in adenocarcinomas of the lung: prognostic significance. Pathol Int 2000, 50, 200–205.
 16. Bosnar MH, Pavelic K, Krizanac S et al.: Squamous cell lung carcinomas: the role of nm−23−H1 gene. J Mol Med 1997, 75, 609–613.
 17. Mac Kinnon M, Kerr KM, King G et al.: p53,c−erbB−2 and nm23 expression have no prognostic significance in primary pulmonary adenocarcinoma. Eur J Cardiothorac Surg 1997, 11, 838–842.
 18. Mirejovsky T, Nhung NV, Mirejovsky P et al.: Expression of the nm−23 gene in pulmonary carcinomas. Cesk Patol 1998, 34, 136–138.
 19. Zafon C, Obiols G, Castellvi J et al.: Nm−23−H1 immunoreactivity as prognostic factor in differentiated thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2001, 86, 3975–3980.
 20. Lei WD, Zhang RG, Yan SZ: NDPK/nm23 expression and its correlation with lymph node metastasis in human lung cancer. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1994, 16, 277–279.
 21. Ohta Y, Nozaki Z, Nozawa H et al.: The predictive value of vascular endothelial growth factor and nm23 for the diagnosis of occult metastasis in non−small cell lung cancer. Jpn J Cancer Res 2001, 92, 361–366.