Advances in Clinical and Experimental Medicine

Title abbreviation: Adv Clin Exp Med
JCR Impact Factor (IF) – 1.736
5-Year Impact Factor – 2.135
Index Copernicus  – 168.52
MEiN – 70 pts

ISSN 1899–5276 (print)
ISSN 2451-2680 (online)
Periodicity – monthly

Download original text (EN)

Advances in Clinical and Experimental Medicine

2007, vol. 16, nr 5, September-October, p. 695–700

Publication type: review article

Language: English

Advances in Radiation Therapy

Postępy w radioterapii

Agnieszka Ignatowicz−Pacyna1,, Jan Kornafel1,

1 Department of Oncology and Clinic of Gynecological Oncology, Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Poland

Abstract

Unbelievable progress in radiotherapy is currently being made. There are two aspects of this improvement. The first is the incredible technological development. The radiotherapeutic workshop has been enriched by new, precise planning methods which make use of three−dimensional imaging, such as IMRT, IGRT, ADRT, and many others. Correct and precise imaging of irradiated structures plays the most important role in the pretreatment process. Also, imaging should be of the best achievable quality. Parallel advances in computers have also influenced imaging technologies. The second factor is the change in the perception of radiotherapeutic implementations in oncological treatment. We now observe highly specialized treatment targeted to the particular type of tumor. A tumor’s location and its biology determine the choice of the right treatment method and the prime therapeutic equipment. Modified radiotherapy sequences in some treatment schedules is taken into consideration as well as its concurrent or sequential use with chemotherapy. Better therapeutic results are being achieved due to the concurrent use of radiotherapy (additive effect) and chemotherapy (radio−potentiating effect). It is no wonder that these new treatment plans are being increasingly incorporated into medical oncological practice.

Streszczenie

Radioterapia onkologiczna jest jedną z najprężniej rozwijających się metod leczenia onkologicznego. Z postępem w tej dziedzinie mamy do czynienia w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to niezwykły rozwój technologiczny. Do warsztatu lekarza radioterapeuty wprowadzono nowe metody dokładnego planowania leczenia z wykorzystaniem trójwymiarowego obrazowania, np. IMRT, IGRT, ADRT i inne. W radioterapii prawidłowe i precyzyjne zobrazowanie struktury, która ma być napromieniana jest bardzo ważne. Niezwykle istotne jest, aby obrazowanie charakteryzowało się najlepszą jakością z możliwych do osiągnięcia w danym czasie. Równolegle dokonujący się postęp w dziedzinie komputeryzacji pozwolił między innymi na poprawę możliwości obrazowania. Drugi aspekt to zmiana koncepcji zastosowania radioterapii w leczeniu nowotworów. Obecnie można mówić o zjawisku kształtowania się w obrębie samej radioterapii wysoko specjalistycznego leczenia ukierunkowanego na konkretny typ nowotworu. Umiejscowienie guza nowotworowego i jego biologia zaczęły determinować wybór odpowiedniej metody leczenia i sprzętu terapeutycznego. Pod uwagę bierze się, odmienną niż do tej pory, kolejność wdrażania radioterapii do poszczególnych schematów leczenia oraz jej jednoczesne lub sekwencyjne skojarzenie z chemioterapią. Potwierdzeniem tego są uzyskiwane obecnie lepsze wyniki leczenia za pomocą radioterapii (działanie addytywne) i chemioterapii (promieniouczulanie cytostatykami) łącznie. Nie dziwi zatem to, iż coraz częściej w praktyce znajdują zastosowanie tzw. schematy leczenia skojarzonego.

Key words

target volume, treatment planning, imaging, concurrent treatment

Słowa kluczowe

objętość tarczowa, planowanie leczenia, obrazowanie, leczenie skojarzone

References (34)

