Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 6, November-December, p. 793–799

Publication type: original article

Language: English

The Role and Mechanism of Action of Bile Acids Within the Digestive System – Bile Acids in the Liver and Bile

Rola i mechanizm działania kwasów żółciowych w obrębie układu pokarmowego – kwasy żółciowe w wątrobie i żółci

Krzysztof W. Romański1,

1 Department of Animal Physiology, Veterinary School, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland

Abstract

Bile acids are considered as the most important and most specific bile components. The variety of their types and forms with different physicochemical properties occurs in mammalian organisms. Type and strength of bile acid actions are related to these properties. Bile acids are synthetized de novo in the liver, secreted into the bile and excreted into the duodenum. In the gut they can subject to bacterial biotransformation and reabsorption into the blood; their major part returns into the liver and is secreted again into the bile. They are the natural driving force for bile secretory process because actively secreted from the hepatocytes into the bile canaliculi cause the passive water flow at the rate of about 7–15 μl of water for 1 μmol of secreted bile acids. Bile acid metabolism in the liver is dependent of bile acid inflow and concentration in the hepatocytes. Bile acids affect also the lipid metabolism in the liver. Types and amounts of bile acids in bile determine bile properties including bile acid and mixed micele formation. However, the influences of bile acids in the gut are related to bile acid profile in bile delivered into the duodenum and to the period of bile inflow into the intestinal lumen.

Streszczenie

Kwasy żółciowe uważa się za najważniejsze i najbardziej specyficzne składniki żółci. W organizmach ssaków występuje wiele ich rodzajów i postaci, które różnią się właściwościami fizykochemicznymi. Od tych właściwości zależy rodzaj i intensywność ich oddziaływania. Kwasy żółciowe są syntetyzowane de novo w wątrobie, wydzielane do żółci, a następnie wydalane do dwunastnicy. W jelitach mogą podlegać biotransformacji bakteryjnej oraz zwrotnemu wchłonięciu do krwi; drogą tą większa ich część wraca do wątroby, ulegając resekrecji do żółci. Są naturalną siłę napędową procesu wydzielania żółci, gdyż wydzielane aktywnie do kanalików żółciowych powodują bierne wydzielanie wody przez hepatocyty przeciętnie w ilości 7–15 μl na 1 μmol wydzielonych kwasów żółciowych. Metabolizm kwasów żółciowych w wątrobie zależy od ich napływu z krwi i stężenia w hepatocytach. Kwasy żółciowe wpływają także na przemiany lipidowe w wątrobie. Właściwości żółci, w tym także powstawanie miceli żółciowych i mieszanych, zależą od rodzaju i ilości kwasów żółciowych znajdujących się w żółci. Wpływy kwasów żółciowych w jelicie natomiast zależą z jednej strony od profilu kwasów żółciowych w żółci napływającej do dwunastnicy, a z drugiej – od okresu, w jakim żółć napływa do światła jelita.

Key words

liver, bile, bile acids, secretory process

Słowa kluczowe

wątroba, żółć, kwasy żółciowe, wydzielanie

References (32)

