Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 2.1
5-Year Impact Factor – 2.2
Scopus CiteScore – 3.4 (CiteScore Tracker 3.4)
Index Copernicus  – 161.11; MEiN – 140 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 5, September-October, p. 701–704

Publication type: historical article

Language: English

Początki i rozwój techniki mikrochirurgicznej

The Onset and Progress of Microsurgical Technique

Marek Murawski1,

1 st Department of Gynaecology and Obstetrics, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

The definition of microsurgery as well as its application in Polish and international clinical medicine have been described in the article. The actual state and further progress outlook of microsurgical technique in particular operative branches were also presented.

Streszczenie

Wartykule omówiono definicję mikrochirurgii oraz historię jej zastosowania w medycynie klinicznej w Polsce i na świecie. Przedstawiono również stan obecny oraz perspektywy dalszego rozwoju techniki mikrochirurgicznej w poszczególnych dyscyplinach zabiegowych.

Key words

microsurgery, history of medicine, microsurgical techniques

Słowa kluczowe

mikrochirurgia, historia medycyny, techniki mikrochirurgiczne

References (40)

 1. Kuś H, Pielka S, Rutowski R: Mikrochirurgia. Rozwój, stan obecny i możliwe rozwiązania przyszłościowe. Pol Przegl Chir 1993, 65, 8, 734–737.
 2. Kuś H: Mikrochirurgia. Początki i rozwój. Medycyna 2000, 1990, 6, 38–40.
 3. Gomel V: Salpingostomy by microsurgery. Fertil Steril 1978, 29, 4, 380–387.
 4. Swolin K: Electromicrosurgery and salpingostomy: Long−term results. Am J Obstet Gynecol 1975, 121, 3, 418–419.
 5. Winston RML: Microsurgery of the fallopian tube: from fantasy to reality. Fertil Steril 1980, 34, 6, 521–530.
 6. Winston RML: Progress in tubal surgery. Clin Obstet Gynaecol 1981, 8, 3, 653–679.
 7. Frantzen Ch: Mikrochirurgische Tubenkorrektur. Fertilität 1986, 2, 115–119.
 8. Poliszczuk LM, Matwijenko LA: Experience with the conservative and microsurgical treatment of tubal sterility. Akush Ginekol Mosk 1988, 8, 66–67.
 9. Fritzsche H: Microsurgical therapy in tubal sterility. Zentralbl Gynäkol 1990, 112, 21, 1325–1329.
 10. Fayez JA, Suliman SO: Infertility surgery of the oviduct: comparison between macrosurgery and microsurgery. Fertil Steril 1982, 37, 1, 73–78.
 11. Hohl MK: Microsurgery of the fallopian tube. Arch Gynecol Obstet 1989, 245, 1–4, 405–408.
 12. Dubuisson JB: Tuboperitoneal sterility. Indications, operative techniques and results of adhesiolysis and distal tuboplasties. Rev Prat 1991, 41, 25, 2559–2562.
 13. Gomel V, Yarali H: Infertility surgery: microsurgery. Curr Opin Obstet Gynecol 1992, 4, 3, 390–399.
 14. Frantzen Ch: Mikrochirurgie des ampullären Tubenverschlusses. Arch Gynecol Obstet 1987, 242, 119–120.
 15. Donnez J, Casanas−Roux F: Microchirurgie des lésions tubaires distales. Analyse de 270 interventions. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1986, 15, 339–346.
 16. Lavy G, Diamond MP, de Cherney AH: Pregnancy following tubocornual anastomosis. Fertil Steril 1986, 46, 1, 21–25.
 17. Jakubowicz DW, Striżakow AN, Milanow NO, Alwardi J: Significance of prognostic factors in the treatment of tuboperitoneal infertility. Akush Ginekol Mosk 1989, 4, 46–49.
 18. Gomel V: Microsurgical reversal of female sterilization: a reappraisal. Fertil Steril 1980, 33, 6, 587–597.
 19. Donnez J, Casanas−Roux F: Prognostic factors of fimbrial microsurgery. Fertil Steril 1986, 46, 2, 200–204.