 1. Bucci MK, Bevan A, Roach M: Advances in radiation therapy: conventional to 3D, to IMRT, to 4D and beyond. CA Cancer J Clin 2005, 55, 117–134.
 2. Kornafel J, Włodarska−Polińska I: Aspekty kliniczne radioterapii. W: Ginekologia onkologiczna. Red.: Markowska J. Vol. 1. Urban & Partner, Wrocław 2006, 198–207.
 3. Meder J: Radioterapia nowotworów złośliwych. W: Onkologia kliniczna. Red.: Krzakowski M. Vol. 1. Borgis, Warsaw 2006, 138–163.
 4. Zalecenia postępowania diagnostyczno−terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych. Red.: Krzakowski M. Polska Unia Onkologii, Warszawa 2006.
 5. Morawska M: Najnowsze osiągnięcia technologiczne w teleradioterapii. Kurs specjalizacyjny z planowania leczenia, Kielce 2006.
 6. Maciejewski B, Miszczyk L, Tarnawski R: Od statycznej 3D – konformalnej do 4D – obrazowoi molekularnie monitorowanej radioterapii. Nowotwory 2006, 56, 3, 291–297.
 7. Barker J, Garden A, Ang K et al.: Quantification of volumetric and geometric changes occurring during fractionated radiotherapy for head−and−neck cancer using an integrated CT/linear accelerator system. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004, 59, 960–970.
 8. Gregoire V, Maingon P: Intensity−Modulated Radiation Therapy in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: An Adaptation of 2−Dimensional Concepts or a Reconsideration of Current Clinical Practice. Seminars in Radiation Oncology 2004, 14, 2, 110–120.
 9. Cooper J, Pajak T, Forastiere A et al.: Postoperative concurrent radiotherapy and chemotherapy for high−risk squamous−cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2004, 350, 1937–1944.
 10. Ślosarek K, Składowski K, Rembielak A et al.: Modulacja intensywności wiązki w radioterapii (IMRT) – opis techniki. Nowotwory 2001, 51, 6, 614–618.
 11. Intensity Modulated Radiation Therapy Collaborative Working Group: Intensity−modulated radiotherapy: current status and issues of interest. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001, 51, 880–914.
 12. Roeske J, Lujan A, Rotmensch J et al.: Intensity−modulated whole pelvic radiation therapy in patients with gynecologic malignancies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000, 48, 1613–1621.
 13. Langen K, Pouliot J, Anezinos C et al.: Evaluation of ultrasound−based prostate localization for image guided radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003, 57, 635–644.
 14. Purdy J: From new frontiers to new standards of practice: advances in radiotherapy planning and delivery. Front Radiat Ther Oncol 2007, 40, 18–39.
 15. Martinez A, Yan D, Lockman D et al.: Improvement in dose escalation using the piles of adaptive radiotherapy combined with three−dimensional conformal or intensity−modulated beams for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001, 50, 1226–1234.
 16. Mazeron J, Lefkopoulos D: Presentation of a special cancer radiotherapy volume on the latest developments and clinical applications of image−guided radiotherapy (IGRT) and adaptive radiotherapy (ART). Cancer Radiother 2006, 10, 5, 219–221.
 17. Wydmański J, Miszczyk L, Suwiński R: A new method of targeted intraoperative radiotherapy using the ortovoltage photon radiosurgery system. Nowotwory 2005, 55, 4, 320–323.
 18. Intra M, Gatti G, Luini A et al.: Surgical technique of intraoperative radiotherapy in conservative treatment of limited−stage breast cancer. Arch Surg 2002, 137, 737–740.
 19. Vaidya J, Tobias J, Baum M et al.: Intraoperative radiotherapy for breast cancer. Lancet Oncol 2004, 5, 165–173.
 20. Veronesi U, Orecchia R, Luini A et al.: A preliminary report of intraoperative radiotherapy (IORT) in limitedstage breast cancers that are conservatively treated. Eur J Cancer 2001, 37, 2178–2183.
 21. Hugo G, Yan D, Liang J: Population and patient specific target margins for 4D adaptive radiotherapy to account for intraand inter−fraction variation in lung tumour position. Phys Med Biol 2007, 52, 1, 257–274.
 22. Meyer J, Verhey L, Xia P et al.: New technologies in the radiotherapy clinic. Front Radiat Ther Oncol 2007, 40, 94–115.
 23. Wulf J, Baier K, Mueller G et al.: Dose response in stereotactic irradiation of lung tumors. Radiother Oncol 2005, 77, 83–87.
 24. Kraft G: Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów. Verein zur Förderung der Tumortherapie mit Schweren Ionen e.V., Darmstadt 2005.
 25. Aubin M, Liu Y, Langen K et al.: Set−up verification using portal images of implanted prostate markers: an interobserver study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004, 54, S269–S270.
 26. Millender L, Aubin M, Pouliot J et al.: Daily electronic portal imaging for morbidly obese men undergoing radiotherapy for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004, 59, 6–10.
 27. Pouliot J, Bani−Hashemi A, Chen J et al.: Low−dose megavoltage cone beam CT for radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005, 61, 238–241.
 28. Mazeron J: Brachytherapy: a new era. Radiother Oncol 2005, 74, 223–225.
 29. Potter R: Modern imaging in brachytherapy. The GEC ESTRO handbook of brachytherapy. Brussels ESTRO 2002, 123–151.
 30. Fijałkowski M, Białas B, Maciejewski M et al.: Three−dimensional (3D) real−time brachytherapy – a novel solution for prostate cancer treatment. Part I. Rationale and Method. Nowotwory 2005, 55, 1, 58–65.
 31. Langen K, Pouliot J: Evaluation of ultrasound−based prostate localization for image−guided radiotherapy. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2003, 57, 635–644.
 32. Millender L, Aubin M: Daily electronic portal imaging for morbidly obese men undergoing radiotherapy for localized prostate cancer. Int J Radiation Oncol Biol Phys 2004, 59, 6–10.
 33. Bernier J, Domenge C, Ozsahin M et al.: Postoperative irradiation with or without concomitant chemotherapy for locally advanced head and neck cancer. N Engl J Med 2004, 350, 1945–1952.
 34. Baglan K, Sharpe M, Jaffray D et al.: Accelerated partial breast irradiation using 3D conformal radiation therapy (3D−CRT). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003, 55, 302–311.