 1. Bouchier IAD: Bile, bile acids and gallstones. In: Scientific Foundations of Gastroenterology. Eds.: Sircus W, Smith AN. William Heinemann Medical Books Ltd., London 1980, 565–578.
 2. Hofmann AF, Roda A: Physiocochemical properties of bile acids and their relationship to biological properties: an overview of the problem. J Lipid Res 1984, 25, 1477–1489.
 3. Carulli N, Bertolotti M, Carubbi F, Concari M, Martella P, Carulli L, Loria P: Review article: effect of bile acid pool composition on hepatic and biliary functions. Aliment Pharmacol Ther 2000, 14, Suppl 2, 14–18.
 4. Erlinger S: Biliary physiology and disease. In: The Liver Annual/4. Eds.: Arias IM, Frenkel M, Wilson JHP. Elsevier, Amsterdam 1984, 345–371.
 5. Erlinger S: Physiology of bile secretion and enterohepatic circulation. In: Physiology of the Gastrointestinal Tract. Ed.: Johnson LR, Raven Press, New York 1987, 1557–1580.
 6. Agellon LB, Torchia EC: Intracellular transport of bile acids. Biochim Biophys Acta 2000, 1486, 198–209.
 7. Fromm H, Bouscarel B, Ceryal S, Malavolti M: Direct effects of bile acids on low−density lipoprotein cholesterol metabolism. In: Bile Acids – Cholestasis – Gallstones. Advances in Basic and Clinical Bile Acid Research. Eds.: Fromm H, Leuschner U, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, 141–144.
 8. Angelin B, Einarsson K, Leijd B: Bile acids and triglyceride metabolism in man. In: Bile Acids and Lipids. Eds.: Paumgartner G, Stiehl A, Gerok W, MTP Press Ltd, Lancaster 1981, 225–232.
 9. Einarsson K, Rudling M, Reihnér E, Sahlin S, Angelin B: Effects of bile acids on hepatic cholesterol metabolism in humans. In: Bile Acids in Gastroenterology. Basic and Clinical Advances. Eds.: Hofmann AF, Paumgartner G, Stiehl A. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, 268–269.
 10. Ponz de Leon M, Carulli N: The influence of bile acid pool composition on the regulation of cholesterol absorption. In: Bile Acids and Lipids. Eds.: Paumgartner G, Stiehl A, Gerok W, MTP Press Ltd, Lancaster 1981, 133–140.
 11. Kullak−Ublick GA, Stieger B, Hagenbuch B, Meier PJ: Hepatic transport of bile salts. Semin Liver Dis 2000, 20, 273–292.
 12. Hofmann AF: Effect of bile acid structure on bile flow and biliary lipid secretion. In: Bile Acids – Cholestasis – Gallstones. Advances in Basic and Clinical Bile Acid Research. Eds.: Fromm H, Leuschner U, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, 32–44.
 13. Jansen PL, Sturm E: Genetic cholestasis, causes and consequences for hepatobiliary transport. Liver Int 2003, 23, 315–322.
 14. Chiang JY: Bile acid regulation of gene expression: roles of nuclear hormone receptors. Endocr Rev 2002, 23, 443–463.
 15. Kuipers F, Claudel T, Sturm E, Staels B: The farnesoid X receptor (FXR) as modulator of bile acid metabolism. Rev Endocr Metab Disord 2004, 5, 319–326.
 16. Ostrow JD, Ohkubo H, Ashkin JR, Webster C, Celic L: Regulation by bile salts of the secretion of conjugated and unconjugated bilirubin in bile. In: Bile Acids – Cholestasis – Gallstones. Advances in Basic and Clinical Bile Acid Research. Eds.: Fromm H, Leuschner U, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, 78–94.
 17. Takikawa H: Hepatobiliary transport of bile acids and organic anions. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2002, 9, 443–447.
 18. Heuman DM: Disruptive and protective interactions of bile salts, cholesterol:lecithin vesicles, and canalicular membranes. In: Bile Acids in Gastroenterology. Basic and Clinical Advances. Eds.: Hofmann AF, Paumgartner G, Stiehl A. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, 283–289.
 19. Patel T, Spivey J, Vadakekalam J, Gores GJ: Apoptosis – an alternative mechanism of bile salt hepatotoxicity. In: Bile Acids in Liver Diseases. Eds.: Paumgartner G, Beuers U. Kluwer Aademic Publishers, Dordrecht 1995, 88–95.
 20. Higuchi H, Gores GJ: Bile acid regulation of hepatic physiology: IV. Bile acids and death receptors. Am J Physiol 2003, 284, G734–G738.
 21. Meier PJ: Molecular biology of hepatocellular bile acid transport. In: Bile Acids – Cholestasis – Gallstones. Advances in Basic and Clinical Bile Acid Research. Eds.: Fromm H, Leuschner U, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996, 23–31.
 22. Güldütuna S, Zimmer G, Leuschner U: Effect of bile salts on biomembranes. In: Bile Acids in Liver Diseases. Eds.: Paumgartner G, Beuers U, Kluwer Aademic Publishers, Dordrecht 1995, 77–87.
 23. Rodrigues CM, Steer CJ: The therapeutic effects of ursodeoxycholic acid as an antiapoptotic agent. Expert Opin Invest Drugs 2001, 10, 1243–1253.
 24. Spivey JR, Botla R, Bronk SF, Gores GJ: The hydrophobic bile salt as an agent of mitochondrial toxicity. In: Bile Acids in Gastroenterology. Basic and Clinical Advances. Eds.: Hofmann AF, Paumgartner G, Stiehl A, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, 290–297.
 25. Bellentani S: Immunomodulating and anti−apoptotic action of ursodeoxycholic acid: where are we and where should we go? Eur J Gastroenterol Hepatol 2005, 17, 137–140.
 26. Paumgartner G, Beuers U: Mechanism of action and therapeutic efficacy of ursodeoxycholic acid in cholestatic liver disease. Clin Liver Dis 2004, 8, 67–81.
 27. Correia L, Podevin P, Borderie D, Verthier N, Montet J−C, Feldmann G, Poupon R, Weill B, Calmus Y: Effects of bile acids on the humoral immune response. A mechanistic approach. Life Sci 2001, 69, 2343–2348.
 28. Slater TF, Ingall A, Le Page RN, Lott KAK: Effects of bile acids and related substances on membrane fluidity of bile canalicular−enriched membrane fractions from rat liver. In: Biological Effects of Bile Acids. Eds.: Paumgartner G, Stiehl A, Gerok W, MTP Press Ltd, Lancaster 1979, 19–24.
 29. Reichen J, Paumartner D, Berk PD, Paumgartner G: Effect of bile acids on enzymes of the canalicular membrane and on protein excretion into bile. In: Biological Effects of Bile Acids. Eds.: Paumgartner G, Stiehl A, Gerok W, MTP Press Ltd, Lancaster 1979, 25–26.
 30. Strazzabosco M, Zsembery A, Granato A, Poci C, Rossanese A, Crepaldi G: Effects of bile acids on bile duct epithelial cells. In: Bile Acids in Liver Diseases. Eds.: Paumgartner G, Beuers U, Kluwer Aademic Publishers, Dordrecht 1995, 113–118.
 31. Werneburg NW, Yoon J−H, Higuchi H, Gores GJ: Bile acids activate EGF receptor via a TGF−α−dependent mechanism in human cholangiocyte cell lines. Am J Physiol 2003, 285, G31–G36.
 32. Borgström B, Barrowman JA, Lindström M: Roles of bile acids in intestinal lipid digestion and absorption. In: Sterols and Bile Acids. Eds.: Danielsson H, Sjövall J, Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1985, 405–425.