Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.0
Scopus CiteScore – 3.7 (CiteScore Tracker 3.3)
Index Copernicus  – 161.11; MNiSW – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2008, vol. 17, nr 1, January-February, p. 91–99

Publication type: review article

Language: English

Adenoviral Infection – Pathomechanism and Diagnostics

Infekcje adenowirusowe – patomechanizm i diagnostyka

Iwona Bil1,, Blanka Rybka2,, Mieczysław Woźniak1,

1 Chair and Department of Clinical Chemistry, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

2 Laboratory of Molecular Biology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Adenoviruses (AdVs) are among the main etiological infectious factors that affect immunocompromised patients. They are not potentially dangerous to healthy children, but are a very serious risk for bone marrow and organ recipients. There are about 51 different serotypes of human adenoviruses known so far. They occur generally in the throat and feces of healthy people. They can be latent in adenoid tissue and kidney, so they can induce disease after many years because of infection reactivation. Adenoviruses are responsible for many disorders. They cause infections of the upper and lower respiratory tracks, alimentary system and urinary track, diseases of the joints, myocarditis, pericarditis and, more rarely, disorders of the central nervous system. Because of the large number of AdV serotypes, their genomic variations, and their susceptibility to mutation, they present a lot of difficulty in laboratory diagnostics. However, advances in current knowledge create opportunities to introduce new methods to quantify adenoviral infections and monitor therapy efficacy. This article presents current knowledge about adenoviruses and their pathogenicity and information about available methods to diagnose adenoviral infections.

Streszczenie

Adenowirusy są jednym z głównych czynników etiologicznych zakażeń u pacjentów z osłabioną odpornością. Potencjalnie niegroźne dla subiektywnie zdrowych dzieci stają się poważnym zagrożeniem dla biorców transplantacyjnych szpiku kostnego i biorców narządowych. Do tej pory zidentyfikowano 51 serotypów ludzkich adenowirusów. Występują powszechnie w gardle i kale ludzi zdrowych. Dzięki zdolności do latencji w obrębie tkanki adenoidalnej i w nerce mogą wywoływać choroby na skutek reaktywacji zakażenia nawet po wielu latach. AdV są odpowiedzialne za zakażenia układu oddechowego i pokarmowego, jak również zakażenia dróg moczowych, choroby stawów, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, rzadziej choroby obwodowego układu nerwowego. Duża liczebność grupy ludzkich adenowirusów, duża zmienność genomowa oraz skłonność do mutacji stwarzają liczne trudności w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej. Niemniej jednak postęp we współczesnej nauce sprzyja wprowadzaniu nowych metod służących do wykrywania i monitorowania przebiegu infekcji adenowirusowych. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat etiologii, patomechanizmu oraz dostępnych metod diagnostycznych w zakażeniach adenowirusowych.

Key words

Adenoviridae, infection, pathogenesis, immunosuppression, diagnosis

Słowa kluczowe

Adenoviridae, zakażenie, chorobotwórczość, immunosupresja, diagnostyka

References (35)