 20. Cisło M, Murawski M, Pałczyński B: Wyniki leczenia operacyjnego niepłodności pochodzenia jajowodowego przy zastosowaniu techniki mikrochirurgicznej na materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Gin Pol 1993, 64, 12, 598–602.
 21. Starczewski A, Różewicki S, Torbé B: Wyniki mikrochirurgicznego udrażniania ujść brzusznych jajowodów u niepłodnych kobiet. Gin Pol 1996, 67, 4, 181–185.
 22. Szymanowski K, Jędrzejczak P, Skrzypczak J, Pisarski T: Ocena funkcji jajowodów po leczeniu mikrochirurgicznym. Gin Pol 1993, 64, 12, 616–620.
 23. Kuś H, Pielka S, Rutowski R, Zimmer K, Paluch D, Solski L, Staniszewska−Kuś J, Szymonowicz M: Kursy technik mikrochirurgicznych we Wrocławiu. Doświadczenie w szkoleniu mikrochirurgii. Pol Hand Surg 1993, Suppl. 1, 131–136.
 24. Gomel V, Taylor PJ: In vitro fertilization versus reconstructive tubal surgery. J Assist Reprod Genet 1992, 9, 306–309.
 25. Patton PE, Williams TJ, Coulam CB: Results of microsurgical reconstruction in patients with combined proximal and distal tubal occlusion: double obstruction. Fertil Steril 1987, 48, 4, 670–674.
 26. Dubuisson JB, Chapron Ch, Nos C, Morice Ph, Aubriot FX, Garnier Ph: Sterilization reversal: fertility results. Hum Reprod 1995, 10, 5, 1145–1151.
 27. Wang XY: Female infertility due to tubal obstruction – management and clinicopathologic study of 66 cases. Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chih 1989, 24, 4, 201–202.
 28. Singhal V, Li TC, Cooke JD: An analysis of factors influencing the outcome of 232 consecutive tubal microsurgery cases. Br J Obstet Gynaecol 1991, 98, 7, 628–636.
 29. Patton PE, Williams TJ, Coulam CB: Microsurgical reconstruction of the proximal oviduct. Fertil Steril 1987, 47, 1, 35–39.
 30. Audibert F, Hedon B, Arnal F, Humeau C, Boulot P, Bachelard B, Benos P, Laffargue F, Viala JL: Therapeutic strategies in tubal infertility with distal pathology. Hum Reprod 1991, 6, 10, 1439–1442.
 31. Kitchin JD, Nunley Jr WC, Bateman BG: Surgical management of distal tubal occlusion. Am J Obstet Gynecol 1986, 155, 3, 524–531.
 32. Tomazević T, Andelić L: Microsurgical tubocornual anastomosis in the treatment of sterility due to obstruction in the proximal part of the ovarian duct. Jugosl Ginekol Perinatol 1986, 26, 5–6, 115–118.
 33. Wood C: Repeat sterilization reversal. Aust NZJ Obstet Gynaecol 1991, 31, 2, 166–167.
 34. Kuś H, Pielka S: Microsurgery. Basic historical data and the present state. Pol Hand Surg 1993, Suppl. 1, 7–14.
 35. Mage G, Pouly JL, Canis M, Bruhat MA: CO2 laser microsurgery: five years experience with long−term results. Microsurgery 1987, 8, 2, 89–91.
 36. Goldberg JM, Friedman CJ: Microsurgical fallopian tube transposition with subsequent term pregnancy. Fertil Steril 1988, 50, 4, 660–661.
 37. Okamura H, Furuki Y, Matsuura K, Honda Y: Microsurgical transposition of the human fallopian tube: report of a successful case of pregnancy. Fertil Steril 1988, 50, 6, 980–981. The Onset and Progress of Microsurgical Technique 703
 38. Ajlamazjan EK, Trubaczew WI, Gorbunow GN: Restoration of the reproductive function in women with tubal infertility by the method of plastic microsurgery of the fallopian tubes. Akush Ginekol Mosk 1989, 7, 45–47.
 39. Fritzsche H, Starker W, Carol W: The microsurgery in female infertility. Gin Pol 1986, 57, 12, 784–786.
 40. Romer T, Lober R, Nikschick S: Microsurgical sterility operations in female patients with deficient contralateral tube – pros and cons. Zentralbl Gynäkol 1991, 113, 22, 1234–1239.