 1. Arcangeletti MC, De Conto F, Pinardi F, Medici MC, Valcavi P, Ferraglia F, Motta F, Covan S, Calderaro A, Chezzi C, Dettori G: Electron microscopy as a reliable tool for rapid and conventional detection of enteric viral agents: a five−year experience report. Acta Biomed 2005, 76, 165–170.
 2. Collier L, Oxford J: Namnażanie wirusów w laboratorium. Zakażenia górnych dróg oddechowych i oczu wywołane przez adenowirusy, koronawirusy i rinowirusy. Wirusy wywołujące zapalenie żołądka i jelit. In: Wirusologia. Ed.: Łuczak M, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 1996, 47–57, 129–134, 176.
 3. Końtoch M, Blasković D: Diagnostyka wirusologiczna. Adenoviridae. Wirusologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1991, wyd. 3 zm., 154–179, 200–204.
 4. Stone D, Furthmann A, Sandig V, Lieber A: The complete nucleotide sequence, genome organization, and origin of human adenovirus type 11. Virology 2003, 309, 152–165.
 5. De Azevedo JP, Nascimento LR, Cortinovis MC, Oliveira SS, da Costa EV, da Silva EE: Characterization of species B adenoviruses isolated from fecal specimens taken from poliomyelitis−suspected cases. J Clin Virol 2004, 31, 248–252.
 6. Hierholzer JC: Adenoviruses in the immunocompromised host. Clin Microbiol Rev 1992, 5, 262–274.
 7. Zaremba M, Borowski J: Wirusologia lekarska. Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 1997, 529–530, 571–584.
 8. Mei YF, Lindman K, Wadell G: Human adenoviruses of subgenera B, C and E with various tropisms differ in both binding to and replication in the epithelial A549 and 293 cells. Virology 2002, 295, 30–43.
 9. Russell WC: Update on adenovirus and its vectors. J Gen Virol 2000, 81, 2573–2604.
 10. Pring−Akerblom P, Trijssenaar FE, Adrian T: Hexon sequence of adenovirus type 7 and comparison with other serotypes of subgenus B. Res Virol 1995, 146, 383–388.
 11. Lu X, Erdman DD: Molecular typing of human adenoviruses by PCR and sequencing of a partial region of the hexon gene. Arch Virol 2006, 151, 1587–1602.
 12. Gu Z, Belzer SW, Gibson CS, Bankowski MJ, Hayden RT: Multiplexed, real−time PCR for quantitative detection of human adenovirus. J Clin Microbiol 2003, 41, 4636–4641.
 13. Defer C, Belin MT, Caillet−Boudin ML, Boulanger P: Human adenovirus−host cell interactions: comparative study with members of subgroups B and C. J Virol 1990, 64, 3661–3673.
 14. Pring−Akerblom P, Heim A, Trijssenaar FE: Conserved sequences in the fibers of epidemic keratoconjunctivitis associated human adenoviruses. Arch Virol 1997, 142, 205–211.
 15. Gray GC: Adenovirus transmission – worthy of our attention. J Infect Dis 2006, 194, 871–873.
 16. Gray GC, Setterquist SF, Jirsa SJ, DesJardin LE, Erdman DD: Emergent strain of human adenovirus endemic in Iowa. Emerg Infect Dis 2005, 11, 127–128.
 17. Shirali GS, Ni J, Chinnock RE, Johnston JK, Rosenthal GL, Bowles NE, Towbin JA: Association of viral genome with graft loss in children after cardiac transplantation. N Engl J Med 2001, 344, 1498–1503.
 18. Leruez−Ville M, Chardin−Ouachèe M, Neven B, Picard C, Le Guinche I, Fischer A, Rouzioux C, Blanche S: Description of an adenovirus A31 outbreak in a paediatric haematology unit. Bone Marrow Transplant 2006, 38, 23–28.
 19. Parizhskaya M, Walpusk J, Mazariegos G, Jaffe R: Enteric adenovirus infection in pediatric small bowel transplant recipients. Pediatr Dev Pathol 2001, 4, 122–128.
 20. Polz−Dacewicz M: Diagnostyka zakażeń wirusowych. Diagnosta Laboratoryjny 2006, 3, 11, 6–10.
 21. Lion T, Baumgartinger R, Watzinger F, Matthes−Martin S, Suda M, Preuner S, Futterknecht B, Lawitschka A, Peters C, Potschger U, Gadner H: Molecular monitoring of adenovirus in peripheral blood after allogeneic bone marrow transplantation permits early diagnosis of disseminated disease. Blood 2003, 102, 1114–1120.
 22. Hale GA, Heslop HE, Krance RA, Brenner MA, Jayawardene D, Srivastava DK, Patrick CC: Adenovirus infection after bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1999, 23, 277–282.
 23. Lankester AC, van Tol MJ, Claas EC, Vossen JM, Kroes AC: Quantification of adenovirus DNA in plasma for management of infection in stem cell graft recipients. Clin Infect Dis 2002, 34, 864–867.
 24. Venard V, Carret A, Corsaro D, Bordigoni P, le Faou A: Genotyping of adenoviruses isolated in an outbreak in a bone marrow transplant unit shows that diverse strains are involved. J Hosp Infect 2000, 44, 71–74.
 25. Seidemann K, Heim A, Pfister ED, Köditz H, Beilken A, Sander A, Melter M, Sykora KW, Sasse M, Wessel A: Monitoring of adenovirus infection in pediatric transplant recipients by quantitative PCR: report of six cases and review of the literature. Am J Transplant 2004, 4, 2102–2108.
 26. Chakrabarti S, Mautner V, Osman H, Collingham KE, Fegan CD, Klapper PE, Moss PA, Milligan DW: Adenovirus infection following allogeneic stem cell transplantation: incidence and outcome in relation to graft manipulation, immunosuppression, and immune recovery. Blood 2002, 100, 1619–1627.
 27. Echavarria M, Forman M, Ticehurst J, Dumler JS, Charache P: PCR method for detection of adenoviruses in urine of healthy and human immunodeficiency virus−infected individuals. J Clin Microbiol 1998, 36, 3323–3326.
 28. Akiyama H, Kurosu T, Sakashita C, Inoue T, Mori Si, Ohashi K, Tanikawa S, Sakamaki H, Onozawa Y, Chen Q, Zheng H, Kitamura T: Adenovirus is a key pathogen in hemorrhagic cystitis associated with bone marrow transplantation. Clin Infect Dis 2001, 32, 1325–1330.
 29. Ebner K, Rauch M, Preuner S, Lion T: Typing of human adenoviruses in specimens from immunosuppressed patients by PCR−fragment length analysis and real−time quantitative PCR. J Clin Microbiol 2006, 44, 2808–2815.
 30. Kawai T, Fujiwara T, Aoyama Y, Aizawa Y, Yamada Y: Diffuse interstitial fibrosing pneumonitis and adenovirus infection. Chest 1976, 69, 692–694.
 31. Powledge TM: The polymerase chain reaction. Adv Physiol Educ 2004, 28, 44–50.
 32. Ko G, Jothikumar N, Hill VR, Sobsey MD: Rapid detection of infectious adenoviruses by mRNA real−time RT−PCR. J Virol Methods 2005, 127, 148–153.
 33. Valasek MA, Repa JJ: The power of real time PCR. Adv Physiol Educ 2005, 29, 151–159.
 34. Mackay IM, Arden KE, Nitsche A: Real−time PCR in virology. Nucleic Acids Res 2002, 1292–1305.
 35. Edwards K, Logan J, Saunders N: Applications of real−time PCR in clinical microbiology. Real−time PCR. An essential guide. Horizon Bioscience, Wymondham 2004, 11, 286–293.